Organizacijos struktūros tipai ir jų kitimo ypatybės
3 (60%) 2 votes

Organizacijos struktūros tipai ir jų kitimo ypatybės

TURINYS

Įvadas 2

1. Organizacijos struktūros samprata 3

2. Organizacijos struktūros tradiciniai tipai 4

2. 1. Patriarchalinis valdymo tipas 4

2. 2. Linijinė valdymo struktūra 4

2. 2. 1. Linijinės struktūros privalumai ir trūkumai 5

2. 3. Funkcinė valdymo struktūra 5

2. 3. 1. Funkcinės struktūros privalumai ir trūkumai 8

2.. 4. Štabinė struktūra 8

2. 4. 1. Štabinės struktūros privalumai ir trukumai 9

2. 5. Matricinė struktūra 10

2. 5. 1. Matricinės struktūros privalumai ir trūkumai 12

3. Nauji organizacijos struktūros tipai 13

3.1. Komandinė struktūra 13

3.2. Virtuali organizacija 13

3.3. Neturinti ribų organizacija 13

4. Nenumatytas organizacinis projektavimas 14

4.1. Mechanistinė ir organiška organizacijų struktūros 14

4.2. Mechanistinė struktūra, palyginti su organiška 14

5. Neformali organizacijos struktūra 16

5.1. Neformalios organizacijos privalumai ir trūkumai 17

Išvados 18

Literatūra 19

ĮVADAS

Kiekviena organizacija greta savo pagrindinio darbo gaminti produkciją ar teikti paslaugas neišsiverčia ir be naujos veiklos – organizacijos valdymo. Mažesnėse organizacijose visus valdymo darbus atlieka žmonės, dirbantys tiesioginėje gamyboje. Didesnėse įmonėse valdymo darbą dirba ne vienas žmogus ir ištisą dieną. Iškilo vadovų darbo pasidalijimo problema. Ši problema buvo išspręsta suskaidžius gamybinį vienetą į keletą smulkesnių. Šių smulkesnių gamybinių vienetų vadovų veiklai koordinuoti atsirado hierarchinė kelių lygių vadovų piramidė – organizacijos struktūra. Organizacijos struktūra – taip sutvarkytas vadovavimo lygių ir funkcijų bendradarbiavimas, kad organizacijos tikslų būtų siekiama veiksmingiausiu būdu. Jos esmė – vienų vadovų ar padalinių pavaldumas kitiems.

Organizacijos valdymo struktūra turi būti tokia, kad ji padėtų įgyvendinti organizacijos strategiją. Jei kinta strategija, turi kisti ir struktūra. Egzistuoja aibė galimų būdų organizacinei struktūrai konstruoti. Ar formuotųsi nauja organizacija, ar tobulintųsi esama, ar iš esmės keistųsi santykių modelis organizacijoje, vadovai, pradėdami priiminėti organizacinius sprendimus, žengia keturis pagrindinius žingsnius:

1. Darbo pasidalijimas. Viso darbo suskirstymas į užduotis, kurias logiškai ir patogiai galės atlikti pavieniai žmonės ar jų grupės.

2. Struktūrinių grandžių formavimas (departamentizavimas). Logiškas ir efektyvus užduočių sujungimas.

3. Organizacinis hierarchijos sudarymas. Tai sukonkretinimas: kas kam organizacijoje atsiskaito.

4. Koordinavimas. Sukūrimas mechanizmų, jungiančių skyrių veiklą, į prasmingą visumą.

Organizacijos valdymo struktūra gali būti labai įvairi.

Darbo objektas. Organizacijos struktūros tipai ir jų kitimo ypatybės.

Darbo tikslas. Išsiaiškinti organizacijos struktūros sąvoką ir išanalizuoti struktūros tipus ir jų kitimą.

Darbo uždaviniai:

1. aptarti organizacijos struktūros sąvoką;

2. išnagrinėti struktūros tipus ir jų kitimą;

3. aptarti naujas, nenumatytas ir neformalias organizacijos struktūras;

1. ORGANIZACIJOS STRUKTŪROS SAMPRATA

Struktūra statiniu požiūriu – tai socialinės institucijos (įmonės, universiteto) žmonių išdėstymas, suprantamas atsietai nuo jų funkcijų, arba hierarchija. Hierarchija – tai daugiapakopė organizacinė struktūra, kurios grandys, einant iš viršaus į apačią, sudaro griežtai reglamentuotas pavaldumo ir priklausomybės pakopas. Organizacinės struktūros elementai su jų ryšiais grupuojami keliais valdymo lygiais.

Struktūra dinaminiu požiūriu – tai priemonių taikymas tam tikriems tikslams pasiekti (pvz., sporto komanda).

Organizacinė valdymo struktūra – tai visuma priemonių darbui susikurti į skirtingas užduotis ir šių užduočių vykdymą koordinuoti (H. Mintzberg apibrėžimas).

Kiekviena organizacijos struktūra susideda iš individualių darbo vietų ir padalinių. Padalinys susideda tik iš individualių darbo vietų ir neturi kitų jam pavaldžių pavaldinių. Padalinių grupė apima bent du padalinius, joje gali būti ir atskirų individualių darbo vietų.

Kokios taisyklės padeda sukurti organizacinę struktūrą? Taisyklės yra paprastos :

• Tikslų vienybė. Tai reiškia, kad tarp įmonės tikslų ir padaliniams keliamų užduočių turi būti glaudus ryšys.

• Struktūros paprastumas. Juo struktūra paprastesnė, tuo lengviau personalas prie jos prisitaiko ir tuo aktyviau darbuotojai dalyvauja įgyvendinant organizacijos tikslus.

• Ryšių (komunikavimo) efektyvumas. Struktūra turi užtikrinti greitą ir tikslų informacijos perdavimą ir greitą grįžtamąjį ryšį.

• Vienasmenis pavaldumas. Tai reiškia, jog struktūra turi būti tokia, kad darbuotojas gautų paliepimus tik iš vieno vadovo. Dvigubas pavaldumas ne tik nereikalingas, bet gali būti ir žalingas.

Pavaldinių skaičiaus ribojimas. Pavaldinių skaičius turi būti toks kad vadovas galėtų kokybiškai paruošti jiems užduotis ir kontroliuoti jų įvykdymą. Juo aukštesnė valdymo pakopa, tuo mažiau turėtų būti pavaldinių.

• Valdymo pakopų skaičiaus ribojimas. Juo daugiau pakopų, tuo ilgiau informacija eina iš viršaus į apačią ir atgal, tuo labiau ji iškraipoma.

• Veiklos sričių atskyrimas.

2. ORGANIZACIJOS STRUKTŪROS TRADICINIAI TIPAI

2. 1. Patriarchalinis valdymo tipas

Įmonei

vadovauja savininkas patriarchas, kuris savo nuožiūra skirsto teises ir pareigas, reikalauja iš pavaldinių besąlygiško paklusnumo, gali bet kada įsikišti į žemesnio lygio vadovo sprendimo sritį. Šią struktūrą galima naudoti nedidelėje įmonėje, kur vienas asmuo sugeba atlikti visas valdymo funkcijas.

1 pav. Patriarchalinės struktūros schema

Problemos prasideda kai pažeidžiamos vadovavimo vienybės principas, t.y. pavaldinys vienu metu gauna nurodymus iš daugelio vadovų. Taip pat žemesnio lygio vadovų autoritetą gali pažeisti aukštesnio lygio vadovai.

2. 2. Linijinė valdymo struktūra

Pagrindinė jos savybė yra tiesiogiai vertikalūs ryšiai tarp visų valdymo lygių. Linijinėje struktūroje yra minimalus valdymo pakopų skaičius ir labai aiškiai išreikštas pavaldumas. Linijinė struktūra suteikia vadovui teisėtą valdžią nukreipti tiesioginius pavaldinius siekiant nustatytų tikslų. Linijiniam vadovui suteikiama teisė priimti sprendimus ir veikti be suderinimo su kitais vadovais. Linijinis vadovas atsakingas už organizacijos ar jos dalies visas funkcines sritis. Tai viena seniausių valdymo struktūrų. Jai būdinga tai, jog aukštesnio lygio vadovui yra pavaldūs keli žemesnio lygio vadovai (2 pav.). Tokia struktūra dažnai vadinama komanditine arba administracine. Jai būdingas vienvaldiškumo principas: pavaldinys gauna nurodymus iš vieno vadovo ir jam atsiskaitomo vadovo nurodymai pavaldiniui yra privalomi. Vadovas savo ruožtu yra pavaldus aukštesnio rango vadovui.

2 pav. Linijinė valdymo struktūros schema

2. 2. 1. Linijinės struktūros privalumai ir trūkumai

Privalumai:

• struktūros paprastumas;

• vienvaldiškumo principo išlaikymas;

• lengvai koordinuojamas tikslo siekimas;

• atsakomybės paskirstymas atskiroms valdymo dalims.

Trūkumai:

• reikalauja aukštos kompetencijos specialistų;

• silpnas ryšys tarp atskirų padalinių;

• mažai reikšmingų klausimų sprendimo perkėlimas į aukštesnį valdymo lygį;

• žemesnio lygio vadovai praranda savarankiškumą ir iniciatyvą;

• didelis vadovo informacinis perkrovimas;

• organizacija gali tapti priklausoma nuo vieno asmens kaprizų.

2. 3. Funkcinė valdymo struktūra

Vystantis gamybai, siaurėjo darbuotojų specializacija, didėjo darbų mechanizacija, tobulėjo technologija. Šie procesai iškėlė vadovams naujų problemų:

• gaminamo produkto kokybė,

• darbuotojų darbo kiekio ir kokybės vertinimas,

• racionalių brangių įrengimų panaudojimas ir t.t.

Valdymo darbo turinys išskaidomas į keletą valdymo funkcijų grupių (technologinių, mechaninių, energetinių ir t.t.). Tam tikros valdymo darbuotojų grupės specializavosi konkrečioms (specialioms) valdymo funkcijoms atlikti.Tokių vadovų darbo pasidalinimo pagrindu F.Taylor sukūrė funkcinę valdymo struktūrą (3 pav.). Tarp gamybinių padalinių vadovų ir organizacijos vadovo buvo įterptas funkcinių padalinių sluoksnis. Vadovų darbo pasidalijimo pagrindu tapo valdymo darbo turinio išskaidymas į keletą valdymo funkcijų grupių. į funkcinius padalinius gali būti sutelkiami konstruktoriai, technologai, buhalteriai, įrengimų priežiūros specialistai. Funkcinis vadovas atsakingas tik už atskirą, tam tikrą, konkrečią organizacijos darbo sritį.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 1158 žodžiai iš 3571 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.