Narkotikai – narkomanija
5 (100%) 1 vote

Narkotikai – narkomanija

1. Turinys…………………………………………………………………………………………2

2. Įvadas…………………………………………………………………………………………..3

3. Narkotikų pradžios istorija…………………………………………………………………….4

4. Kas tai yra narkomanija………………………………………………………………………..4

5. Narkomanijos priežastys………………………………………………………………………4

6. Apsvaigimas……………………………………………………………………………………5

7. Priklausomumas………………………………………………………………………………..5

8. Padariniai………………………………………………………………………………………6

9. Kaip atpažinti narkomaną?…………………………………………………………………….7

10. Kas yra kas…………………………………………………………………………………….9

11. Narkotinės medžiagos- jų poveikis…………………………………………………………….10

12. Kitos problemos, kurias sukelia narkotikai…………………………………………………….11

13. Narkomanų žodynėlis………………………………………………………………………….11

14. Išvados…………………………………………………………………………………………13

15. Literatūros sąrašas……………………………………………………………………………………………………….14

ĮVADAS

Narkomanija- viena opiausių ir skaudžiausių šių dienų problema, kuri nuolat didėja, ir kurią labai sunku išspręsti. Tai ,, baltoji mirtis’’, ,,mirtis piliulėje’’. Jau daug metų kavinėse, klubuose, masyvių susibūrimo vietose, žinomose mūrų tarpuvartėse ir būtų užkaboriuose, skveruose ir aikštelėse galima nusipirkti ,, porciją’’. Šimtinė už ,, kubiuką’’. Tikra, dalimis suskirstyta mirtis už pinigus.

Keliuose tūkstančiuose namų kaskart verdami nuodai- ,, kompotas’’. Rytoj jų gali siekti tavo sūnus arba duktė! Narkomanas gali būti jaunas, neperžengęs 25 metų, kilęs iš didelio miesto ir iš palyginti aukšto visuomeninio statuso šeimos. Narkomanija paliečia vis platesnius sluoksnius- jau pasirodo ir kaimuose. Į kvaišalus tiesia ranką net dvylikamečiai vaikai. Kasdien miršta vienas jaunas narkomanas. Taigi atmink:

Kai tavo keliolikmetis vaikas pradės nuo tavęs nutolti, kai jums pritrūs temų įprastiems kasdieniams pokalbiams, kai tylėdamas pradės leisti ištisas valandas savo kambaryje, gulėdamas ant sofos, įbedęs akis į lubas žvilgsnį ir mintimis paskendęs muzikos garsų potvynyje, kai- dažnai be tikslo ir priežasties- pradės ką nors daryti tau ant pykčio, kai staiga išgirsi, jog gyvenimas neturi prasmės, o toks, kaip tavasis, tai jau ypač,- kuo rimčiausiai susirūpink! Kas dedasi su tavo dukra! Kas kamuoja tavo sūnų!

Kai tavo vaikas pradės staiga užsnūstiper vakarienę, kai džinsuose ir patalynėje pastebėsi skylutes, išdegintas papirosu, laikytu bejėgiškai svyrančioje rankoje, kai nenatūraliai sumažėję paauglio vyzdžiai nustos reagavę į šviesą, o jo neįprastas elgesys nebus sukeltas alkoholio, kai dukters arba sūnaus rankos tau išduos dūrių žymes, o iš kišenės iškris švirkštas- žinok, kad tavo vaikas rado kelią pabėgti nuo kasdienių problemų į narkotikus!

Kai tavo vaikas ims išnykti iš namų ištisas dienas ir savaites, kai pradės kaupti, virti, preparuoti aguonas, acetoną, tirpiklius ir rūgštis, kai, grįžęs( -usi) po darbo namo,pajusi koridoriuje dusinančią aguonojų nuoviro smarvę- jo yda jau įsišaknijusi, bet dar galima išgelbėti!

Ką tu turi daryti, kaip šiems jaunuoliams padėti? Į šį klausimą keliais žodžiais neatsakysi. Juk problema labai sudėtinga. Pirmiausia turime įsižiūrėti į ydos atsiradimo priežastis, sužinoti, kaip prieinama iki narkotinio priklausomumo ir kur tai nuveda. Tik supratę narkomanijos mechanizmą ir kuo remiasi ši piktoji jėga, lengviau pamatysime išėjimo iš mirtinos aklavietės kelius.

NARKOTIKŲ PRADŽIOS ISTORIJA

Narkomanijos reiškinys buvo žinomas dar žmonijos rytmetyje. Žmonės nuo amžių svaiginosi įvairiomis priemonėmis. Grožinėje literatūroje randame užuominų apie narkotizavimąsi senovės laikais.Pavyzdžiui, Homero ‘’Odisėjoje’’ skaitome, kaip dieviškasis Odisėjas turėjo gelbėti savo irklininkus, kurie apkvaišo prisivalgę Lotofogų šalyse lotoso žiedų. Senovės indų knygos taip pat užsimena apie paslaptingą ,,somą’’; atrodo, šitaip buvo pavadintas ,, dieviškasis grybas’’.

Sritys, kur šios senos narkomanijos tradicijos išliko iki mūsų, yra Tolimieji Rytai, ypač vadinamojo ,,Auksinio trikampio’’ kraštas( Tailandas, Birma, Laosas), taip pat Kinija, Japonija, Turkija, Indija ir arabų kraštai.

Europoje narkomanija paplito tik po Antrojo pasaulinio karo. Pirmiausia šeštajame dešimtmetyje imta kvaišintis malšinančiomis skausmą priemonėmis, paskui daugiau imta vartoti raminamuosius vaistus. Septintajame
dešimtmetyje paplito įvairios haliucinacines ,, vizijas’’ sukeliančios priemonės, ypač kai į Europą prasiskverbė hipių sąjūdis, kuris 1969 metais pasiekė ir Lenkiją.

Masiškai vartoti kvaišalus jaunimas pradėjo palyginti neseniai JAV, o kiek vėliau- ir Europoje. Iš pradžių įsitraukė išskirtiniai pasiturinčio bei išsilavinusio universitetinio jaunimo sluoksniai, paskui- ir skurdesniųjų visuomenės sluoksnių jaunimas, ypač iš bitnikų ir jų tęsėjų hipių grupių. Galop narkomanija labai paplito, apimdama ir tą jaunimą, kuris ideologiškai nieko bendra neturi su hipiais.

Dabartinė europinės narkomanijos banga prasidėjo, kai Eldas Hakslis išleido knygelę ,,Doors of Perception’’ ir kai pasirodė dvi autorinės dabartinio Harvardo universiteto psichologijos profesoriaus T. Liario publikacijos. Šie leidiniai vieno hipio išversti į lenkų kalbą ir tada plačiai skaityti nepilnamečių Lenkijos narkomanų, iš tikrųjų buvo vien užmaskuota kvaišalų reklama. Paskui pasirodė kiti psichodelinio (keičiančio sąmonę, deformuojančio reslų pasaulį) gyvenimo stiliaus apaštalai. Netrukus jaunimas sukūrė specifinę savo subkultūrą, net atsirado muzikos, poezijos ir tapybos ,,psichodelinis stilius’’.

KAS TAI YRA NARKOMANIJA

Kasdieniu supratimu narkomanija yra ydingas, nulemtas vidinių paskatų tam tikrų cheminių priemonių vartojimas įvairiais būdais( ryjant, įšvirkščiant, įkvepiant), norint sau sukelti apsvaigimo būseną. Svarbiausia, ar narkomanija įprotis, ar jau yda, nes lengviau likviduoti įprotį negu ydą.

Įpročio narkomanija yra tada, kai žmogus jaučia iš tiesų neįveikiamą potraukį, stiprų norą, bet dar ne būtinumą kvaišintis, todėl vartojamų priemonių dozės nėra didinamos, žmogus nuo jų fiziškai nepriklauso, vadinasi šių medžiagų atėmimas nesukelia vadinamojo narkotinio bado reiškinių, o jų vartojimas, nors kenkia psichikai, žmogaus gyvenimo rimčiau dar nepaveikia.

Įprotis kvaišintis po kiek laiko pereina į ydą. Tai jau toli pažengusi narkotinė būsena, kuri remiasi stipria vidine prievarta vartoti narkotikus, psichiniu ir fiziniu priklausomumu nuo jų, būtinybe nuolat didinti dozes ir labai kenksmingu ydos poveikiu narkomano gyvenimui.

NARKOMANIJOS PRIEŽASTYS

Iš esmės, kiekvienas žmogus tam tikromis sąlygomis gali pasidaryti narkomanas. Šios sąlygos- tai įvairios priežastys ir keliai, vedantys prie ydos. Kiekvienu atveju jie vis kiti.

Kartais priežastis yra įtaka bendraamžių grupės, kurioje ,,bombos ėmimas’’ priklauso prie gero tono ir išaukština bičiulių akyse.Kitais atvejais atsirasti ydai padeda tam tikrų jaunimo sluoksnių mada kvaišintis arba paauglio smalsumas, kokius gi ten išgyvenimus sukelia tas uždraustas ,,hašišas’’, ,,rūgštelė’’ ar ,,kompotas’’. Priežastis bėgti į narkotikų pasaulį yra ir įvairūs jaunuolio gyvenimo sunkumai, susiję su šeima, mokykla arba, pavyzdžiui, su apvilta meile. Pagaliau šiuo veiksniu būna ir egzistencinės problemos bei nerimas, dažnai giliai išgyvenamos jaunimo, ypač brendimo amžiuje. Tačiau narkotinę ydą pirmiausia lemia specifiniai žmogaus psichikos bruožai, kaip nervingumas, jausmų nebranda, bloga savo elgesio vidinė kontrolė, nemokėjimas patenkinti savo poreikių, netikra vertybių sistema. Įtakos turi ir per didelis tėvų, artimųjų domėjimasis juo, ypač jeigu vienturtis, vaiko įgeidžių tenkinimas ir atvirkščiai- per griežta drausmė, tolerancijos stoka, motinos jausmo šaltumas- tai viena svarbiausių priežasčių.

Išskirtinis bruožas, padedantis atsirasti ydai, yra susidaręs jaunuolio polinkis bėgti nuo gyvenimo sunkumų, trauktis į savo vidinį pasaulį, kuris lengvai gali tapti narkotinių vizijų pasauliu.

Polinkį kvaišintis taip pat gali sąlygoti įvairios psichinės traumos, kurias lemia šeimos situacija, nepasisekimai mokykloje arba fiziniai trūkumai, skatinantys menkavertiškumo kompleksą.Šios traumos stimuliuoja specifinę neurozę, kuri vadinama priešydine būsena ir kurioje vyrauja baimės, įtampos ir psichinio skausmo jausmai bei savo situacijos beviltiškumo įsivaizdavimas. Iš to kyla depresija, savo vertės, pagarbos sau netekimo pojūtis. Sustiprėjus priešydinei būsenai, net ir vieną sykį, kartais visai atsitiktinai, pavartojus kvaišalus gali atvesti prie ydos. Kvaišalai sušvelnina nepaprastai nemalonią įtampos būseną, sukeltą sąžinės priekaištų: jie bukina protą, nutolina rūpesčius paspalvina pasaulį ir padeda užmiršti nemalonumus- teikia psichinį atsipalaidavimą. Jaunuolis dar nesuvokia, kad tai visiškai klaidingas kelias į savijautos taisymą. Jam svarbu, kad kvaišalai duoda išsvajotą palaimos būsenos jausmą, todėl mano, kad narkotikai atveria tikrąją gyvenimo prasmę. Tuo tarpu po truputį formuojasi priklausomumas, pirmiausia psichinis, paskui fizinis, ir keliolikmetis nespės nė apsidairyti, o jau taps narkotikų vergu.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1321 žodžiai iš 4301 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.