Mokesciu politika
5 (100%) 1 vote

Mokesciu politika

Kiekviena valstybė, veikdama per parlamentą ir valdymo organus atlieka daug įvairių funkcijų: apsaugos, gamybinės ir komercinės veiklos vystymo ir administracines funkcijas. Šių funkcinių vykdymui reikia didelių finansinių išteklių, kurių svarbiausias šaltinis yra mokesčiai. Valdžia jokio produkto nesukuria ir be mokesčių gyvuoti nepajėgtų. Mokesčių rinkimas – tai bene daugiausia kritikos susilaukianti valstybės valdžios vykdoma funkcija. Visais laikais buvo skundžiamasi mokesčių našta ir tikriausiai nėra galimybių sukurti tokią sistemą, kuriai besąlygiškai pritartų visi gyventojai. Nors šiuo metu mokesčių reikalingumu ir būtinybe niekas neabejoja, tačiau mokesčių sistemos efektyvumas, mokesčių naštos paskirstymas yra nuolatinių diskusijų objektas. Mokesčių politika stengiamasi reguliuoti svarbiausius krašto ekonominius ir socialinius procesus. Su mokesčiais susiduria visi Lietuvos gyventojai, taigi būtina išmanyti mokesčių politikos esmę ir esminius veiksnius. Mokesčių politikos efektyvumas, esminiai apmokestinimo principai, gyventojams tenkanti mokesčių našta, mokesčių surinkimas į valstybės biudžetą tebėra diskusijų objektai, diskutuojami iki šiol.