Narkotikai paugliu tarpe ir ju prevencija
5 (100%) 1 vote

Narkotikai paugliu tarpe ir ju prevencija

ĮVADAS …………………………………………………………………………………………. 2

1. NARKOTIKŲ RŪŠYS, JŲ POVEIKIS IR PADARINIAI……………………………………. 4

1.1. Narkotikų vartojimo atvejai ir būdai ………………………………………………………………………….. 4

1.2. Narkotikų klasifikacija ir pasekmės ….……………………………………………………….4

2. NARKOTIKŲ VARTOJIMAS PAAUGLIŲ TARPE …………………………………………………… 10

2.1. Narkotikų vartojimo priežastys …………………………………………………………………………. 10

2.2. Kodėl jauni žmonės vartoja narkotikus? ……………………………………………………………. 12

3. NARKOTIKŲ PREVENCIJA ……………………………………………………………………………………. 14

3.1. Pagrindiniai prevencijos principai ……………………………………………………………………. 14

3.2. Narkotikų prevencija mokyklose ……………………………………………………………………… 14

3.3. Šeimos įtaka prevencinėje veikloje ………………………………………………………………….. 17

4. NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PRIEŽASČIŲ TYRIMAS ………………………… 19

4.1. Tyrimo metodika ……………………………………………………………………………………………. 19

4.2. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas ……………………………………………………………………… 19

IŠVADOS ………………………………………………………………………………………………………………….. 22

INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ SĄRAŠAS……………………………………………………………………… 23

PRIEDAI

ĮVADAS

Lietuvoje ir visoje Europoje pastarajame dešimtmetyje vykstant sudėtingiems socialiniams ekonominiams procesams, grėsmingu faktoriumi tapo narkomanijos reiškinys.

Narkomanijos problema paaštrėjo 70-ojo XX a. dešimtmečio viduryje. Sveikatos apsaugos organizacijos ir policija nelaikė tai aktualia problema, todėl 90-aisias XX a. metais prasidėjo didelis narkomanų skaičiaus augimas, kuriam niekas nebuvo pasiruošęs. Nebuvo jokios antinarkotinės propagandos, o televizijos laidose buvo galima matyti užsienio meninius filmus, propaguojančius narkomanų gyvenimą, šiaip įvairias reklamas. Internete ir kituose informacijos šaltiniuose galima buvo sužinoti kaip gaminami narkotikai.

Narkomanijos plitimas Lietuvoje kelia realią grėsmę valstybės saugumui, išlieka socialiai nepriimtinas reiškinys, neigiamai veikiantis visas visuomeninio gyvenimo sritis, mažinantis gyventojų saugumą, keliantis realią grėsmę gyventojų sveikatai.

Tyrimai rodo, kad silpnus narkotikus vartojantys žmonės dažniau priklauso aukštesniajam socialiniam sluoksniui, tačiau pradėjus vartoti stiprius kvaišalus, neišvengiamai pereinamaįi žemesnį socialinį sluoksnį.

Socialiniai veiksniai, didelis pelnas, gaunamas iš narkotikų verslo, didėjanti narkotikų pasiūla bei paklausa sąlygoja narkomanijos plitimą bei su tuo susijusį nusikalstamumą. Didėja asmenų, vartojančių narkotikus, skaičius, ypač tarp jaunimo. Narkotinės medžiagos plinta laisvės atėmimo vietose, neteisėta narkotikų apyvarta užsiima organizuotos nusikalstamos grupuotės, plečiasi nusikalstamo pasaulio tarptautiniai narkotikų verslo ryšiai, neteisėtoje apyvartoje pastebimas pramoniniu būdu gaminamų psichotropinių vaistinių medžiagų plitimas, sintetiniai narkotikai gaminami Lietuvoje esančiose nelegaliose laboratorijose. (I.Leliūgienė, 2002)

Visos valstybės, tarp jų ir Lietuva, kovoja prieš narkomaniją. Valstybinio psichikos sveikatos centro (VPSC) duomenimis, per pastaruosius kelerius metus Lietuvoje itin išaugo vartojančių narkotikus skaičius. Vis daugiau užregistruojama jaunų žmonių, turinčių šią priklausomybę. Nustatyta, kad 2003 metais moksleivių, bandžiusių narkotikus, skaičius išaugo iki 15,6%, todėl ši problema tampa dar aktualesnė.

Dažnai narkomanijos problema nagrinėjama tik medicininiu požiūriu, vertinant narkomaniją tik kaip piktnaudžiavimą tam tikromis pavojingomis sveikatai medžiagomis, paliekant pagrindinį vaidmenį sveikatos apsaugos sferai. Būtina įvertinti visuotinai pripažintą faktą, kad narkotikų pasiūla neatsiejama nuo narkotikų paklausos, organizuoto nusikalstamumo, pinigų plovimo.

Lietuvos valstybė nuo pirmųjų nepriklausomybės metų, padedama Jungtinių Tautų organizacijos, Europos Bendrijos, Pasaulio sveikatos organizacijos, kitų tarptautinių organizacijų formavo nacionalinius pagrindus narkotikų kontrolei ir narkomanijos prevencijai pagal tarptautinių sutarčių reikalavimus, siekdama įgyvendinti užsienio šalių patirtimi pagrįstus projektus bei modelius.

Temos aktualumas. Pastaruoju metu vis daugiau 18 – 25 metų ir mokyklinio amžiaus jaunimo vartoja medžiagas, sukeliančias priklausomybę. Dėl to kyla didelė grėsmė sveikatai. Moksleiviai ypatingai domisi narkotikais, diskutuoja, skaito literatūrą, ne
vienas nutaria juos išbandyti, nesuprasdami, kaip rizikuoja pakenkti sau. Pardavinėjami narkotikai pasilinksminimo vietose, gatvėse ir netgi mokymo įstaigose. Vis dažniau pardavinėjami sintetiniai narkotikai. Sparčiai daugėja jaunų žmonių, sergančių narkomanija, o su ja ir susijusių infekcinių susirgimų skaičius. Daugėja smurto, prievartos, nusikaltimų.

Darbo tikslas: Išanalizuoti narkotikų sampratą, jų žalą ir prevencijos galimybes.

Darbo uždaviniai:

1. Išanalizuoti literatūrą apie narkotikus.

2. Išnagrinėti narkotikų vartojimo paauglystėje priežastis ir pasekmes.

3. Apibūdinti kokia šeimos įtaka prevencinėje veikloje.

4. Įvertinti narkotikų prevencijos galimybes.

5. Atlikti anketinę apklausą.

Darbo objektas – Narkotikai, jų žala ir prevencija.

Hipotezė – Paauglių narkomanija Lietuvoje plinta.

Darbo metodai:

• Literatūros ir publikuotų straipsnių analizė.

• Anketinė apklausa.

• Rezultatų analizė.

Respondentai: 20 moksleivių, 20 tėvų, 20 pedagogų.

I. NARKOTIKŲ RŪŠYS, JŲ POVEIKIS IR PADARINIAI

1.1. Narkotikų vartojimo atvejai ir būdai

1. Eksperimentinis – kuomet asmuo, pavartojęs narkotikus vieną ar kelis kartus, po to atsisako. Tai nereiškia, kad jis taps narkomanu.

2. Nereguliarus vartojimas – kuomet narkotikai vartojami kartais ir nėra psichinio bei fizinio pripratimo. Tačiau tai susiję su didele rizika tapti priklausomu nuo narkotiko.

3. Reguliarus vartojimas – kuomet atsiranda psichinė, o vėliau ir fizinė priklausomybė, pasireiškianti abstinencijos sindromu. Susergama liga – narkomanija.

Didelės įtakos sveikatai turi ne tik vartojama narkotinės medžiagos rūšis, kiekis, bet ir vartojimo būdas. Narkotinės medžiagos vartojamos:

1. Išgeriant, kramtant, praryjant. Medžiaga absorbuojasi burnos gleivinėje.

2. Uostant;

3. Įkvepiant;

4. Įšvirkščiant į paodį, raumenis, veną. (M.Černiauskienė, 2000)

1.2. Narkotikų klasifikacija ir pasekmės

Iš graikų kalbos išvertus žodį „narkotikos“ – stingdantis, apsvaiginantis. Medicinos enciklopedijoje žodis narkotikai paaiškinamas taip pat labai paprastai: “tai narkotinės medžiagos, medžiagos, kurių dažnas vartojimas sukelia narkomaniją. (D.Jurgaitienė, 2002)

Narkotiku laikoma kiekviena augalinės ar sintetinės kilmės medžiaga, kuri, įvedant ją į organizmą, pakeičia jo funkcijas ir po nuolatinio vartojimo priveda prie psichinės ir fizinės priklausomybės. Narkomanija pasireiškia narkotikų arba įvairių kitų preparatų vartojimu be medikų parodymų.

Socialinėje medicinoje narkomanija skirstoma į neskausmingą, kai žmogus gali nustoti vartoti narkotikus, ir skausmingą, kai narkomanas tampa priklausomu nuo šių medžiagų. Neliguisto narkotikų vartojimo pasekmės – pykinimas, haliucinacijos, galvos skausmas. Tai sulaiko kai kuriuos vaikus nuo tolesnio jų vartojimo. Tie kurie ir toliau vartoja narkotikus, atsiranda įprotis, kuris vadinamas abstinencija (narkotiku alkis), kuris sukelia didelį fizinį ir moralinį skausmą, norą daugiau ir dažniau vartoti narkotikus.

Pasaulyje žinoma apie 500 narkotinių medžiagų rūšių, iš jų 100 tikrų narkotikų ir apie 50 psichotropinių preparatų. (I.Leliūgienė, 2002)

Pagal poveikį narkotines medžiagas galima skirstyti į stimuliuojančiąsias, slopinančiąsias ir haliucinogenines.

Psichiką stimuliuojančioms medžiagoms priskiriami amfetaminai, kokainas, krekas, „ekstazi“, efedronas, nikotinas ir kofeinas. Šios medžiagos veikia centrinę nervų sistemą ir sukelia energijos antplūdį, žvalumą, susijaudinimą, didina pasitikėjimą savimi ir pranašumo jausmą, gerina darbingumą, dėmesio koncentraciją.

Kanapės

Kanapės – tai vešlūs dilgelių ir apynių šeimos augalas. Daug žmonių patys jas užsiaugina (nelegaliai). Europoje kanapės buvo vartojamos galvos skausmui, nemigai ir mėnesinių skausmams gydyti. Š] Kanapės parduodamos įvairios formos ir pavidalo. Pirmiausia marihuana (vadinamoji „žolė“), toliau derva, hašišas: kieti, rudi ar juodi grumsteliai. Galima gauti ir kanapių aliejaus- lipnaus, panašaus į sirupą skysčio. Aliejus stipriausia kanapių forma.

Nuo mažos kanapių dozės pasijuntama ramiu, patenkintu arba mieguistu. Galima kikenti nesustojant ar pajusti alkį. Spalvos tampa ryškesnės, garsai skambesni. Galimas apsvaigimas (kaip nuo alkoholio). Poveikis apie 1- 1,5 val. Kanapės yra vienas iš tų narkotikų, kurių poveikis labiausiai priklauso nuo vartotojo būsenos ir nuotaikos. Pasitaiko ir lengvų paranojos atvejų.

PAGRINDINIAI POŽYMIAI:

• sutrikusi koordinacija;

• haliucinacijos, psichozė;

• paraudusios akys;

• sustiprėjęs apetitas, troškulys;

• tikrovės suvokimo sutrikimai.

Ecstasy

Ecstasy buvo išrastas 1912 m. Jis buvo vartojamas alkiui slopinti. Dabar ecstasy yra labai populiarus diskotekose. Ecstazy yra stiprus narkotikas ir jis yra priskirtas tai pačiai grupei kaip ir heroinas.

Tai cheminis narkotikas, turintis ir amfetamino, ir haliucinogeninį poveikį. Dažniausiai vartojamas klubuose, nes suteikia energijos šokti. Baltos, rudos, rausvos tabletės arba spalvotos kapsulės. Tabletės būna įvairių dydžių ir formų (širdelių, gėlyčių).

Ecstasy yra simuliantas. Jo poveikis yra labai panašus į amfetamino ar kokaino poveikį. Ši cheminė medžiaga stipriai stimuliuoja centrinę
sistemą, bet nuo LSD skiriasi tuo, kad nesukelia haliucinacijų. Asmuo pavartojęs Ecstasy tampa daug emocionalesnis, jaučia norą kalbėti, liesti kitus žmones, šokti, judėti. Ecstasy ypač stipriai veikia organizmo kūno temperatūrą ir širdies darbą. Šokant ilgą laiką karštoje aplinkoje atsiranda dar daugiau galimybių perkaisti ar netekti didelio kiekio skysčių. Vartojant šį narkotiką gali pasireikšti raumenų traukuliai, nevalingas dantų kalenimas, neryškus regėjimas, staigūs vyzdžio judesiai, taip pat pakyla kraujospūdis, gali ištikti širdies infarktas. Perdozavimas gali sukelti koordinacijos sutrikimus, ligą, panašią į Parkinsono, ir galiausiai paralyžių.

PAGRINDINIAI POŽYMIAI:

• energijos padidėjimas;

• labai didelis troškulys;

• nemiga;

• depresija;

• euforija;

• išsiplėtę vyzdžiai.

Amfetaminai

Amfetaminai yra sintetiniai simuliantai. Ankščiau jie buvo skiriami žmonėms norintiems suliesėti, taip pat ir depresijos. Šiuo metu gydimo tikslams jie yra beveik nenaudojami. Dabar amfetaminai dažniausiai yra gaminami nelegaliose laboratorijose.

Dažniausiai yra vartojamas amfetamino sulfatas. Šie milteliai yra pilkai baltos spalvos. Dažniausiai jie yra parduodami mažais polietileniniais maišeliais ar supakuoti į popieriaus vokelius. Visa kita yra tik priemaišos (soda, paracetamolis…).

Amfetaminas – geriausiai žinomas sintetinis centrinės nervų sistemos simuliantas. Pavartojęs jo, žmogus jaučiasi energingas, kalbus, žvalus, stiprus, susijaudinęs, negali ramiai būti vienoje vietoje ar užmigti. Amfetaminai veikia nervų, kraujotakos, kvėpavimo sistemas. Poveikis apie 3-4 val. Pasibaigus jam, sugrįžimas į realybę vartotojus priverčia jaustis liguistai dirglius ir prislėgtus net keletą dienų, kai kuriems žmonėms net sukelia panikos priepuolius. Labai dažnai amfetaminų perdozavimas baigiasi mirtimi.

PAGRINDINIAI POŽYMIAI:

• energijos padidėjimas;

• agresyvumas;

• paranoja;

• apetito netekimas;

• euforija.

Efedronas

Efedronas – pilkšvai balti kristalai. Leidžiamas į veną, retais atvejais ištirpinus gerimas. Poveikis ir pakitimai organizme tokie patys kaip vartojant amfetaminus. (http://www.narkotikai.projektas.lt/pages/isv.html)

Kokainas ir krekas

Kokainas yra stiprus nervų simuliantas. Jo poveikis yra truputį panašus į amfetamino poveikį. Kokainas i balta pudra, kuri paprastai uostoma, bet kartais ir leidžiamasi injekcijų pagalba. Sušniaukus dozę, pirmiausia „užsimarina“ nosis. Staigiai juntama euforija, energijos ir pasitikėjimo savimi antplūdis. Tuo metu padažnėja kvėpavimas, širdies ritmas, pakyla temperatūra ir kraujo spaudimas. Gali pykinti. Kokaino poveikis trunka apie 30 min. Po to žmogus jaučiasi labai pavargęs, prislėgtas. Norėdamas nugalėti blogą nuotaiką, vartotojas turi padidinti kokaino dozę. Prie kokaino greitai priprantama psichologiškai.

Greičiau veikianti kokaino atmaina yra krekas. Rūkant jis traška, todėl nuo angliško žodžio crackle yra pavadintas kreku. Jis sumaišomas su vandeniu ir cheminėmis medžiagomis. Po to iš šio mišinio yra išgarinamas visas vanduo. Gauta kietoka medžiaga yra kaitinama ir ji gali būti rūkoma. Krekas pradeda veikti po 10 sekundžių, nes tada narkotinės medžiagos atkeliauja į smegenis. Tada vartotojas pajunta labai didelį malonumą, trunkantį apie 10 min. Po didelės malonumo bangos užplūsta labai didelė nevilties ar agresyvumo banga. Vartotojui reikia dar vienos dozės. Prie kreko labai greitai priprantama. Uostant kreką galimi plaučių ir kvėpavimo takų susirgimai. (A.Davidavičienė, 2001)

PAGRINDINIAI POŽYMIAI:

• energijos padidėjimas;

• padažnėjęs pulsas;

• išsiplėtę vyzdžiai;

• nuo ryškios šviesos skaudančios akys;

• agresija;

• depresija;

• sumažėjęs apetitas;

• greitas susijaudinimas.

LSD (lizerginės rūgšties dietilamidas)

Dažniausiai LSD yra parduodamas sugeriamojo popieriaus arba kartono kortelių išvaizda. Šie popieriaus lapeliai yra išmirkyti skystoje LSD, kuri yra bekvapė, beskonė, bespalvė. Popieriaus lapeliai yra papuošti įvairiais piešinėliais. LSD taip pat yra parduodama ir tabletėmis, arba mažais žirneliais.

LSD – labiausiai paplitęs haliucinogenas. Jis tiesiogiai veikia smegenis, taip pat ir regos, klausos, lytėjimo organus. Visi pojūčiai yra iškraipomi. LSD dar yra vadinamas „mąstymą skatinančiu“ narkotiku. LSD “kelionė“ beveik visiškai priklauso nuo žmogaus savijautos. Jei žmogus jaučiasi blogai, suvartojus LSD jis pasijus dar blogiau. Jam gali prasidėti depresija, panika, svaigti galva. LSD turi didelį šalutinį poveikį, pavyzdžiui, asmenims vartojantiems narkotikus, pavartojus LSD kartais atrodo, kad jie gali skraidyti. Dėl šios priežasties ne vienas vartotojas bandė šokti nuo tilto ar pan. Kitas pavojingas šalutinis poveikis – savižudybės ar polinkis žudyti. LSD gali sukelti arba paaštrinti psichozes. Kartais žmonės pajaučia šio narkotiko poveikį ir praėjus keletui savaičių po jo pavartojimo. (A.Davidavičienė, 2001)

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1932 žodžiai iš 6263 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.