Muitinės dokumentai
5 (100%) 1 vote

Muitinės dokumentai

TURINYS1. Muitinė ir jos veikla ……………………………………………………….. 2

2. Prekių deklaravimas ir dokumentų įforminimas …………………………… 3

2.1. Bendrojo administracinio dokumento eksporto rinkinys ……………… 7

2.2. Bendrojo administracinio dokumento tranzito rinkinys ……………… 8

2.3. Bendrojo administracinio dokumento importo rinkinys ……………… 9

2.4. Prekių deklaravimas elektroniniu būdu ……………………………… 10

3. Prekių muitinis tikrinimas …………………………………………………. 11

1. MUITINĖ IR JOS VEIKLA

Lietuvos Respublikos muitinė – Lietuvos Respublikos valstybės institucija, atsakinga už jos kompetencijai priskirtų įstatymų bei kitų su importu, eksportu ir tranzitu susijusių teisės aktų įgyvendinimą, importo ir eksporto muitų bei mokesčių surinkimą.

Metodai, kuriais Lietuvos muitinė vadovaujasi vykdydama savo funkcijas, įtakoja visuomenės gyvenimo kokybę, nacionalinės pramonės gyvybingumą, politinį stabilumą ir bendrą ekonomikos pažangą. Nors skirtingose šalyse egzistuoja svarbūs skirtumai tarp muitinių administracijų funkcijų, vis dėlto yra nemažai ir panašumų. Paprastai rinkos ekonomikos šalyse vyriausybės skiria tokias funkcijas savo šalių muitinių administracijoms:

– Biudžeto politikos administravimas, surenkant muitus ir mokesčius;

– Prekybos politikos administravimas, taikant tam tikrų prekių įvežimo apribojimą, siekiant apsaugoti nacionalinę ekonomiką;

– Socialinės apsaugos administravimas, kontroliuojant nelegalų judėjimą tokių medžiagų kaip narkotikai ir cheminiai prekursoriai, toksinės ir pavojingos medžiagos, ginklai, retos augalų ir gyvūnų rūšys, kultūros paveldo kūriniai ir t.t.

Muitinė yra susijusi ir su prekybos procesu. Dėl vis augančios pasaulinės prekybos apimties ir tranzito greičio reikalaujama atitinkamai efektyvių muitinės procedūrų. Muitinė užima išskirtinę vietą, siekiant palengvinti pasaulinę prekybą.

Svarbi užsienio ekonominės politikos sudėtinė dalis yra muitų politika. Tai valstybės priimta ekonominių priemonių sistema užsienio prekybos tikslams siekti. Pasaulyje muitų politika apibrėžiama dvejomis įstatymų grupėmis:

1. įstatymai, reglamentuojantys prekių ir kitų gėrybių, kurios vežamos per šalies valstybinę sieną, apmuitinimo tvarką, metodologiją, juridinių bei fizinių asmenų veiksmus ir kitus su muitų politika susijusius aspektus;

2. įstatymai, reglamentuojantys muitinių veiklą, teises ir pareigas, muitinės kontrolės tvarką, organizavimą ir kitus su šia veikla susijusius klausimus.

Antrosios grupės įstatymais reguliuojami klausimai paprastai yra kiekvienos šalies vidaus reikalas, o pirmosios – problemos dažnai yra tarptautinių susitarimų objektas ir gali būti reguliuojamas dvišalėmis arba daugiašalėmis tarptautinėmis sutartimis. Dažniausias šių sutarčių objektas buvo muitų tarifai. Po integracijos į Europos Sąjungą muitinė, taikydama muitus ir kitus jos administruojamus mokesčius, bendrosios žemės ūkio politikos priemones bei muitinės kompetencijai priskirtus importo, eksporto ir tranzito draudimus bei apribojimus, vadovaudamasi Bendrojo muitų tarifo reglamentu naudoja Lietuvos Respublikos integruotą tarifą, kurį sudaro Europos Bendrijos integruoto tarifo (TARIC) duomenys, papildyti Muitinės departamento generalinio direktoriaus nustatytais duomenimis apie muitinės administruojamus mokesčius ir (arba) muitinės kompetencijai priskirtus importo, eksporto ir tranzito draudimus bei apribojimus.

Europos Bendrijos muitinės kodeksas reglamentuoja Europos Bendrijos muitų teritorijoje taikomų muitų rūšis, muitų taikymo atvejus, muitų tarifų importuojamoms į Europos Bendrijos muitų teritoriją ir eksportuojamoms iš jos prekėms sudarymo, tvirtinimo ir taikymo tvarką. Jis taikomas visų juridinių ir fizinių asmenų vykdomam prekių importui į Europos Bendrijos muitų teritoriją ir eksportui iš jos.

Lietuvos muitinė administruoja (renka) eksporto ir importo muitus, akcizą bei pridėtinės vertės mokestį už importuojamas prekes. Rinkos ekonomika kelia reikalavimus sudaryti vienodas konkurencijos sąlygas visiems ūkio subjektams, todėl jų importuojamoms ar eksportuojamoms prekėms turi būti taikomos vienodos taisyklės apskaičiuojant nustatytus mokesčius. Apsunkinančios arba nelanksčios muitinės procedūros daro poveikį verslo konkurencingumui. Siekiant užtikrinti sąlyginį muitinės kontrolės efektyvumą, svarbu vieningoje rinkoje palaikyti vienodas darbo sąlygas.

Lietuvos Respublikos muitinė vadovaujasi teisėtumo ir pagarbos žmonių teisėms ir laisvėms principais, teisingai ir nuosekliai taiko nacionalinius muitinės įstatymus, vykdo tarptautinius susitarimus ir konvencijas. Muitinė siekia sudaryti palankias užsienio prekybos ir spartaus keleivių bei prekių srautų judėjimo sąlygas. Bendraudama su visuomene muitinė siekia būti sąžininga, objektyvi ir profesionali.

Lietuvos muitinės pagrindiniai uždaviniai, tai užtikrinti importo ir eksporto muitų bei mokesčių surinkimą, kovoti su muitinės įstatymų pažeidimais; užkirsti kelią neteisėtam draudžiamų ir ribojamų prekių gabenimui; rinkti ir apdoroti užsienio prekybos statistinius duomenis.

2. PREKIŲ DEKLARAVIMAS IR DOKUMENTŲ

ĮFORMINIMAS

Visos importuojamos, eksportuojamos, gabenamos per muitų teritoriją tranzitu, taip pat pateikiamos kitai muitinės procedūrai prekės turi būti deklaruojamos vadovaujantis muitinės įstatymais ir Prekių deklaravimo ir muitinio tikrinimo nuostatais.

Keleivių gabenami daiktai ir prekės deklaruojamos pateikiant muitinės deklaraciją, kurioje turi būti nurodyta deklaranto pasirinkta muitinės procedūra, ir visą informaciją, kurią muitinė reikalauja pateikti pasirinktos procedūros vykdymui. Asmenims, išskyrus keleivius, deklaruojant prekes raštu, muitinės deklaraciją pateikia deklaranto atstovas, kuris įgaliojamas atstovauti deklarantą įsakymu, potvarkiu ar kitu sprendimu. Asmenys gali deklaruoti prekes patys arba, sudarius atitinkamą sutartį, naudodamiesi muitinės tarpininkų paslaugomis. Keleiviai deklaruoja gabenamus daiktus patys. Deklaruoti prekes pagal sutartį gali asmuo, kuriam muitinė yra suteikusi muitinės tarpininko statusą. Muitinės tarpininko teisės, pareigos, registravimas ir likvidavimas reglamentuojami Muitinės departamento patvirtintais Muitinės tarpininko nuostatais. Muitinės departamentas spaudoje skelbia muitinės tarpininkų sąrašą.

Taigi, muitinės deklaracija yra muitinės dokumentas, įpareigojantis asmenį sumokėti jame nurodytus muitus ir mokesčius. Su muitinės deklaracija turi būti pateikiamas asmenį identifikuojantis dokumentas: įmonės registravimo pažymėjimas, pasas. Europos Bendrijos muitinės kodekso 4 straipsnyje muitinės deklaracija apibrėžiama kaip nustatytos formos ir nustatytu būdu atliekamas veiksmas, kuriuo asmuo pareiškia savo pageidavimą, kad prekėms būtų įforminta muitinės procedūra.

Europos Bendrijos muitinės kodekso 61 straipsnis numato, kad muitinės deklaracija turi būti pateikiama raštu, naudojantis duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis arba kaip žodinė deklaracija ar bet kuris kitas veiksmas, kuriuo prekes laikantis asmuo pareiškia savo pageidavimą, kad prekėms būtų įforminta muitinės procedūra. Pastarasis prekių deklaravimo žodžiu arba veiksmu būdas taikomas keleiviams (fiziniams asmenims), vykstantiems per valstybės sieną, kurie pasienio muitinės poste pasirenka žaliojo arba raudonojo kanalo režimą, taip deklaruodami apie gabenamas prekes. Žaliojo kanalo režimas taikomas ir tuštiems kroviniams automobiliams taip palengvinant atliekamas muitinės procedūras.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 995 žodžiai iš 3310 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.