Motyvacija mlm e
5 (100%) 1 vote

Motyvacija mlm e

TURINYS

ĮVADAS 2

1. KAS TAI YRA MLM 2

1.1. MLM istorija 2

1.2. MLM ir tradiciniai prekybos būdai 3

1.2.1. Kas tai yra MLM? 3

1.3. Juodasis ir baltasis MLM 5

2. MOTYVACIJA MLM’e 6

2.1. Kas motyvuoja žmones 6

2.2. Kas motyvuoja žmones imtis skubių veiksmų 6

2.3. Keturios pagrindinės priežastys dėl kurių žmonės imasi platinti prekes 6

2.3.1. Uždarbio motyvavimas 7

2.4. Kasdieninė motyvacija 7

2.4.1. “Motyvacija” (pagal John Counsel) 7

2.4.2. Kodėl motyvacija ilgai netrunka? 8

2.4.3. Sėkmingos motyvacijos paslaptis 8

2.4.4. Piktnaudžiavimas substancija 9

2.4.5. Kaip keisti motyvus? 9

2.4.6. Požiūris yra viskas (pagal Jim Rohn) 9

2.4.7. Sėkmės ir nepasisekimo formulė 10

2.4.8. Dėlionės dalis (pagal Gary Lockwood) 11

3. MOTYVACIJOS MLM’E METODOLOGINĖ DALIS 12

4. MOTYVACIJOS MLM’E TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ 13

4.1. MLM motyvacijos tyrime dalyvavusiu respondentų apžvalga 13

4.2. Motyvacijos MLM’e tyrimo apžvalga. Klausimai apie MLM’ą 15

IŠVADOS 19

AR ŽINAI KOKS ESI LAIMINGAS? 19

LITERATŪRA: 21

ĮVADAS

Šiuolaikiniame pasaulyje, kai ekonomika vystosi taip greitai, kai atsiranda tiek naujovių, jog eilinis žmogus ne visada spėja paskui jas, ne kiekvienas sugeba prie jų prisitaikyti. Ir jeigu nesuspėjai į tą naujo gyvenimo traukinį, skaityk, kad tavo gyvenimas tėra tik tavo egzistencija šiame pasaulyje, kad visas svajones turi palaidoti.

Daugelis žmonių, kad ir sugebančių taikytis prie besikeičiančio pasaulio, visgi nespėja “atsisėsti” į norimą kupė, jeigu spėja čia, tai nespėja pasirinkti geriausios vietos ir nebėra galimybės.

Ar ne taip yra su mūsų gyvenimu? Kiek žmonių dirba nenorima, kartais net nekenčiamą darbą? Kyla klausymas, kodėl neieško sau tinkamo? Juk sutiksime, kad tai nėra taip paprasta. Kartais tiesiog nerandame darbo pagal savo poreikius ir dirbame bet ką, kad tik užsidirbti pragyvenimui, jau net nesvajojant apie keliones, prabangesnes pramogas ir daugumą kitų dalykų.

Tačiau XX a 4deš. atsirado naujas prekybos būdas, kuris apvertė aukštyn visa kas buvo iki tai sukurta. Atsirado didelė ir greitai auganti prekybos sistema, kuri suteikė galimybę kiekvienam rasti galimybę dirbti norimą , išsvajotą darbą.

Mūsų darbo tikslas yra ištirti motyvacija MLM’e. Pradžioje pristatysime trumpai kas tai yra MLM’as. Kada jis susikūrė, kaip vystėsi. Pagrindinė tyrimo problema – Ar MLM sistema patenkina žmonių lūkesčius?

Tyrimo objektas – motyvacija.

Tyrimo dalykas – motyvacija MLM’e.

Tyrimo tikslas – ištirti ir atskleisti kokia motyvacija yra veiksmingiausiai šioje sistemoje.

Tyrimo uždaviniai:

1. Atlikti teorinę MLM sampratų analizę, atskleisti jo vystymąsi ir pagrindines MLM sąvokų reikšmę.

2. Išanalizuoti MLM motyvaciją ir išryškinti pagrindinius veiksnius įtakojančius žmonių darbą MLM’e.

3. Atlikti empirinį tyrimą, norint ištirti motyvacija MLM, ir atskleisti kas smarkiausiai skatina žmones darbui.

Tyrimo metodai:

1. Mokslinės literatūros analizė.

2. Dalyvavimas seminaruose.

3. Statistinių duomenų analizė.

4. Anketinė apklausa..

Tyrimo etapai:

1. Darbo temos formulavimas, tyrimo objekto parinkimas.

2. Literatūros paieška ir analizė.

3. Informacijos iš pirminių duomenų šaltinių surinkimas.

4. Tyrimo rezultatų apdorojimas, analizė ir interpretacija.

5. Išvadų pateikimas.

1. KAS TAI YRA MLM

1.1. MLM istorija

Niekas tiksliai nežino kada ši prekyba atsirado, nes ji vystėsi keletą metų, dar prieš antrą pasaulinį karą. Daugelis stebėtojų sutinka, kad “Nutrilite”- dabar Amway filialas- buvo pirma tikra platinimo kompanija. Būdami tinklo prekybos įkūrėjai, jie dar 1920 m. buvo vitaminų ir maisto papildų pramonės įkūrėjai. Taigi istorinis ryšys tarp platinimo prekybos ir maisto produktų atsirado dar 20-tam amžiuje – tai daugeliui žmonių nežinomas faktas (ypač tiems kurie mano, kad platinimo kompanijos nesusiję su maisto pramone. Daugelį pagrindinių produktų į rinką įvedė platinimo kompanijos).

1949 m., du jaunuoliai, Rich DeVos ir Jay VanAndel, tapo Nutrilite platintojai. Sekančiame dešimtmetyje, jie sukūrė didžiulę ir turtingą organizaciją, kuri apėmė visą Ameriką. Tačiau 1950 m., atsirado problema, kuri vargina platinimo kompanijas iki dabar. Jų verslas vos nežlugo.

Gamybinę Nutrilite atšaką valdė prekyba. Ir kaip dažnai būna tokiomis aplinkybėmis ( ne vien platinimo kompanijoms), atrodė, kad būtent prekybos atšaka darė pinigus. Čia nėra nieko keisto. Tai gyvenimo faktas. Tie, kurie gamintojus susieja su rinka, pasiima didžiąją dalį pardavimo kainos, bet kokioje pramonėje.

Trumpai tariant, išsivystė šalti santykiai tarp gamintojų ir prekybininkų. DeVos ir VanAndel susirūpinę stebėjo, kaip dėl produktų stygiaus ir dėl to mažėjančio uždarbio iš pardavimų, jų platinimo tinklas greitai nyko. Negalėdami sutaikyti abiejų pusių, jie nusprendė pagaminti savo produktą, kad galėtų jį tiekti tam kas dar liko iš jų tinklo. (1)

1.2. MLM ir tradiciniai prekybos būdai

Multi-Level- Marketing (MLM) užima svarbią vietą tarp šiuolaikinių prekybos būdų. Tai vienas iš greičiausiai sklindančių ir tuo pačiu sukeliantis daugybę nesusipratimų. Daugelis žiūri į MLM kaip į 80-ųjų metų mados bangą, tačiau jo
reikšmė daug didesnė. MLM bendrovių prekių apyvarta 90-siais metais sudarė daugiau kaip 100 milijardų dolerių per metus. (2)

1.2.1. Kas tai yra MLM?

Marketingas (prekyba) – tai gamintojo prekės ar paslaugos pristatymas vartotojui. Multi- Level” (daugialaipsnis, daugiapakopis) – tai žmonių, pristatančių prekę ar paslaugą vartojimui, skatinimo sistema. ,,Multi” (daug) reiškia ,,daugiau kaip vienas”. ,,Level” (lygis, laipsnis) dažniausiai reiškia ,,karta”. Tokiu būdu laisvai galima pavadinti šią sistemą ,,Multi-Generation Marketing” (prekyba keliomis kartomis). Bet sustokime ties labiausiai paplitusiu posakiu: ,,Multi-Level”. Jis yra tiek paplitęs, kad daugelis nelegalių grandininių ir piramidinių prekių platinimo sistemų taip pat vadina save ,,Multi-Level” programomis. Dėl to ,,Multi-Level” tapo antspaudu – nepagrįstai – dėl ko daugelis naujų MLM bendrovių sugalvoja savo prekybos sistemoms naujus pavadinimus. Pavyzdžiui: ,,Uni-Level Marketing” (vienalaipsnė prekyba) arba ,,Network Marketing” (tinklinė prekyba).

Tikrovėje egzistuoja trys pagrindiniai prekių pardavimo būdai:

1. Mažmeninė (parduotuvinė) prekyba – įsitikinęs, kad tai žinoma kiekvienam – tai universalinė parduotuvė, daržovių parduotuvė, kur galima užeiti ir nusipirkti kas reikalinga.

2. Tiesioginė prekyba – tai gali būti draudimas, prekyba virtuvės įrengimais ir t.t. Tiesioginės prekybos pavyzdys – kosmetikos gaminiai arba virtuvės įrengimų parodos-pardavimai.

3. Daugialaipsnė prekyba arba MLM – tai yra vartotojų grupės kūrimas.

Šios prekybos formos negalima painioti su kitomis dvejomis, o ypatingai su tiesiogine prekyba, nes taip dažniausiai klaidingai vadinama MLM sistema.

Ketvirtas prekybos būdas, taip pat dažnai minimas – užsakymas paštu – gali būti priskirtas MLM, bet greičiau tai yra tiesioginė prekyba.

Penktas prekybos būdas, dažnai painiojamas su MLM, yra minėtoji piramidės sistema. Faktas yra tai, kad piramidės sandėriai yra nelegalūs. Pagrindinė priežastis slypi tame, kad ši sistema nepritaikyta prekių ar paslaugų judėjimui. Jai prekė nejuda, negalima kalbėti apie marketingą, tuo labiau apie daugialaipsnį. Gal šiam būdui ir yra būdingas daugialaipsniškumas, bet jokiu būdu ne marketingas.

Esminiai nesusipratimai atsiranda dėl to, kad žmonės nemato skirtumų tarp MLM ir tiesioginės prekybos. Apie MLM bendroves galvojama, kad jos apima tiesiogines prekybos programas, lankant vieną po kito namus ir butus. Toks tikriausiai buvo ir tavo pirmasis įspūdis, kada agentas pabeldė į tavo duris tam, kad ką nors parduotų.

Bet yra keletas ypatumų, kurie skiria daugialaipsnę prekybą nuo mažmeninės ir tiesioginės prekybos. Būdingiausias skirtumas yra tas, kad į MLM įsijungi dėl savų interesų, bet niekada nepasilieki vienas. Kadangi tu sieki savo interesų, tu perki prekes didmenine kaina iš firmos, kuriai atstovauji. Tai reiškia, kad šias prekes tu gali naudoti, dar daugiau, privalai naudoti. Pradžioje daugelis žmonių pradeda bendradarbiauti su tokia firma tam, kad galėtų nusipirkti prekes didmenine kaina. Vėliau daugelis iš jų tampa ,,rimtesniais”, kadangi perki prekes didmenine kaina ir, jei nori, gali parduoti jas mažmenine kaina, tokiu būdu gaudamas pelną.

Neaiškumai MLM atžvilgiu atsiranda dėl minties, jog norint, kad veikla būtų sėkminga, tau būtina parduoti. Yra tokių programų, kurios reikalauja tam tikros mažmeninės kvotos, kad būtų galima gauti nuolaidą. Jai nori arba to reikalauja speciali sandėlių programa, gali parduoti, bet tikrą materialinę sėkmę galima pasiekti tik organizuojant darbą. Labai svarbu pasiekti tai, kad prekyba būtų normalus darbo organizavimo rezultatas. Daugelis nukentėjo dėl to, kad spręsdavo šį klausimą priešingai – bandė organizuoti darbą remdamiesi tiktai prekyba.

Kitas MLM pavadinimas – Network-Marketing (tinklinė prekyba). Kai kuri MLM veiklą, kuri, kitaip sakant, tinklą, kuriame ieškai prekės judėjimo kelio. Mažmeninė prekyba – tinklinės prekybos pagrindas. MLM prekyba vyksta tuo metu, kai agentai siūlo prekes draugams, kaimynams, giminaičiams. Kaip matote, niekas nesikreipia į svetimus. Tam, kad sukurti didelę ir sėkmingą veiklą, reikalinga pusiausvyra.

Tam reikia remti ir apmokyti MLM sistemos, kol susidarys stabilus pirkėjų (draugų, kaimynų, giminaičių) ratas. Nesistengti viską parduoti vienam. Reikia atminti tai, kad MLM arba prekyba per tinklą, reiškia, kad kuriama organizacija, kurioje kiekvienas iš daugelio verslininkų parduoda mažai prekių. Tai žymiai efektyviau, negu stengiantis viską atlikti vienam.

MLM firmos neleidžia didelių pinigų reklamai. Reklama vyksta beveik išimtinai per tiesioginį vartotojų ryšį. Kadangi šios firmos gali daugiau lėšų skirti gamybai, jų produkcijos kokybė daug aukštesnė nei prekių, platinamų mažmeninėje (parduotuvinėje) prekyboje. Galima draugui pasiūlyti puikią prekę, panašią į tą, kurią jis naudoja. Draugo vartojamą prekę paprasčiausiai pakeisti nauja, žinodami iš savo patirties, kad ji daug geresnė. Dabar matome, kad MLM’as nereiškia prekių siūlymo nepažįstamiems ir vaikščiojimo po butus. Keletas MLM ir Network programų, kurias aš žinau, patvirtina tai, kad jeigu paprasčiausiai siūlai draugams prekę ar paslaugą, tuo pačiu jau įvykdai būtiną
,,prekybą”.

Kitas dalykas, kuo MLM skiriasi nuo tiesioginės prekybos – tai prekių pardavėjų (verslininkų) rėmimas. Esant tiesioginei prekybai, kaip ir kai kuriuose MLM, tai vadinama verbavimu, tačiau rėmimas ir verbavimas visai skirtingi dalykai. Jei tu ką nors remi, tai faktiškai mokai jį daryti tą, ką pats darai, arba kaip jam pačiam sukurti savo verslą. Mes norėtume pažymėti, kad yra didelis skirtumas; ar tu remi ką nors, ar tiktai padedi ,,įsijungti” į verslą. Jeigu ką nors remi, tai prisiimi tam tikrus įsipareigojimus. Jeigu neprisiimi įsipareigojimų, gali tik pakenkti, padėdamas įsijunkti į verslą. Šiuo atveju būtina norėti padėti naujam partneriui sukurti asmeninį verslą. Rėmimas – tai veiksnys, kuris MLM leidžia tapti stambiu verslu. Kai organizacija pradeda augti, tampama savarankišku ir sėkmingu verslininku. Tampama pats sau vadovu.

Jeigu dirbtume tiesioginės prekybos firmoje, dirbtume tos firmos labui. Jeigu nusprendžiam palikti firmą, persikelti į naują vietą, viską reikia užbaigti ir pradėti iš naujo. Skirtingai nuo to, daugelyje MLM firmų yra naudojama tokia praktika, kai net ir persikėlus į kitą šalies regioną gali toliau remti žmones neprarasdamas tų vertybių, kurias sukūrė tavo žmonių grupė.

MLM firmose tu gali uždirbti daug pinigų. Kai kuriose firmose tai vyksta lėčiau, kitose – greičiau. Bet visada pelnas priklauso nuo darbo organizavimo ir niekada – nuo prekybos apimties. Kai kuriose firmose patikimą pragyvenimą užtikrina prekių pardavimas, bet kapitalą gali sukurti tik į pirmą vietą iškėlęs verslo organizavimą. (2)

1.3. Juodasis ir baltasis MLM

Rich DeVos ir Jay VanAndel 1959 m. sukūrė Amway korporaciją. Dešimties metų bėgyje, jie nusipirko Nutrilite ir nuo to laiko Amway nesižvalgė į praeitį. Tai vis dar pati didžiausia platinimo kompanija visame pasaulyje.

Žinoma, toks pasisekimas greitai patraukia dėmesį ir neilgai trukus atsirado daug tokių kompanijų. Tačiau buvo ir juodoji pusė- tai ta kuri iki dabar sukelia problemų.

Nedaug laiko užteko kol operatoriai suprato, kad jie negali pasinaudoti žmonėmis, kuriuos griežtai, bet etiškai kontroliuoja platinimo kompanijos. Taigi jie sukūrė padirbtą versiją. Ji paremta sukčiavimu. Dar 1920 m. buvo sukurta Ponzi schema kuri atrodė kaip platinimo kompanija, bet buvo leidžiama prievartauti žmones, kurie buvo tokie kaip jie patys…t.y. tinginiai ir gobšuoliai. Taip atsirado Piramidinės prekybos schema.

Ironiška, tačiau žmonės vis dar klaidingai kaltina platinimo kompanijas, kad šios naudojasi piramidės schema, nors vis dėlto reputaciją turinčios kompanijos pačios pirmos parašė peticiją valdymo struktūroms, kad piramidės schema būtų paskelbta už įstatymo ribų.

Jei kas galvoja, kad MLM yra nelegalus ir jo organizacija lyginama su piramide, iškyla daug problemų su rėmimu. Kai susiduri su tokiu supratimu, reikia nurodyti faktorius, kurie patvirtina, kad neteisingai suprantamas MLM, jeigu jis laikomas piramide. (1 pav.) Piramidės struktūra kuriama iš viršaus į apačią. Viršūnėje bus tik tie, kurie buvo prie piramidės pradžios. MLM trikampyje kiekvienas pradeda apačioje ir kiekvienas turi galimybę sukurti savo verslą, gal net daug kartų stambesnį, negu savo rėmėjo.

Kaip anksčiau minėjome, 90-siais metais metinė MLM firmų apyvarta viršijo 100 milijardų dolerių. Tai stambus verslas. Daugelis žmonių net neįtaria, koks platus yra MLM. MLM kaip prekybos sistema veikia jau apie 45 metus. Yra MLM firmų, kurių metinė apyvarta keli milijardai dolerių.

Niekas negali pasakyti, kad tai blogas verslas. MLM – tai pats patikimiausias kelias išradėjui ir gamintojui, norinčiam pateikti rinkai naują prekę, tačiau neturinčiam milijono dolerių ir nenorinčiam atiduoti prekės kitam, kuris galėtų ją parduoti. (MLM knygute)

Neilgai trukus piramidės schema buvo panaikinta. Tačiau piramidės schema nėra tikra sistema ar struktūra, nors ir turi patrauklų vardą. Prieš intelektą – požiūrį – labai sunku kovoti įstatymiškai. Daugelis antipiramidinių įstatymų diskriminuoja legalų platinimo verslą.

Per sekantį dešimtmetį, platinimo kompanijos paplito ir įsivystė į daugybę kompanijų, produktų linijas, atlygio planus ir kultūras kurios egzistuoja ir dabar. Ši unikali, galinga laisvos iniciatyvos sistema toliau auga ir pritraukia vis daugiau žmonių. Ruošdamiesi persikelti į XI amžių, platinimo kompanija dar niekada nebuvo taip gerbiama, tokia sveika, tokia patraukli ir tokia teikianti pasitenkinimą.

Teisingas požiūris yra pagrindinis dalykas kurio reikia sėkmei pasiekti. Protingos asmeninės filosofijos ir teigiamo požiūrio apie save kombinacija bei pasaulis aplink mus, suteikia mums vidinės stiprybės ir tvirto ryžto, kuris įtakoja visas kitas mūsų egzistavimo sritis. (2)

2. MOTYVACIJA MLM’e

2.1. Kas motyvuoja žmones

Visas gyvūnų gyvenimas (taip pat ir žmonių gyvenimas) sukasi aplink dvi varomąsias jėgas (motyvatorius):

1. Skausmas

2. Pasitenkinimas (malonumai)

Kiekvieną minutę kiekvieną dieną, žmogus bando išvengti skausmo (problemų, planų žlugimo ir nepasitenkinimo) ir/arba gauti pasitenkinimą (svajonės, norai, tikslai ir siekiai).

Iš šių dviejų motyvatorių, skausmas yra daug didesnė varomoji jėga. Žmonės gali padaryti beveik bet ką, kad tik išsivaduotų iš
(Pagalvokite apie žmones kurie keliauja į Meksiką nusipirkti abejotinos kokybės vaistų, uždraustų jų šalyje, kad išsigydytų nuo savo ligų. Pagalvokite apie kubiečius, kurie rizikuoja savo gyvybe plaukdami ant nepatvarių plaustų, kad tik patektų į Amerika, nes ten tikisi geresnio gyvenimo.) (3)

2.2. Kas motyvuoja žmones imtis skubių veiksmų

Visi svarbūs pirkimo sprendimai paremti emocijomis. Nesvarbu ar kas nors perka žaislą savo vaikui ar milijonus kainuojantį pastatą biurui, emocijos vaidina svarbiausią vaidmenį darant pirkimo sprendimus.

Dabar pagalvokime apie tai: kuo daugiau emocijų žmogus išreiškia tam tikru klausimu, tuo labiau tikėtina, kad jis ar ji imsis veiksmų, kad patenkintų savo poreikį.

Emocijos vaidina toki svarbų vaidmenį darant pirkimo sprendimus, kad dažnai tai priveda prie nenumatytų veiksmų ir sprendimų. Pvz., žmogus, kuris niekada nesidomėjo kompiuterių rinka, pradės nerimauti dėl gamybos sustabdymo ar darbuotojų skaičiaus mažinimo. Atsiranda nesaugumo jausmas. Staiga, kaip iš niekur nieko, ši rinka tampa patrauklesnė.

Tai daugelio sėkmingų prekybininkų, verslo žmonių, sistemos prekybininkų ir akcinių bendrovių visame pasaulyje pardavimo strategija. Tai būtų galima pavadinti “ Prekyba pritraukiant”. (3)

2.3. Keturios pagrindinės priežastys dėl kurių žmonės imasi platinti prekes

Jeigu platinimo rinka padeda žmonėms išspręsti problemas, tai apie kokias problemas mes kalbame?

Trumpai tariant, žmones pritraukia platinimo rinka, nes jie nori išspręsti vieną ar daugiau problemų kategorijų:

1. Finansinės problemos

2. Laisvės?Laiko problemos

3. Nepasitenkinimas darbu

4. Nerimavimas dėl sveikatos

Kiekvienoje kategorijoje gali būti daugybė atšakų. Pvz., finansinių problemų sub-kategorijos gali būti nerimavimas dėl pensijos, kredito kortelės skolos, pinigų trūkumas baigiantis mėnesiui, t.t.

Nepasitenkinimo savo darbu kategorijoj, jūsų potencialių aukų varomoji jėga gali tapti tokie dalykai: jie nekenčia savo darbo, į darbą reikia važinėti didelius atstumus, jie norėtų nušauti savo bosą, jų niekas neišklauso arba visa tai ir dar daugiau.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2664 žodžiai iš 8784 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.