Monės
5 (100%) 1 vote

Monės

Turinys

I. Įmonės apibrėžimas 2

II. Įmonių skirstymas 3

III. Įmonės, jų rūšys ir bendrieji klausimai 4

1 Fizinio asmens statuso įmonės 4

a) Individualiosios įmonės 5

b) Ūkinės bendrijos 5

– Tikroji ūkinė bendrija 6

– Komanditinė ūkinė bendrija 7

2 Juridinio asmens statuso įmonės 7

a) Akcinės bendrovės 7

b) Valstybinės įmonės 9

c) Žemės ūkio bendrovės 9

d) Kooperatyvai 9

IV. Naudota literatūra 11

Įmonės apibrėžimas

Pervažiuokime Lietuvą skersai ir išilgai, kelionėje bandykime surasti dvi vienodas įmones. Deja, mūsų pastangos bus bergždžios – nepavyks rasti dviejų vienodų įmonių: vienos yra sostinėje Vilniuje, kitos Kėdainiuose, trečios Anykščiuose; vienos yra didelės – užima kelių hektarų plotą, kitos vos keletą kvadratinių metrų. Vienos vadinamos personalinėmis, kitos – uždarosiomis akcinėmis bendrovėmis, trečios – investicinėmis bendrovėmis, ketvirtos – bankais ir t.t. O kiek daug įvairiausių veiklos sričių! Vienos kepa duoną, kitos ją parduoda, trečios siuva, ketvirtos prekiauja, ir visos jos įmonės. Nepaisant minėtų skirtumų, galima rasti bendrų bruožų. Tai leidžia jas analizuoti, pritaikyti bendrąsias valdymo taisykles.

Kiekviena įmonė yra organizacija ir tenkina tris kriterijus:

1. ji yra socialinė grupė, nes čia susiburia žmonės, turintys vieną tikslą – veikti bendrai; visiškai automatizuota ar robotizuota gamykla, kur nėra nei vieno žmogaus, nebus organizacija, o tik sudėtinga industrinė sistema.

2. ji yra racionaliai sutvarkyta grupė, nes kiekvienas žino, kokius darbus reikės dirbti, už ką jis atsako, kas yra vadovas, o kas tik pavaldinys.

3. ji yra patvari grupė, nes priemonės (pastatai, įrengimai, baldai, automašinos ir visa kita, kas yra reikalinga gamybai ar paslaugai suteikti), kurias ji nusipirko, tarnaus ilgai, o tikslai, kurių siekia, neįgyvendinami akimirksniu. Įmonės, panašiai kaip gyvas organizmas, gimsta, rutuliojasi ir išnyksta.

Miesto savivaldybė ar seniūnija, mokyklos krepšininkų komanda ar mergaičių choras irgi yra organizacijos, bet mes pagrįstai jų nevadiname įmonėmis. Norint sužinoti kodėl, reikia panagrinėti dar kitas apibrėžimo dalis.

Įmonė yra ekonominė ir savarankiška organizacija, nes:

1. kaip ekonominė organizacija ji skaičiuoja visas savo išlaidas ir pajamas ir siekia, kad liktų pelno – kuo daugiau, tuo geriau. Įvairios labdaros organizacijos pelno nesiekia, todėl jos nėra įmonės.

2. įmonė beveik nepriklausoma. Daugelį uždavinių ji sprendžia pati: ką gaminti ir iš ko gaminti, kam ir po kiek parduoti, kada pradėti darbą ar jį baigti, kiek mokėti darbininkams. Jos nieko neišlaiko – jei nesugebės užsidirbti, turės bankrutuoti.

Įmonių skirstymas

Norint įvertinti šalies ūkio veiklą, planuoti bei palyginti atskirų šalių įmones, panašias įmones reikia suskirstyti į grupes. Veiklos panašumas nustatomas pagal veiklos paskirtį ir naudojamus išteklius. Veiklos paskirtis gali būti tokia:

· gaminti produktus ir teikti patarnavimus, pvz.: bendrijos, bendrovės, prekybos bei paslaugų firmos;

· teikti ne prekių pavidalo paslaugas, pvz.: įvairios privačios įmonės, teikiančios ne produktus ir ne paslaugas, labdaringos organizacijos, arba pelno nesiekiančios organizacijos;

· paskirstyti pajamas, pvz.: valstybės administracijos centriniai organai – ministerijos, departamentai, savivaldybės, socialinio draudimo įstaigos;

· finansuoti, pvz.: bankai;

· apdrausti, t.y. garantuoti apmokėjimą, kilus rizikai, pvz.: įvairios draudimo bendrovės;

· vartoti, pvz.: namų ūkiai (ir individualios įmonės).

Namų ūkiais laikoma šeima ar kelios šeimos, taip pat kartu gyvenantys ir bendrą biudžetą turintys giminaičiai, arba kartu gyvenantys ir bendru biudžetu susieti asmenys (nors ir ne giminaičiai).

Ilgą laiką Lietuvos pramonė buvo sukoncentruota didelėse įmonėse. Atkūrus Nepriklausomybę, prasidėjo privatizacija ir įmonių pertvarka. Vis didesnę ekonominę reikšmę įgyja mažos įmonės. Jos yra efektyvesnės, palyginti su didelėmis įmonėmis, kai keičia senus gaminius į naujus, geriau panaudoja darbo jėgą, lengviau skverbiasi į užsienio rinkas.

Smulkaus verslo įmonės Lietuvoje yra perspektyvios. 1994 metais pagrindinės šalies verslininkų veiklos sritys buvo:

prekyba 48,4%

gamyba 37,6%

profesinės, verslo paslaugos 11,7%

gamybos paslaugos 10,5%

buitinės paslaugos 10,2%

poilsio industrija 5,8%

transporto, sandėliavimo paslaugos 5,5%

Ekonomistai ir sociologai nustatė, kad šiuolaikinės ekonomikos sąlygomis būtent smulkus ir vidutinis verslas yra pagrindinis naujų darbo vietų šaltinis. Be to, mažos firmos gali greičiau ir lanksčiau reaguoti į mokslo ir technikos bei technologijos naujoves, jautriai pastebėti rinkos finansinius pokyčius, gana operatyviai tenkinti smulkių serijų ir vienetinės produkcijos gamybos poreikius (kas ypač aktualu), gali geriau naudoti laisvus darbo išteklius, tenkinti pavienių užsakovų pageidavimus, nes jos dažnai būna arčiau užsakovų ir tuo būdu operatyviai užpildo rinką trūkstamomis prekėmis ir paslaugomis.

Įmonės, jų rūšys ir bendrieji jų klausimai

Įmonė – tai savo firmos vardą turintis ūkinis vienetas, užsiimantis tam tikra komercine – ūkine veikla. Įmonę sudaro medžiaginių, daiktinių, finansinių ir
nematerialių aktyvų, jos teisių ir pareigų kompleksas. Taip įmonę apibrėžia Lietuvos Respublikos įmonių įstatymas. Remiantis šiuo įstatymu, įmonės sąvoka neapima pelno nesiekiančių organizacijų. Valstybės požiūriu yra svarbus veiklos pobūdis. Nuo veiklos pobūdžio priklauso mokesčių ar muitų dydis, leidimas užsiimti ta ar kita veikla:

Įmonė turi teisę užsiimti bet kokia komercine – ūkine veikla, jei Lietuvos Respublikos įstatymai to nedraudžia. Kai kuriai veiklai reikalingos licenzijos. Pavyzdžiui, eksploatuoti gamtinius išteklius, gaminti alų ir nespiritinį vyną, steigti mokymo įstaigas.

Įmonės privaloma tvarka veda apskaitą, turi teisę neviešinti savo komercinės veiklos dokumentų. Įmonę gali steigti vienas arba keli steigėjai. Įmonės steigimo dokumentai yra įstatai, leidimas (licenzija), kvalifikacijos atestatas, žemės sklypo suteikimo aktas ar kiti įstatymais numatyti dokumentai.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 912 žodžiai iš 2915 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.