Oro transportas
5 (100%) 1 vote

Oro transportas

TURINYS :

ĮVADAS.

1.Oro transporto pasaulyje ir Lietuvoje apžvalga

1.1.Oro transporto raidos istorinė apžvalga

1.2.Pagrindiniai pasaulio oro uostai

1.3.Pagrindinės pasaulio kompanijos ir jų veikla

2.Oro transporto plėtros Lietuvoje perspektyvos

2.1.Pagrindiniai Lietuvos oro uostai ir jų charakteristikos

2.2.Lietuvos oro uostų plėtros galimybės ir jų integracija į pasaulinius oro transporto tinklus

IŠVADOS

ĮVADAS

Krovinių vežimas reguliariais ir čarteriniais krovinių reisais,kurių skaičius pradedant septintuoju dešintmečiu beveik nepaliaujamai augo,devintojo dešimtmečio pradžioje visame pasaulyje tapo dinamiškiausia transporto šaka.

Visą pasaulio oro transporto tinklą sudaro gausybė atskirų susisiekimo linijų tarp oro uostų.Pasaulyje yra daugiau nei 50 oro uostų,kurių kiekvienas kasmet aptarnauja daugiau nei po 10 mln.keleivių.

Šiame kursiniame darbe bus nagrinėjama oro transporto istorija,bus apžvelgti pagrindiniai pasaulio ir Lietuvos oro uostai,jų veikla.Taip pat Lietuvos oro uostų plėtros galimybės ir integracija į pasaulinius oro transporto tinklus.

ORO TRANSPORTO PASAULYJE IR LIETUVOJE

APŽVALGA

1.Oro transporto raidos istorinė apžvalga

Aviacija – skraidymas atmosferoje sunkesniais už orą orlaiviais:lėktuvais, sklandytuvais,sraigtasparniais.Transporto aviacijai priklauso valstybinės,privačios ir jungtinės aviakompanijos,vežančios keleivius,krovinius,paštą.Aviacijai taip pat priskiriamos specialistų rengimo bei mokslo tyrimo įstaigos.

Jau prieš 2000 metų žmonės bandė statyti skraidančius aparatus bei daryti iš paukščio plunksnų sparnus.Šie bandymai nebuvo pagrysti jokiais dėsniais.XV a. Leonardas da Vinčis ėmė tirti paukščių srydžius,jų kūno sandarą.Jis suprojektavo dirbtinius sparnus,tyrė terpės priešinimąsi joje judantiems kūnams,iškėlė parašiuto idėją.1809-10 anglų matematikas Dž.Keilis teoriškai paneigė žmogaus galimybę skraidyti plasnojančiais sparnais.Jis pasiūlė atskirti varytuvo ( oro sraigto ) ir keliamosios plokštumos ( sparno ) funkcijas.1889-96 metais inžinierius O.Lilientalis ( Vokietija ) statė sklandytuvus ir jais skraidė.1884 m.H.Filipsas ( Anglija ) sukonstravo pirmąjį praktiškai naudojamą aerodinaminį vamzdį. Sunkesnių už orą orlaivių pradininkas buvo anglų aerodinamikas F.V.Lančesteris L.Prantlis įvedė ribinio sluoksnio sampratą,ištyrė turbulentinį tekėjimą vamzdžiais ir ribiniame sluoksnyje,laminarinio tekėjimo perėjimą į turbulentinį

1903 m.broliai O.ir V.Raitai ( JAV ),įrengė sklandytuve 12 kW galios vidaus degimo stūmoklinį variklį,nuskrido pirmuosius 260 m.Europoje pirmasis 1906 m. Savo gamybos lėktuvu pakilo A.Santos-Diumontas ( Prancuzija ) Pirmąjį viensparnį lėktuvą pastatė R.Esnoltas-Peletris.Viensparnius lėktuvus ypač išgarsino prancūzų lakūnas ir aviakonstruktorius L.Blerijo.Jis 1909 m.liepos 25d. Perskrido Lamanšą ( 37 km atstumą 63,4 km/h greičius )Apie 1940 m.V.Raitas įsteigė pirmąją aviacijos mokyklą.Kariniams tikslams aviacija pirmą kartą 1911 m.panaudojo italai kare su turkais Libijoje.Aviacija buvo panaudota ir I-ajame pasauliniame kare.Tai skatino aviacijos pramonės plėtotę.Po karo vis labiau imta plėtoti transporto ir sporto aviaciją,įsteigta mokslo tyrimo centrų,konstravimo biurų.Kuriant orlaivius daugiau imta remtis teoriniais fizikos ir technikos mokslais.Skridimo greitis buvo didinamas gerinant lėktuvo aerodinamines savybes.1919 m. Anglai A.Braunas ir Dž.Olkokas nenutūpdami nuskrido 3040 km,1920 m.Šrederis ( JAV ) pakilo į rekordinį 10093 m aukštį.1927 m.Č. Lindbergas per 26 val.atskrido iš Niujorko į Paryžių.1933 m.Steponas Darius ir Stasys Girėnas,perskridę lėktuvu „Lituanica“ Atlantą,užėmė antrą vietą pasaulyje pagal skridimo tolį.1933 m.indėnų kilmės amerikietis V.Posta apskrido aplink pasaulį per 7d.18 val.49min.1937 m.V.Čkalovo vadovaujama įgula 11340 km atstumą Maskva- Šiaurės ašigalis-Vankuveris ( JAV ) nuskrido per 63val.16min. 1939 m.F.Vendelis ( Vokietija ) pasiekė didžiausią greitį lėktuvu su stumokliniu varikliu – 755,138 km/h.Tais pačiais metais buvo išbandytas lėktuvas su reaktyviniu varikliu.1947 m. Reaktyvinis lėktuvas pralenkė garsą.1952m.pradėjo skraidyti D.Britanijos ir Prancūzijos reaktyviniai 800 km/h greitį pasiekiantys lėktuvai.1965-67 m.JAV ir SSRS sukurti vertikalaus kilimo ir tupimo lėktuvai. 1970 m.Prancūzijoje sukurtas 2500-3000 km/h greitį išvystantis keleivinis lėktuvas.

Lietuvoje aviacijos pradžia laikoma,kai Aleksandras Griškevičius 1843-50 m.padarė keletą skraidymo mašinų projektų.Pirmąjį sklandytuvą Lietuvoje 1911 m.pagamino J.Garalevičius ir A.Kulvinskis.1919 m.pradėta kurti karo aviacija. Didelį postūmį Lietuvos aviacijos vystymuisi turėjo 1927 m.įsikūrusi civilinė organizacija – Lietuvos aeroklubas ( LAK ).LAK rengė lakūnus,sklandytojus, aviamodeliuotojus,leido leidinius,rengė aviacines šventes,dalyvavo varžybose.

Transporto aviacija Lietuvoje susikūrė 1921 m.priėmus įstatymą dėl susisiekimo oro transportu Lietuvos teritorijoje.1930 m.pastatyta aerostotis.1934 m.prie Susisiekimo ministerijos įkurta Oro susisiekimo inspekcija,kuri iš D. Britanijos įsigijo du šešiaviečius transportinius lėktuvus ir atidarė oro liniją Kaunas-Palanga-Kaunas.Lietuvą okupavus
Oro susisiekimo direkcija prijungta prie „Aerofloto“ 1958-63 m.buvo įrengti aerodromai Klaipėdoje,Panevėžyje, Rokiškyje,Mažeikiuose,Druskininkuose.1966 m.buvo įkurta Lietuvos civilinės aviacijos valdyba,kuri 1990 m.Lietuvai tapus nepriklausoma buvo padalinta į atskiras įmones : Vilniaus ir Kauno oro uostus,Skrydžių valdymo tarnybą, aviakompaniją“Lietuvos avialinijos“ ( LAL ),Kauno „Aviakompanija Lietuva“. Aviacijos specialistus Lietuvoje šiuo metu ruošia VGTU Aviacijos institutas (įkurtas 1993m.)

Oro transportas – jauniausia transporto šaka,ji atsirado tik šio amžiaus pradžioje ir mažiau nei per tris dešimtmečius daugelyje transporto paslaugų sferų išsikovojo pirmaujančias pozicijas.Pradžią oro transporto vystymuisi davė pirmojo valdomo orlaivio „Graf Zeppelin“ sukūrimas apie 1901 m.,kuris paskelbė orlaivių laikotarpio,turėjusio įtakos transporto politikai,pradžią,bei pirmieji skrydžiai su varikliais varomais lėktuvais.1928m.buvo atlikti pirmieji skrydžiai per Atlantą.Iki tol vykę skrydžiai tik žemyno ribose buvo papildyti tarpkontinentinėmis linijomis.Daugelio tarpinių nusileidimo punktų bei specialių techninių konstrukcijų dėka sukurtas visą pasaulį apimantis oro transporto tinklas. Sukūrus turboreaktyvinius variklius oro transporto vystymasis sparčiai žingsniavo į priekį iki mūsų dienų.Lėktuvus su propeleriais šeštame dešimtmetyje pakeitė reaktyviniai lėktuvai.1950 m.D.Britanijoje pradėtas eksplotuoti pirmasis pasaulyje reaktyvinis lėktuvas „Comet 1“ ( 40 keleivių 800 km/h )Po to buvo pagaminti amerikiečių reaktyviniai lėktuvai,kurių kūrėjai buvo Boeing ( B 707 ),Lockheed ir Douglas,o taip pat ir tuometinės Sovietų Sąjungos,tarp kitų ir Tupolevo gamykloje ( 1956 m.) sukurti reaktyviniai lėktuvai.Dabar lėktuvais pradėta vežti vis daugiau keleivių,ta pati tendencija išryškėjo ir krovinių bei pašto vežimo srityse.Nuo septinto dešimtmečio tolimųjų reisų krovinių ir keleivių vežimą oro transportu nulėmė oro lainerių atsiradimas.Taip vadinamieji „Jumbo-Jets“ išvysto beveik 1000 km/h greitį,skraidina apie 500 keleivių ar atitinkamą kiekį krovinių ir nenusileisdami gali nuskristi daugiau nei 10000 km.Prieš keletą metų pradėti eksplotuoti krovininiai oro laineriai,pvz. Boeing B 747 F,kurie į 630kūbinių m. Talpina virš 100 t.krovinio.

Visi komerciniai vežimai oro transportu,išskyrus kekeivių vežimą,keleivių vežimą,vadinami bendruoju pavadinimu CARGO.Be oro pašto bei kurjerinių siuntų,CARGO visų pirma apima krovinių vežimą,kurie ir sudaro didžiają dalį vežimų oro transportu.Jeigu pašto ir kurjerines siuntas,kurios paprastai yra didelės vertės,tačiau nesunkios,gali apdoroti lėktuvą aptarnaujantis personalas,tai krovinių vežimui būtinas papildomas personalas,specialios padavimo linijos, krovinių paskirstymo centrai ir kt.,kas reikalauja ypatingų investicijų.

Nors tarpžemyninis krovininis oro transportas šiuo metu veža tik apie 1% visų pasaulio mastu vežamų krovinių,šie kroviniai sudaro daugiau nei 10% pasaulinės prekių apyvartos.Todėl aišku,kad Cargo-krovinius sudaro daugiausia skubūs ir brangūs gaminiai,kuriuos vežant reikalingi oro transportui būdingi pranašumai ( greitis,saugumas,patikimumas,reisų dažnumas ir tinklo tankumas ) Oro transportu vežamus krovinius galima suskirstyti į tris grupes :

1 lentelė.;

1.Nereguliarios siuntos,esant būtinam reikalui Atsarginių detalių siuntos,vaistai,paramos prekės

2.Reguliarios greitai gendančių krovinių siuntos Daržovės,vaisiai,mėsa,skintos gėlės ir kt.

3.Reguliarios negendančių krovinių siuntos Įrengimai,laikrodžiai,filmai,kilimai, automobiliai,farmacijos gaminiai ir kt.

.

Ypač svarbūs yra trečiosios grupės kroviniai,nes ateityje jie dar labiau keis krovinių,vežamų oro transportu,struktūrą.Tai aukštos kokybės,specialūs pramonės produktai,ir jie sudaro didžiąją importo/eksporto krovinių dalį,ypač didžiųjų pramoninių valstybių,arba dėl įsigalinčio tarptautinio darbo pasidalijimo jie yra reikalingi įvairių gamintojų gamybos procesams.Nepaisant didesnių vežimo išlaidų,negendančių krovinių vežimas oro transportu daugeliu atveju leidžia taupyti.

2.Pagrindiniai pasaulio oro uostai

Visame pasaulyje yra daugiau kaip 50 oro uostų,kurių kiekvienas kasmet aptarnauja daugiau nei po 10 min.keleivių ir oro transportu išsiunčia tūkstančius tonų krovinių. Labiausiai apkrautas yra tarptautinis Čikagos oro uostas O‘Hare International,kuris per metus aptarnauja apie 60 mln.keleivių ir perveža virš 1 mln.tonų krovinių.Krovinių vežimo srityje svarbiausi yra Niujorko J.F.Kennedy ir Frankfurto Rhein-Main oro uostai,iš kurių kiekvienas kasmet perveža virš 1mln.krovinių.Didieji tarptautiniai oro uostai turi daug bendrų bruožų:

– jie yra tankiai apgyvendintose ir svarbiuose pramoniniuose rajonuose

– gera geografinė padėtis leido šiuose oro uostuose įrengti pačius moderniausius ir pakankamai ilgus pakilimo bei nusileidimo takus,lygi vietovė sudaro palankias priartėjimo bei nusileidimo sąlygas

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1493 žodžiai iš 4968 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.