Microsoft windows xp administravimas tcp ip konfigūravimas ir nuotolinės pagalbos palaikymas
5 (100%) 1 vote

Microsoft windows xp administravimas tcp ip konfigūravimas ir nuotolinės pagalbos palaikymas

|VILNIAUS KOLEGIJA |

|ELEKTRONIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

|MICROSOFT WINDOWS XP ADMINISTRAVIMAS: |

|TCP/IP KONFIGŪRAVIMAS IR |

|NUOTOLINĖS PAGALBOS PALAIKYMAS |

|REFERATAS |

| | | |

| |STUDENTAS | | |

| |VADOVAS | | |

| | | |

2004

TURINYS

Įvadas 3

1. Tinklo komponentų konfigūravimas 4

1. TCP/IP nustatymas 4

2. Automatinis TCP/IP derinimas 5

3. Papildomų TCP/IP parametrų nustatymas 7

1. IP parametrų nustatymas 7

2. DNS parametrų nustatymas 8

3. WINS parametrų nustatymas 9

4. Kelių TCP/IP konfigūracijų naudojimas vienai tinklo plokštei

9

2. Protokolų TCP/IP komplektas 11

1. IP protokolas (Internet Protocol)

11

2. TCP protokolas (Transmission Control Protocol)

12

3. UDP protokolas (Vartotojo Datagramos Protokolas) 13

3. IP adresai 14

4. Nuotolinė pagalbos palaikymas 16

Išvados 17

Literatūra 18

ĮVADAS

Didžiausia programinės įrangos kompanija Microsoft pateikė dar vieną

naujovę –Windows XP. Tai yra pats reikšmingiausias atnaujinimas per

paskutiniuosius šešis metus nuo Windows 95 atsiradimo. Windows XP

operacinės sistemos pagrindas yra pagrindinis programos kodas, naudojamas

Windows 2000 и Windows NT® Workstation operacinėse sistemose. Dėl to nauja

Windows versija yra efektyvesnė, patikimesnė bei stabilesnė lyginant su

Windows Me, Windows 98 и Windows 95 sistemomis.

Visų laikų sparčiausia Windows sistema — Windows XP Professional —

turi darbo su tinklais ir kitas priemones, tai paverčia ją idealia

naudojant kompiuterį verslo reikalams ar sudėtingiems asmeniniams darbams.

1. TINKLO KOMPONENTŲ KONFIGŪRAVIMAS

Pagrindinių tinklo parametrų (tarnybų, klientų arba protokolų)

papildymui/pakeitimui reikia įsijungti Control Panel->Network Connections,

dešiniu pelės klavišu pasirinkti komandą Properties. Atsidariusiame lange

(1 pav.) galima peržiūrėti arba pakeisti kompiuterio tinklo parametrus.

Lango viršuje (Connect using) nurodomas tinklo pavadinimas adapterio,

kuriam nurodome tinklo parametrus. Žemiau nurodomas MAC (Media Acess

Control) adresas – unikalus tinklo plokštės adresas, naudojamas

apsikeičiant duomenimis tarp tinklo kompiuterių adapterių.

[pic]

1 pav. Local Area Connection Properties dialogo langas

Tinklo komponentui instaliuoti paspauskite mygtuką Install,

nurodykite komponento tipą: Client (klientas), Service (tarnyba) arba

Protocol (protokolas) ir spragtelėkite Add. Pasirenkant tinkamą komponentą,

spauskite OK. Instaliuotam komponentui konfigūruoti (jeigu yra numatyta

tokia galimybė) paspauskite mygtuką Properties.

1.1. TCP/IP nustatymas

TCP/IP yra pagrindinis tinklo protokolas. Jeigu instaliuojant Windows

XP sistemą kompiuteryje buvo įdėta tinklo plokštė, pagal nutylėjimą jis

nustatomas kaip tinklo protokolas. Jeigu pagal nutylėjimą nustatyti

parametrai buvo pakeisti, tai protokolą TCP/IP galima sukonfigūruoti

patiems. Tam reikia atlikti sekančius veiksmus:

a) Įsijunkite Start-> Control Panel-> Network Connections.

b) Dešiniu klavišu iškvieskite komandą Properties.

c) Jeigu sąraše nėra Internet Protocol (TCP/IP), paspauskite Install.

d) Pasirinkite protokolą, Add.

e) Local Area Connection Properties dialogo lange pažymėkite Internet

Protocol (TCP/IP), OK.

f) Įsitikinkite, kad Internet Protocol (TCP/IP) pažymėtas varnele, OK.

1.2. Automatinis TCP/IP derinimas

Pats
paprasčiausias ir patikimiausias TCP/IP konfigūravimo metodas

yra naudojimas DHCP (dymanic host configuration protocol – dinaminio tinklo

kompiuterių konfigūravimo protokolas) tarnybos, kurios pagalba IP adresas

pasirenkamas automatiškai. DHCP leidžia atsisakyti IP adresų nustatymo

rankiniu būdu, kadangi DHCP dinamiškai ir automatiškai valdo IP adresų

duomenų bazę.

Jeigu norime pakeisti nuolatinį tinklo kompiuterio adresą dinaminiu,

reikia atlikti tokią veiksmų seką:

a) Pasirinkite Internet Protocol (TCP/IP) Local Area Connection

Properties dialogo lange ir paspauskite Properties (2 pav.)

b) Pasirinkite Obtain an IP address automatically (automatiškai gauti IP

adresą). Jeigu kompiuteris yra DHCP serveris, šios komandos rinktis

nereikia! DHCP serveris turi turėti fiksuotą IP adresą.

c) Pasirinkite Obtain DNS server address automatically (automatiškai

gauti DNS serverio adresą), jeigu DHCP serveris automatiškai skiria

DNS serverio adresus klientams; priešingu atveju pasirinkite Use the

following DNS server addresses (naudoti nurodytą DNS serverio adresą)

ir nurodykite IP adresą DNS serveriui.

Pastovaus adresavimo pasirinkimas

Jeigu tinkle nėra DHCP serverio arba jums teks sukonfigūruoti DHCP

serverį, reikia rankiniu būdu sukonfigūruoti protokolą TCP/IP taip, kad IP

adresas, naudojamas serveriu, būtų pastoviu. Tam reikia atlikti sekančius

veiksmus:

a) Pasirinkite Internet Protocol (TCP/IP) Local Area Connection

Properties dialogo lange ir paspauskite Properties.

b) Pasirinkite Use The Following IP Address, įveskite skirtą tinklo

administratoriumi IP adresą į lauką IP address. Po to į lauką Subnet

mask įveskite potinklio adresą. Jis padeda atskirti IP adreso dalis,

kad TCP/IP skirtų tinklo ir pagrindinio kompiuterio identifikatorius

(ID). Korektiškai užrašyto potinklio trafareto pavyzdys:

255.255.255.0. Greičiausiai jums tiks potinklio adresas, kuris

nusakomas automatiškai. Jeigu tinkle naudojamas kitas adresas, tai

reikia sužinoti ir įvesti į šį lauką.

[pic]

2 pav. Internet Protocol (TCP/IP) dialogo langas

c) Įveskite tinklų sąsajos IP adresą į lauką Default gateway. Reikalinga

ryšiui su tolimais tinklais palaikyti (nenurodžius tinklų sąsajos,

apsiribojama vietiniu tinklu). Pagrindinio kompiuterio siuntėjo

konfigūracijoje turi būti nurodytas siunčiamų paketų maršrutas į

gavėjo LAN. Jeigu maršrutas neapibrėžtas, tai pagrindinis kompiuteris

nusiunčia IP paketus gavėjo pagrindiniam kompiuteriui tinklų sąsajos

pagalba. Korektiškai užrašytos tinklų sąsajos IP adreso pavyzdys:

193.219.32.254.

d) Pasirinkite Use the following DNS server addresses DNS serverio IP

adresams nurodyti, ir įveskite DNS serverio pagrindinį ir papildomą

adresus.

1.3. Papildomų TCP/IP parametrų nustatymas

Jeigu DHCP serveris nenaudojamas IP adresams gauti, atitinkamiems

parametrams nustatyti, tai kitus tinklo parametrus (išskyrus kompiuterio IP

adresą ir DNS serverio) galima sukonfigūruoti paspaudus Advanced mygtuką.

Atsidariusiame lange (3 pav.) nurodomi papildomi protokolo parametrai, WINS

serverio parametrai bei NetBIOS over TCP/IP.

[pic]

3 pav. TCP/IP protokolo papildomų (Advanced) savybių langas

1.3.1. IP parametrų nustatymas

Advanced TCPIP Setting dialogo lange (3 pav.) yra keturi lakštai,

viena iš jų – IP Settings. Čia galima nurodyti kompiuterio ir potinklio

IP adresus bei tinklų sąsajos adresus, kuriuos atpažįsta tinklo serveris.

Pakeisti parametrus šiame lakšte galima atlikus tam tikrus veiksmus:

a) Naudokite Add, Edit ir Remove (pridėti, taisyti ir šalinti) mygtukus,

esančius žemiau IP Address lango, kompiuterio IP ir potinklio adresams

pakeisti. Galima nurodyti iki penkių IP ir potinklių adresų,

reikalingų, norint prisijungti prie skirtingų loginių IP tinklų arba

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 947 žodžiai iš 3153 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.