Mokesčių strategija investuotojams
5 (100%) 1 vote

Mokesčių strategija investuotojams

Referato tema: „Mokesčių strategija investuotojams“

Turinys

ĮVADAS 3

MOKESČIŲ STRATEGIJOS INVESTUOTOJAMS 4

KAPITALO PAJAMOS YRA GERIAU NEI ĮPLAUKOS 5

SEK IR LIK NEPASTEBĖTAS 7

IŠĖJIMO Į PENSIJĄ PLANAMS PASIDARYK DIDŽIAUSIĄ NAUDĄ MOKESČIUOSE 8

LAIKYKI VISKĄ ŠEIMOJE 9

INVESTICINIAI FONDAI 10

MOKESČIŲ APTARIMAS RENKANTIS INVESTICIJAS 11

PAPILDOMA MEDŽIAGA 14

LIETUVOS RINKA 17

KAIP VEIKIA INVESTICINIS FONDAS LIETUVOJE? 19

IŠVADOS 26

LITERATŪRA 30

Įvadas

Kiekvieno investuotojo svajonė yra kiek įmanoma mažiau investuojant pinigų uždirbti kuo daugiau taip pat mokesčių inspekcijai sumokėti kuo mažiau mokesčių už uždirbtas pajamas. Pažaboti mokesčių sistemą ir įstatymus yra kiekvieno investuotojo svajonė.

Šiame darbe yra apžvelgtos pagrindinės taisyklės investuotojams. Pensijų fondai, investiciniai fondai, kaip veikia investicinis fondai ir jų veikimo schema, jų teikiama nauda.

Mokesčių inspekcijos darbas – neleisti sukčiauti uždirbant pinigus.Mokesčių strategijos investuotojams

Mokesčiai yra nemalonus dalykas, taigi iškart prie reikalo:

PIRMOJI TAISYKLĖ:

Niekada nedarykite investicijų, remdamiesi tik mokesčių politika. Jei esate konkurencingas investuotojas, Jūsų tikslas turi būti pažaboti rinką ar nugalėti populiarią investicinių fondų kompaniją, bet nenorėkite nugalėti IRS (Vidaus Mokesčių Sistema). Viena priežasčių, šis žaidimas pasiekia viršūnę kiekvieną balandžio 15 dieną.

Per keletą pastarųjų metų įstatymai „užkamšė daug skylių“, kuriomis investuotojai naudojosi norėdami sumažinti ar išvis pabėgti nuo mokesčių. Bet, investuotojai turėtų dėkoti kongresui ir IRS, kad tas spragas užkamšė. Nes net neįmanoma pasakyti, kiek protingų žmonių naudojosi šiomis spragomis, investavo, o dabar kenčia (ypač tie, kurie investavo į limituotos atsakomybės partnerystes). Kai kurie jų ne tik patiria investicinius nuostolius, bet ir moka dideles baudas IRS. Aišku, verta ieškoti būdų, kaip sumažinti mokesčius, bet tai nėra esminis sėkmingos investicijos tikslas.

ANTROJI TAISYKLĖ:

Visada tvarkykite apskaitą. IRS tiesiog myli apskaitą, o jos darbuotojai žino, kaip jomis naudotis. Taip pat turėtum ir tu. Aišku, kaip protingas investuotojas Jūs ir taip išmanote, kaip turi tvarkytis savo įrašus. Atidžiai sekant vertybinių popierių portfelio tikrąsias išlaidas, taip pat pirkimo knygas, publikavimai ir programinė įranga leis žinoti savo grynąjį pelną. IRS leidžia investuotojams nurašyti kai kurias išlaidas: „už pajamų gavimą arba rinkimą“ ir „už valdymo saugojimą ir išlaikymą“ iš pajamas duodančio turto. Neabejotinai yra keletas „pilkųjų zonų“, kur turėtumėte būti atidus, nes net išlaidos, kurias patiri keliaudamas į vadovo biurą spręsti kai kurių investicinių klausimų, gali būti išskaičiuotas. Bet būkite atsargus išskaičiuodamas išlaidas, važiuodamas į investicinį susirinkimą ar keliauti kruiziniu laivu pavadinęs tai, kaip „investicijų seminaras“. Tokie išskaičiavimai, turbūt neišgyventų audito, greičiausiai tik išprovokuotų papildomą.

Tikslūs įrašai yra ypač svarbūs, kai yra parduodamos vienos rūšies akcijos. Kai kurie investuotojai galvoja klaidingai, nes jie pardavę dalį XYZ akcijų padaro įrašą tik apie pelną arba nuostolius remdamiesi vidutine visų XYZ akcijų kaina. IRS primygtinai reikalauja tiksliai žinoti, kurie aktai parodo pardavimą, ir kurie rodo sumokėtą sumą tai daliai. Be įrašų, mokesčių inspektorius gali padaryti išvadą, kad Jūs pardavėte pirmąsias akcijas (anksčiausiai pirktas), nes jos paprastai duoda didžiausią pelną ir tai sukuria didžiausius mokesčius.

Jūsų nekilnojamo turto operacijos turi taip pat būti atidžiai surašomos ir stebimos. Jei, kaip daugelis amerikiečių per savo karjerą, Jūs kraustėtės iš vienos vietos į kitą keletą kartų, yra svarbu turėti visus dokumentus, kuriuose atsispindi kiekvienas Jūsų namo pirkimas ir pardavimas. Taip pat rinkite visas sąskaitas ir kvitus už kiekvieną atliktą darbą/remontą, medžiagų pirkimą, kuris buvo atliktas/panaudotas Jūsų nekilnojamame turte ir dėl kurio keičiasi Jūsų pelnas ar nuostolis parduodant nekilnojamą turtą. Kadangi yra toks punktas – vienkartinė lengvata/atleidimas nuo per gyvavimo trukmę sukauptų pajamų iš pagrindinės gyvenamosios vietos, bet šis atleidimas turi ribas. Šie pakeitimai padės nustatyti ribas arba leis minimizuoti sumą, kurią viršijate (t. y. permokate).

TREČIOJI TAISYKLĖ:

Niekada nemanykite, kad žinote visus mokesčių įstatymo punktus. Mokesčių įstatymas tampa vis labiau painesnis, nepaisant visų plepalų iš kongreso ir IRS, kurie teigia, kad mokesčiai ir jų sistema paprastėja. Mokesčių įstatymus kuria ne tik kongresas. IRS nuolat keičia įstatymo nuostatus. Jei to negana, tai mokesčių teismai keičia įstatymo interpretacijas ir jų reguliavimą nuolatos. Jūsų bandymas savarankiškai interpretuoti įstatymą, Jums gali kainuoti daugiau nei nusamdyti specialistą, kuris Jums patartų. Jei mokesčių įtaka nėra visiškai aiški potencialiai investicijų strategijai, geriau pasikonsultuoti prieš įgyvendinant strategiją.

Kapitalo pajamos yra geriau nei įplaukos

Dabar, kai žinomos trys pagrindinės taisyklės kaip elgtis su mokesčiais, galima planuoti kai kurias strategijas
patiems. Pirmiausia, reikia prisiminti, kad ne visi mokesčiai yra vienodi. Iš tikrųjų, tas nelygumas, kurį kongresas taip stengėsi panaikinti prieš keletą metų – privilegijuotas traktavimas kapitalo pajamoms prieš įplaukas – buvo atnaujintas Klintono administracijos, kuri bandė padidinti mokesčius nesukeldama investicijų sumažėjimo. Kas reikštų, kad pelnas ir turtas laikomas ilgiau nei metus bus apmokestintas 8 procentais. Tuo tarpu įplaukos turtingiausių investuotojų bus apmokestintos 38 procentų tarifu. Taigi, kurį norėtumėte mokėti – 28 ar 38? Deja, ne visi sugeba uždirbti tam tikrą sumą, kad būtume kvalifikuoti 38 procentų ribai, taigi individualios mokesčių aplinkybės varijuos. Kol mokesčių traktavimas yra toks, didžiausia tikimybė, kad daugiau uždirbsi iš turto – kainos pakilimo – nei iš įplaukų, tokių kaip dividendai ar nuomos pajamos. Šis skirtumas yra ryškesnis akcijoms – būtent mažo augimo, kurios nemoka dividendų – nei daugumai obligacijų, išskyrus municipalinius (savivaldybių) emisijos, ypač tarp investuotojų su didesne mokesčių kategorija.

Akcijos turi ir kitą privalumą mokesčių įstatymo sistemoje: Jūs bet kada gali nuspręsti kada pasiimti kapitalo pajamas. Palūkanų mokėjimai iš obligacijų yra visada pastovūs nori to ar ne. Ir todėl esate apmokestinamas mokesčių nuo įplaukų sumos, kai gaunate. Iš kitos pusės, kapitalo pajamos atsiranda tik tada, kai parduodi kažką kas buvo įvertinta tam tikra suma. Jus gali pagauti ekstazė, kai pamatysi, kad vienos iš savo akcijų vertė pakilo nuo 5 dolerių iki 50 dolerių, bet Jūs neprivalote mokėti jokių mokesčių, tol kol jų nenusprendėte parduoti. Dar Jūs galite koordinuoti pardavimus įvertinto turto, tokio kaip akcijos ir sutapatinti jį su nuvertėjusia preke. Efektas yra viliojančio šunsnukio, į kurį nekreipei jokio dėmesio (žiūrėti 1 lentelė.).

Pvz. 1 lentelė. Dėdė Semas (mokesčių inspekcija VMI) gali tapti labai labai godus.

Maksimaliai leidžiamos įplaukos mokesčio normoms per 1926-1991 metus.

Maksimali įplaukų mokesčio norma apmokestinta federalinės vyriausybės smarkiai kito. Keletas mokesčių mokėtojų, jei tokių išvis buvo, mokėjo didesnius nei 80 procentų tarifus, nes buvo smarkiai paplitę mokesčių atleidimai ir įvairios nuolaidos.

1 lentelė 1926-1931 25%

1932-1935 63

1936-1940 79

1941 81

1942-1943 88

1944-1945 94

1946-1952 91

1953-1955 92

1956-1964 91

1965-1981 70

1982-1986 50

1987 38.5

1988-1991 33Mokesčių reikšmė vertybiniuose popieriuose ir obligacijose negali būti priežastimi renkatės vieną ar kitą garantą. Tik Jūs pats pakankamai gerai žinote savo finansines aplinkybes, kad galėtumėte priimti vieną ar kitą sprendimą. Ir tik todėl, kad mokesčiai yra dažniau neišvengiami nei pati mirtis, mokesčių reikšmė yra svarbi priimant kažkokį sprendimą, bet tikrai ne pagrindinė.

Sek ir lik nepastebėtas

Autorius yra nusiteikęs šališkai prieš vertybinius popierius, turbūt ne dėl mokesčių politikos. Priešingai, autorius kaip tik mano, kad yra teisinga ką sako apie obligacijas. Su obligacijomis galima pasiekti tai, ko negalima su akcijomis – „wash sale“ (nelegalus akcijų pirkimas per keletą brokerių). IRS nemėgsta „wash sale“. Tai sukuria įspūdį, kad nori kažką pasiekti, taip ir yra. „Wash sale“ atsiranda tada, kai tu parduodi kažką, kieno vertė sumažėjo, paprastai tai vertybiniai popieriai, siekiant sukurti nuostolius dėl mokesčių. Tačiau visi ir IRS žinome, kad ilgame laikotarpyje tos akcijos atsigaus ir pagyvės. Taigi po to, kai jos buvo dempinguotos, Jūs jas susigrąžinsite atgal. Ir ne tik, kad IRS Jums už tai sumokėjo, bet dabar Jūs turite tas akcijas žymiai pigiau nei prieš tai. Taigi IRS sako, kad taip daryti negalima – negražu. Jei parduodi nuvertėjusius vertybinius popierius, tada Jūs turite laukti mažiausiai mėnesį, kad galėtumėte jų vėl įsigyti ir susigrąžinti nuostolius pagal mokesčių įstatymą. Taip pat Jūs negalite jų įsigyti daugiau nei pardavėte prieš mėnesį. Aišku, galite pirkti kitas akcijas, kurios priklauso tai pačiai pramonės šakai, bet kiekvienos kompanijos akcijos gali kisti skirtingai, todėl tai yra gana rizikinga. Be to IRS „wash sale“ taisyklės draudžia įsigyti iš esmės panašių investicijų (kapitalo).

Tačiau obligacijos leidžia išvengti 31 dienos taisyklės. Todėl, kad obligacijos panašaus stiliaus ir trukmės elgiasi panašiai. Taigi tai leidžia pakeisti priemonę nekeičiant efekto. Sakykime, nusipirkote 10 metų A tipo obligacijų prieš du metus, bet palūkanų norma nukrito. Jūs tas obligacijas parduodate ir pagal mokesčių įstatymus susigrąžinate patirtus nuostolius. Tačiau po 15 minučių Jūs apsigalvojate ir nusprendžiate įsigyti 8 metų A tipo obligacijų iš kitos kompanijos už tą pačią sumą (už kiek pardavėte). Taigi Jūs dabar turite iš esmės panašų turtą ir gausite kompensaciją už patirtus netekimus.

Yra būdų kaip išvengti bausmių užsiimant „wash sale“ akcijoms, tačiau tai irgi gana rizikinga. Vienas iš būdų yra nusipirkti vienodą kiekį akcijų, kurių jau ir taip turite (tai žinoma kaip „padvigubinimas“), palaukti mažiausiai mėnesį ir tada parduoti pirmines akcijas. Aišku, per tą laikotarpį kaina gali dar labiau nukristi, tačiau patirtum dvigubus nuostolius. Ir
parduosite, ir lauksite daugiau nei mėnesį, akcijų kaina jau gali būti aukštesnė nei tuo metu, kai pardavėte. To tikisi IRS, todėl būsite nubausti.

Opciono galimybė (teisė pirkti tam tikrą akcijų kiekį nustatytu laiku) gali taip pat padėti atlaikyti tam tikras situacijas. Tarkime, nusipirkote XYZ už 20, o ji nukrito iki 15. Norite išvengti mokesčių nuostolių, bet nenorite netekti XYZ, nes pasak, Jono, tas „vaikas dar skris“. Sprendimas toks: lapkričio pabaigoje (minimum 31 diena prieš metų pabaigą), gaukite teisę kovo mėnesį pirkti XYZ akcijų su sugalvota kaina 17,5. Prieš metų pabaigą Jūs parduodate XYZ akcijas ir taip išvengsite mokestinio nuostolio. Ne anksčiau nei per 31 dieną pateikiate opcioną (jei kaina XYZ yra didesnė nei 17,5) arba leidžiate jam baigtis ir perkate akcijas iš atidarytos biržos (jei XYZ kaina mažesnė nei 17,5). Ši strategija leidžia padvigubinti panašiai už 10 procentų didesnę kainą ir taip pat apsaugo nuo mokesčių netekimų neprarandant XYZ akcijų, o jei tinka palūkanų norma pagal Jūsų XYZ akcijas ramiai galite laikyti jas, kol opcionas nustos galioti.

Išėjimo į pensiją planams pasidaryk didžiausią naudą mokesčiuose

Sumanus investuotojas tikriausiai gali surasti daug lengvų būdų kaip išvengti arba galima sakyti atidėti mokesčių mokėjimą. Jeigu Jūs nesinaudojate išėjimo į pensiją planų privalumais, kuriuos Jums kompanija siūlo arba Jūs esate savininkas individualios įmonės, Jūs nesate toks protingas.

Visiškai gerai žinant, jog Socialinis Saugumas negali susitvarkyti su išėjimo į pensiją poreikių kiekvienam žmogui, Kongresas įsteigė keletą priemonių, kas padrąsina pasirūpinti esminiais dalykais savo paties išėjimui. Šitie 401 K, Koegas (Keogh) ir kiti planai yra mokesčių privalumai (tai visai kas kita nei neapmokestinami mokesčiai) uždirbant iš investicijų iš šių planų, jei kapitalas įgyja arba paprastai pajamos sudaro neapmokestinamus mokesčius iki tol, kol atsiimate pinigus iš pensijos fondų. Tada pinigai yra apmokestinami kaip reguliarios pajamos. Galimas daiktas, nors ir niekas negarantavo to, Jūs būsite žemesnėj mokesčių lentynėlėj tada. Tuo tarpu sumaišyti privalumai tuos uždarbius kiekvienais metais vietoj to nulupimo 28 % iki 40 % mokesčiai kiekvieną balandžio mėn. gali būti stulbinantys.

Yra keletas investicijų, kurios paprastai pritaikytos, kurios turi mokesčių – privalumai portfeliui, (ne kiekvienas turi tokią prabangą, kai kurie bendri planai turi limituotą pasirinkimą). Atsižvelgus į viską, pajamos duodančios turtus yra dėl mokesčių privalumų planų nei turtai, kurie didins kainą (taip yra dėl to, kad Jūs negalite gauti jokių mokesčių privalumų kapitalui, kuris auga nuo tada, kai jis bus apmokestintas kaip paprastos pajamos, kai jos bus atšauktos). Bet daugeliu atvejų investuotojas norės ar reikės pajamų išlaidoms, tokiu atveju leisti obligacijas ir panašūs investavimai turi būti nuošalėje mokesčių privalumų portfelyje. Nulinio kupono obligacijos išleidimas korporacijoms arba finansų ministerija yra geriausiai tinkama pensijos išėjimo planams todėl, kad investitorius tokiu būdu išvengia mokesčių mokėjimo numanomiems interesams. Bet nulinio kupono savivaldybės obligacijos, iš tiesų, visos savivaldybės obligacijos neturi vietos mokesčių privalumų portfelyje, jos jau yra iš beveik visų pusių atleistos nuo mokesčių.

Dalis Jūsų bus pakankamai laimingi įdarbinti kompanijos, kuri prisideda prie didžiausio kiekio kiek įmanoma daliniam kvalifikuotam pelnui ar kitiems planams, vadinasi palikdami kompaniją Jūs naudojatės taupymu iš savo atlyginimo, įkuriant investavimą portfelio išorėje su apribojimo išėjimo į pensiją programa. Kiti turės prisidėti prie keleto savo pinigų kvalifikacijos suderinant su kompanijos indėliu. Ir dalis turės tik tuos indėlius, kas pasikels atlyginimą. Nepasaint kas yra su Jumis, pasieks įmanomą maksimalią naudą iš plano, net jeigu tai reiškia, jog Jūs privalote atidėti sukurtą Jūsų pačių be mokesčių privalumų investicinį portfelį. Tik apytiksliai 60 procentai visų darbuotojų tinkami turėti privalumų tokių planų, kol kas tikriausiai vienas svarbiausių pagrindinių investavimo sprendimų. Ne tik padeda pensijų fondai, kurie yra labiau didesni investavimo tikslais, bet ir su minimaliu mokesčių kąsniu.

Laikyki viską šeimoje

Akivaizdu, kad daugelis investuotojų laikėsi susitarimų su savo šeima, kad apgautų IRS (mokesčių inspekciją). Tai galėtų paaiškinti atstumus, kuriuos mokesčių autoritetas turi eliminuoti, ką kuo jie tiki, kad nėra garbinga arba nepriimtina, kas susiję su pardavimais. Jeigu, pavyzdžiui, vienas iš mėgstamiausių akcijų turi nepaaiškinamai nukrito 50 procentų, Jūs galite norėti atsiimti savo nuostolius mokesčių atžvilgiu, bet kažkodėl tuo pačiu neparduodate savo akcijų. Jeigu būtų viliojama parduoti jas savo vyrui arba žmonai. Tokiu būdu gaunamas nuostolis, tačiau akcijos lieka šeimoje. Nėra praėjimo, sako IRS. Net jeigu Jūs parduosite gerajai fėjai (kaip pasakose), Jūs negalėsite deklaruoti nuostolio. Pakankamai smalsiai manoma, kad maža strategija gali suveikti, jeigu parduosite nuvertintą akciją pagal įstatymams. IRS privalo tikėti visais tokiais anytos (uošvės) juokeliais ir skaičiavimais Jūs niekada nepasieksite sėkmės su
mėgstamom (geriausiomis) akcijomis.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 2465 žodžiai iš 8063 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.