Ofsetinės spaudos technologija
5 (100%) 1 vote

Ofsetinės spaudos technologija

2.1. Ofsetinės spaudos technologija

Ofsetinės spaudos išradėjas ir konstruktorius yra laikomas Rubelis. Jis 1904 metais sukonstravo pirmąją ofsetinę vienspalvę spaudos mašiną. 1921 metais buvo sukonstruota pirmoji dvispalvė ofsetinė spaudos mašina. Ir pagaliau 1930 metais buvo sukūrta ir sukonstruota keturspalvė ofsetinė spaudos mašina.

Ofsetinės spaudos principas pagrįstas netiesioginiu vaizdo perdavimu nuo spaudos formos ant užspausdinamos medžiagos, naudojant tarpinį paviršių. Spaudos forma neturi iškilimų ar įdubimų, dažų perdavimas pagrįstas skirtingomis spaudos bei tarpinių elementų hidrofobinėmis ir hidrofilinėmis savybėmis. Sudrėkinti tarpiniai elementai atstumia dažus, spaudos elementai turi hidrofobines savybes vandens atžvilgiu, tačiau pritraukia dažus. Dažai perduodami į tarpinį paviršių – specialų ofsetinį cilindrą, padengtą ofsetine guma, nuo kurio patenka ant užspausdinamos medžiagos. Šiuo principu dirba visos tradicinės ofsetinės spaudos mašinos.

Ofsetinės spaudos mašinos principinė schema:

1. forminis cilindras;

2. ofsetinis cilindaras;

3. spaudos cilindras;

4. popierius.

4

1 pav.Ofsetinės spaudos mašinos principinė schema.Visos ofsetinės spaudos mašinos turi tam tikrus konstrukcinius ypatumus:

■ visos spaudos mašinos yra rotacinio tipo, visi spaudos mašinos paviršiai yra cilindrinės formos;

■ visi spaudos aparatai turi ofsetinį cilindrą;

■ visose ofsetinėse spaudos mašinose yra drėkinimo aparatas.

Ofsetinės spaudos mašinos klasifikuojamos pagal:

■ popieriaus padavimo pobūdį ( lapinį ar ruloninį);

■ formatus (lapo dydį ar rulono plotį);

■ spalvų ar spalvų sekcijų skaičių;

■ vienu metu užspausdintų lapo pusių skaičių;

■ paskirtį (skirtą spaudai ant kartono ar skirtą spaudai su skaitmeniu būdu pagamintom spaudos formom);

Ofsetinės spaudos mašinos gali būti: ruloninės, kuriuose popierius (užspausdinamoji medžiaga) paduodama į mašiną iš rulono ir lapines, kuriuose užspausdinamoji medžiaga paduodama į spaudos aparatą lapiniu pavidalu.

Atskira ruloninių spaudos mašinų grupė – laikraštines spaudos mašinos.

Laikraštinėse spaudos mašinose popieriaus juosta, užspausdinta iš abiejų pusių, patenka į lankstymo aparatą kur iš pradžių, piltuvinių žiočių pagalba, sulankstoma išilgai, po to nupjaunama ir sulankstoma skersai. Po lankstymo laikraštis išvedamas į priėmimo transporterį.

Mašinos lankstymo aparatas leidžia kombinuoti laikraščių lankstymą ir pjaustymą. Vieno forminių cilindrų apsisukimo metu galima atspausdinti keturis dviejų puslapių laikraščius, du dviejų puslapių arba vieną aštuonių puslapių laikraštį.

Knygines – žurnalines rotacinės spaudos mašinos nežymiai skiriasi nuo laikraštinių rotacinių mašinų. Jose sustiprintos spaudos sekcijos kas leidžia išvystyti didesnį slėgį spaudos kontakto zonoje, labiau išvystytas dažų aparatas (daugiau ištrynimo ir užnešimo grupių velenėlių), lankstymo aparato konstrukcija leidžia lankstyti 1/32; 1/16 ir 1/8 lapo dalies sąsiuvinius [4].

Lapinė spaudos mašina – įrenginys, skirtas vienspalvių arba daugiaspalvių atspaudų gavimui, lapinėje užspausdinamojoje medžiagoje (popieriuje, kartone ir pan.)

2.2. Ruloninės ofsetinės spaudos mašinos

Dalys, iš kurių paprastai susideda ruloninės ofsetinės spaudos mašinos:

■ Popieriaus padavimo sekciją. Į jos sudėtį įeina rulono laikiklis, popieriaus juostos išliginimo įrenginys, keli velenai, palaikantys pastovų popieriaus įtempimą. Gali būti įdiegtas papildomas automatinio įtempimo įrenginys, kuris esant automatiniam darbo režimui, nutrūkus popieriaus juostai arba sustabdžius mašiną, automatiškai atjungia visas mašinos funkcijas.

■ Spaudos įrenginys. Jį gali sudaryti kelios spaudos sekcijos, spaudos sekciją sudaro drėkinimo aparatas, drėkinantis spaudos formą, dažų aparatas, užnešantis dažus ant spaudos formos, spaudos aparatas, sudarantis spausdinimo slėgį kurio dėka atspaudas pernešamas ant užspausdinamosios medžiagos. Spaudos sekcijos gali būti pastatytos pagal trijų ar keturių cilindrų schemas, be to tai gali būti planetarinio tipo spaudos sekcijos. 3-jų cilindrų ofsetinės spaudos mašinos,

(1+0) 4-ių cilindrų ofsetinės spaudos mašinos,

(1+1)

5-ių cilindrų ofsetinės spaudos mašinos,

(2+0) 9-nių cilindrų ofsetinės spaudos mašinos

(planetinė schema),

(4+0)

F – forminis cilindras; Of – ofsetinis cilindras; Sp – spaudos cilindras

2 pav.Spaudos įrenginių (aparatų) principinės schemos.

Keturių cilindrų schemos spaudos sekcija leidžia spausdinti
abiejuose popieriaus juostos pusėse vienu metu, tokioje spaudos sekcijoje nėra spaudos cilindro, jo funkcijas atlieka ofsetiniai cilindrai, prispausdami popieriaus juostą vienas prie kito. Penkių cilindrų spaudos sekcija leidžia vienu metu gauti dvispalvį atspaudą iš vienos pusės. Trijų cilindrų spaudos sekcija gali užspausdinti medžiagą viena spalva iš vienos pusės. Planetarinės schemos spaudos sekcijoje medžiaga užspausdinama keturiom spalvom iš vienos pusės, tokios mašinos yra tiksliausios, užspausdinamosios medžiagos deformacijos yra mažos, paliginus su spaudos mašinomis pastatytomis pagal trijų ar keturių cilindru schemą, nes popierius neišsitempia, transportavimo tarp sekcijų metu.

■ Išvedimo įrenginys. Jį paprastai sudaro džiovinimo sekcija, aušinimo sekcija. Džiovinimo sekcijos paskirtis – užtikrinti, kad atspaudas būtų tinkamai išdžiovintas, džiovinimo įrenginyje popieriaus juosta per kelias akimirkas įkaitinama iki ~170oC, tokios temperatūros pakanka, kad išgarinti didžiąją tirpiklio dalį. Po kaitinimo popieriaus juosta yra aušinama, aušinimas atliekamas praleidžiant popieriaus juostą pro tuščiavidurius, vandeniu aušinamus velenus. Popieriaus temperatūra sumažinama iki ~50oC. Toliau užspausdinta medžiaga gali būti suvyniojama į ruloną, supjaustoma lapais arba lankstoma, pjaustoma, segama [4].

2.3. Lapinės ofsetinės spaudos mašinos

Dalys, iš kurių paprastai susideda lapinės ofsetinės spaudos mašinos:

■ Lapų padavimo įrenginys. Jį sudaro automatinis popieriaus padavimo stalas ir transportavimo įrenginys. Didelio formato mašinose yra naudojamos nenutrūkstamo veikimo (automatinės) dėtuvės, kuriose galimas kipos keitimas, nesustabdant mašinos, t.y. spausdinant visą tiražą. Transportavimo įrenginyje kontroliuojamas lapų padavimo tikslumas. Jeigu lapai neteisingai paduodami, spausdinimas tuoj pat sustabdomas, dažų voleliai atitraukiami nuo formos, dažų ir drėkinamojo skysčio padavimas stabdomas, o mašina perjungiama į sulėtinimo režimą.

■ Spaudos įrenginys. Ši lapinės spaudos mašinos dalis panaši į ruloninių spaudos mašinų spaudos įrenginį, jį taip pat sudaro dažų bei drėkinimo aparatai ir spaudos aparatas. Esminis skirtumas yra tas, kad lapinėse spaudos mašinose neįmanoma vienoje sekcijoje užspausdinti popieriaus lapo iš karto iš abejų pusių. Lapo užspausdinimui iš abiejų pusių per vieną praleidimą, naudojami vertimo mechanizmai, kurie yra montuojami tarp spaudos sekcijų.

Lapinės ofsetinės spaudos mašinos spaudos aparatas gali būti sudarytas pagal trijų, penkių ar devynių cilindrų schemą, spaudos aparato paskirtis – sudaryti slėgį spaudos kontakto zonoje, kad įvyktų atspaudo pernešimas nuo ofsetinio cilindro į užspausdinamosios medžiagos paviršių. Atvaizdas nuo spaudos formos pernešamas ant ofsetinio cilindro, padengto ofsetine guma (čia gaunamas veidrodinis atspaudo atvaizdas, toliau atvaizdas pernešamas ant užspausdinamosios medžiagos, kuri spaudos cilindro pagalba prispaudžiama prie ofsetinio cilindro. Popieriaus lapai transportuojami specialių griebtukų, esančių spaudos cilindro išpjovose, pagalba. Toliau lapas perduodamas į sekančią sekciją specialaus būgno arba grandininio transporterio pagalba.

Be spaudos aparato į spaudos sekcijos sudėtį įeina drėkinimo aparatas ir dažų aparatas.

Dažų aparatą sudaro maitinimo, ištrynimo ir užnešimo grupių voleliai. Dažų aparato paskirtis – padengti spaudos formą vieno storio dažų sluoksnių, tai pasiekiama, naudojant kelis skirtingo diametro ištrynimo grupės volelius.

Drėkinimo aparato paskirtis – sudrėkinti spaudos formos tarpinius elementus, drėkinimo skysčio kiekis turi būti labai tiksliai nustatytas, jeigu jo bus per mažai, tarpiniai elementai bus padengiami dažais, jeigu per daug – spaudos elementai bus pabengiami drėkinimo skysčiu, ir atspaudo spalvingumas bus per mažas.

■ Ofsetinės spaudos mašinos gali būti komplektuojamos lakavimo sekcija, kuri montuojama tarp paskutinės spaudos sekcijos ir išvedimo įrenginio. Lakavimas skirtas spausdintai produkcijai pagražinti ir apsaugoti nuo aplinkos poveikio.

■ Lapų priėmimo mechanizmas. Jo paskirtis sulietinti lapus, išdžiovinti atspaudus kad lapai nesuliptų ir sukrauti juos į kipą. Mažo formato spaudos mašinose po spausdinimo atspaudai paduodami į latakinį išvedimo įrenginį, o didelio formato mašinose atspaudai paduodami į grandininį išvedimo įrenginį. Mažo formato mašinose naudojami trumpi tiesūs transporteriai su žemais priėmimo stalais iki 50 cm, o vidutinio ir didelio formato mašinose naudojami išnešamieji transporteriai su aukštais stalais nuo 100 iki 170 cm (8 – 15 tūkst. Atspaudų).

Lapinės ofsetinės spaudos mašinos klasifikuojamos pagal:

■ formatą – mažo formato (iki 480*660mm), vidutinio formato (maždaug 500*700 mm), pilnojo formato (maždaug 740*1050 mm) ir didelio formato (daugiau 740-1050 mm);

■ pagal spalvingumą – vienspalvės, dvispalvės ir daugiaspalvės. Vienspalvės spaudos mašinos dažniausiai skirtos operatyviajam spausdinimui vienoje arba dviejose pusėse. Dvispalvės spaudos mašinos skirtos mažatiražiam ir mažaformačiam leidiniam spausdinti. Daugiaspalvės spaudos mašinos, jos skirtos spausdinti aukštos kokybės
daugiaspalvę produkcija per trumpą laiką. Tokios mašinos užima daug vietos, yra brangios, tačiau esant optimaliam užkrovimui greitai atsiperka.

■ Lapo padavimo į spaudos aparatą būdą – plačiąją ar siaurąją lapo kraštine į priekį. Spaudos mašinos kuriose lapas paduodamas plačiąją kraštine į priekį turi geresnes charakteristikas spausdinant kaip vienspalvė taip ir spalvotą produkciją. Paduodant lapą siaurąją kraštinę į priekį, ypatingai po drėkinimo, jo deformacijos žymiai didesnės, kas žymiai pablogina spalvų sutapdinimą. Vienintelis šių mašinų privalumas – kompaktiškumas. Šios mašinos dažniausiai naudojamos operatyviajam vienspalvės produkcijos spausdinimui.

Lapinės ofsetinės spaudos mašinos turi sudėtingesnę užspausdinamosios medžiagos transportavimo sistemą, ribuojančią mašinos greitį.

Kaip vieną lapinių mašinų privalumų reikia paminėti aukštesnę kokybę, kurią užtikrina mažesnės užspausdinamosios medžiagos deformacijos. Ruloninėse spaudos mašinose popieriaus juosta deformuojama daugiau, po kiekvienos spaudos sekcijos praėjimo deformacijos didėja, galutinis atspaudo pailgėjimas gaunasi didesnis negu lapinėse spaudos mašinose, o tai padidina spalvų nesutapimą. Planetarinio tipo ruloninės spaudos mašinos leidžia pasiekti didesnį tikslumą, nes čia užspausdinamosios medžiagos juosta prispaudžiama prie spaudos cilindro ir nejuda jo atžvilgiu, praeidama visus spaudos aparatus[1].

2.4. Medžiagos, naudojamos ofsetinei spaudai

2.4.1.Dažai

Naudojami ofsetiniai spaudos dažai CMYK arba PANTONE:

1) kreidiniam blizgiam, matiniam popieriui- greitai įsigeriantys ofsetiniai dažai (nurodoma ant etiketės arba vadovaujamasi dažų tiekėjų rekomendacijomis);

2) ofsetiniam popieriui- ofsetiniai dažai;

3) metalizuotam popieriui ir neigeriantiems paviršiams- oksiduojantys dažai, t.y. džiūvimas

vyksta dažams sąveikaujant su oru (nurodoma ant etiketės arba vadovaujamasi dažų tiekėjų

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1680 žodžiai iš 5575 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.