Pardavimų priklausomybė nuo sezoniškumo
5 (100%) 1 vote

Pardavimų priklausomybė nuo sezoniškumo

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

EKONOMIKOS KATEDRA

JŪRATĖ ČEPULYTĖ

NEK 3/2 studentė

UAB “METALO PREKYBOS”

PARDAVIMŲ PRIKLAUSOMYBĖ NUO SEZONIŠKUMO

Statistikos kursinis darbas

Darbo vadovas

A.Skulskis

ŠIAULIAI, 2006

TURINYS

.

ĮVADAS

UAB “Metalo prekyba” – didelę patirtį turinti firma, kurios pagrindinė veikla yra didmeninė ir mažmeninė prekyba metalu ir metalo gaminiais. UAB “Metalo prekyba” didžiausia Šiaulių krašte ir viena iš didžiausių Lietuvoje šio profilio įmonių.Pagrindinis UAB “metalo prekybos” veikos tikslas yra aprūpinti Lietuvos ir kitų Baltijos šalių valstybių vartotojus metalo produkcija. Verslo idėja – organizuoti metalo tiekimą iš gamintojų, sandėliavimą ir paskirstymą Lietuvos rinkoje bei užtikrinti, kad pirkėjas čia visada rastų didelį produkcijos asortimentą, kokybę atitinkančias kainas, gerą aptarnavimą, reikalingas paslaugas. Bendrovės strateginis uždavinys – patiekti vartotojui kuo platesnę prekių skalę priimtinomis kainomis bei kurti savo atstovybes ne tik pagrindiniuose šalies regionuose, bet ir Baltijos šalyse.

Pagrindiniai pirkėjai yra įmonės, vartojančios metalą kaip žaliavą gamyboje, taip pat statybinės firmos, naudojančios metalines konstrukcijas, be jų – prekybininkai, perkantys metalą savo asortimento papildymui, mažmeninei prekybai ir pan. Kiekvieną mėnesį vien iš metalo sandėlių prekes perka vidutiniškai 200 pirkėjų- firmų bei pavienių asmenų.Tačiau įmonės pardavimų apimtys kinta kiekvieno sezono metu, žinoma tai priklauso nuo pirkėjų, būtent kokios įmonės(gamybinės, prekybinės ar statybinės)naudoja metalo produkciją.

Tyrimo aktualumas: pasirinkta tema „UAB „Metalo prekybos“ pardavimų priklausomybė nuo sezoniškumo“ nustatyti kaip keičiantis sezonams keičiasi pardavimų apimtys.

Tyrimo problema: kaip sezoniškumas įtakoja įmonės pardavimus.

Tyrimo objektas: ryšys tarp pardavimų ir sezoniškumo UAB „Metalo prekyboje“.

Tyrimo tikslas: nustatyti pardavimų apimčių priklausomybę nuo sezoniškumo.

Tyrimo uždaviniai:

· Nustatyti pardavimų apimtis, keičiantis sezonams;

· Įvertinti pardavimų priklausomybę nuo sezoniškumo

· Prognozuoti pardavimus 2005-2006 m.

Tyrimo metodai:

· Dokumentų tyrimo analizei buvo pasirinkta 2000 m.- 2004 m finansinės ataskaitos, tai leido įvertinti pardavimų kitimus;

· Kiekybinė rezultatų analizė leido tiksliau įvertinti kintančius metinius UAB “Metalo prekyba” veiklos rezultatus, o pasitelkus kokybinę rezultatų analizę, bus galima tiksliau prognozuoti uždarosios akcinės bendrovės perspektyvas ateityje.

1. PARDAVIMŲ APIMTIES KITIMO ANALIZĖ

UAB “Metalo prekyba” parduoda įvairų juodąjį metalą ir gaminius iš jo . Platus siūlomų pirkėjams prekių asortimentas – vienas iš pagrindinių bendrovės privalumų, išskiriantis ją iš panašia produkcija prekiaujančių įmonių tarpo Jeigu apžvelgti prekių asortimento parametrus, tai asortimento plotį sudaro apie 300 prekių linijų, o asortimento gylis svyruoja nuo 20 iki 200 prekių variantų. Visos prekės atitinka europinius standartus ir yra sertifikuojamos.

Pagrindiniai pirkėjai yra statybinės firmos, naudojančios metalines konstrukcijas statyboms,taip pat gamybininkai naudojantys metalą kaip žaliavą. Kaip matome iš 1 pav. lakštinio metalo, vamzdžių ir rūšinio metalo pardavimų apimtys yra didžiausios, būtent šią produkciją naudoja anksčiau minėtos firmos.Be jų – prekybininkai, perkantys metalą savo asortimento papildymui, mažmeninei prekybai ir panašiai naudoja metalo gaminius kurie sudaro 26%.

1 pav. Atskirų metalo rūšių pardavimo apimtys 2004 m

1.1. Pardavimų apimties kitimas

Pardavimų pasiskirstymas pagal mėnesius (Lt.) 2000-2004 m.

1 lentelė

Mėnesiai Metai

2000 2001 2002 2003 2004 Viso:

01 971 647 1 148 969 1 338 111 1 269 861 1 387 843 6 116 431

02 917 144 864 220 1 230 900 1 218 284 1 402 522 5 633 070

03 1 260 346 1 339 300 1 576 121 1 570 892 2 224 266 7 970 925

04 1 572 191 1 282 830 1 872 549 1 972 074 2 725 137 9 424 781

05 1 974 144 1 714 798 2 136 324 2 059 238 2 757 558 10 642 062

06 1 646 645 1 486 422 1 930 164 2 052 267 2 693 949 9 809 447

07 1 516 348 1 627 742 2 033 267 2 179 609 2 511 915 9 868 881

08 1 654 080 1 845 518 1 580 847 2 217 488 2 919 838 10 217 771

09 1 680 867 1 660 022 1 442 081 2 151 596 3 111 375 10 045 941

10 1 628 375 2 038 261 1 781 124 1 936 212 3 338 839 10 722 811

11 1 449 300 1 538 984 1 395 742 1 678 858 2 723 736 8 786 620

12 880 914 1 058 607 1 256 996 1 748 034 2 735 556 7 680 107

Viso: 17 152 001 17 605 673 19 574 226 22 054 413 30 532 534

1pav. 2000-2004m pardavimai pagal mėnesius (Lt.)

Analizuojant pardavimų pokyčius pasikeitimus laiko atžvilgiu, paprasto sugretinimo nepakanka: reikia apskaičiuoti dinamikos eilutės vidutinį lygį, parodyti reiškinio raidos greitį, intensyvumą.

Skaičiavimui naudojami šie analitiniai rodikliai :

1. absoliutus lygio padidėjimas/sumažėjimas;

2. didėjimo/mažėjimo tempas;

3. padidėjimo/sumažėjimo tempas;

4. padidėjimo 1 proc. absoliutinė reikšmė.

Remiantis 1 lentelėje
pateiktais duomenis, apskaičiuojamas vidutinis mėnesinis pardavimų lygis 2000-2004 metais.Atlikę paskaičiavimus gavom tokius rezultatus:

y2000= 1 475 065

y2001= 1 500 171

y2002= 1 661 515

y2003= 1 876 860

y2004= 2 333 712

Iš apskaičiuotų vidutinių mėnesinių pardavimų lygių matyti, kad vidutinė mėnesinė pardavimų apimtis nuo 2000 iki 2004 m. keitėsi dinamiškai ir palyginus 2000m. su 2004 m. pardavimai smarkiai išaugo.

Remiantis 1 lentelėje pateiktais duomenimis apskaičiuojamas pardavimų absoliutinis padidėjimas ir vidutinis absoliutinis padidėjimas:

Metinis absoliutinis pardavimų padidėjimas (grandininis):

ry2001 = 17 605 673 – 17 152 001 = 453 672 Lt.

r y2002 = 19 574 226 – 17 605 673 = 1 968 553 Lt.

r y2003 = 22 054 413 – 19 574 224 = 2 480 189 Lt.

r y2004 = 30 532 534 – 22 054 413 = 8 478 121 Lt

Viso nagrinėjamo laikotarpio absoliutinis padidėjimas (bazinis) būtų:

30 532 534 – 17 152 001=13 380 533 Lt

Vidutinis pardavimų absoliutinis padidėjimas:

(30 532 534 – 17 152 001): 4=3 345 133 Lt

Iš ankstesnių apskaičiavimų UAB “Metalo prekyba” pardavimai nuo 2000 iki 2003 m. padidėjo, tačiau labai nežymiai. Tačiau lyginant 2003 –2004 m. matome žymų pardavimų kilimą.Siekiant įvertinti, kiek kartų padidėjo ar sumažėjo pardavimų apimtys, lyginant su ankstesniais metais, apskaičiuojami didėjimo tempai.

Pardavimų didėjimo tempas, lyginant su prieš tai buvusių metų lygiu (grandininis):

Td2000 = –

Td2001 = (17 605 673 : 17 152 001) x 100 = 102,65% arba 1,03 karto

Td2002 = (19 574 226 : 17 605 673) x 100 = 111,18% arba 1,11 karto

Td2003= (22 054 413 : 19 574 226) x 100 = 112,67% arba 1,13 karto

Td2004 = (30 532 534 : 22 054 413) x 100 = 138,45% arba 1,38 karto

Pardavimų didėjimo tempas, palyginti su 2000 m. lygiu (bazinis):

Td2000 = 100%

Td2001 = (17 605 673 : 17 152 001) x 100 = 102,65% arba 1,03 karto

Td2002 = (19 574 226 : 17 152 001) x 100 = 114,12% arba 1,14 karto

Td2003= (22 054 413 : 17 152 001) x 100 = 128,59% arba 1,29 karto

Td2004= (30 532 5343 : 17 152 001) x 100 = 178,02% arba 1,78 karto

Gauti duomenys pateikiami 3 lentelėje:

Pardavimų didėjimo tempai 2000-2004 m.

2 lentelė

Didėjimo tempai, % 2000 metai 2001metai 2002metai 2003 metai 2004 metai

Lyginant su prieš taibuvusiais metais – 102,65 111,18 112,67 138,45

Lyginant su 2000 metais 100 102,65 114,12 128,59 178,02

Iš 3 lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad 2004 m. pardavimai, lyginant su baze, t.y. 2000 m., kito 1,8 karto.

Remiantis anksčiau apskaičiuotais viso nagrinėjamo laikotarpio pardavimų didėjimo tempais, apskaičiuojami 2000-2004 m. pardavimų padidėjimo tempai:

Tp =178,02 – 100 = 78,02%

Kaip matyti iš apskaičiavimų, pardavimų padidėjimo tempas žymus. Šį padidėjimą lėmė keli veiksniai:atsirado naujų rinkų, Vakarų Europoje į prekių nomenklatūrą buvo įvestos naujos prekės kurios buvo paklausios ir didino pardavimų apimtis.Taip pat atsiradusios naujos rinkos leido nupirkti prekės už palankias kainas ir paduoti už gerą konkurencingą kainą, visa tai tik didino pardavimų apimtis.

Remiantis visais atliktais apskaičiavimais, darome išvadą, kad nepaisant sudėtingos ekonominės situacijos nagrinėjamų pardavimų apimtys išaugo. Tai pavaizduota 2 pav.

2 pav. Pardavimų pasiskirstymas (Lt) 2000-2004 m.

2. SEZONINIŲ PARDAVIMŲ ANALIZĖ

3. SEZONINIŲ SVYRAVIMŲ ANALIZĖ

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 943 žodžiai iš 1880 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.