Naujovių įdiegimo efektai
5 (100%) 1 vote

Naujovių įdiegimo efektai

1. INOVACIJOS IR JŲ REIKŠMĖ

Vienintelė veikla, sujungianti savyje kūrybą, mokslą ir verslininkystę – inovacinė veikla.

Inovacinė veikla yra ekonomikos intensyvinimo pagrindas, mokslinės techninės pažangos spartinimo, socialinės ir kultūrinės visuomenės plėtros sąlyga. (Melnikas ir kiti, 2000, p.8)

Inovacinė veikla yra traktuojama kaip kryptingas inovacijų formavimas ir įgyvendinimas. Tačiau, kalbant apie inovacijas, visų pirma reiktų atskirti sąvokas inovacija ir naujovė.

Naujovė – fundamentalių, taikomųjų tyrimų rezultatas, siekiant pagerinti tam tikros veiklos efektyvumą. Naujovės gali būti:

 atradimai ir išradimai;

 patentai ir prekiniai ženklai;

 racionalūs pasiūlymai;

 naujų ar potencialių procesų dokumentai;

 organizacinės, gamybinės ar kitokios struktūros;

 know – how;

 moksliniai principai ir požiūriai;

 dokumentai (standartai, rekomendacijos, metodikos, instrukcijos ir t.t.);

 marketingo ir kitų rūšių fundamentalūs tyrimai.

Naujovės gali būti kuriamos tiek asmeniniam naudojimui, tiek ir pardavimui. Naujovės gali būti kuriamos bet kuriai problemai išspręsti bet kurioje techninio sprendimo gyvavimo ciklo stadijoje. jis gali būti pirktas arba sukurtas pačių, skirtas kaupimui, pardavimui ar diegimui į firmos produkcijos gamybą, tai yra pavertimui į inovacijos formą.

Inovacija – galutinis naujovės diegimo rezultatas. Šio diegimo tikslas – pagerinti objekto valdymą, gauti ekonominį, socialinį, ekologinį, mokslo – techninį ar kitokį efektą. Neteisinga į inovacijos terminą įtraukti inovacijos ruošimą, jos kūrimą, įdiegimą ir difuziją. Šie etapai yra inovacinės veiklos kaip proceso etapai. Šio proceso rezultatas ir gali būti naujovė arba inovacija.

Inovacija negali būti parduota. Parduodamos gali būti tik naujovės, kad paversti jas inovacijomis vartojimo sferoje. (Fatchudinov, 2000, p.17-18)

Inovacija iš esmės yra pažangi naujovė, orientuota į seno pakeitimą nauju. Inovacija gali būti laikoma idėja, veikla ar koks nors materialus objektas, kuris yra naujas žmonėms, jų grupei ar organizacijai, kuri jį įgyvendina ar naudoja. (Melnikas ir kiti, 2000, p.6)

Apibūdinant inovacijas, dažniausiai joms yra suteikiamos tokios svarbiausios reikšmės:

1) sėkmingas naujovių kūrimas, taikymas ir naudojimas;

2) produktų asortimento bei jų rinkų atnaujinimas ir praplėtimas;

3) naujų gamybos, tiekimo ir platinimo metodų įtvirtinimas;

4) vadybos, darbo organizavimo, darbo sąlygų keitimas;

5) naujų paslaugų rūšių kūrimas ir tiekimas vartotojams.

Be to, galima išskirti konkrečią ir abstrakčią inovacijos reikšmes. Konkreti – naujas techninis sprendimas, abstrakti – procesas, derinantis kūrybiškumą, technologiją, naujo techninio sprendimo marketingą.

Apibūdinant inovacijas, reikia aptarti žymių mokslininkų, ekonomistų požiūrį į inovacijas.

Pagal profesorių P. Kulviecą, inovacija apskritai reiškia kompleksinį kūrimą, vystymą, visuotinį paplitimą ir efektyvų naujovių naudojimą įvairiose veiklos sferose. (Valentinavičius, 1997, p.11)

Amerikiečių mokslininkas W. R. Maclaurinas inovacijas glaudžiai sieja su išradimais: „kai išradimas yra komercializuotas taip, kad produktas arba pradėtas gaminti, arba pagerintas, jis tampa inovacija“. (ten pat, p.12)

Anot J. Schumpeterio, inovacijos yra daugiau nei technologinis reiškinys. Koks bebūtų technologinis atradimas, jis nebus laikomas inovacija, jei nebus ekonomikos ar grynojo pelno didėjimo. Tam, kad inovacijas vykdanti įmonė galėtų sukurti grynąjį pelną, inovacija turėtų sukurti ir išlaikyti tam tikrą unikalų pranašumą, palyginus su konkurentais. (ten pat, p.12)

Be minėtų autorių ir daugybė kitų žymių mokslininkų inovacijas sieja su naujumu ir ekonominio efektyvumo didėjimu.

Apibūdinant inovacinius procesus ir konkrečias inovacijas, kartais turimi galvoje tik nauji techniniai sprendimai ir naujos paslaugos. Tokia inovacijų samprata būtų per siaura. Žinoma, didelė dalis inovacijų yra sėkmingai pritaikyti išradimai, sukūrę naujus produktus ar paslaugas. Bet dažnai produktai tobulinami ar pritaikomi naujiems poreikiams tenkinti, jiems randamos naujos rinkos. taigi nauji darbo metodai ir naujos rinkos taip pat yra inovacijos.

Reikia pabrėžti, kad svarbiausias kiekvienos veiklos, taip pat ir inovacinės, subjektas yra žmogus. Veiklos procese žmogus su kiekvienu daiktu sąveikauja ne kaip svetimo poreikio ar tikslo reiškėjas, o atsižvelgdamas į to daikto prigimtį ir ypatybes. Jis išmoksta valdyti daiktą, padaro jį savo veiklos matu ir objektu, kartu tenkindamas savo ir visuomenės poreikius. Poreikiai yra savotiškas veiklos katalizatorius, nes žmogus, juos tenkindamas, daro atradimus, kuria kokybiškai naujas materialines ir dvasines vertybes. (Melnikas ir kiti, 2000, p.7)

Be abejo, inovacijos neatsirado iš niekur, naujos idėjos atsiranda iš senų patikimų tiesų. Ir nors iš tiesų inovacija – tai 99 proc. seniai žinomų tiesų ir tik 1 proc. naujovių, tas 1 proc. yra labai svarbus vystantis visuomenei ir ekonomikai. Būtent dėka inovacijų, inovacinės veiklos mokslo žinios, senos žinios transformuojamos į naujoves, kurios pakeičia visuomenę, jos gyvenimą.

Todėl inovacinę veiklą reikia laikyti produktyviąja žmonių veikla. Šios veiklos tikslas yra tenkinti
savo ir visos visuomenės poreikius.

Apibendrinant galima teigti, inovacijos dažniausiai yra siejamos su ekonominio efekto laukimu, su naujovių diegimu, su visuomenės vystymųsi ir tobulėjimu. Tačiau be ekonominio efekto yra galimi ir kiti efektai. Ir investicijų skyrimas naujovių kūrimui – tik pusė darbo. Svarbiausia – įdiegti naujovę, paversti naujovę inovacija, tai yra baigti inovacinę veiklą ir gauti teigiamą rezultatą. Po to reikia pratęsti inovacijos difuziją (platinimą) ir laukti galimų efektų.

2. NAUJOVIŲ ĮDIEGIMO EFEKTAI

Inovacijų diegimas žymų pozityvių faktorių augimą. Šie faktoriai gali padidinti gamintojų konkurencingumą, išvesti šalį į naują ekonominės, socialinės-kultūrinės ir netgi psichologinės plėtros lygį.

Naujovių diegimas gali ir turi vykti visose verslo srityse. Didžiausios įmonės, koncernai turėtų būti pagrindiniai investitoriai inovacijų srityje, Tačiau ne mažiau svarbu sutelkti dėmesį ir į vidutinį bei smulkųjį verslą dėl tos priežasties, kad produkcijos gamyboje vyksta diversifikacija ir nuolatinė dinaminė technologijų kaita. Ir tik pastovi inovacinė veikla šioje srityje leidžia išvengti kliūčių ekonominėje plėtroje.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 926 žodžiai iš 2933 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.