Mikas petrauskas1
5 (100%) 1 vote

Mikas petrauskas1

[pic]

Mikas Petrauskas (1873-1937). Kompozitorius, dainininkas (tenoras), choro

dirigentas.Muzikos mokėsi pas tėvą ir Rokiškio vargonininkų mokykloje (1898-1899).

Vargoninkavo Labanore, Obeliuose, Gervėčiuose.Nuo 1901 m. studijavo Peterburgo konservatorijoje dainavimą ir privačiai

muzikos teorines disciplinas.Peterburge vadovavo lietuvių chorams, rengė vakarus, juose dainavo, sukūrė

pirmąsias lietuviškas operetes.1906 m. baigė konservatoriją ir kartu su suaugusiųjų gimnazija, gavo

laisvojo menininko diplomą. Tais pačiais metais išvyko į Šveicariją, buvo

trumpam apsigyvenęs Paryžiuje, privačiai studijavo kompoziciją.1907-1930 metais gyveno JAV. Rengė koncertus, lietuviškus vakarus, vadovavo

chorams.Bostone, Čikagoje, Detroite, Niujorke buvo įsteigęs muzikos mokyklas,

kurios vadinosi lietuviškomis koncervatorijomis.

1911-1912 metais gilino dainavimo studijas Italijoje.

1912 m. koncertavo Lietuvos miestuose, Tilžėje. Lietuvoje lankėsi ir vėliau

(1920, 1924-1925, 1926 metais).

Nuo 1930 m. iki mirties gyveno Kaune.