Olimpo dievai
5 (100%) 1 vote

Olimpo dievai

TURINYS

Įvadas………………………………………………………………………..1

Dievų atsiradimas…………………………………………2

Dzeusas…………………………………………………….3

Demetra ir Persefonė………………………………4

Poseidonas…………………………………………5

Hadas………………………………………………5

Atėnė……………………………………………….5

Hera…………………………………………………………..6

Heraklis (didvyris)…………………………………………7

Apolonas………………………………………………….10

Asklepijas…………………………………………10

Artemidė………………………………………….10

Hermis……………………………………………………11

Arėjas, Afroditė ir Erotas……………………………….12

Arėjas…………………………………………………………….12

Afroditė……………………………………………12

Erotas……………………………………………..12

Hefaistas………………………………………………….13

Dionisas…………………………………………………………………….14

Panas………………………………………………………………………..15

Prometėjas……………………………………………………………….16

Išvados…………………………………………………….17

Naudota literatūra…………………………………………………….18

ĮVADAS

Šiame darbe aš pasakosiu apie Olimpo Dievus, kurie buvo atpasakoti senovės graikų mituose ir padavimuose. Tačiau juose veikė ne tik dievai, bet ir deivės, herojai, karaliai, karalienės ir kt. Graikų dievai ir deivės buvo nemirtingi, jie gyveno amžinai Olimpo kalne.

Senovės graikų mituose pasakojama apie dievų nuveiktus darbus (o jų buvo ir žiaurių), taip pat vaizduojami antgamtine jėga ir galia, vikrumu ir drąsa pasižymintis herojai, jų žygdarbiai ir nuotykiai. Šie žmonės buvo laikomi įvairių dievų ir deivių vaikais. Ypač visų pamėgtas – Dzeuso, galingojo dievo, sūnus Heraklis su savo žygdarbiais, ir, deja, tragišku likimu. Jis tik po savo mirties tapo Dievu.

Daugybę kartų nemirtingi, amžinai gyvenantys Olimpo dievai kišosi į žmonių gyvenimus, padėdavo, įkvėpdavo, ragindavo, patardavo, netgi trukdydavo, pražudydavo ir pan. juos. Taip pat jie bardavosi ir tarpusavyje, apgaudinėdavo vieni kitus, net susimušdavo. Nors tai atrodo komiška, tačiau išties taip būdavo.

DIEVŲ ATSIRADIMAS

Iš pradžių buvo vien amžinas, beribis, tamsus Chaosas – gyvybės šaltinis. Vis nemirtingieji dievai atsirado iš beribio Chaoso. Iš Chaoso atsirado ir deivė Žemė – Gaja. Ji plačiai nusidriekė ir davė gyvybę viskam, kas gyvena ir auga joje. Beribis Chaosas pagimdė amžinąją Tamsą – Erebą ir tamsiąją Naktį – Niuktę. O iš Nakties ir Tamsos atsirado amžinoji Šviesa – Eteris ir džiaugsminga šviesa Diena – Hetera. Šviesa paklydo po pasaulį, naktis ir diena ėmė keisti viena kitą.

Galingoji Žemė pagimdė bekraštį mėlyną Dangų – Uraną, kuris nusidriekė virš pačios Žemės. Jis įsiviešpatavo pasaulyje. Uranas vedė žemę, pastarieji susilaukė šešių sūnų ir šešių dukterų – galingų titanų. Jų sūnus titanas Okeanas ir deivė Tetidė susilaukė jūrų deivių – okeanidžių ir upių. O titanas Hiperionas ir Tėja susilaukė Saulės – Helijos, Mėnulio – Selenos ir rausvaskruostės Aušros – Eos. Pati Eos susilaukė vėjų ir žvaigždžių. Tačiau galingoji Žemė pagimdė ne tik titanus, bet ir tris milžinus – kiklopus, su viena akimi kaktoje, ir dar tris penkiasdešimtgalvius milžinus – šimtarankius. Jų galia buvo beribė.

Uranas pradėjo nekęsti savo vaikų milžinų, nutrenkė juos į Žemės gelmes ir uždraudė grįžti į pasaulį. Motina Žemė labai kankinosi. Susikvietė savo vaikus titanus ir ėmė kurstyti prieš tėvą. Pakelti ranką prieš tėvą išdrįso tik jauniausias sūnus Kronas. Jis gudrumu įveikė savo tėvą ir atėmė jo sostą. Tačiau deivė Naktis, bausdama Kroną, prigimdė daugybę siaubingų dievų: mirties dievą – Tanatą, nesantaikos deivę Eridę ir kt. šie dievai atnešė siaubą apgaulę, karus ir nelaimes į pasaulį.

Dievas Kronas – dievo Dzeuso tėvas.

Kronas – viską ryjantis laikas.

Olimpo dievai skiriasi nuo aristokratų ir basilėjų tik tuo, jog jie yra nemirtingi, visagaliai ir moka daryti stebuklus.

DZEUSAS

Dzeusas (romėniškas vardas – Jupiteris). Jis yra dievų karalius, perkūno ir žaibų dievas. Žaibų svaidytojas. Labai ūmus, dažnai sukyla prieš žmones. Dievas Dzeusas dievų padedamas valdė visą žemę ir dangų, visą žmoniją ir pasaulį.

Dzeuso gimimas. Kronas nebuvo tikras, kad valdžia visada išliks jo rankose. Jis bijojo, kad jo vaikai nesukiltų prieš ji dėl sosto, kaip jis sukilo prieš savo tėvą Uraną. Jis liepė savo žmonai Rėjai atnešti jam ką tik gimusius vaikus ir negailestingai juos prarijo. Vos penktąjį vaiką prarijo, motina Rėja neapkentusi tokio baisumo, kad gali prarasti ir paskutinį savo vaiką, pasislėpė Kretos
saloje. Ten gilioje oloje ir pagimdė slapčia sūnų Dzeusą, tapusį visų dievų karaliumi. Jį motina Rėja ir paliko ten augti, o tėvui įbruko į burną suvystytą akmenį. Šis jokios apgaulės neįtarė. O Dzeusas tuo metu augo ir stiprėjo Kretos saloje.

Išaugęs ir subrendęs Dzeusas sukilo prieš savo tėvą ir liepė jam atryti jo brolius ir seseris. Tėvas pakluso sūnaus įsakymui ir vieną po kito atrijo savo vaikus:

Hestiją – aukuro ir namų židinio deivė,

Demetrą – derlingumo deivė,

Herą – santuokos deivė (Dzeuso žmona),

Hadą – pragaro ir mirusiųjų dievas,

Poseidoną – jūros dievas.

Jie visi įsitvirtino Olimpe. Nors Dzeusas ir daug kovojęs, svaidęs žaibus ir griaustinius dėl Olimpo sosto, tačiau vis tiek jame įsigalėjo, kaip dievų karalius. Sau Dzeusas pasiėmė dangų, Poseidonas – jūrą, o Hadas – požeminę mirusiųjų karalystę. Nors visi tarpusavyje pasidalijo savo valdas, vis dėlto visur viešpatavo dangaus valdovas Dzeusas: jis valdė žmones ir dievus – visą pasaulį.

Dzeuso viešpatavimas olimpe. Olimpe viešpatavo Dzeusas, apsuptas pulko dievų, aišku šalia ir žmona Hera (santuokos deivė), galingoji Dzeuso dukra Atėnė (karo deivė) ir dukra Dikė (teisingumo deivė), jaunoji dukra Hebė, sūnus Hefaistas ( ugnies dievas) ir daug kitų dievų. Dzeusas yra tvirtumo įsikūnijimas, jo vyriškame, gražiame veide atsispindi didybė ir ramus valdžios supratimas. Dzeusas ir visi kiti dievai iškilmingose puotose sprendžia visus reikalus, lemia pasaulio ir žmonių likimą.

Iš Olimpo Dzeusas siunčia žmonėms savo dovanas ir įveda žemėje tvarką bei įstatymus. Dzeuso rankose yra žmonių likimas: laimė ir nelaimė, gėris ir blogis, gyvybė ir mirtis. Dzeusas žmonėms siunčia gėrio ir blogio dovanas. Jei žmogus pažeidžia Dzeuso nustatytą tvarką žemėje ir nesilaiko jo įstatymų, galingasis Dzeusas juos baudžia be gailesčio.

Į Dzeuso valdžią niekas nedrįso kėsintis po įnirtingų kovų, nepalaužiamas teisybės ir tvarkos sergėtojas tebebuvo jis. Tačiau jam buvo skirta ir didelė pareiga: rūpintis pasaulio darna, ginti teisybę. Juk nekiekvienas galėtų prisiimti šitokią atsakomybę. Taip pat jam buvo skirta apvalyti žudikus , susitepusius krauju. Visas šis Dzeuso poelgis ir parodo, koks jis drąsus ir galingas. Taipogi be aistros viešpatauti pasaulyje, jis turėjo dar vieną aistrą – moteris. Pirmoji jo meilė buvo motina Rėja. Pastaroji nepritarė sūnaus vedybom, tad iš įtūžio Dzeusas pasinaudojo savo motina, taip numalšindamas savo geismą. Motina šlykštėjosi sūnum, o šis esą taip pasielgęs tik iš keršto. Kita jo geismo auka buvo Metidė. Toji taip pat priešinosi Dzeusui, bet juk jis visagalis, todėl ir pakluso jo valiai. Panašu, kad viena pirmųjų Dzeuso žmonų buvo titanidė Eurinomė. Jiedu susilaukė charičių ir trijų deivių, kurios gyveno Olimpe. Vėliau vedė ir Temidę, su ja taip pat susilaukė puikių dukterų. Tačiau tvirčiausia ir toli gražu ne laimingiausia santuoka buvo su Hera. Jiedu susilaukė ketvertą vaikų: Hefaistą, Arėją, Eileitiją ir Hebę. Jų santuoka nebuvo ideali jau vien dėl to, kad Olimpo valdovas nuolat svetimoteriavo.

DEMETRA IR PERSEFONĖ

DEMETRA, tikroji Dzeuso sesuo, lengvabūdiškai sutikusi tapti savo brolio sugulove, pagimdė jam dukrą Persefonę. Demetra buvo galinga didžioji deivė. Ji teikė žemei derlingumą, be jos labdaringos jėgos niekas žemėj neišdygtų ir neaugtų.

Ji labai mylėjo savo vienintelę dukrą ir labai sielojosi, kad Dzeusas ją išleido už savo brolio Hado be jos sutikimo ir prieš dukters valią. Demetra užsirūstinus paliko visus dievus, paliko Olimpą ir net pasivertė mirtingąja.

PERSEFONĖ, griausmavaldžio Dzeuso dukra. Pats Dzeusas ir nusprendė jos likimą. Jis išleido ją už niūriojo savo brolio Hado, prieš jos valią. Ją Hadas pasigrobė į savo karalystę.

POSEIDONAS

POSEIDONAS (romėniškas vardas – Neptūnas). Jis – jūros dievas. Savo trišakiu ietimi, arba trišakiu, sukelia audras, pažaboja bangas. Poseidonas – griausmavaldžio Dzeuso brolis, kuris dunkso jūrų gelmėse. Jis valdo jūras, ir bangos paklūsta jo grėsmingo trišakio judesiui. Kartu su juo gyvena ir jo žmona Amfitritė.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1306 žodžiai iš 4276 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.