Monės x pelningumo analizė
5 (100%) 1 vote

Monės x pelningumo analizė

TURINYS

ĮVADAS

1. Pelningumo ir kapitalo sampratos 4

2. Pelno (nuostolio) ataskaita 5

3. Kapitalo pelningumo rodikliai 6

4. Du Pont piramidinė analizė 8

5. Pelno (nuostolio) ataskaitos ir kapitalo pelningumo analizė pagal AB “Kauno grūdai” ataskaitinius duomenis 9

IŠVADOS

LITERATŪRA

PRIEDAI

ĮVADAS

Finansinės analizės metu yra apskaičiuojami įvairūs absoliutūs ir santykiniai rodikliai, kurių pagrindu yra sprendžiama apie įmonės pelningumą, likvidumą, mokumą, apyvartumą ir pan.

Nė viena finansinė analizė neapsieina be finansinių koeficientų arba santykinių rodiklių panaudojimo. Tai grindžiama tuo, kad koeficientai parodo santykį tarp tam tikrų dydžių, ko negali parodyti absoliutūs rodikliai.

Rinkos ekonomikos sąlygomis tiek praktikai, tiek mokslininkai ypatingą dėmesį skiria pelningumo rodiklių analizei, nes šie geriau parodo ūkio subjekto veiklos efektyvumą nei absoliuti jo pelno suma. Net ir pelningam ūkio subjektui reikia nuolat analizuoti pelningumo rodiklius bei šio reiškinio dėsningumus, kiekybiškai įvertinant svarbiausius veiksnius.

Šiame darbe siekiama detaliai panagrinėti finansinius kapitalo pelningumo koeficientus, jų reikšmingumą. Taip pat pateikiama speciali Du Pont analizės metodologija, kuri remiasi santykinių rodiklių panaudojimu akcinio kapitalo rentabilumo nustatymui.

Taigi darbo tikslas – panagrinėti rodiklius reikalingus atlikti įmonės kapitalo pelningumo analizei ir apskaičiuoti nuosavo kapitalo pelningumą

Darbo uždaviniai:

• išskirti rodiklius kapitalo pelningumo analizei atlikti;

• apskaičiuoti ir apibūdinti AB „Kauno Grūdai“ kapitalo pelningumą.

1. PELNINGUMO IR KAPITALO SAMPRATOS

Pelningumas – pelno, kurį gauna firma, rodiklis. Jis matuojamas atsižvelgiant į visus panaudotus aktyvus, ilgalaikio kapitalo ir tarnautojų skaičių. Kitaip tariant, pelningumas yra pelno dalis, tenkanti tam tikram aktyvų ar kapitalo vertės vienetui: pardavimų litui, turto litui, nuosavo kapitalo litui ir pan.

Verčiant iš anglų kalbos, pelningumas dažnai dar vadinamas rentabilumu. Nors vertimo požiūriu tai yra teisinga, tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į šių sąvokų ekonominės prasmės skirtumus. Rentabilumo rodikliai dažniausiai naudojami, kai nagrinėjamas veiklos efektyvumas, kai norima nustatyti, kiek naudos gavo įmonė, patirdama vienokias ar kitokias išlaidas. Kitaip sakant rentabilumas – tai pelno dalis, tenkanti vienam patirtų sąnaudų litui.

Užsienio ir Lietuvos ekonominėje literatūroje pelningumo rodikliai apskaičiuojami remiantis įvairiomis metodinėmis modifikacijomis, pasirenkamomis priklausomai nuo analizės tikslų. Dažniausiai, remiantis pelno (nuostolio) ataskaita ir balanso duomenimis, apskaičiuojami tokie pelningumo rodikliai:

1. Bendrasis pardavimų pelningumas, kuris parodo, ar gaunamas pelnas;

2. Veiklos pelningumas, rodantis įmonės vadovų sugebėjimą kontroliuoti veiklos sąnaudas ir užsidirbti pelną;

3. Įprastinės veiklos pelningumas, rodantis savininkų bei vadybininkų finansinės, investicinės bei kitos veiklos efektyvumą;

4. Grynasis pelningumas, rodantis kiek grynojo pelno tenka vienam pardavimų litui;

5. Turto pelningumas, rodantis ar įmonės vadovai sugeba pelningai bei efektyviai naudoti savo turtą, ir kiek gaunama pelno (nuostolio) turto piniginiam vienetui.

6. Kapitalo pelningumas – tai grynojo pelno ir nuosavo kapitalo (Nuosavas kapitalas = akcinis kapitalas + nepaskirstytas pelnas + rezervai) santykis ( ). Šis rodiklis literatūroje dar vadinamas pelno norma, kapitalo grąža. Apie šį rodiklį aš plačiau kalbėsiu kitoje šio darbo dalyje.

Kapitalo samprata. Tam, kad galėtume analizuoti kapitalo pelningumą, pirmiausia turime išsiaiškinti, kas tai yra kapitalas.

Kapitalas – tai lėšos, naudojamos įmonės turtui ir jos veiklai finansuoti.

Kad įmonė galėtų pradėti savo veiklą, ji turi turėti tam tikrą kapitalą:

1. Nuosavą;

2. Skolintą.

Kapitalas – tai gamybos veiksnys. Rinkos ekonomikos sąlygomis reikia daug kapitalo ir jo savininkų.

Kapitalą galime suprasti kaip realųjį visuomenės kapitalą, t.y. konkrečiu momentu egzistuojančią fizinės gamybos įrangos visumą, t.y. mechanizmus, pastatus, laivus ir kt. Realusis kapitalas yra sukurtas gamyboje anksčiau. Realusis (fizinis) kapitalas nėra pritaikytas tiesiogiai tenkinti žmonių poreikius.

Finansinis kapitalas – tai tik finansinės vertybės – akcijos, obligacijos ar banko indėliai. Finansinis kapitalas – tai visuma visų debitorių sąskaitų arba piniginių pretenzijų.

Kapitalo sąvoka vartojama ir kai kalbame apie žmoniškąjį kapitalą, kurį sudaro žmogaus išsilavinimas, profesija, patyrimas, tai sudaro žmonių veiklos produktyvumą.

Dar kapitalo sąvoką vartojame tada, kai kalbame apie rizikos kapitalą. Jį suprantame kaip kapitalą, investuojamą į rizikingas technologijas, atradimus, patentus, projektus.

2. PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA

Iš pelno (nuostolio) ataskaitos gaunama informacija, ar įmonės veikla tais metais buvo pelninga, kokią sumą sudarė veiklos sąnaudos. Pagal gautus duomenis sprendžiama ką daryti: mažinti sąnaudas ar plėsti pardavimų apimtis, ar taikyti lankstesnę nuolaidų sistemą, kad būtų parduota kuo daugiau produkcijos.

Pelno (nuostolio) finansinė ataskaita (4priedas) apibūdina finansinius rezultatus (pelną arba nuostolį) per
tam tikrą laiką. Iš pelno (nuostolio) ataskaitos gaunama tokia informacija:

1) bendrasis pelnas (nuostolis); jis apskaičiuojamas iš pardavimų ir paslaugų atėmus parduotų prekių ir paslaugų savikainą,

2) veiklos pelnas (nuostolis); jis apskaičiuojamas iš bendrojo pelno atėmus veiklos sąnaudas,

3) ataskaitinių metų pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą, įskaitant įprastinės veiklos pelną, gautą iš finansinės ir investicinės veiklos, pagautę ir netekimus,

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 786 žodžiai iš 2608 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.