Narkomanija
5 (100%) 1 vote

Narkomanija

ĮVADAS

Šalies ekonomikos, socialinės sferos ir žmonių gyvenimo permainos keičia visuomenės požiūrį į daugelį reiškinių, taip pat ir į narkotines medžiagas. Narkotinių medžiagų vartojimas plinta ne tik tarp suaugusiųjų, bet ir tarp moksleivių, nes jaunimas yra labiausiai pažeidžiama visuomenės dalis. Vis lengviau narkotikų gauti, plinta neteisėta pasiūla, ilgainiui atsiranda narkotikų poreikis. Dėl savo amžiaus ypatumų – rizikos nesuvokimo, noro patirti naujų pojūčių – jaunimas iš smalsumo narkotikų pabando, o vėliau įpranta juos vartoti ar net pradeda jais prekiauti.[4]

Lengvai pabandoma narkotikų. Per pastaruosius ketverius metus tarp 15 – 16 metų moksleivių narkotikų vartojimas padidėjo penkis kartus. Žodis „narkotikas“ tapo labai populiarus ir madingas moksleivių bendruomenėje. Pirmą kartą moksleiviai dažniausiai pabando marihuanos, tačiau dalis pradeda nuo raminamųjų vaistų.[4]

Narkotikus vartojančių asmenų amžius ir motyvai rodo, kad labiausiai pažeidžiami yra mokyklinio amžiaus asmenys. Kad jaunimas suprastų narkotikų žalą, mokėtų jų išvengti, išsiugdytų reikiamus gyvenimo įgūdžius, būtina mokykloje dirbti prevencinį darbą.[4]

Narkomanijos – šio asicialaus ir pavojingo reiškinio išsikerojimas visuomenėje, yra jos dvasinio ir fizinio nuopolio rodiklis.Ji sukelia daug negatyvių pasekmių ne tik vartojantiems narkotikus, bet ir visuomenei.[3]

Pasaruoju metu pagrįstai reiškiamas susirūpinimas, kad narkotikų vartojimas plinta visuomenėje. Teisėsaugininkai nerimauja, kad didėja nusikalstamumas, sietinas su narkotikų vartojimu.[3]

TIKSLAS: apžvelgiant literatūrą apie analizuojamą temą atkreipti dėmesį į aktualią šių laikų problemą – narkotikų vartojimą.

UŽDAVINIAI:

1. apžvelgti kiek ši problema yra paplitusi visuomenėje, kiek ji aktuali;

2. supažindinti su narkotikų vartojimo priežastimis;

3. pateikti informaciją apie narkotinių medžiagų rūšis, apie jų daromą poveikį ir padarinius;

4. stengtis išaiškinti kokią prevenciją reikia vykdyti norint sumažinti narkotikų vartojimo problemą ar jai „užkirsti kelią“;

5. nurodyti kur kreiptis pagalbos iškilus tokiai problemai.

METODAI:

· literatūros analizė

· anketinė apklausa

1. Literatūros apžvalga

1.1. Narkotikų vartojimo priežastys

Narkomanijos – šio asocialaus ir pavojingo reiškinio išsikerojimas visuomenėje, yra jos dvasinio ir fizinio nuopolio rodiklis. Ji sukelia daug ir įvairių negatyvių pasekmių ne tik vartojantiems narkotikus, bet ir pačiai visuomenei. Pastaruoju metu pagrįstai reiškiamas susirūpinimas, kad narkomanija visuomenėje plinta, o ypač ji sparčiai populiarėja tarp jaunimo.[3].

Narkotikai ir narkomanija skverbiasi į visas pasaulio visuomenes, ypač paliesdami jaunimą, nesvarbu, kokiai aplinkai jis priklauso. Pačių įvairiausių narkotikų ir jų kainų kėlimas dar niekada nebuvo toks svarbus ir net gi taip sumaniai palaikomas. Vartoti narkotikus skatina įvairūs motyvai, tačiau mes matome, kad visų pirma asmeninis požiūris, o ne produktas skatina narkomaniją. Vadinasi, auklėjimas ir prevencija privalo orientuotis į priežastis, žadinančias tokį požiūrį, o ne į produktus, nors išsami informacija apie juos yra itin naudinga.[7]

Narkomanijos prevencija, narkomanų pažiūra ir reabilitacija yra pagrindinės gairės siekiant sutrukdyti žmonėms tapti narkotikų aukomis ir juos išvaduojant iš narkotikų priklausomybės. Tačiau tai pat žinome, kad šios problemos yra kompleksiškos, kad jų sprendimas su įvairelype veikla bei veikėjais.[7]

Analizuojant narkomanijos priežastis, neįmanoma išskirti kurios nors vienos ją nulėmusios priežasties. Jei taip būtų – šią ligą galima būtų kontroliuoti. Narkomaniją sukelia daugybė įvairių vienas su kitu susijusių priežaščių – biologinių, psichologinių ir socialinių. Kiekvienu konkrečiu atveju jų poveikis yra nevienodas, tačiau daugeliu atvejų galima daryti tam tikrus apibendrinimus, kurie įrodo, kad narkomanija yra sudėtinė liga. Minėtos priežastys nebūtinai sąlygoja narkomaniją, tačiau asmenys, turintys šiuos rizikos veiksnius, turi didesnį polinkį į narkomaniją, kita vetrus, narkomanu gali tapti asmuo, neturintis nė vieno išvardyto veiksnio. [4]

Biologinės priežastys

Atliekama daug šios srities tyrimų, tačiau vieningos nuomonės nėra. Teigiama, kad dėl įgimtos nevisavertės neuromediatorių veiklos genetiškai pakitus smegenų chemijai, atsiranda potraukis psichoaktyvioms medžiagoms. Tokie žmonės yra jaytresni ir pažeidžiamesni, emocinei įtampai sumažinti iesko narkotinų medžiagų.

Vaikai, gimę šeimose, kuriose buvo alkoholikų ar narjomanų, dažniau paveldi psichologinį polinkį į priklausomybę. [4]

Psichologinės priežastys

Kartais manoma, kad narkotikai padės išspręsti psichologines problemas.Paminėsime keletą jų. [4]

Nuolatinis noras patirti kuo daugiau malonumų. Yra žmonių, manančių, kad juos supantys žmonės bei daiktai egzistuoja tam, kad teiktų kuo daugiau malonių išgyvenimų. Jie vadovaujasi principu: geriau daugiai negu mažiau. Tačiau gyvenime taip nebūna ir suvokus, jog idealų nėra, išgyvenamas nusivylimas. Nepasitenkinimas stiprėja. Žmogus aktyviai protestuoja prieš aplinką ir dėl to jaučia nuolatinį diskomfortą.
[4]

Noras išsiskirti iš kitų. Kai kuriems žmonėms patinka ir įdomu, kai jiems rodomas didesnis dėmesys negu kitiems. [4]

Pesimizmas ir nusivylimas žmonėmis. Žmonės, linkę į priklausomybę nuo narkotinių medžiagų, dažnai turi bendravimo problemų. Vieni jų stengiasi kontroliuoti ir valdyti juos supančius žmones, kiti nemoka bendrauti. Draugams nuo jų nusisukus, nusivilia, vėl bando užmegzti naujus kontaktus, tačiau kiekvienas toks bandymas baigiasi dar viena nesėkme, todėl draugų ratas mažėja, jie tampa vieniši. [4]

Vienišumo jausmas. Šis jausmas paprastai aktyviai slopinamas, tačiau nepasitenkinimas, priešiškumas aplinkai ir visuomenei nuolat stiprėja, todėl narkotikų vartojimas įgauna protesto išraišką. [4]

Vidiniai emociniai išgyvenimai ir konfliktai. Žmonių, turinčių polinkį ar norą išbandyti narkotines medžiagas, emocijų, kurios sukelią vidinį konfliktą, skalė labai plati. Su tokiais žmonėmis bendraujant labai svarbu padėti jiems išlaikyti pusiausvyrą, emocinį stabilumą. [4]

Žemas savęs vertinimas. Dažniau narkotikus vartoja asmenys, kurie jaučiasi nereikalingi ir nevykėliai. Pradėję vartoti narkotikus, jie pasijunta visaverčiai. [4]

Jausmų reguliavimas. Rinkdamiesi narkotikus, jaunuoliai dažniausiai atsižvelgia į tai, kokius jausmus nori nuslopinti. Stimuliatoriai, tokie kaip amfetaminas, efedronas ir kokainas, padeda nuslopiniti depresijos bei beprasmybės jausmus, o LSD, kanapės – nuolatinį nusivylimo jausmą. Alkoholis padeda atsikratyti kaltės, vienišumo jausmų. [4]

Suaugusiųjų elgesio mėgdžiojimas – tai noras greičiau tapti suaugusiam. [4]

Socialinės priežastys

Netinkamas auklėjimas šeimoje. Tai gali būti per didelė tėvų kontrolė, per griežta drausmė, motinos jausmų šaltumas, tolerancijos stoka, vaiko gebėjimų menkinimas arba per didelė laisvė, jo įgeidžių, kaprizų tenkinimas. Vaikas neišmoksta tinkamai reikšti savo jausmų, neišmoksta savarankiškai įveikti kylančių sunkumų, ir jų valdyti. [4]

Nepilna šeima arba nuolatinis vieno iš tėvų užimtumas. Tokioje šeimoje užaugusiems vaikams trūksta dėmesio arba priešingai – skiriamas per didelis dėmesys ir globa. Tada daugybės rūpeščių kupinas gyvenimas ir neigiami jausmai gali išsilieti destruktyviais potrūkiais, užsisklendimu ar pasinėrimu į fantazijų pasaulį. [4]

Dvasinės ir fizinės traumos. Vaikas buvo patyręs fizinę, psichinę ar seksualinę prievartą, su juo buvo elgiamasi brutaliai, žiauriai. Tokiose šeimose augančiam vaikui būdingas iškreiptas garbės ir orumo supratimas, formuojasi nuolatinis vidinis konfliktas ir dvasinis diskimfortas. [4]

Piktnaudžiavimas alkoholiu ir kitais narkotikais šeimoje. Šeimų, kur vyrauja nekritiškas požiūris į narkotikus. Kuriose nuolat girtaujama arba vartojamos kitos narkotinės medžiagos, vaikai dažniau linkę piktnaudžiauti alkoholiu ir kitais narkotikais paauglystėje, nes seka tėvų pavyzdžiu. [4]

Draugystė su narkotikais vartojančiais ar norinčiais išbandyti narkotikus bendraamžiais. Noras būti pripažintam yra labai stiprus veiksnys. Paauglysteje didžiausią įtaką turi bendraamžiai, labai stiprus bendrumo jausmas. [4]

Neteisingas požiūris į narkotikus. Manoma, kad kenkia tik stiprūs arba intraveniniu būdu vartojami narkotikai. [4]

Smalsumas. Noras patirti narkotinių medžiagų sukeliamus psichikos pakitimus. Tai viena svarbesnių priežasčių. [4]

Mada. Narkotikus vartoja kai kurios įžymybės: aktoriai, sportininkai, muzikantai ir kt. Paprastai jaunimas linkęs sekti lyderių pavyzdžiu. [4]

Bendruomenės ryšių susilpnėjimas. Paaugliai, gyvenantys bendruomenėje, kurios nariai mažiau susieti bendrumo jausmu, dažnai keičiama gyvenamoji vieta, didelis nusikalstamumas, dažniau piktnaudžiauja alkoholiu ir kitais narkotikais. [4]

Nenoras mokytis, neužimtumas. Jaunuoliams, nenorintiems mokytis, niekinantiems mokyklą, neturintiems pomėgių ir neužimtiems jokia veikla narkotikų vartojimas gali įgauti protesto išraišką, tapti laisvalaikio leidimo forma. [4]

Ankstyvas alkoholio ir kitų narkotikų išmėginimas. Piktnaudžiaujant alkoholiu ir kitais narkotikais ankstyvame amžiuje, organizmas greičiau tampa fiziškai ir psichiškai nuo jų priklausomas. [4]

Alkoholio ir kitų narkotikų prieinamumas. Lengvai įsigyjamas alkoholis ir kiti narkotikai sudaro galimybę dažniau juos vartoti. [4]

Neigiamas mokytojų asmeninis pavyzdys. Mokykloje toleruojami rūkantys mokytojai. [4]

Nepakankamas mokinių užimtumas užklasinėje, užmokyklinėje veikloje. Mokiniai turi daug laisvo laiko, kurį praleidžia ieškodami nuotykių.

Reikia pabrėžti, kad kelių veiksnių iš skirtingų grupių buvimas didina galimybę tapti priklausomam nuo narkotinių medžiagų ar alkoholio. [4]

1.2. Narkotinių medžiagų rūšys, jų poveikis ir padariniai

Narkotinės medžiagos poveikis organizmui priklauso nuo jos rūšies, sudėties, suvartotos dozės, vartojimo būdo, asmenybės, nusiteikimo, vartojimo aplinkos ir kitų veiksnių. Piktnaudžiaujant narkotinėmis medžiagomis, atsiranda priklausomybė.

Psichostimuliatoriai stimuliuoja centrinę nervinę sistemą ir sukelia energijos antplūdį, žvalumą, didina susijaudinimą, pasitikėjimą savimi ir pranašumo jausmą, gerina darbingumą, dėmesio koncentraciją.
[4]

Psichiką stimuliuojančios medžiagos

AMFETAMINAI

Išvaizda. Balti milteliai, kartais būna gelsvo, rudo ar pilko atspalvio. Dažnai turi paracetamolio ir natrio bikarbonato priemiaišų..

Vartojimas. Uostomi, geriami (sumaišius miltelius su vandeniu), leidžiami į veną, specialiai apdorojus – rūkomi.

Pakitimai organizme.

Fiziniai: išsiplėtę akių vyzdžiai, greitas neritmiškas pulsas, pakilusi kūno temperatūra, padidėjęs prakaitavimas, burnos džiūvimas, drebulys ir raumenų traukuliai, pakitusi veido išraiška, sutrikę veido raumenų judesiai, nenuilstamumas, padidėjęs judrumas, sumažėjęs apetitas, galvos skausmai. Konvulsijos ir epilepsijos priepuoliai, sumažėjęs imunitetas, pakitęs lytinis potraukis.

Psichiniai: nervingumas, susierzinimas, plepumas, nerimas, panika, sąmyšis, klausos haliucinacijos. [4]

EFEDRONAS (DŽEFAS)

Išvaizda. Pikšvai balti kristalai.

Vartojimas. Leidžiamas į veną, retais atvejais ištirpinus geriamas.

Pakitimai organizme. Tokie patys kaip ir vartojant amfetaminus. [4]

KOKAINAS

Isvaizda. Balti kaip sniegas kristalai.

Vartojimas. Dažniausiai uostomas ar įkvepiamas pro nosį, įtrinamas į dantenas, kartais rūkomas, retais atvejais leidžiamas į veną. [4]

KREKAS

Išvaizda. Pikšvai balti ar gelsvi vaškingi dribsnių formos trupinėliai, akytu paviršiumi, panašios į aliejaus ar riebalų konsistencijos.

Vartojimas. Rūkomas su pypke arba gaminamos cigaretės.

Pakitimai organizme vartojant kokainą ir kreką.

Fiziniai: išsiplėtę akių vyzdžiai, padažnėjęs pulsas, padidėjęs kraujospūdis, pagausėjęs prakaitavimas, budrumas, nenustygstamumas vietoje, stiprus odos niežėjimas, negilus kvėpavimas, sutrikusi judesių kordinacija, traukuliai, sumažėjęs apetitas, vyrams vystosi potencija ir kt.

Psichiniai: suaktyvėjusi sąmonė, žvalumas, nenuosekli minčių eiga, nemiga, haliucinacijos, sąmyšis, paranoja, agresija, depresija. [4]

EKSTAZI

Išvaizda. Įvairių spalvų ir formų tabletės, rečiau kapsulės.

Vartojimas. Geriamos.

Pakitimai organizme.

Fiziniai: išsiplėtę akių vyzdžiai, lėta reakcija į šviesą, pagreitėjęs pulsas, pakilusi kūno temperatūra, kraujotakos sutrikimai, inkstų nepakankamumas.

Psichiniai: padidėjęs aktyvumas, atvirumas, geranoriškumas iki įkirumo, padidėjęs pasitikėjimas savimi, nerimas ir panika, nemiga, sąmyšis, depresija. [4]

KOFEINAS

Išvaizda. Kofeino yra kavos pupelėse, arbatžolių lapuose, gaminamos tabletės.

Vartojimas. Geriamos, leidžiamos injekcijos.

Pakitimai organizme.

Fiziniai: padidėjęs kraujospūdis, padažnėjęs pulsas, susilpnėjęs širdies raumuo, apsunkinta inkstų veikla, oda įgauna gelsvai pilkšvą atspalvį, pageltę dantys.

Psichiniai: stimuliuoja galvos smegenų žievę, todėl pagerėja mąstymas, nuotaika, suvokimas, padidėja protinis darbingumas, sumažėja nuovargis. Ilgiau piktnaudžiuajant susilpnėja dėmesys, padidėja nervingumas, dirglumas, sutrinka miegas. [4]

NIKOTINAS

Išvaizda. Bespalvis, aštraus kvapo skystis, tirpsta vandenyje, riebaluose. Ore ruduoja. Labai nuodingas. Mirtina dozė – 50-160 mg. Grynas nevartotinas. Išskiriamas iš tabako ir įeina į tabako gaminių sudėtį.

Vartojimas. Rūkomas, čiulpiamas, kramtomas, uostomas, patenka į organizmą per kvėpavimo takų, burnos gleivinę,odą.

Pakitimai organizme.

Fiziniziai: padažnėjęs pulsas, padidėjęs kraujospūdis, sutrikusi kraujotaka, išseminė širdies liga, infarktas, tirštėja kraujas. Rūkant cigaretes – vargina sausas kosulys, džiovinama ir dirginama plaučių, burnos ir bronchų gleivinė, uoslės jutimai, sumažėja apetitas.

Psichiniai: euforinė būsena, pasireiškianti maloniu jaudinimu, lengvumu, dvasiniu pakilimu, suaktyvėjusi protinė veikla, budrumas, dėmesio koncentracija, galvos skausmai, bloga nuotaika, irzlumas, pykčio potrūkiai, nerimastingumas, nenugalimas noras parūkyti – stipri priklausomybė. [4]

Šios grupės medžiagų vartojimo padariniai.

Greitai pasireiškiantys padariniai:

· Pakinta mąstymas, dėmesio koncentracija, atsiranda traukuliai, sutrinka pusiausvyra, koordinacija, atliekami beprasmiški, daug kartų kartojami veiksmai;

· Išsiplečia akių vyzdžiai, pagreitėja kvėpavimas, pakyla temperatūra, pašiurpsta oda, džiūsta burna;

· Padidėja lytinis potraukis. [4]

Ilgalaikio vartojimo padariniai ir pavojai:

· Organizmo išsekimas, pervargimas;

· Dantų gedimas;

· Kraujo užkrėtimas virusiniais hepatitais, ŽIV;

· Plaučių embolija kraujo krešuliu, mikrobais, ar svetimkūniais;

· Plaučių vėžys;

· Insultas, infarktas;

· Imuniteto susilpnėjimas;

· Kepenų atrofija; impotencija ir frigidiškumas;

· Psichozės, depresija;

· Agresyvus elgesys. [4]

Psichiką sloppinančios medžiagos

Šios medžiagos solpina nervų sistemą, sukelia atsipalaidavimo ir mieguistumo pojūtį, malšina skausmą. [4]

HEROINAS

Išvaizda. Milteliai nuo balto ar pilkšvo iki rudo atspalvio, priklausomai nuo teršalų ir ruošimo būdo. Nuo gryno heroino mirštama per kelias minutes, todėl jis maišomas su kofeinu, talku, chininu, gliukoze, miltais, kreida. Perkamas heroino kiekis mišinyje yra nežinomas. Parduodamas mažais popieriaus paketėliais.

Vartojimas. Uostomas, rūkomas kaitinant – dūmai įkvepiami pro šiaudelį ar folijos vamzdelį. Dažniausiai leidžiamas į veną.
[4]

OPIJUS

Išvaizda. Tamsiai rudos spalvos gabalėliai.

Vartojimas. Rūkomas specialiomis pypkėmis, ryjamas, geriamas arba švirkščiamas. [4]

ALKOHOLIS

Išvaizda. Skaidrus, lakus, bespalvis, specifinio kvapo bei skonio, lengvai užsidegantis skystis.

Vartojimas. Geriamas.

Pakitimai organizme.

Fiziniai: dėl sutrikusios kraujotakos pamėlęs veidas, padažnėjęs pulsas, padidėjęs kraujospūdis, pažeistos kepenys, pažeista skrandžio gleivinė, pagausėjęs šlapimo išsiskyrimas, sutrikusi medžiagų apykaita, žudomos nervinės ląstelės, susiaurėjęs regėjimo laukas, sukiau nustatoma garso kryptis.

Psichiniai: mažos dozės slopina galvos smegenų žievės slopinimo procesus -žmogus daug kalba, judrus, energingas, didelės dozės – paraližuoja jaudinimo centrus, netenkama gebėjimo mąstyti, prarandama atmintis, žmogus nesiorentuoja laike, erdvėje, sukelia dirbtinį miegą, blogėja atmintis, sumenkėja intelektas, degraduoja asmenybė, baimė, nerimas, psichozė. [4]

MORFIJUS

Išvaizda. Balti ar gelsvi skaidrūs milteliai. Tradiciškai gaminant milteliai užsiteršia, todėl paruduoja ir tampa panašūs į cinamoną. Parduodamas kapsulėmis, tabletėmis, sirupo pavidalo.

Vartojimas. Leidžiamas injekcijomis. Tai viena pagrindinių medicinoje naudojamų skausmą malšinančių medžiagų.

Pakitimai organizme.

Fiziniai: susitraukę akių vyzdžiai, užkritę akių vokai, sulinkusi figūra, lėtas pulsas, žemas kraujospūdis, paviršinis kvėpavimas, užslopinta žarnyno veikla, užkietėję viduriai, sutrikęs šlapinimasis, pykinimas, vėmimas, sumažėjęs apetitas, odos niežėjimas, pašiurpusi oda, sumažėjęs imunitetas.

Psichiniai: nerišli kalba, apatija, sustingimas, nejautrumas skausmui, išnykęs pareigos jausmas, egocentrizmas, grubumas, melavimas, depresija, perdozavus – komos būsena. [4]

Šios grupės medžiagų vartojimo padariniai.

Greitai pasireiškiantys padariniai:

· Susitraukia ir nereguoja į šviesą akių vyzdžiai, džiūsta burna;

· Sulėtėja pulsas, kvėpavimas, sumažėja kraujo spaudimas;

· Pakinta laiko ir atstumo suvokimas;

· Nerišli kalba, sutrinka judesių koordinacija;

· Perdozavus ištinka šokas. [4]

Ilgalaikio vartojimo padariniai ir pavojai:

· Abstinencija, kai organizmas nagauna narkotiko;

· Kraujo užkrėtimas virusiniais hepatitais bei ŽIV;

· Kepenų ligos, cirozė, kepenų vėžys;

· Organizmo išsekimas, įsisenėjusių ligų suaktyvėjimas;

· Stiprūs sąnarių skausmai;

· Cianozė, širdies ritmo, kraujospūdžio sutrikimai;

· Inkstų nepakankamumas;

· Impotencija, frigidiškumas, menstruacijų ciklo sutrikimai;

· Apsigimimai;

· Psichozės, depresijos. [4]

Raminamosios ir migdomosios medžiagos

Tai raminamieji ir migdomieji vaistai, medicinoje vartojami gydimo reikmėms, tačiau, vartojant be gydytojo paskyrimo dideliais kiekiais ir nuolat, organizmas pripranta ir išsivysto priklausomybė. [4]

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2624 žodžiai iš 8685 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.