Neformalus ugdymas švietimo įstaigoje
5 (100%) 1 vote

Neformalus ugdymas švietimo įstaigoje

TURINYS

1. Neformalus ugdymas švietimo sistemoje 1

2. Bartkuškio pagrindinė mokykla 2

3. Neformalaus ugdymo tikslai ir uždaviniai 8

4. Situacijos analizė 11

5. Išvados 12


1. NEFORMALUSIS UGDYMAS ŠVIETIMO SISTEMOJE

Siekdama gerinti vaikų užimtumą, ugdyti jų saviraišką, stiprinti ugdymo institucijų ryšį su vietos bendruomene, didinti rizikos vaikų adaptacijos ir reabilitacijos visuomenėje galimybes, Švietimo ir mokslo ministerija nuolat didina finansavimą neformaliajam švietimui ir ugdymui. Tai vykusioje konferencijoje „Neformalusis vaikų švietimas pilietiškumui, savarankiškumui, verslumui“ sakė Švietimo ir mokslo ministerijos sekretorius Alvydas Puodžiukas. Iš mokinio krepšelio neformaliajam ugdymui šalyje per metus skiriama 95,7 mln.lt – po 144 lt vienam mokiniui per metus.

Per praėjusius metus bendrojo lavinimo mokykloje popamokinėje veikloje dalyvavo per 385 tūkstančius mokinių. Tai sudaro 68 procentus visų mokinių. Populiariausio neformalaus švietimo kryptys buvo: sporto – 28 proc., muzikos – 17 proc., choreografijos – 13 proc., dailės – 11 proc.

Savivaldybės, iš skiriamų lėšų švietimui, finansuoja ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklas, tokias kaip menų, muzikos, dailės, jaunimo ar laisvalaikio centrus ir panašiai. Jų programose per 2005-2006 metus dalyvavo daugiau kaip 112 tūkstančių mokinių, tai – 23 proc. visų mokinių.

Šiose įstaigose neformalus švietimas yra mokamas, tačiau jų kainas nustato ir prižiūri savivaldybė. Atlikus 2003 m švietimo būklės tyrimą “Popamokinės veiklos veiksmingumas”, pastebėta, kad mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą dydis daugumai mokinių yra prieinamas, tačiau reikia tobulinti materialinę bazę bei susisiekimą su neformalaus ugdymo įstaigomis.

Švietimo ir mokslo ministerija kasmet įgyvendina Vaikų vasaros poilsio organizavimo, Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos, Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos ir kryptingo užimtumo programas. Tam papildomai kiekvienais metais skiriama per 6 milijonus litų. Ruošia įvairius projektus vaikų ir jaunimo socialiniams įgūdžiams ugdyti.

Švietimo strateginėse nuostatose numatyta pasiekti, kad neformalus švietimas taptų prieinamas visiems vaikams, finansuojant neformalųjį švietimą taikyti mokinio krepšelio principą, bendrojo lavinimo mokyklose išplėtoti neformaliojo švietimo programų pasiūlą (bus stengiamasi, kad neformaliojo švietimo programose pagal savo poreikius dalyvautų 75 proc. vaikų).

„Neformaliajam vaikų švietimui keliami tikslai – ne tik tenkinti jaunuolių pažinimo ir lavinimosi poreikius, bet ir padėti jiems integruotis bei tapti aktyviais visuomenės nariais, ugdyti pilietiškumą, iniciatyvumą, veiklumą, skatinti saviraišką. Šiandien ypač akcentuojama šių kompetencijų ugdymo svarba, kadangi jos daug efektyviau padeda jaunam žmogui įsitvirtinti dinamiškoje pasaulio visuomenėje – praktiškai pritaikyti turimas žinias ir gebėjimus.

Taigi, kuriant šiuolaikišką ir tuo pačiu savitą švietimo sistemą, siekiant jos struktūrinių elementų dermės, turi keistis ir neformalaus ugdymo sistema, įgalinanti vaiką gyventi ir dirbti besikeičiančioje visuomenėje.

Neformalus ugdymas yra sudėtingas, sisteminiu požiūriu mažai tyrinėtas edukacinis reiškinys. Valstybės iniciatyva šioje srityje taip pat nėra pakankama (nėra Lietuvos papildomo ugdymo koncepcijos, bendrųjų neformalaus ugdymo programų).

Įstatyminė bazė

Neformalus ugdymas yra sudėtinė Lietuvos švietimo sistemos dalis, kurios veikla reglamentuojama šiais dokumentais:

• Lietuvos Respublikos konstitucija;

• Jungtinių tautų Vaikų teisių konvencija;

• LR Vaiko teisių pagrindų ir apsaugos įstatymu;

• LR Švietimo įstatymu;

• Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymu;

• Lietuvos švietimo koncepcija;

• LR ŠMM 1996 04 25 kolegijos nutarimu Nr. 33;

• ŠMM ministro įsakymu 2002-05-30 Nr. 986 (patvirtinti Muzikos mokyklų programiniai reikalavimai).

• Švietimo įstaigų steigėjo sprendimai;

• Švietimo ir ugdymo skyriaus veiklos kryptys;

• Švietimo ir ugdymo skyriaus veiklos programa;

• Švietimo įstaigos įstatai.

2. BARTKUŠKIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

Aš dirbu Širvintų rajono Bartkuškio pagrindinėje mokykloje socialine pedagoge, todėl noriu išanalizuoti neformalaus ugdymo veiklą savo mokykloje.

Mūsų ugdymo įstaiga nėra didelė: mokosi 114 vaikų, dirba 14 pedagogų. Yra pradinių ir ikimokyklinių klasių parengimų klasė, 1 – 10 klasės. Mokykloje dėstoma rusų, anglų ir vokiečių kalbos, vaikai gali pasirinkti jiems patinkančią kalbą ir ją mokytis. Turime du fizinės kultūros mokytojus: mergaitėms ir berniukams- todėl yra galimybė turėti sporto būrelį ir sportinių šokių
būrelį tik mergaitėms. Dailės mokytoja taip pat specialistė – organizuoja dailės būrelį, rengia dailės konkursus ir parodas įvairiomis progomis bei temomis, geriausi mokinių darbai yra įrėminami ir dovanojami garbiems mūsų mokyklos svečiams. Mokiniai mielai lanko muzikos būrelį – chorinis dainavimas.

Neformalus ugdymas įtraukiamas į ugdymo planą, tai būtų būrelių veikla.

Iš ugdymo plano

I Ugdymo plano sudarymas.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 683 žodžiai iš 2267 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.