Parama šeimai auginančiai neįgalų vaiką
5 (100%) 2 votes

Parama šeimai auginančiai neįgalų vaiką

ĮVADAS. TYRIMO METODOLOGINĖ APIBRĖŽTIS.

Kasdien pasaulyje gimsta šimtai vaikų, turinčių vienokias ar kitokias negales. Daug yra vaikų, kurie. gimę sveiki, neįgaliais tapo vėliau. Kiekvieno iaiko atsiradimas seimoje yra svarhus [vykis, kuris keičia įprastą šeimos gyvenimo ritmą, tarpusavio bendravimą, psichologinį klimatą. santykius su aplinka. Dar didesni pokyčiai šeimoje Įvyksta išaiškėjus vaiko negalei.

Tyrimais jau Įrodyta, kaip giliai vaiko negalė paveikia kiekvieną šeimos narį atskirai ir šeimą, kaip sistemą. Mokslinėje literatūroje išskiriamos tokios šeimos, auginančios neįgalų vaiką, gyvenimo temos, kaip motinos ir tėvo gedejimo išgyvenimai irjų raida^ nepaliaųjamas stresas“, socialinė stigma ryšio tarp motinos ir vaiko ypatumai4, santykių tarp kitų šeimos narių deflgūracija^ brolių/seserų psichologinės – socialinės patirtys6 ir kt. Vaiko negalės faktas, saviti tėvų emociniai išgyvenimai, santykių šeimoje kaita, nuolatinis bendravimas su specialistais, būrimasis Į bendruomenes, kova dėl teisių ir pripažinimo apibūdina Šeimos, auginančios neįgalų vaika, situacijos specifiškumą.

Deja, tenka konstatuoti, kad maža tyrimų Lietuvoje, kurie argumentuotai ir pagrįstai analizuotų šeimos, auginančios neįgalų vaiką, psichosocialinę situaciją. Pripažindami psichologinių ir socialinių procesų universalumą, turime konstatuoti, kad kultūriniai veiksniai dažnai pakoreguoja seniai žinomas tiesas, kad žmonių patiriami išgyvenimai, jų struktūra ir intensyvumas, santykių su kitais žmonėmis ypatumai dažnai ^a sąlygojami konkrečios šalies kultūrinių ypatumų. Juo labiau, kad žinojimo apie Šeimą, auginančią neįgalų vaiką, sistema yra sukurta vakarų, senos demokratijos, šalyse. Tuo tarpu Lietuvoje tik po nepriklausomybės atkūrimo (taigi, tik vienas dešimtmetis), kai valstybiniu susirūpinta šeimų, auginančių neįgalų vaiką, padėtimi. Galima kelti prielaidą, jog skirtingos socialinės situacijos skirtingose šalyse kuria ir skirtingas socialines -psichologines problemas. Ir be atskiro tyrimo galima hipotetiškai daryti išvadą apie tai, jog Lietuvoje gyvenanti šeima atsiduria specifinėse situacijose, kurios yra būdingos lietuviškam kontekstui. Taip pat tikėtina, kad universalūs šeimos gyvenimo dėsningumai turėtų pasikartoti ir lietuviškoje šeimoje.

Paradoksas (o gal tai yra norma) yra tas, kad pirmieji paramos šeimai ir neįgaliam vaikui klausimą iškėlė ne specialistai ar politikai, tačiau paČios šeimos. Sukurtos nevyriausybinės organizacijos privertė oficialiąsias struktūra^s pripažinti šeimų, auginanČių neįgalų vaiką, poreikius, skirti joms ne tik moralinį dėmesį. Deja, tenka pripažinti, kad visuomenėje dar labai ryškūs neigiami mitai apie tokią šeimą, jai a prįori priskiriami tokie neigiamos konotacijos aiributai, kaip asocialumas, o negalės atsiradimas aiškinamas remiantis archainiais stereotipais (negalė kaip nuodėmės, asocialumo pasekmė).

‘ Dunkan. D. (1977 gegužė). The impact of a handicapped child upon the family. Dokumentas pristatytas

Pennsilvania Training Model Training Sessions. Harrisburg. PA.Efron. R.. Efron. H. (1974). Measurement of

attitudes toward the retarded and application and parental attitudes. Mental Retardation. 3. 28-30.

Kūbler-Ross. E. (1969). On death and dying. Nevv York: Macmillan.

; Hayden. M.F.. Goldman. J. (1996). Families of Adults vvith Mental Retardation: Stress Levels and Need for

Services. Social Vork. 41. 657-667.

•’ Goffman. E. (1975). Stigmate: les usages sociaux des handicaps. Paris: Ed. Minuit.

4 Bettelheim. B. (1969). La forteresse vide. L’Autisme infantile et la naissance du soi. Paris: Gallimard. Coll.

Connaissance de l’inconscient. Versta iš The Empty’fortress. 1967.

Seligman. M.. Darling. R.B. (1986). Orginary families. special children. A systems approach to childhood disabilit>. London: The Guilford Press. 6 Stoneman. Z.. Brody. G.H.. Davis. C.H. (1988). Childcare Responsibilities. Peer Relations. and Sibling Conflict:

Older Siblings ofMentallv Retarded Children. American Journal on Mental Retardation. 93 (2).

3

Tad pagrįstai galima kelti klausimą apie šeimų, auginančių neįgalų vaiką. diskriminacifą Neigiami stereotipai, perkelti Į sociaiines politikos formavimo įstaigas tampa formalizuotomis, teisiškai įtvirtinančiomis, normomis Šeimos, kuriose vaikas yra neįgalus, atsiremia į apriorinio pasmerkimo sieną, priverstos ginti savo interesus, kovoti dėl savo teisių. Tokiomis sąlygomis socialinis solidarumas tampa formaliu, kai, iš vienos pusės, socialine politika yra Įtakojama neigiamų mitų ir stereotipų, o iš kitos pusės – demokratinių teisinių šeimų reikalavimų. Ką darytL kad pasiekti natūralų socialinį solidarumą9 Kaip maksimaliai sumažinti, o gal ir panaikinti, šeimų, auginančių neįgalų vaiką, diskriminaciją9 Kokių priemonių turi imtis pati Šeima, o kokių – visuomene ir socialines politikos institucijos’7

Sie ir kiti bendro pobūdžio klausimai mus orientuoja į konkretesnius klausimus, { kuriuosjau gali atsakyti mokslinis ir bešališkas (objektyvus) žvilgsnis. Dęja, kaip minėta, mokslinių tyrimų Lietuvoje, priešingai nei vakarų šalyse. Šeimos srityje atklikta minimaliai mažai. Būtent taikomasis mokslinis tyrimas gali ne tik realiai ir objektyviai Įvertinti šeimų, auginančių
neįgalų vaiką, poreikius, tačiau ir argumentuoti jų tenkinimo naudą ir būtinybę ne tik pačiai šeimai. taČiau ir visai visuomenei Realių pagalbos strateginių gairių nustdtymas leistų išven^fi klaidingų ir kartais labai brangiai kainuojančių, bet nepagrįstų žingsnių, kurie realiai jokio socialinio pokyčio neatlieka. Mokslinis taikomasis tyrimas galėtų padėti išspręsti šeimai, auginančiai neįgalų vaiką, o ir pačiai visuomenei, aktualią segregacijos – solidaaimo problemą.

Šiuo metu Jūs matote 33% šio straipsnio.
Matomi 833 žodžiai iš 2527 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.