Paauglystė2
5 (100%) 1 vote

Paauglystė2

11213141

TRUMPAI APIE PAAUGLĮ

Jau nuo 13 savo gyvenimo metų paaugliai keičiasi ne tik fiziškai ir lytiškai, bet ir dvasiškai. Jaunesniojo amžiaus berniukams labai smagu šaipytis iš mergaičių, kurios, žinoma, yra silpnesnės už pastaruosius. Taip pat pradinukai dažnai muša savo bendraamžes ir bendraamžius. Aišku, jie šitaip daro tik todėl, kad jiems visa tai patinka, jiems malonu. Tačiau su laiku, visa tai praeina. Berniukai pradeda bręsti ir tada keičiasi jų požiūris į gyvenimą ir į mergaites. Jie pradeda noriai su jomis bendrauti.

Mes tikriausiai jau pastebėjome, kad paaugliai rūko dažniau, nei paauglės. Taip yra todėl, kad jie nori kuo greičiau suaugti. Taigi, jau nuo pat paauglystės jie pradeda rūkyti, nesaikingai vartoti alkoholį, kai kurie net narkotikus. Tai labai žalingi įpročiai. Jų daug sunkiau atsisakyti, negu pradėti juos vartoti.

Statyba, mechanikos, ir santechnikos sritys, žvejyba – tai daugiau vyrams būdingos profesijos. Moterims tokių profesijų geriau būtų vengti, nes vėliau jos pačios gailisi, kad neapgalvotai pasirinko moterims nelabai tinkamą profesiją. Tai rodo, kad vyriškosios lyties atstovai yra stipresni ir ištvermingesni. Jie turi daugiau kantrybės už moteriškosios lyties atstoves. Ir tai savotiškai juos aukština, nes kantrybė yra labai svarbus bruožas. Kantrūs žmonės daugiau pasiekia gyvenime. Galbūt todėl visais laikais vyrai buvo laikomi daug viršesniais už moterį.

Kai kurie paaugliai yra labai geros nuomonės apie save, labai vertina savo sugebėjimus ir nori būti visko centras. Jie galvoja tik apie savo malonumus, yra egoistai, nemoka kukliai elgtis. Kiti, priešingai, per daug kuklinasi, nevertina savo galimybių, save niekina, užsidaro, šalinasi kitų bendraamžių, nes bijo pasirodyti esą netinkami, ko nors nesugebantys. Taigi, kaip matome, ne visi paaugliai yra panašūs. Pasitaiko jaunuolių, kurie drąsa vadina netaktišką, šiurkštų elgesį su suaugusiu žmogumi ar mokytoju, jautrumą vadina sentimentaliu verkšlenimu. Akiplėšiškumą vadina tiesumu, suktumą – gebėjimu protingai gyventi. Pareigingą, kuklų, jautrų, mandagų jaunuolį vadina atsilikusiu nemadingu.

Mokykloje yra nemažai pareigingų, ištvermingų, tvarkingų, darbščių paauglių, bet netrūksta ir tokių, kurie į viską žiūri pro pirštus, išsisukinėja nuo jiems skirtų pareigų. Pvz; bėga iš pamokų, nedaro paskirtų namų darbų, neklauso tėvų užduodamų darbų namų ruošoje ir pan.

PAAUGLIŲ AUGIMAS IR BRENDIMAS

Paauglystės laikotarpis daugmaž sutampa su vaikų mokymusi vidurinėse mokyklos klasėse ir trunka nuo 10-11 iki 14-15 metų. Per kelerius metus vaikai subręsta ne tik fiziškai, bet ir protiniu, moraliniu bei socialiniu požiūriu. Visais šiais požiūriais subręsta nauja kokybė, visose srityse prasikala brandos daigai: persitvarko paauglio organizmas, pasikeičia jo sąmoningumas, santykiai su suaugusiais ir vienmečiais, įvairėja interesai. Pažintinė ir mokomoji veikla. Tuo metu visa kinta: vieni bruožai pamažu blanksta, ryškėja kiti. Tai netikėtumų amžius.

VII klasėje yra berniukų dar ir vaikiškos išvaizdos, ir vaikiškų interesų, bet yra ir gerokai ūgtelėjusių, kai kuriais bruožais jau primenančių suaugusiuosius; vieni paaugliai jau savarankiškai lavinasi, o kiti dar neįstengia patys įsilavinti net mokomosios medžiagos; yra vaikų, neturinčių aiškių ateities planų, o yra ir jau pradėjusių sąmoningai rengtis būsimajai profesijai; vienos mergaitės – plačių interesų, daug skaito, o kitos labiau domisi madomis ir berniukais; vieni vaikai tapo išlepintais egoistais, o kiti – patikimais vyresniųjų namiškių pagalbininkais.

Bendroji paauglių brendimo pakraipa gali būti įvairiopa, ir kiekviena pakraipa gali turėti daugelį variantų. Visose klasėse esama vadinamųjų intelektualų, bet ir šie gali būti labai skirtingi. Antai vienam “intelektualui” svarbiausia skaityti ir daug žinoti, o visose kitose srityse jis dar tėra visai vaikiškas. Kitas “intelektualas” namie skaito elektronikos mokslų straipsnius ir žavisi radiotechnika, bet nieko neveikia per pamokas, pernelyg vaikosi madų ir užvis labiausiai brandina draugystę su suaugesniais vaikais, su kuriais gali pasikalbėti apie viską, pradedant gyvenimo prasme ir baigiant geriausia kirpykla. Trečią “intelektualą”, taip pat susižavėjusį radiotechnika ir fizika, ne itin traukia išoriniai subrendimo požymiai, bet jis labai stengiasi ugdyti savo vyriškumą, o su mergaitėmis elgiasi, jų nuomone, vaikiškai; tampo kaklaraiščius, taršo plaukus. Šie trys vienos gijos siejami variantai rodo, kad bręstama įvairiai, ir kartu išsiugdomos nevienodos gyvenimo vertybės. Paauglystė svarbi tuo, kad šiame amžiuje pagrindžiamos ir pasukamos tam tikra linkme tos asmenybės dorovinės ir socialinės nuostatos, kurios jaunystėje plėtosis toliau

Šiaip ar taip, paauglystėje įvyksta daugybė kokybinių poslinkių, kurie kartais iš pagrindų pakeičia vaiko ankstesnes savybes, interesus ir santykius; tai gali įvykti per palyginti trumpą laiką, dažnai netikėtai, ir dėl to tas procesas esti šuoliškas, audringas. Šie pokyčiai neretai pačiam paaugliui sukelia nemaža įvairių subjektyvių sunkumų, o antra vertus, komplikuoja jo auklėjimą: paauglys nepasiduoda suaugusiųjų įtakai, išryškėja įvairios neklusnumo,
priešinimosi ir protesto apraiškos (atkaklumas, šiurkštumas, negatyvizmas, atžarumas, uždarumas, slapumas).

Paauglių ypatumų ir paauglystės kritinio vystymosi reiškinių kilmės problema labai svarbi šio amžiaus tarpsnio pedagogikai. Jau daugiau kaip pusę šimtmečio vyksta teorinis ginčas, ar tai sąlygoja biologiniai, ar fiziologiniai veiksniai.

Neabejotina, kad kaip tik tokio amžiaus vaiko organizmas iš pagrindų pakinta, biologiškai bręstama kartu su lytiniu brendimu. Visa tai įvyksta dėl to, kad organizmas morfologiškai ir fiziologiškai persitvarko. Tarytum savaime peršasi išvada, kad paauglio ypatumus, jo auklėjimo sudėtingumą sąlygoja biologiniai veiksniai.

Vaiko lytinis brendimas kuo glaudžiausiai susijęs su bendruoju jo augimu; vaikas nepaliaujamai lytiškai bręsta nuo pat gimimo. Tačiau tam tikrais metais šis brendimas gerokai paspartėja, per palyginti trumpą laikotarpį vaikas lytiškai subręsta. Šis laikotarpis ir vadinamas lytinio brendimo laikotarpiu; jo pradžia sutampa su paauglystės laikotarpiu, kurį psichologai ir pedagogai nustato, vadovaudamiesi savais sumetimais, atsižvelgdami į asmenybės tobulėjimą, vaiko elgseną.

Paauglystei būdingas intensyvus augimas. Iš tiesų niekada žmogus neauga taip audringai, kaip šiuo amžiaus tarpsniu (neskaitant pirmųjų dvejų gyvenimo metų). Kūnas pailgėja 5-8 cm per metus !!! Mergaitės sparčiausiai auga 11-aisiais – 12-aisiais metais (gali paaugti 10 cm per metus), berniukai – sulaukę 13-14 metų. (Taigi iš pradžių ūgiu atsilikę nuo mergaičių, 16-aisiais metais ima ja lenkti). Paaugliai labai taikliai vadinami “ilgakojais” – jų ūgis didėja labiausiai dėl to, kad sparčiai ilgėja kojų vamzdiniai kaulai.

Kūno masė taip pat sparčiai didėja (bet griaučiai auga dar greičiau, todėl paaugliai dažniausiai būna ištįsę, “drambloti”.) Mergaičių svoris per metus padidėja 4-8 kg (daugiausia svoris padidėja 14-15-aisiais metais); berniukų – 7-8 kg per metus.Taip pat pakinta atramos-judėjimo aparatas: sukaulėja kremzlės, sustiprėja raumenys. Antai 8 metų vaiko raumenų masė sudaro maždaug ketvirtį viso kūno masės, o 15 metų – jau trečdalį. Bet svarbu ne tik masė – sustiprėja ir raumenų kraujagyslės, baigia vystytis raumenų nervų aparato jutimo ir judamosios galūnės.

Taigi lytinis brendimas – tai staigus kūno vystymosi šuolis.

PAAUGLIŲ MOKYMASIS

Daug gražių jaunystės dienų prabėga mokykloje. Ar visos jos tinkamai išnaudojamos? Ar visos užpildomos prasmingu darbu? Ar padeda rengtis savarankiškam gyvenimui?

Mokykloje įgyjama didelė dalis tų svarbių žinių, kurias žmonija sukaupė per savo istoriją. Mes gyvename tokiame amžiuje, kai didžiuliais šuoliais vystosi mokslas ir technika, kai kiekvieną dieną vis sukuriama, atrandama kas nors nauja. Mokytis taip, kaip seniau, nebegalima. Reikia išmokti dirbti savarankiškai, sugebėti iš tos gausybės turtų atsirinkti ir įsiminti, kas svarbiausia ir reikalingiausia. Mokymas – tai tik gyvenimo pradžia, mokslo ir darbo pradžia. Joje tartum padedami pamatai būsimam ateities pastatui, kuris bus kuriamas, išėjus į visai savarankišką gyvenimą.

Besimokydami paaugliai daug ką sužino, ir visa tai labai reikalinga bendram jų išsilavinimui. Mokykloje įgyja pirmuosius visuomeninės veiklos įgūdžius. Mokosi gyventi ir dirbti kolektyve, paklusti jo valiai, jam vadovauti. Draugų įpareigojimai ugdo paauglių pareigos ir atsakomybės jausmą, moko pareikalauti sąžiningumo bei punktualumo iš kitų ir iš savęs.

Sakoma, kad vaikai ypač susidomi skaitymu paauglystėje. Paauglį pirmiausia patraukia įdomus siužetas, dinamiškas veiksmas, stiprios valios, drąsių žmonių paveikslai. Jie mėgsta fantastinio turinio, kelionių, nuotykines, istorines knygas, domisi ir mokslo populiarumo literatūra. Paaugles ypač traukia poezija. Ji perteikia įdomų, prisodrintą minčių ir jausmų pasaulį. Žodžių perkeltinės reikšmės, emocinis, garsinis vaizdo nuspalvinimas suteikia kuriamiems paveikslams nepakartojamą žavesį. Knygose paaugliai randa daug įvairių mokslo žinių, knygos turtina jų emocijas, moko mylėti gėrį ir neapkęsti blogio, padeda geriau bendrauti su žmonėmis. Apsiskaitęs mokinys raiškiau dėsto savo mintis, jo kalba turtingesnė ir vaizdingesnė.

Teigiamam požiūriui į mokymąsi labai svarbūs yra paauglio santykiai su mokytojais ir tėvais. Jie turi būti pagrįsti meile ir pasitikėjimu, o ne prievarta ir baime. Jeigu paauglys nemėgsta ar prisibijo mokytojo, jis nedrįsta paklausti nežinomų dalykų, išsiaiškinti. Tokiomis sąlygomis jis pradeda prasčiau mokintis.

Pastebėtina, jog pradinių klasių berniukai neturi tvirto požiūrio į mokymąsi. Jie nejaučia atsakomybės, mažai jaudinasi ar visai nesijaudina dėl blogų pažymių, dažnai pamiršta, kas užduota ir pan. Berniukai bręsta maždaug vieneriais ar pusantrų metų vėliau už mergaites, taigi jie vėliau įgyja reikiamus darbo įgūdžius, vėliau išsiugdo atkaklumą, kantrybę, stropumą, uolumą. Vertindami mokymosi rezultatus berniukai ne tokie kritiški kaip mergaitės. Jų nuotaika nepastovesnė – arba per daug pasitiki savimi arba visai praranda pasitikėjimą.

Paauglių berniukų požiūris į mokymąsi jau brandesnis ir pamažu pradeda susilyginti su mergaičių. Anksčiau jiems trūko ne gabumų, o
Kai kurie paaugliai ir toliau nenori mokytis; tai jau aktyvus neigiamas požiūris: jų sąmonėje mokymasis nesusijęs su niekuo, kas malonu. Paauglius stipriai veikia mikroaplinka. Mergaitėms ji palankesnė – jos glaudžiau ir nuoširdžiau bendrauja su motina, jų kiemo draugės ramesnės, jos prieraišesnės. Berniukai, nepajutę mokymosi džiaugsmo, pradeda nemėgti mokyklos. Jie susikuria aktyvų gyvenimą už mokyklos sienų, brandina ateities planus, visai nesusijusius su mokykla. Aktyvumas už mokyklos sienų nereikalauja valios pastangų, atkaklaus darbo, o tai ir blogiausia. Gyvenimas tampa impulsyvesnis, be griežto reglamento, tai gyvenimas – pramoga. Toks gyvenimas paauglį vilioja ir dėl to, kad mokykloje ar klasėje jis retai susilaukia pripažinimo, o draugų grupėje – gana greitai.

Berniukų ir mergaičių polinkiai bei interesai skirtingi (berniukų platesni negu mergaičių). Berniukai daugiau domisi tuo, kas nepaprasta, reta. Jų žodžių atsarga didesnė kalboje vyrauja žodžiai, nusakantys veiksmą, mergaitės labiau linkusios į konstatuojamąją kalbą. Berniukams geriau sekasi matematika, mergaitėms – literatūra, užsienio kalbos. Pirmieji labiau mėgsta sportuoti, žaisti judrius žaidimus, pastarosios labiau domisi muzika, knygomis.

Kalbant apie mokinių gabumus, reikia pažymėti, kad geras pažangumas iš atskirų dalykų dar nerodo ypatingų tos srities gabumų. Gerų mokymosi rezultatų pasiekia ir vidutinių gabumų mokinys, jeigu jis moka susikaupti, organizuoti savo darbą, yra drausmingas, pareigingas. Tuo tarpu tikrai gabūs mokiniai kartais mokosi vidutiniškai ir išsiskiria tik iš tų dalykų, kurie juos domina, kuriems jie turi specialių gabumų. Taigi reikia išskirti bendruosius ir specialiuosius gabumus kuriai nors veiklos rūšiai, pvz., matematikai, muzikai, dailei.

Mokykla suteikia mokiniams žinių, ugdo jų savišvietos poreikį, padeda asmenybei dvasiškai suklestėti. Mokykla stengiasi, kad mokiniai ne tik įgytų tam tikrų žinių, bet ir pratintųsi jas naudoti kasdieniame gyvenime ir veikloje, padeda tas žinias paversti idėjiniais bei doroviniais įsitikinimais, atsispindinčiais visoje auklėtinių veikloje ir elgesyje. Per visus mokymosi metus ugdomas mokyklos auklėtinių kolektyviškumas, pagarba darbui ir darbo žmonėms, darbštumas, drausmingumas, optimizmas, tikėjimas rytdiena. Jų gyvenimo tikslas – sąžiningas, pasiaukojamas darbas visuomenės labui.

Svarbus harmoningas paauglio asmenybės ugdymo momentas – sąmoningas požiūrio į mokymąsi lavinimas, pažintinio aktyvumo ir protinio darbo kultūros plėtojimas. Norint sėkmingai išspręsti uždavinį, privalu paskatinti mokinį savarankiškai siekti žinių, pratinti jį gilintis į daiktų ir reiškinių esmę, tinkamai ir kritiškai vertinti savo ir kitų žinias.

Mokyklai dera ne tik teikti paaugliams žinių ir mokėjimų. Sparti mokslo ir technikos pažanga verčia žmogų be paliovos intelektualiai tobulėti, savarankiškai įgyti naujų žinių, kad baigdamas mokyklą, kiekvienas auklėtinis pats trokštų toliau tobulintis, turėtų kryptingų pažintinių interesų, būtų labai smalsus, linkęs į protinį darbą, išlavinęs kūrybinius sugebėjimus.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 2137 žodžiai iš 4157 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.