Netesybų
5 (100%) 1 vote

Netesybų

Turinys:

1. Įžanga……………………………………………………………………………………………………………………1 psl.

2. Netesybos, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo būdas……………………………………………….2 psl.

2.1 Netesybų samprata……………………………………………………………………………..2 psl.

2.2 Netesybų formos………………………………………………………………………………..3 psl.

2.3 Netesybų bruožai……………………………………………………………………………….4 psl.

2.4 Netesybų rūšys…………………………………………………………………………………..4 psl.

3. Netesybų formos…………………………………………………………………………………………………….5 psl.

3.1 Delspinigiai ir bauda…………………………………………………………………………..6 psl.

4. Netesybos, kaip sutartinės civilinės atsakomybės forma………………………………………………6 psl.

4.1 Teismų praktika…………………………………………………………………………………8 psl.

5. Išvados…………………………………………………………………………………………………………………10 psl.

6. Literatūros sąrašas…………………………………………………………………………………………………11 psl.

Įžanga

Civilinėje teisėje yra įtvirtintas principas, kilęs iš Romėnų teisės laikų, t.y. sutartys turi būti vykdomos. Iš to yra įtvirtinta nuostata, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir nustatytu terminu pagal įstatymų ir sutarties nurodymus, o jeigu tokių nurodymų nėra – pagal paprastai reiškiamus reikalavimus. Kiekviena iš šalių turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir visokeriopai padėti antrai šaliai atlikti savo pareigas.

Tačiau tenka pripažinti, jog rinkos ekonomikos sąlygomis visada yra tikimybė, kad skolininkas neįvykdys arba netinkamai įvykdys prievolę tiek dėl subjektyvių, tiek dėl objektyvių priežasčių.

Todėl prievolių įvykdymas turi būti saugomas ir realizuojamas teisinėmis priemonėmis, kurios turi prievartos pobūdį. Tokias priemones nustato įstatymai ir jos yra labai įvairios.

Savo darbe pasirinkau nagrinėti vieną iš prievolės įvykdymo užtikrinimo būdų – netesybas( delspinigiai, bauda).

Netesybos, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo būdas, plačiausiai naudojamos prievoliniuose santykiuose tarp juridinių asmenų. Rečiau netesybos taikomos prievoliniuose santykiuose tarp fizinių ir juridinių asmenų, kaip antai: paskolos fiziniams asmenims suteikimo santykiuose, butų nuomos santykiuose.

Manau, kad ši tema yra aktuali teisinei praktikai ir savo darbe stengsiuosi trumpai aptarti prievolės įvykdymą užtikrinant netesybomis (delspinigiais, bauda). Kuo plačiau mėginsiu aprašyt netesybų sampratą, paminėsiu jos bruožus, formas, rūšis.

Svarbu susipažinti ir su netesybų ieškinio senaties terminais, taip pat nuo šio darbo yra neatsiejama ir civilinė atsakomybė, kurios vieną iš formų ( netesybas ) taip pat aprašysiu. Žinoma, šiai temai svarbu ir teismų praktika, kuri atskleidžia praktinę netesybų pusę.

Netesybos, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo būdas

Kaip jau buvo paminėta, prievoliniai santykiai yra viena iš teisinių santykių rūšių, todėl jų prievolių įvykdymas turi būti saugomas ir realizuojamas teisinėmis priemonėmis, kurios turi prievartos pobūdį. Tokias priemones nustato įstatymai ir jos yra labai įvairios.

Vienas iš prievolių užtikrinimo būdų ( su kuriuo, beje, yra susiduriama dažniausiai ) – netesybos. LR Civilinis kodeksas netesybas apibrėžia taip – ,, Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai).“

Netesybos, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo būdas, plačiai pripažįstamas Europos kontinentinės teisės sistemoje. Šiose šalyse netesybos suprantamos kaip pinigų suma arba kitokia sutartyje numatyta turtinė vertybė, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu neįvykdo arba netinkamai įvykdo prievolę.

Anglų-amerikiečių teisėje ir Europos kontinentinėje teisėje netesybų samprata skiriasi. Anglų-amerikiečių teisėje nėra vieningos netesybų sampratos, t. y. skiriamos dvi sąvokos: iš anksto apskaičiuoti nuostoliai ir bauda.

Anglų teisės sistemoje laikomasi principo: jeigu atitinkama sutarties sąlyga buvo teismo kvalifikuota kaip iš anksto apskaičiuoti nuostoliai, tai kreditorius tokią sumą ir gaus sutarties pažeidimo atveju, nors dėl tokio pažeidimo jis nepatyrė nuostolių. Anglų ir amerikiečių teismų praktikoje nusistovėjęs toks precedentas: jeigu teismas nustato, kad iš anksto apskaičiuota nuostolių suma sutartyje nustatyta aiškiai skolininko nenaudai, tai tokia sąlyga kvalifikuojama kaip bauda, ir skolininkas privalo įrodyti tikrųjų nuostolių dydį, jeigu nori, kad jie būtų atlyginti.

Netesybos, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo būdas, plačiai
taikomos vidaus ir tarptautinėje komercijoje. Jų taikymas skatina skolininką tinkamai įvykdyti prievolę, nes net ir sumokėjęs netesybas, jis vis vien neatleidžiamas nuo pagrindinės prievolės įvykdymo, išskyrus įstatyme arba sutartyje numatytus atvejus. Skolininkas neatsako už prievolių neįvykdymą tik tuo atveju, jeigu jis fiziškai negalėjo jų įvykdyti dėl stichinės nelaimės ar kitų forsmažorinių (force majore), t.y. nepriklausančių nuo jo valios, aplinkybių (pvz., karantino, sausros ir kt.).

LR Civilinio kodekso šeštos knygos komentare yra teigiama, jog netesybų teisinė prigimtis dvejopa:

• jos yra prievolės užtikrinimo būdas, nes skatina skolininką įvykdyti prievolę;

• netesybos yra sutartinės civilinės atsakomybės forma.

Kitaip tariant, netesybos, neįvykdžius prievolės, padeda kompensuoti kreditoriaus interesą, tačiau jam nereikia įrodyti savo patirtų nuostolių dydžio. Šiuo atžvilgiu netesybos gali būti laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, nereikalingais įrodinėti.

Netesybos yra kartu ir civilinės atsakomybės forma, tai jas galima taikyti tik jeigu skolininkui galima taikyti civilinę atsakomybę, o būtent yra civilinės atsakomybės sąlygos, kai galima skolininko civilinė atsakomybė netesybų forma (prievolės neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas, o įstatymų numatytais atvejais – ir skolininko kaltė dėl prievolės neįvykdymo.)

LR Civilinio kodekso 6.71 straipsnyje yra nurodyta, jog netesybas gali nustatyti:

• įstatymas (netesybos pagal įstatymą);

• šalių sutartis ( sutartinės netesybos);

• teismas.

( Pvz.: Civilinio kodekso 6.215 str. teismui yra suteikta teisė skirti skolininkui baudą už teismo sprendimo, įpareigojančio įvykdyti prievolę natūra, nevykdymą.). Taip vadinamas netesybas pagal įstatymą, šalys gali sutartimi padidinti, bet neturi teisės jų mažinti ar apskritai jas panaikinti, jeigu įstatymas nenurodo ko kito.

Taip pat LR Civilinio kodekso 6.71 str. numato dvi netesybų formas:

1) bauda, kuri nustatoma konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu. Pavyzdžiui, tiekimo sutartyje numatoma, kad už prekės suženklinimo pažeidimą pirkėjas privalo sumokėti 50 lt baudą arba už netinkamos kokybės prekės patiekimą tiekėjas privalo sumokėti 20 % šios prekės vertės baudą.

2) delspinigiai – tai taip pat sutartyje ar įstatyme nustatoma pinigų suma, kuri skaičiuojama tam tikru procentiniu dydžiu (dažniausiai nuo 0,5 % iki l %) nuo laiku neįvykdytos pagrindinės prievolės sumos ir mokama už kiekvieną praleistą dieną ar kitokį laikotarpį (savaitę, dekadą, mėnesį).

Plačiau apie delspinigių ir baudos skirtumus pakalbėsiu kitame skyrelyje.

Taip pat reikia paminėti, jog ,, teorijoje netesybų sąvoka suprantama dvejopai: plačiąja ir siaurąja prasme.“

1) plačiąją prasme netesybų sąvoka suprantama kaip terminas, kuris apibūdina visas įstatymo arba sutarties nustatomas pinigų sumas, kurias skolininkas privalo mokėti kreditoriui, nepriklausomai nuo to, kaip tas mokamas sumas vadina. Tai gimininė sąvoka, kuri apima baudas, delspinigius ir netesybas siaurąją prasme.

2) netesybomis siaurąja prasme vadinama įstatyme ar sutartyje numatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta. Ji nustatoma taip pat kaip ir bauda.

Rusų teisėje taip pat yra naudojamas netesybų institutas, pastarieji savo teisinėje literatūroje išskiria pagrindinius netesybų bruožus:

• netesybų dydis jau žinomas šalims nuo pat įsipareigojimo atsiradimo;

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1122 žodžiai iš 3712 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.