Pagal ka skirstomos lietuviu liaudies dainos
5 (100%) 1 vote

Pagal ka skirstomos lietuviu liaudies dainosLietuva-dainų šalis. Lietuviams daina-antroji kalba, jos gaida. Kai žmonės pradėjo kalbėti, pradėjo ir dainuoti. Dainos Lietuvos kaime skambėdavo nuo amžių.,, Dainuodavo būriais traukdami į darbą ir grįždami iš darbo vyrai ir moterys. Niūniuodavo motinos, supdamos kūdikį, ir jaunos marčios, sukdamos girnų akmenį, susimąsčiusios apie savo sunkią dalią. Dainuodavo jauni broleliai, tėvynės ginti ar naktigonėn išjodami. Daina skambėdavo piemenėliui gyvulius raliuojant, taip pat šienpjovio plačius dalgio mostus lydėdama. Ją traukdavo ir jaunas žvejys, išplaukdamas į jūrą, su ilgesiu žvalgydamasis kopomis vaikščiojančios žvejų mergytės. O ką besakyti, kai ateidavo darbo pabaigtuvės, vestuvės ar šiaip linksmos sueigos, pobūviai, kada kiekvienas, savo vargą, skurdą ir nedalią pamiršęs, traukdavo dainas, giesmeles iš pilnos krūtinės.

Taip darbo žmonės dainavo ir kūrė savo dainas, perduodami jas iš kartos į kartą-motina dukteriai, tėvas-sūnui, vis naujais vaizdais jas praturtindami, naujais melodiniais vingiais ir puošmenomis pagražindami. Liaudis kuria ir dainuoja savo dainas ir dabar.“(J.Čiurlionytė)

Pirmieji šaltiniai, kuriuose minimi lietuvių liaudies papročiai laidotuvės, virkavimai ir dainos, siekia X ir net IX amžių. Pirmasis lietuvių liaudies dainą su melodija užrašė Karaliaučiaus universiteto studentas. Ji buvo paskelbta 1634 m.

L.Rėza rašė:,, Užrašant ir pažymint ją gaidomis, dingsta tai, kas gražiausia ir ko negalima išreikšti. Nelyginant paukščių dainoje, liaudies dainos staigūs pakilimai, greiti keitimai ir švelnūs bangavimai, bandant juos sulaikyti ir ženklais išreikšti, nesiduoda pagaunami.“

Apie ką lietuviai dainavo? Apie viską. Dainomis apipindavo visą žmogaus gyvenimą nuo pat gimimo iki mirties. Motinos dainomis migdydavo mažylius, vaikai jomis skelbdavo savo džiaugsmą ir vargus, jaunimas išreikšdavo patį tyriausią meilės jausmą, suaugusieji dainuodavo apie nelengvą gyvenimą, darbą, tėvynę, žmogaus likimą.

Atsižvelgdami į lietuvių liaudies dainų turinį, folkloro specialistai jas skirsto į žanrus. Tai lopšinės, vaikų, jaunimo, kalendorinės, vestuvinės, vaišių ir pasilinksminimų, darbo, karinės-istorinės, kovos už laisvę dainos, raudos ir pan. Kai kurių žanrų dainos yra labai plataus turinio ir gali būti sugrupuojamos dar į keletą rūšių, pavyzdžiui, darbo dainas sudaro šienapjūtės, rugiapjūtės, linų, grikių rovimo, arimo, malimo, verpimo, skalbimo ir kitokios dainos.

Lopšinės. Jos buvo dainuojamos migdant vaiką. Neatskiriamas lopšinės veiksmas buvo supimas, todėl ir jų melodijos turi supimo ritmą. Lopšinių tekstuose daug vaikiškų garsų, liūliavimų, įvairių gražių žodelių, palyginimų su paukšteliais, žvėreliais, vabalėliais. Supdamos kūdikį, motinos giliai įsijausdavo, susimąstydavo apie augančio sūnaus ar dukros ateitį, išreikšdavo savo godas, nusiskųsdavo dėl nelengvo gyvenimo.

Lopšinių vertė ne vien tik ta, kad, jas atliekant, vaikutis greičiau užmiega. Lopšinės-tai pirmosios dvasinio ir net tautinio ugdymo pamokos mažyliui. Daina motina švelniausiu būdu perduoda vaikui savo šilumą ir meilę, jau nuo pat pirmųjų dienų vaiką pratina prie švelniausių kalbos ir muzikos intonacijų, tarytum nejučiomis formuoja savo tautos dvasinę pasaulėjautą.

Žaidimai. Tai dainelės, kuriose gausu kalbinimų, šūkčiojimų, pasakojimų, kutenimo, juokinimo ir įvairiausių žaidimų. Jas dainuodavo mamytės, sesutės ar auklės, norėdamos vaikutį nuraminti, pradžiuginti, sudominti. Žaidimai taip pat turėdavo didžiulę lavinamąją ir mokomąją prasmę.

Vaikų Kūryba. Ją sudarė dainuojamosios skaičiuotės, paukščių balsų mėgdžiojimai, erzinimai, dainelėmis palydimi žaidimai, dainos apie gamtą, gyvūniją. Gamtos, žvėrių, paukščių balsus vaikai pamėgdžiodavo laisvai improvizuodami, kaskart vis kitaip, dažnai be ryškesnės melodijos, o tik intonacijomis. Taip vaikai tarytum natūraliai bendraudavo su gamta, savaip ją papildydavo, paįvairindavo. Vaikai, suprantama, šiek tiek ūgtelėję, sukurdavo ir labai gražių melodijų. Ypač išsiskiria piemenėlių dainos. Be abejo, piemenėliai daugiausia apdainuodavo karvutę. Vien tik populiariosios dainos,, Ėsk, karvute“ galima rasti dešimtis žodžių ir melodijos variantų. Žodelis,, ralio“ ypač būdingas gyvulių ganymo dainoms: jomis piemenėliai gyvulius gindavo į laukus, ramindavo melžiant, skatindavo ėsti, guldydavo. Nuo pat mažens girdėdami suaugusiųjų dainavimą, vaikai pratindavosi pamažu ir prie jų dainų. Drąsesni, ypač mergaitės, esant progai, daugelį dainų traukdavo kartu su jais. Tačiau ir tie vaikai ar paaugliai, kurie prie suaugusiųjų nepritapdavo, vis tiek tas dainas ilgainiui gerai įsimindavo. Todėl nieko nuostabaus, kad, atėjus metui, stodavo tarp suaugusiųjų ir po vieno kito mėginimo nesunkiai įsijungdavo į skambų suaugusiųjų dainavimą. Tokia buvo natūrali liaudies mokykla.

Jaunimo dainos. Seniau Lietuvos sodžiuose dainos skambėdavo nuolatos. Vienos tyliai prie lopšio, rūtų darželyje ar besidarbuojant, kitos skambiai per vestuves, vakarėlius, kitokias šventes ar šiaip sau po darbo vakarais suėjus jaunimui į būrį. Sklisdavo dainų aidai iš kaimo į kaimą, natūraliai
susiliedami su vakaro tyla, gamtos balsais. Be skambančios dainos vakaras atrodydavo nykus ir nejaukus. Apie tai, kad jaunimas daug dainavo ir kokią reikšmę jų buičiai turėjo daina, galima sužinoti iš daugelio šaltinių.

Jaunimas buvo pirmose gretose atliekant bet kurio žanro dainas. Tačiau, pasilikę vieni, dainuodavo apie tai, kas arčiausia širdie. Tai meilė. Meilės dainose jie išreikšdavo pačius nuoširdžiausius, subtiliausius jausmus, todėl jos yra labai jausmingos ir gražios. Tokių dainų daugiausia.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 903 žodžiai iš 2853 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.