Mokyklos kaip besimokančios organizacijos ypatumai
5 (100%) 1 vote

Mokyklos kaip besimokančios organizacijos ypatumai

TURINYS

ĮVADAS

BESIMOKANTI ORGANIZACIJA……………………………………………………………………………1

Besimokančios organizacijos apibrėžimai…………………………………………………………………………………….1

Besimokančios organizacijos bruožai…………………………………………………………………………………………..2

ORGANIZACIJOS MOKYMOSI PROCESO STRUKTŪRA…………………………………………………………………………………3

Individualus mokymasis organizacijos kontekste…………………………………………………………………………………………4

Kolektyvinis mokymasis……………………………………………………………………………………….4

Organizacinis mokymasis………………………………………………………………………………………..5

MOKYKLA KAIP BESIMOKANTI ORGANIZACIJA……………………………………………………………………………….6

IŠVADOS

LITERATŪROS SĄRAŠAS

BESIMOKANTI ORGANIZACIJA

Besimokančią organizaciją apibūdina dvi sąvokos:

1) besimokanti / save ugdanti;

2) organizacija.

Besimokanti / save ugdanti tai terminai, nusakantys saviugdos arba mokymosi tęstinumą, permanentinį ugdymąsį, kurie gali būti nagrinėjami edukologine prasme organizacijos lygmenyje.

Kad geriau suvoktume besimokančios organizacijos sampratą, mes pirmiausiai apibrėšime besimokančios organizacijos kontūrus, po to gilinsimės į mokymosi ir organizacijos, kaip sistemos sampratas. Po to pasistengsime jau giliau suvokti besimokančios organizacijos sampratą sisteminio mąstymo kontekste. Tuo pačiu išryškinsime labai glaudų besimokančios organizacijos ir mokyklos ryšį bei panagrinėsime mokyklos tapimo besimokančia organizacija tendencijas ir galimybes.

Šiam darbui atlikta gan nesiaura mokslinės literatūros analizė, apimanti ne tik edukologinę ir vadybinę literatūrą, bet taip pat ir filosofinę, psichologinę ir kt. Jungdama įvairias idėjas į visumą, aptikau, kad autoriai pabrėžia individo svarbą organizacijoje ir organizacijai. Todėl ir aš apie besimokančią organizaciją visų pirma kalbėsiu per individo arba besimokančio individo prizmę.

Pradėkime nuo besimokančios organizacijos apibudinimo. Viena yra kalbėti apie asmeninį vieno žmogaus mokymąsį, visai kas kita – apie besimokančią organizaciją. Būtina pabrėžti, kad besimokanti organizacija nėra besimokančių jos narių, kaip individų, visuma.

Besimokančios organizacijos apibrėžimai

Besimokanti organizacija reiškia požiūrį, atmosferą. Noras mokytis gali būti aptinkamas pavieniuose organizacijos nariuose, komandose, sistemose ir struktūrose. Mokymasis yra pagrindinė organizacijos vertybė. Dabartinėje aplinkoje pasikeitimų turi būti ieškoma, o ne vengiama.

R. Jucevičius (1996) pažymi, kad praktiniam besimokančios organizacijos koncepcijos realizavimui būtina adekvati organizacijos kultūra, kuri priimtų visų pirma nuolatinį vystymąsį, keitimąsį, atsisakytų įprastų veiklos būdų, mąstymo stereotipų. Tačiau norint sukurti tokią kultūrą, reikalinga adekvati veiklos filosofija, teikianti šiai veiklai loginį pagrindą bei prasmę, taip pat tinkama organizacinė struktūra, įgalinanti diegti komandinį darbą, bendradarbiavimą ir tuo pagrindu mokymąsį.

Kalbant apie struktūrą, reikėtų įvertinti organizacijos ribas, kurios turi būti lengavai keičiamos. Tai liečia ne tik ribas, apibrėžiančias organizacijos fizinį dydį, bet suvokimą, kas yra organizacija, jos nariai.

Mokslinėje literatūroje pateikiami šie besimokančios organizacijos apibrėžimai:

1. Besimokanti organizacija – tai organizacija, kuri skatina savo narių mokymąsį ir tuo pačiu nuolat keičiasi tobulėjimo kryptimi. (M. Pedler, J. Burgoine, T. Boidell, 1991)

2. Tokioje organizacijoje nuolat ugdomi žmonių sugebėjimai siekti tikrai trokštamų rezultatų, diegiamas naujas, konstruktyvus mąstymas ir žmonės mokosi mokytis kartu. ( P.Senge, 1990).

3. Besimokanti organizacija – tai organizacija, mokanti kurti, įgyti bei perduoti žinias, bei keistis naujų žinių ir požiūrių poveikyje. (Garvin, 1993)

4. Besimokanti organizacija suteikia visiems savo nariams sąlygas mokytis ir asmeniškai tobulėti ir tokiu būdu ji keičiasi pati. (Beck, 1992)

5. Besimokanti organizacija – tai organizacija, kurioje žmonės siekia išplėsti savo sugebėjimą siekti trokštamų rezultatų, įjungiant naujus mąstymo būdus ir kolektyvines aspiracijas bei kurioje nuolat mokomosi mokytis kartu. (P. Senge, 1990).

Besimokančios organizacijos bruožai:

Iš apibrėžimų ryškėja tipiniai besimokančios organizacijos bruožai:

1. specifinis mokymasis

· Generuojamojo mokymosi taikymas

· Kolektyvinis mokymasis

· Sugebėjimas atgaminti žinias, įgyti naujų sugebėjimų

Mokymosi specifiškume išryškėja komunikacijos svarba.

2.Sąlygų mokytis sudarymas

· Permanentinis ugdymas, pereinanatis į organizacijos saviugdą

· Labai aukštas adaptiškumas aplinkos pokyčiams

· Naujo, konstruktyvaus mąstymo kūrimas ir tobulinimas

Čia išryškėja informacijos prieinamumo būtinybė.

3.Šiuolaikinės organizacijos bruožai

· Personalo sugebėjimų ugdymas siekti
užsibrėžtų tikslų

· Laisvo informacijos tekėjimo ir keitimosi ja kanalų sutvarkymas

· Savaiminis organizacijos tobulėjimas, dinamiškumas, atvirumas, kaip kokybinio lygmens išraiška

Apibendrinanat reikėtų pažymėti ypatingai didelę informacijos reikšmę save ugdančioje organizacijoje. Tai fundamentalus save ugdančios organizacijos bruožas. Taigi, nereikia pamiršti, kad kiekvienas mokslininkų išskirtas bruožas, kaip teigia C. Neergaard (1996) gali ir nebūti būdingas tam tikrai duotai organizacijai, tačiau holistiniu požiūriu tai neprieštarauja tos organizacijos, kaip besimokančios organizacijos sampratai. Ir dar, besimokanti organizacija nėra besimokančių individų suma, o dėl įvardyto holizmo efekto, tampa kažkuo kitu.

Pateiktose apibrėžimuose ir įvardintuose bruožuose pastebime labai daug bruožų, apibūdinančių šiuolaikinę modernią organizaciją. Taigi, galima būtų teikti, kad besimokanti organizacija yra moderni organizacija, kurios tikslas, strategija ir vystymas yra nukreipti į nenutrūkstamą jos narių mokymąsį (R. Jucevičius, 1997), tačiau gili šios sąvokos analizė atskleidžia dar platesnę sąvokos sampratą. Užsienio mokslininkai (P. Senge, 1990) pabrėžia, kad save ugdanti organizacija yra kokybiškai naujo būvio, kuriame aptinkami mąstymo kokybės pokyčiai, bei sisteminis mąstymas. Ši organizacija procese sugeba įgyti tiek modernios organizacijos pažangiausius bruožus tiek kitus naujausių kuriamų teorijų ir pažangių technologijų pritaikymo būdus.

Šiuo metu Jūs matote 33% šio straipsnio.
Matomi 835 žodžiai iš 2552 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.