Pagrindiniai visuotinės kokybės vadybos priemonės ir būdai problemų apibrėžimas ir sprendimas
5 (100%) 1 vote

Pagrindiniai visuotinės kokybės vadybos priemonės ir būdai problemų apibrėžimas ir sprendimas

| |

| |

| |

|PAGRINDINIAI VISUOTINĖS KOKYBĖS VADYBOS PRIEMONĖS IR BŪDAI: PROBLEMŲ |

|APIBRĖŽIMAS IR SPRENDIMAS |

|65309P101 PK 03B |

| |2004-04-07 |Jonas Kundra |

| |2004-04-07 | |

| |

Turinys

Problemų apibrėžimas 4

1. Idėjų varžybos 6

2. Priežasties ir padarinio diagramos 6

3. Pareto analizė 8

4. Kokybės būreliai 8

5. Giliosios priežasties analizė 9

6. Kontrolės diagramos 9

Problemų sprendimas 10

Grupinis metodas 11

1. Aktyvumas 11

2. Pasyvumas 12

3. Papildomų jėgų poveikis grupiniams problemų sprendimams 12

PATV 13

1. Planuoti 14

2. Atlikti 14

3. Tikrinti 14

4. Veikti 14

Išvados 15

Įžanga

Gamybos proceso stebėjimas – dažna proceso bandinių atranka ir

rezultatų žymėjimas statistinėse diagramose – pasirodė trečiojo dešimtmečio

pabaigoje. Po antrojo pasaulinio karo jis buvo dingęs. Ir tik devintajame

dešimtmetyje jis vėl atgimė. Tuo metu kai jo nebuvo, vartotojas buvo

paprasčiausias būdas kokybei valdyti. Pramonėje pasamdyti būriai

inspektorių , kurie rūšiavo ydingus gaminius, paėmę juos iš didelių gamybos

partijų. Statistinė tų partijų bandinių atranka sumažino inspektavimo

išlaidas, tačiau kokybė liko tapati, kuri yra brangi ir pavėluota. Daug

buvo rašyta apie visuotinės kokybės vadybos vartojamas priemones ir metodus

ir apie tai, kaip tas priemones taikyti tiek gamyboje, tiek paslaugu

pramonei. Vienas iš svarbesnių bet kurio kokybės proceso etapų yra

apibrėžti kritines problemas ir visas tų problemų priežastis.

Problemų apibrėžimas

Norint gauti tinkamus ir naudingus sprendimus reikia mokėti apibrėžti

problemą. Visi mes per savo asmeninį ir profesinį gyvenimą buvome atsidūrę

tokioje situacijoje, kai reikia pareikšti požiūrį į ateičiai svarbų dalyką.

Atsidūrus tokioje situacijoje svarbu apibrėžti problemą, su kuria

susiduriame. Tą problemą apibrėžti galime įvairiais būdais. Problemos

apibrėžimą galima suprasti ir kaip atskirą užduotį. Tai integrali

visuotinės kokybės vadybos (VKV) dalis.

Svarbiausias VKV dalykas yra tikslus ir prasmingas problemos

apibrėžimas. Dažnai kyla klausimų ir kartais net nežinome iš ko tikėtis

atsakymo. Daug kartų atsakymų mes ieškome pas vadybininkus, tačiau tuomet

iškyla dar svarbesnis klausimas “ Ar galime vadovauti tik tam darbui kurį

išmanote?”

Šie klausimai atspindi gyvenimišką tikrovę. Negalima apibrėžti nei

tokių problemų sprendimams ieškoti, nei paprasčiausiai atsakyti į tokius

klausimus, kurie keliami su savotišku netikrumu. Tokiomis kasdieninėmis

aplinkybėmis problemų apibrėžimas yra lemtingas momentas. Tačiau jis dar

svarbesnis diegiant ir palaikant VKV programą.

Problemos apibrėžimas yra procesas darbovietės trūkumų suvokimui

stiprinti. Akivaizdžiausi trūkumai, kurie gali būti apibrėžiami, yra

gamyboje. Pritaikiusios kai kuriuos objektyvius kriterijus, įvairios

inspekcijos gali tuos trūkumus išmatuoti. Ir tik po to galima imtis

priemonių tuos trūkumus pašalinti.

Paslaugų pramonė turi problemų ar ydų, kurias reikia įveikti. Nors

tokios problemos gali skirtis nuo gamybos pramonės problemų, bet problemos

apibrėžimo požiūriu tos priemonės yra tos pačios.

Problemai apibrėžti vartojamos kelios pagrindinės priemonės. Dr.Kaoru

Ishikwa. Vienas iš pirmųjų VKV specialistų, buvo pirmasis žmogus pavartojęs

terminą “visuotinės kokybės kontrolė”. Jis parengė septynias priemones,

kurias jo nuomone gali vartoti bet kuris darbininkas. Tai:

1. Pareto diagrama

2. Priežasties ir padarinio diagramos

3. Histogramos

4. Tikrinamieji lapai

5. Taškinės diagramos

6. Įvykių eigos diagramos

7. Kontrolės diagramos

Visos šios priemonės turi įtakos kokybės valdymui, tačiau surasta ir

kitų naudingų priemonių Ishikawa pateiktosiomis papildyti.

Spendžiant iš apibrėžties, problemos sprendimas – procesas. Vadinasi

tai trunkančioji užduotis. Reikia, kad žmonės ir sistemos nuolat dirbtų

darbą pačiu našiausiu būdu. Turėdami užduotį pastebėti visus trūkumus,

kenkiančius kokybei, firmos darbininkai gali stengtis nuolat šalinti

aplaidumą ir atliekas. Darbininkai gali apibrėžti atpažinti darbovietėje

problemas, kurias našumo labui reikia sutvarkyti.

Pastangos tobulinti kokybę turi būti planuojamos, organizuojamos,

prižiūrimos ir atgaivinamos. Tačiau daugeliui bendrovių to
nepavyksta

padaryti tolydiniu procesu todėl, kad bendrovė imasi stropiai išdalintų

programų ar skubotai parinktų populiarių priemonių ir taip siekia greito

rezultato. Dar kitaip sakant, firma negali tikėtis optimalių rezultatų, jei

problemos apibrėžimo nedaro svarbia ir tolydine visos sistemos dalis.

Tai dabartis kyla klausimas “ kas turi imtis problemų apibrėžimo?”.

Tai yra išties svarbus klausimas. Kiekvienas žmogus bendrovėje, yra kaip

nors įtrauktas į problemos apibrėžimą. Įtraukiami visi tiekėjai, savo

pristatomomis prekėms ir paslaugomis remiantys bendrovės pastangas.

Pagaliau visi žmonės, turintys progą naudotis prekėmis ir paslaugomis,

gaunamomis iš bendrovės, yra taip pat susiję su tokiu apibrėžimu. VKV

prasme visi ankščiau minėti žmonės bus firmos vidiniai arba išoriniai

vartotojai.. VKV pastangų sėkmės sąlyga – vadybos įtraukimas ir

apsisprendimas. Vyriausias firmos administratorius (VA) ir vyriausieji

vadybininkai turi parodyti nuoširdų apsisprendimą tvarkyti popierius

bendromis jėgomis su savo darbuotojais. Aukštoji vadyba turi būti

sąžininga, pasirengusi dalintis mintimis ir remtis aplinkinius žmones,

kurie nesibijo ir nėra įbauginti.

Kiekvienai rimtai kokybės tobulinimo iniciatyvai reikia vadovaujančios

grupės – kokybės tarybos darbui pradėti. Tokia taryba paprastai susideda iš

VA iš jo artimiausių pagalbininkų. Kokybės tarybos pasirodymas – tai

reikšmingas signalas darbuotojams, kad kokybė yra 1) prioritetinė

iniciatyva bendrovės strateginiuose planuose, 2) labai svarbi ateities

planuose. Kitas svarbus kokybės iniciatyvos diegimo elementas yra

apdovanojimų sistemos peržiūrėjimas. Visiems į procesą įtrauktiems

darbuotojams turi būti kokiu nors būdu atlyginta už papildomai užkrautą

darbo naštą.

Savaime suprantama, kad sukurti kokybės tarybą ir naują apdovanojimų

sistemą tereiškia vien keletą būtinų žingsnių kelyje į kokybės gerinimą.

Neįmanom pasiekti kokybės vadybos, jei firma neapsibrėžia veiksmų ir

sprendimų, reikalingų ankstesnei tvarkai keisti ir visais lygiais

neįtraukia tokių užduočių į savo verslo planą. Svarbiausia firmai paversti

kokybės gerinimą visų atsakomybe ir kiekvieno darbuotojo kasdieninio darbo

dalimi, ne jo ar jos kasdieninio darbo priedu.

Taigi nusprendusi firma turėti kokybės tarybą ir stengiantis spręsti

problemas, turi pasirinkti tinkamas priemones problemai apibrėžti. Yra

įvairiausių priemonių, naudotinų problemai apibrėžti. Jų yra labai daug ,

tačiau kiekvieno nuomonė šiuo atžvilgiu yra skirtinga. Yra šešios

priemonės, kuriomis verta pasidomėti, nes jas dažnai vartoja bendrovės,

apsisprendusios imtis VKV. Štai jos: 1) idėjų varžybos, 2) priežasties ir

padarinio diagramos, 3) Pareto analizė, 4) kokybės būreliai, 5) gilios

priežasties analizė, 6) kontrolės diagramos. Nesvarbu, kuria tvarka šios

priemonės bus aptariamos, po jų pritaikymo pasiekti rezultatai priklausys

nuo taikiusiųjų įgūdžių. Dabartis aptarsime plačiau šias šešias priemones.

1. Idėjų varžybos

Tai grupinis procesas, kai individai nedraudžiami kuria idėjas.

Tikslas – siūlyti minčių konkrečiai problemai spręsti. Visi dalyviai yra

lygiaverčiai ir dalyvauja šiame procese nieko neverčiami. Idėjų varžybos

neturi pateikti sprendimų, vien tik pateikti daugybę skirtingų įmanomų

būdų.

Idėjų varžybos yra procesas užrašyti mintims neformalioje atmosferoje.

Per labai trumpą laiką pateikiama svarstyti daug minčių. Kai kurie

ekspertai pataria svarbioms varžyboms pasikviesti talkininką. Toks

talkininkas turi turėti daug įgūdžių ir išmanyti kaip tokias varžybas

rengti. Tačiau yra labai svarbu ir tai, kad talkininkas turi būti

suinteresuotas susirinkimo rezultatais. Geras talkininkas gali užtikrinti

visų grupės narių dalyvavimą ir padėti sušaukti darbingą sueigą.

Tipiškas idėjų varžybų susirinkimas gali trukti kelias valandas.

Paprastai jis dalijasi į du etapus. Pirmame etape yra siūlomos idėjos,

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1222 žodžiai iš 4067 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.