Pamatai ir pagrindai
5 (100%) 1 vote

Pamatai ir pagrindai

1121

TURINYS

Aiškinamasis raštas 2

Apkrovų skaičiavimas 3

Pamato įgilinimo gylis 4

Pamato konstravimas 4

Pamato pado matmenų nustatymas 4

Įtempimų grunte po pamato padu tikrinimas 5

Pamato nusėdimo skaičiavimas 6

Pamato nusėdimo skaičiavimų lentelė 7

Bendros pastato ir pagrindo deformacijos 7

Pagrindo laikomosios galios skaičiavimas 7

Brėžiniai 9

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Projektuojami vieno aukšto automobilių detalių gamyklos pamatai po kolonomis. Pamatai projektuojami remiantis sklypo inžineriniais-geologiniais tyrinėjimais. (Nr. 764)

Bendras pastato aukštis 10.2 m. Pastato denginys suprojektuotas iš lengvų 3´12 m. plokščių, stogo danga ruloninė. Gamybinio pastato karkasas suprojektuotas iš metalinių elementų, kolonų, sijų, santvarų. Kolonos į pamatus tvirtinamos inkariniais varžtais, kurių diametras 28 mm. Kolonos suprojektuotos iš dvitėjinio Nr. 60 profilio.

Skaičiavimams pasirenkame pamatą esanti po vidine pastato kolona.

Gruntas po projektuojamu pastatu daugiasluoksnis, kurį sudaro derlingas dirvožemis-0.2 m storio, dulkingas mažai drėgnas smėlis-1.2 m storio, dulkingas priesmėlis-0.8 m gylio, dulkingas priesmėlis su žvyru-3.8 m gylio.

Pamato tipas ir konstrukcija parenkama atsižvelgiant į statybos sklypo inžinerines-geologines sąlygas, pastato konstrukcijai perduodamų apkrovų dydį ir pobūdį. Pastatui projektuojami seklieji pamatai, nes konstrukciją veiks nedidelės apkrovos. Pastato konstrukcijai atlaikyti buvo suprojektuoti gelžbetoniniai surenkamieji pamatai 1.4 m aukščio, 2.4 m pločio padu.

APKROVŲ SKAIČIAVIMAS

Parenkamos ir apskaičiuojamas apkrovos veikiančios vidurinės kolonos pamatą. Norminės apkrovos nustatomos pagal normų reikalavimus, o skaičiuojamosios apkrovos gaunamos normines apkrovas padauginus iš apkrovų patikimumo koeficiento . Apkrovos patikimumo koeficientas įvertina realaus išorinių apkrovų atsitiktinio nukrypimo į didesnę pusę galimybę, palyginus su apkrovomis priimtomis projekte. Šiame projekte apkrovas skaičiuosiu pagal deformacijų ribinį būvį (antrąjį ribinį būvį), todėl visoms apkrovoms.

Pateiktoje schemoje pavaizduotas pastato fragmentas, kuriam bus skaičiuojamas pamatas:

Parenku ir apskaičiuoju apkrovas, veikiančias vidurinės kolonos pamatą:

Apkrova, tenkanti pamatui dėl kolonos poveikio:

Kolona gelžbetoninė “K 78-25”

Apkrova, tenkanti pamatui dėl santvaros poveikio:

Santvara FBNM 18P-6AIIIb

;

;

Apkrova, tenkanti pamatui dėl denginio konstrukcijos poveikio:

Apskaičiuoju apkrovą tenkančią pamatui dėl denginio plokštės poveikio:

Denginio plokštė 1PG12 – 6AtVT , 3×12 m

1m2 denginio plokštės sveria 1,722 kN/m ;

Denginio plokštės plotas = 36 m2;

Apskaičiuoju garo izoliacijos “JUTACON” masę:

1m2 izoliacijos sveria 0,14 kg=0,0014 kN.

Stogo plotas, kuriam padengti bus naudojama garo izoliacija 12×18 = 216 m2;

Apskaičiuoju šiluminės izoliacijos “PAROC ROS 60” masę:

Dangos storis 80mm, 1m2 masė 8,80kg=0,088 kN , plotas 216 m2;

Apskaičiuoju ruloninės dangos “ICOPAL” masę:

1m2 dangos sveria 3 kg. Dangos yra dedami du sluoksniai, todėl svorį priimu lygų 6 kg=0,06kN. Stogo plotas, ant kurio bus dedama danga = 216 m2;

Apskaičiuoju visą denginio savąjį svorį:

Apskaičiuoju denginio 1m2 savąjį svorį:Apkrova, tenkanti pamatui dėl sniego poveikio:

Sniego apkrova tenkanti 1m2 žemės horizontalaus paviršiaus ploto, imama priklausomai nuo Lietuvos sniego apkrovos rajono. Esamu atveju priimu I sniego apkrovos rajoną, nes gamyklą projektuojama statyti ir eksploatuoti Kauno mieste.

I sniego apkrovos rajonui .

Statinio projektinį eksploatacijos laikotarpį priimu lygų 100 metų, tuomet l = 2,5 ir trumpalaikė sniego norminė apkrova .

Ilgalaikė sniego apkrova:Sniego apkrovos patikimumo koeficientas nustatomas pagal tolygiai išskirstytą normatyvinę sniego apkrovą S0 ir denginio savojo svorio tenkančio vienam kvadratiniam metrui santykį:

; Tiesinio interpoliavimo metodu nustatau,kad ;

Ašinės įrąžos nuo pastovių apkrovų:

Ašinė įrąža nuo laikinos ilgalaikės sniego apkrovos:


Skaičiavimuose pagal deformacijas sniego apkrovos priskiriamos prie ilgalaikių.Ašinė įrąža nuo pastovių ir laikinų ilgalaikių apkrovų:maksimali ašinė įrąža,tenkanti pamatui dėl konstrukcijų savojo svorio ir sniego poveikio;

– apkrovos patikimumo koeficientas.

Pamato skaičiuojamosios apkrovos:

Kolona Nuo denginio ir kolonos savojo svorio Nuo krano Nuo vėjo

Nmax Stabdymo

N, kN M, kNm Q, kN N, kN M, kNm Q, kN M, kNm Q, kN M, kNm Q, kN

Vidinė 643,22 – – – – – – – – –

Šiuo atveju pagrindinį apkrovos derinį sudaro: pastovios ir viena laikina ilgalaikė apkrova.Kadangi šiame derinyje yra tik viena laikinoji apkrova – sniegas, todėl nėra sudaromi pagrindinio derinio realiai galimi apkrovų variantai ir jam atitinkantys M,Q.

Pagrindinio derinio apkrovos variantai:

Apkrova pamato viršaus lygyje – 150 mm Pagrindo skaičiavimai pagal deformacijas

Nuolatinė ir tiltinio krano apkrova Nuolatinė ir sniego apkrova Nuolatinė, tiltinio krano ir vėjo
apkrova

Nmax – 643,22 –

Mmax – – –

Mmin – – –

Qmax – – –

Qmin – – –

PAMATO ĮGILINIMO GYLIS

Skaičiuojant pamato įgilinimo gylį reikia įvertinti:

· Pamato paskirtį ir konstrukcijos ypatumus, apkrovų ir poveikių į pamatus dydį;

· Inžinerinių komunikacijų gylį;

· Statybos sklypo inžinerines – geologines sąlygas;

· Hidrogeologines sąlygas ir grunto sezoninio įšalo gylį.

·

GRUNTO SAVYBIŲ RODIKLIŲ LENTELĖ

Gruntas Skaičiavimai pagal deformacijas Skaičiavimai pagal laikymo galią

Pavadinimas e IL gII, kN/m3 CII, kPa jII, ° E, MPa g, kN/m3 C, kPa j, °

Drėgnas vidutinio tankumo ir stambumo smėlis 0,67 – 19,1 1,0 35 30 19,1 1,0 35

Drėgnas vidutinio tankumo dulkinis smėlis 0,76 – 19,2 2,0 26 11,0 19,2 2,0 26

Plastiškas priesmėlis 0,63 0,57 19,6 13,4 24,4 18,4 19,6 13,4 24,4

Puskietis molis 0,78 0,21 20,0 51,9 18,7 19,8 20,0 51,9 18,7

STATYBINĖS AIKŠTELĖS GEOLOGINIS PROFILIS

Skaičiuojamasis sezoninio įšalo gylis:df×h – norminis sezoninio įšalo gylis Kaune 1,25 m. Kadangi įšalo gylis nustatytas moliniams gruntams, o statybvietė yra smėliniame grunte, tai įšalo gylį reikia padauginti iš 1,2:kh – pastato šiluminio režimo įtakos koeficientas. Priimu, kad patalpos vidaus temperatūra prie išorės sienų ir kolonų pamatų yra 5°C, tuomet kh = 0,8;

Apytikris pamato įgilinimo gylis:Įvertinus gruntinio vandens paviršiaus lygį (GVL) parenkamas pamato įgilinimo gylis:

1) Jei gruntas yra smėlis, tai Šiuo atveju tenkinama sąlyga:

Atsižvelgiant į normų СHиП 2.02.01-83, 2.29 punktą 2 lentelę priimu, kad pamato įgilinimo gylis priimamas nepriklausomai nuo įšalimo gylio ir GVL.

PAMATO KONSTRAVIMAS

Pramoninio pastato kolonoms įrengiami monolitiniai pamatai su viena pakopa.

Kolonos matmenys 400×400 mm;

Pamato aukštis hf = 1,20 m

Pamato įgilinimas d = 1,20 m;

PAMATO PADO MATMENŲ NUSTATYMAS

Tarkime, pradiniame skaičiavime , kuris nustatytas iš inžinerinių geologinių tyrinėjimų duomenų.

Pamato pado ploto skaičiavimas atliekamas priartėjimo būdu:- skaičiuojamasis pagrindo stiprumas, MPa ;

– maksimali ašinė įrąža,tenkanti pamatui dėl konstrukcijų savojo svorio ir sniego poveikio, MN ;

– vidutinis svertinis pamato su gruntu ant jo pakopų vienetinis svoris,MN/m ;

Kadangi pamatas apkrautas centriškai, tai jo skerspjūvis parenkamas kvadratinis.

Pamato plotis:Nustačius pradinį pamato plotį, nustatomas patikslintas pado plotis.

Priimu:

Parinkus pradinį pamato plotį, apskaičiuojamas patikslintas skaičiuojamasis pagrindo stiprumas:

– pagrindo darbo sąlygų koeficientas, priklausantis nuo grunto savybių 1,4 ;

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1022 žodžiai iš 2038 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.