Nepilnamečių prostitucija kaip socialinis reiškinys
5 (100%) 1 vote

Nepilnamečių prostitucija kaip socialinis reiškinys

1121

Turinys:

• Įvadas…………………………………………………….3

• Prostitucijos priežastys……………………………..4

• Vaikų prostitucijos ypatumai……………………..6

• Skirstomos prostitučių grupės……………………7

• Prostitucijos pasekmės………………………………8

• Prostitucijos sprendimas……………………………9

• Išvados…………………………………………………..10

• Literatūros sąrašas……………………………………11

Įvadas

Tarp visų gyvenimo baisybių, šalia visų pergyvenimų bei patirtų negandų, pati baisiausia gyvenimo „grimasa“ yra anksti suaugusio, tarsi pasenusio vaiko, pardavinėjančio savo kūną, veidas, – taip rašė 20 – ojo amžiaus pradžioje vienas iš mūsų amžininkų. Praėjo daugiau nei 80 metų, tačiau vaikų prostitucija bei pornografija ne tik niekur nedingo, bet dar labiau išaugo.

Terminas „prostitucija“ kilęs iš lotyniško žodžio „prostitutio“ – išniekinimas, garbės nuplėšimas. Prostitucija – tai delikventiško elgesio forma, kuri pasireiškia netvarkingais lytiniais santykiais už tam tikrą atlyginimą, ir kurių metu galima užsikrėsti įvairiomis venerinėmis ligomis.

Prostitucijos problema turi gilias kultūrines, politines socialines – ekonomines šaknis, todėl norint apsaugoti vaiką nuo bet kokio seksualinio išnaudojimo ar manipuliavimo, reikia žinoti problemos priešistorę.

Toks socialinis fenomenas (prostitucija) istorijoje užfiksuotas VI a. Prieš mūsų erą, tačiau šis reiškinys egzistavo dar seniau ir susijęs su Solono vardu, kuris žinomas kaip viešųjų namų pradininkas, nes jis tuo metu pirkdavo moteris ir siūlė jas „bendram naudojimui“, savaime suprantama, už tam tikrą mokestį.

XVIII amžiaus pradžioje Rusijoje buvo sukurta sistema, kuri numatė bausmes pagal baudžiamąjį kodeksą už nevedybinius lytinius santykius, kurie buvo amatas.

XIX amžiuje pasikeitė politika prostitucijos atžvilgiu. Dabar visas problemas, susijusias su prostitucija, turėjo spręsti gydytojų – policijos komitetas, kuriam vadovavo karo generalinis gubernatorius. Šis komitetas išsilaikė iki 1852 metų. Tuo metu apskritai į prostitucija (ir vaikų) buvo žiūrima ne kaip į socialinę, bet tik kaip į medicininę problemą.

Nebandant spręsti paauglių bei mažamečių prostitucijos problemos, XX amžiaus pradžioje atsiranda naujos sąvokos, tokios kaip „bendros merginos“, „diskotekos vaikai“, t.y. visi šie vaikai buvo pasekmė lytinių santykių.

Prostitucijos priežastys

Apie vaikų prostituciją kalbama tuomet, jei asmuo užsiiminėjantis prostitucija yra jaunesnis nei 18 metų.

Pasak Anthony Giddens (2001) Jungtinėse Amerikos Valstijose, Britanijoje ir Vakarų Vokietijoje atlikti vaikų prostitucijos tyrimai parodė, jog prostitucijos griebiasi daugiausia iš namų pabėgę vaikai, kurie, neturėdami jokių pajamų, imasi šio „verslo“, kad išgyventų.

Kad daugelis iš namų pabėgusių vaikų griebiasi prostitucijos, iš dalies yra nenumatytų įstatymų, kurie gina nepilnamečius nuo nelegalaus įdarbinimo, spraga. Tačiau anaiptol ne visi prostitucija besiverčiantys vaikai yra pabėgę iš namų. Galima išskirti tris dideles prostitucija užsiimančių vaikų kategorijas (Janus ir Heid Bracey, 1980): bėglius, kurie paliko namus ir nėra tėvų ieškomi arba kiekvienąsyk surasti ir sugrąžinti vėl pabėga; bastūnus, kurie iš esmės gyvena namuose, bet periodiškai kurį laiką praleidžia kitur, pavyzdžiui, gana dažnai palieka namus kelioms paroms; taip pat pamestinukus, kurių tėvai nesirūpina, ką daro vaikai, arba nuolatos juos atstumia. Visos kategorijos apima ir berniukus, ir mergaites.

Analizuojant užsienio šalių patirtį išskiriamos esminės vaikų problemos, kurias galima išskirti į 3 grupes:

• genetinės (jas dar vadina fiziologinėmis),

• socialinės,

• psichologinės.

Genetikos teorija nagrinėja paveldėjimo faktorius, kurie lemia vaikų užsiiminėjimą prostitucija. Pasak XIX a. mokslininkų V.Tarnovskio, V.Okorokovio ir kitų, atlikus biologinius bei kitus tyrimus buvo pastebėta, kad nepilnametės, užsiimančios prostitucija iš pirmo žvilgsnio atrodė mielos ir gražios merginos, tačiau, pažvelgus atidžiau, buvo pastebimi tam tikri fiziniai trūkumai: ausų, dantų anomalijos, asimetriškas veidas ir pan. Remiantis šiais fiziniais ypatumais buvo padaryta išvada, jog biologiniu požiūriu prostitutė – tai iš prigimties – nedorovingų moterų kategorija, kurios gali būti apibūdinamos kaip „sergantys ar neišsivystę individai“, turintys fizinių ar psichinių nukrypimų.

Psichologijos teorija kitaip apibūdina įgimtą prostituciją, o pirmiausia vaikų. Prostitucija, pasak šios teorijos, tai tam tikri charakterio nukrypimai, kurie atveda merginas į šį kelią, bendravimo sunkumai bei išsilavinimo stoka.

Motyvacijos – poreikių teorija teigia, kad prostitucija užsiima vien tam, jog būtų patenkinti antraeiliai, pirmiausia pinigų bei seksualinės fantazijos, poreikiai.

Psichodinaminės teorijos teigia, jog užsiėmimas prostitucija susijęs su patirtais neigiamais jausmais paauglystėje, tokiais kaip kaltės jausmas, baimė, rūpestis, kurie iškyla ankstyvoje vaikystėje
dėl „iškreipto“ auklėjimo šeimoje.

Transakcinės analizės teorija apibūdina užsiėmimą prostitucija kaip žaidimą, kuris padeda individui pasiekti destrukcinių tikslų.

Skirtingai nuo biologinių ir psichologinių teorijų, kurios apžvelgia prostitucijos problemą asmenybės vystymosi lygyje, t.y. mikrolygyje, socialinės teorijos nagrinėja šią problemą makrolygyje (priklausymas valstybės socialinei politikai, kultūrinėms – etninėms visuomenės normomis, ekonominėms sąlygomis) ir mezolygyje (vaiko priklausymas socialinėms grupėms).

Makrolygyje prostitucija priklauso nuo socialinės – ekonominės padėties šalyje, o nuo to priklauso jos išaugimas ar sumažėjimas.

Bedarbystės bei infliacijos laikotarpiu prostitucija išauga, nes tai „stumia“ žmogų, ypatingai jauną, pradėti teikti seksualines paslaugas.

Iš visų socialinių grupių vaikui svarbiausia – šeima. Mezolygyje, kalbant apie vaiko polinkį užsiimti prostitucija, atskleidžiama tam tikros problemos, susijusios su vaiko šeima:

 neturtingos, emociškai nestabilios šeimos. Atliekant sociologinius tyrimus šeimose, kur buvo išaiškinti vaikai, užsiimantys prostitucija, pastebėta, kad tėvai ir vaikai tarpusavyje visiškai ar mažai bendravo, prieš vaikus buvo naudojamas psichologinis, fizinis smurtas; dauguma tėvų neprižiūri savo vaikų arba perdėtai juos kontroliuoja dėl to dažnai kyla tarpusavio konfliktai. Daugelyje tokių šeimų buvo materialinių sunkumų, vienas iš šeimos narių buvo teistas ar netgi sėdėjo kalėjime, taip pat tokioms šeimoms būdingas žemas kultūrinis lygis;

 visiškas tėvų ar vieno iš tėvų nebuvimas, arba šeimoje yra pamotė, patėvis;

 ankstyvas potraukis ir pripratimas prie alkoholinių gėrimų, suaugusiųjų seksualinis priekabiavimas. 1975 metais JAV apklausus profesionalias prostitutes paaiškėjo, jog dauguma jų vaikystėje buvo prievartaujamos savo tėvų ar giminaičių, gyveno ir buvo priklausomos nuo vyresnio amžiaus vyriškių, kurie vėliau jas pamesdavo;

 noras tapti nepriklausomu žmogumi nuo šeimos;

 padidėjęs paauglio seksualinis aktyvumas, kurį nulemia materialinė padėtis bei šeimos palaikymas;

 nepakankamas paauglių lytinis švietimas. Savo tyrimuose 1978 metais D. Bojeras ir Dž. Džeimsas pastebėjo, jog tarp paauglių, teikiančių seksualines paslaugas, 63 % paauglių apie seksualinius santykius sužinojo iš draugų arba iš savo patirties. Jie nieko nežinojo apie kontraceptines priemones ar venerinius susirgimus.

Vaikų prostitucijos ypatumai

Vaikų, teikiančių lytines paslaugas, psichologija ir pobūdis iš principo skiriasi nuo suaugusiųjų prostitučių. Skiriasi motyvai bei atsakomybė:

 Vaikai nesuvokia, nemąsto apie savo elgesį. Suaugusios prostitutės skiriasi nuo vaikų tuo, jog pačios nusprendžia gyventi asocialų gyvenimą, o vaikai užsiėmimą prostitucija motyvuoja kaip norą savarankiškai įsitvirtinti, smalsumą, norą atrodyti suaugusiais.

 Skiriasi užmokesčiu už paslaugas. Jei suaugusios prostitutės už savo paslaugas gauna tam tikrą užmokestį, su vaikais – prostitutėmis – gan dažnai atsiskaitoma daiktais, kosmetika, alkoholiniais gėrimais, vakariene restorane, cigaretėmis ir pan.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 1167 žodžiai iš 2284 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.