Paaugliu bendravimas su bendraamziais
5 (100%) 1 vote

Paaugliu bendravimas su bendraamziais

TURINYS

ĮVADAS…………………………………………………………………………………………………………………..3

1. BENDRAVIMO YPATUMAI……………………………………………………………………………….5

1.1 Bendravimo su bendraamžiais reikšmė paauglystėje…………………………………………….6

1.2. Vaikinų ir merginų bendravimo ypatumai………………………………………………7

2. BENDRAAMŽIŲ GRUPĖS………………………………………………………………………8

IŠVADOS………………………………………………………………………………………………….12

LITERATŪRA…………………………………………………………………………………………..13

ĮVADAS

Bendravimas žmogui toks reikšmingas ir būtinas, kad be jo negalima įsivaizduoti ir paties žmogaus. Bendravimo procese sukuriama individo socialinė esmė, susiformuoja visi jo žmogiškieji bruožai – pažiūros ir įsitikinimai, jausmai ir emocijos, vertinimai ir idealai, charakterio savybės ir elgesio įpročiai. Be bendravimo neįmanoma žmonių gamybinė, kultūrinė bei visuomeninė veikla. ( Miškinis K., 2003).

Bendravimas – tai dviejų ir daugiau žmonių tarpusavio sąveika, kurios metu perduodama informacija ir patenkinami saugumo, saviraiškos, dominavimo ir kiti poreikiai. Bendraudamos asmenybės stengiasi “perskaityti” viena kitą, iššifruoti tai, ką pastebi ar pajaučia. Pirmieji bendravimo įspūdžiai yra labai svarbūs: pažindami kitą asmenybę formuojamės ir patys. Be to, sugebėdami tiksliai “skaityti” vieni kitus, galime tikėtis bendravimo sėkmės. ( Furst M.,1998).

Bendravimo su aplinkiniais sėkmė kiekvienam iš mūsų yra kur kas svarbesnis dalykas, nei gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Gebėjimas bendrauti lemia ne tik laimingesnį šeimyninį bendravimą ir greitesnį kilimą karjeros laiptais. Nuo jo, galima sakyti, priklauso mūsų gyvenimo kokybė pačia plačiausia prasme. Tokį teiginį patvirtina moksliniai tyrimai, rodantys, kad žmonių fizinė bei psichinė sveikata, gyvenimo trukmė siejasi su bendravimo ypatumais. Vieną plačiai pagarsėjusį tyrimą atliko L. Berkman ir S. Syme Kalifornijoje. Jie 1979 m. 7000 tiriamųjų paprašė atsakyti į klausymus, nušviečiančius jų socialinius ryšius. Po devynerių metų įvertinus tų pačių žmonių sveikatą bei gyvenimo trukmę paaiškėjo, kad tie, kurių socialiniai ryšiai platesni ir intensyvesni, vidutiniškai gyvena ilgiau. Tikėtina, kad bendravimas daro įtaką sveikatai, o ne atvirkščiai. Tyrinėtojų nuomone, svarbiausias veiksnys šiuo atveju buvo bendravimas šeimoje, toliau – bendravimas su draugais ir giminėmis, trečioje vietoje – priklausymas religinėms organizacijoms ir panašiai. ( Almontaitienė J., 2001).

Apie bendravimo svarbą, funkcijas bei raišką daug rašė D. Gailienė, L. Bulotaitė, A.Gučas(1990), J. Laužikas(1997), A. Pease(2003).

Bendraujant realizuojamos žmonių dorovinės orientacijos ir nuostatos, gėrio, žmoniškumo ir teisingumo lūkesčiai, tarpusavio pagalbos ir palaikymo, dvasinės pusiausvyros ir pasitikėjimo savimi bei kitais išgyvenimais( Žemaitis V., 2004).

Sėkmingas bendravimas žmogui yra viena pačių svarbiausių vertybių. Bendravimo nesėkmės sukelia vidinius konfliktus, susvetimėjimą, žaloja fizinę ir kartu psichinę sveikatą. Dėl to labai svarbu, kad prie bendravimo sėkmės prisidėtų ir socialinis pedagogas.

Tyrimo objektas: Paauglių, gyvenančių globos namuose, tarpusavio bendravimo ypatumai.

Tikslas: Išanalizuoti paauglių, gyvenančių globos namuose, tarpusavio bendravimo ypatumus.

Uždaviniai:

1. Apžvelgti paauglių, gyvenančių globos namuose, tarpusavio bendravimo ypatumus teoriniu aspektu.

2. Išanalizuoti pagrindinę paauglių, augančių globos namuose, bendravimo su bendraamžiais reikšmę.

3. Išsiaiškinti kuo skiriasi vaikinų ir merginų bendravimo ypatumai.

Darbe naudotasi šiais tyrimo metodais:

Mokslinės literatūros analizė;

BENDRAVIMO YPATUMAI

Poreikis bendrauti tarpusavyje be abejonės yra vienas iš būdingiausių žmonijos bruožų.

Žmonės bendrauja, todėl, kad gali sėkmingiau tenkinti daugelį svarbiausių savo poreikių.

Visų pirma bendraujant keičiamasi informacija. Vieni iš kitų sužinome, kokia įstaiga ieško naujo darbuotojo, kur galima pažiūrėti įdomų filmą ar laimėjo krepšinio varžybas. Taigi bendravimas mums padeda gauti reikalingų žinių ir tiesiog tvarkyti kasdienius reikalus.

Antra, bendravimas suteikia mums galimybę geriau suprasti ir pažinti save pačius. Lygindami save su kitais, darome išvadas, kas mes esame, kokie ir kokios esame: kokie mūsų gebėjimai, vertybės, temperamentas ir panašiai. Savo laimėjimus taip pat galime palyginti, tik su tuo ką yra pasiekę aplinkiniai.

Trečia, bet anaiptol ne mažiau svarbu yra tai, jog bendraudami mes galime dalytis savo mintimis ir jausmais, atskleisti kitiems savo individualybę, daryti aplinkiniams įtaką ir panašiai.(C. Sutton, 1999).

Bendrauti mus skatina ir vadinamieji socialiniai poreikiai.. Socialiniai poreikiai – tie, kurie gali būti patenkinti tik
tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujant kitiems žmonėms. Taigi galima sakyti, kad poreikis bendrauti yra įvairių žmogaus socialinių poreikių išraiška. Socialiniai poreikiai veikiausiai įgyjami gyvenant tarp kitų ir įsisavinant įvairias visuomeninio gyvenimo normas. Šie poreikiai yra prieštaringi, tenkinant vienus iš jų galima netekti galimybės patenkinti kitus.

Dažniausiai yra įvardijami tokie socialiniai poreikiai, kaip:

• Bendrumo (priklausomybės) poreikis. Tai poreikis jausti, kad esi kokios nors grupės, bendruomenės narys, kad esi tarp žmonių, kurie tau reikalingi ir kad tu esi jiems reikalingas. Šis poreikis yra patenkinamas, kai žmogus turi šeimą, kuriuos narius sieja šilti jausmai, mėgstamus bendramokslius ar bendradarbius, priklauso kokioms nors organizacijoms, klubams ar kitais būdais susiranda bendraminčių.

• Saugumo poreikis patenkinamas tada, kai žmogus iš aplinkinių nejaučia grėsmės nei fiziniam, nei psichologiniam savo saugumui.

• Laimėjimų poreikis – tai siekis pirmauti, įveikti iššūkius, atitikti aukščiausius standartus. Jis glaudžiai susijęs su pasitikėjimu savimi. Aukštą laimėjimų poreikį turintys žmonės nevengia imtis atsakomybės, rizikuoti.

• Savęs įtvirtinimo poreikis – siekis rasti savo vietą visuomenėje.

• Savigarbos, savo vertės jutimo poreikis – siekis nebūti kitų žeminamam, niekinamam, užimti tarp kitų žmonių deramą vietą.

• Dominavimo (savo galios jutimo) ir pripažinimo poreikis – noras kontroliuoti kitus, daryti įtaką aplinkiniams, vadovauti.

• Pranašumo poreikis – jaustis kuo nors pranašesniu už kitus, užimti išskirtinę padėtį.

• Saviaktulizacijos ir saviraiškos poreikis – realizuoti potencialias savo galimybes ir išreikšti save nepalaikant ryšių su kitais žmonėmis būtų neįmanoma, tačiau, kita vertus, siekiant šio poreikio patenkinimo, neretai tenka priešintis aplinkinių spaudimui, laužyti visuomenėje priimtas elgesio normas.

• Afiliacijos poreikis – turėti artimų draugų, rūpintis kitais ir iš jų susilaukti to paties, mylėti ir būti mylimiems bei reikalingiems.

• Prieraišumo ir meilės poreikis – tai atvirų, intymių santykių tarp dviejų žmonių siekimas.

• Poreikis palaikyti kontaktą – noras su kuom nors dalytis emocijomis, užmegzti ryšį.

Bendravimo su aplinkiniais sėkmė kiekvienam iš mūsų yra kur kas svarbesnis dalykas, nei gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Gebėjimas bendrauti lemia ne tik laimingesnį šeimyninį gyvenimą ir greitesnį kilimą karjeros laiptais. Nuo jo, galima sakyti, priklauso mūsų gyvenimo kokybė pačia plačiausia prasme. ( Almontaitienė J., 2001).

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 1032 žodžiai iš 3276 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.