Paauglystė amžiaus tarpsnio pristatymas
3 (60%) 2 votes

Paauglystė amžiaus tarpsnio pristatymas

Turinys

1. Įvadas 2

2. Paauglystės amžiaus tarpsnio pristatymas 3

2.1. Fiziologinė paauglio raida 4

2.2. Pažintinė paauglio raida 6

2.3. Psichosocialinė paauglio raida 8

3. Išvados 11

Literatūra 13

1. Įvadas

“Baisus jaunimas”, “nepakenčiamas jaunimas”, “mūsų tauta be ateities”, “kas laukia Lietuvos?” – tai frazės, kurias dažnai girdime laisvoje visuomenėje. Net mūsų šventovių tarnai daugiau linkę turėti reikalų su suaugusiais ir pagyvenusiais žmonėmis, tarsi bijodami prisiliesti prie jaunosios kartos, kuri iš tiesų ir yra ateitis. “Blogas” jaunimas ar “geras” jaunimas – tai mes galime suprasti tik išanalizavę jaunystės – paauglystės amžiaus tarpsnį. Mūsų klaidinga sąžinė nuolat linkusi ieškoti kaltų. Ir didžiausias skausmas, kai tuo kaltininku tampa tautos ateitis – jaunas žmogus. Masinės informacijos priemonės, verslo šakos ir net kai kurios politinės kryptys piktnaudžiauja bręstančio žmogaus problemomis ir silpnumais.

Šiame darbe peržvelgsime, bandysime pateisinti ir apginti jauno žmogaus poelgius, jo pirmuosius žingsnius suaugusiųjų pasaulyje. Pažvelgsime į fiziologinę, kognityvinę ir psichosocialinę paauglio raidą. Skyrelyje apie fiziologinę raidą bus kalbama apie išorinius ir vidinius fizinius pokyčius, lytinį brendimą. Bręstant jaunam žmogui, keičiasi ne tik jo kūnas, bet ir mąstymas. Apie tai kalbėsime skyrelyje apie kognityvinį vystymąsi. Analizuodami psichosocialinius vyksmus, matysime, kaip fizinė ir kognityvinė paauglio raida įtakoja jo integraciją į visuomenę. Išvadose, atsižvelgdami į vykstančius paauglio raidos procesus, pateiksime reikalingos pagalbos, elgesio modelius, kuriais galėtume padėti jaunam žmogui lengviau įveikti savo laikotarpio krizes.

Paauglystės amžiaus tarpsnis yra plačiai ištirtas ir aprašytas, šia tema yra gausu literatūros. Darbe panaudota tiek chrestomatinė psichologinė literatūra, tiek specifinių tyrinėjimų išvados, mokslo darbai, tiek ir “populiariosios” psichologijos medžiaga.

Maištingi, prieštaraujantys, kartais drastiški “niolikmečių” žingsniai didžiąja dalimi daromi nesąmoningai, neatsižvelgiant į juos supančius asmenis, nes pagrindinis paauglio uždavinys – savianalizė. “AŠ” tampa elgesio, sprendimų, ieškojimų ir pasaulėžiūros išeities tašku. Tai yra natūrali žmogaus fiziologinio, psichinio vystymosi ir socialinės adaptacijos pasekmė. Nepažindami vystymosi proceso, negalime teigti, kad paaugliai “blogi”. Tai liudija psichologiniai stebėjimai ir net Biblija, kur rašoma, kad Dievas, apžvelgęs visa, ką sukūrė, matė, kad tai yra gera (Pr 1,31), įskaitant ir žmogaus raidą nuo gimimo iki mirties. 2. Paauglystės amžiaus tarpsnio pristatymas

Paauglystės amžiaus tarpsnio ribos gana sąlygiškos. Įvairūs mokslininkai turi skirtingus požiūrius. Visuotinai yra nusistovėjusi nuomonė, kad paauglystė apima 12 – 18 metų amžiaus periodą. Kai kurie mano, jog šis amžius prasideda nuo 10 – 11 metų ir užsitęsia iki 22 – 25, kai kalbama apie atskirus brandos veiksnius. Valstybiniai juridiniai dokumentai ir įstatymai (taikomoji teisė) paauglystės laikotarpiu įvardija amžių nuo 14 iki 18 metų, jei nėra nustatyta kitaip . Galime kalbėti apie statistinius vidurkius, tačiau kiekvienas atvejis yra unikalus, kadangi jaunuolio branda priklauso nuo klimatinių, etninių, socialinių, genetinio paveldimumo ir kitų veiksnių.

C.Rogers’as akcentuoja individualumo svarbą. “Funkcionuojanti asmenybė”, kuri turi pritapti suaugusiųjų pasauly. Vaikiškas pasitikėjimas tėvais nyksta, atsiranda eksperimentavimo laikas. Tai smalsavimo amžius. Paauglys viską nori išbandyti, patirti, išmėginti savo kūno galimybes, naujas emocijas . Tam jis ruošėsi nuo vaikystės – žaisdamas suaugusiųjų gyvenimą, tokius žaidimus, kaip “namai”, “karas” ir t.t. Kaip vaikas iki paauglystės sensomotoriniu būdu pažįsta pasaulį, esančius daiktus ir jų sąveiką, taip paauglys tiria savo intelekto ir pasaulio santykį.

Paauglystės laikotarpis skirstomas į ankstyvąją (12-14) ir vėlyvąją (16-18) paauglystę. Šis laikotarpis pasižymi fiziologine, psichine ir socialine raida. Ankstyvajame paauglystės etape ryškus kūno augimo pagreitėjimas, prilygstantis pirmiesiems gyvenimo metams, kognityvinių galimybių padidėjimas. Vaikas pradeda suvokti save kaip lytį, atsiranda priklausomumo, kitokio nei prieraišumas šeimai, poreikis, nepriklausomybės siekimas skatina įsijungti į bendraamžių grupes. Ankstyvuoju etapu paaugliams būdinga turėti tos pačios lyties draugus, priklausyti bendraamžių grupei. Svarbu yra tiesiog būti kartu, nesvarbu, ką veikti. Tokiose grupėse paauglys intuityviai siekia savo idėjų ir svajonių realizacijos. Noras būti suaugusiu skatina suaugusiųjų elgesio pamėgdžiojimą. Vėlyvojoje paauglystėje ryškūs kongnityvino mąstymo pokyčiai. Pagal Pulkkinen’ą, socialiniai lūkesčiai formuoja suaugusiojo elgesį – t.y. pasiekti emocinę ir ekonominę nepriklausomybę, įgyti įgūdžius, kurie reikalingi pasirinkti darbui, specialybei ar santuokai . Draugystės daug stabilesnės. Paauglių draugų grupelės jau neapsiriboja savo lytimi ir tik buvimu. Vis labiau išryškėja bendraminčių, su kuriais galima kažkuo užsiimti ar kažką nuveikti, svarba. Didėja
susidomėjimas priešingos lyties atstovais. Tęsiantis brandos procesui, iškyla savivertės ir integracijos į visuomenę reikšmingumas.

Paauglys ima suvokti save kaip unikalią asmenybę. Kaip vaikas supranta jam priklausančius daiktus, žaislus ir pagal prieraišumo dėsnį visą kontrolę atiduoda tėvams, taip jaunuolis pradeda išskirti kaip nuosavybę savo kūną, emocijas, požiūrius, kurie jokiu būdu nebepriklausys arba jau nebepriklauso gimdytojams. Todėl paauglystės laikotarpiui būdingas uždarumas, nauji išgyvenimai, baimė juos atskleisti verčia jauną žmogų veikti slaptoje. Ištikimų draugų ratas garantuoja slaptumą . Grupėje iškyla naujos vertybės – išlaikyti paslaptį, visiško pasitikėjimo vertybė, tarpusavio pagalba. Jei eksperimentavimas įgyja amoralumo atspalvį, neretai visa grupė palinksta į nusikalstamumą. Didžiausią įtaką daro idealai, kurie atitinka paauglio siekius, interesus, besiformuojančią pasaulėžiūrą. Kadangi vaizduotė nenustoja dominuoti, paauglys sukuria tobulą savo siekių atvaizdą.

Paauglys mokosi iš savo klaidų. Sėkmės ir nesėkmės padeda įvertinti situacijas, lavina pasitikėjimą savo jėgomis, o tai yra svarbu būsimai šeimai. C.Rogers’as teigia, kad be tiesioginės patirties pasitikėjimas savo jėgomis negali atsirasti. Iš to kyla daug problemų. Ericson’as mano, kad paauglystėje vyksta tapatumo ir vaidmenų sumaištis, krizė. Paaugliui liguistai rūpi, kaip jis atrodo kitų akimis, lyginant su tuo, kaip jis save įsivaizduoja. Neįveikus tapatumo krizės, paauglystė užsitęsia ir nusikelia į suaugystę. Toks žmogus ribotai atlieka savo pareigas ir gyvenime jaučiasi nestabilus. Tuo tarpu J.Bokemiūlis teigia, kad paauglys trokšta laisvės, tačiau kartu su tuo troškimu aiškėja ir vienišumo jausmas. Jausmai svyruoja nuo vieno kraštutinumo iki kito, šis vidinis sujudimas labai dramatiškas, kritinis. Jei raida nėra dramatiška ir nematyti jokių krizės požymių, tai gali būti prasidedančios ligos pavojaus signalas.

Kitų psichologų nuomone, paauglystė yra natūralus brandos procesas, kurio nederėtų sieti su krizėmis. Ir vis dėlto ant šio laikotarpio krenta tamsus polinkio į savižudybę šešėlis. Kūrusių planus arba bandžiusių nusižudyti yra apie 40%. “Vienuolikos metų berniukai pasižymi labai aušta suicidine rizika. Šiame amžiaus tarpsnyje berniukų aukštas suicidinės rizikos rodiklis yra didesnis, nei mergaičių.” Suicidinė rizika mergaičių atveju didėja pasiekus 15-16 metų amžių, ji išauga dvigubai. Priežastys, skatinančios polinkį savižudybėms, yra: nelaimingumo jausmas, vienišumas, bejėgiškumo jausmas, pasitikėjimo stoka, silpna vidinė darna. Kaip matome, paauglio gyvenime svarbiausią vietą užima asmeniniai vidiniai išgyvenimai, emocijos.

2.1. Fiziologinė paauglio raida

Kaip minėta, 12 – 18 metų tarpsnyje labai suintensyvėja kūno vystymasis. Kaip ir pirmaisiais žmogaus gyvenimo metais, paauglystės laikotarpiu jis paauga vidutiniškai 15-25 cm per metus. Šį augimą skatina vienas iš šimto aštuoniasdešimt aštuonių amino rūgšties vienetų susidedantis hormonas somatotropinas . Neproporcingai auga skeletas ir raumenys. Vyksta fiziologiniai kraujo spaudimo, kraujo sudėties pakitimai, taip pat cerebralinio aktyvumo struktūriniai ir funkciniai pakitimai. Organizmo augimas reikalauja didelio kiekio baltymų, riebalų ir kitų maistinių medžiagų, suaktyvėjusi veikla sąlygoja didesnes kalorijų sąnaudas, todėl nestebina padidėjęs paauglio apetitas. Taigi ir maisto porcija dažnai viršija vidutinę suaugusio žmogaus porciją, kartais net 2 – 3 kartus. Kūnas tampa fiziškai stipresnis, nors judesių koordinacija menkėja. Susilpnėja atsparumas ligoms, padidėja dirglumas. Atsiranda didesnis miego poreikis, didelis fizinis aktyvumas. Smegenyse tuo laiku dominuojantis centras yra hipofizė. Šis smegenų centras yra atsakingas už hormonų (tokių kaip androgenas, estrogenas, progesteronas ir kt.) gamybą. Hormonai ypatingai įtakoja paauglio lytinį brendimą.

Svarbu paminėti, kad hormonų įtakoje mergaičių ir berniukų fiziologinis vystymasis gana skirtingas. Skiriasi riebalinio, raumeninio audinio formavimasis, kūno formos. Vaikinai vis labiau įgauna “trikampio” formos figūrą, sparčiai auga pėdos ir delnai. Tuo tarpu mergaičių brendimas panašus į skleidimąsi – nematomiausiose vietose kūnas iškilėja ir apvalėja, išryškėja klubai, krūtys. Mergaitės vis labiau panašėja į moteris, berniukai palaipsniui tampa vyrais. Keičiasi balsas – berniukų pažemėja kartais net visa oktava, tuo tarpu mergaičių daug mažiau – pažemėja maždaug trim tonais. Dėl sparčių fiziologinių pokyčių paaugliams dažnai skauda galūnių kaulus, mergaitėms gali skaudėti krūtinės srityje. Dėl lytinės brandos paaugliams taipogi atsiranda odos problemų, todėl higiena šiuo laikotarpiu ypatingai svarbi.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1497 žodžiai iš 4759 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.