Pardavimų vieta ir organizavimas
5 (100%) 1 vote

Pardavimų vieta ir organizavimas

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

TRANSPORTO INŽINERIJOS FAKULTETAS

TRANSPORTO VADYBOS KATEDRA

MARIUS MALDEIKIS

Kursinis darbas

PARDAVIMŲ VIETA IR ORGANIZAVIMAS

Tikrino: doc. A.Vyskupaitis

Vilnius, 2003

TURINYS

Įvadas……………………………………………………………………………………………………………………3

Steigiamos prekybos įmonės vietos parinkimas……………………………………….…..4

Mažmeninės prekybos įmonės vietos parinkimas…………………………………………………………..6

Naujos prekybos įmonės traukos zonos įvertinimas…………………………………………………………8

Asortimento optimizavimas………………………………………………………………..14

Išvados……………………………………………………………………………………..17

Naudota literatūra………………………………………………………………………..…17

ĮVADAS

Pardavimų vieta ir jos organizavimas tiesiogiai susijęs su marketingu.Marketingas skatina orientuotis į vartotoją ir sužinoti jo tikslus, siekiant kuo stabiliau vystytųsi verslas.Verslo sėkmė priklauso nuo pardavimų apimties, o ji priklauso nuo pardavimų vietos ir organizavimo.Taigi pagrindinis principas yra vartotojų norų ir poreikių tenkinimas,kartu didinant ir įmonės pelną. Visa tai nagrinėja prekybos marketingas, kurio pagrindinis uždavinys – sukurti ir išlaikyti prekybos įmonės gerą įvaizdį.

Pramonės įmonės rūpinasi tik savo gaminamos produkcijos, kuri paprastai nepasižymi didelia ivairove, realizavimu, tuo tarpu prekybos imonėse realizuojamos daugelio gamintojų, neretai konkuruojančių, prekės1.

Siekiant didesnio pelningumo imonės turi atsižvelgti į:

1. Steigiamos įmonės vietos parinkimą;

2. Asortimento ir paslaugų politiką;

3. Kainų politika;

4. Reklamos politika;

5. Įmonės marketingo planą.

Taigi panagrinėkime kokią naudą atneša įmonei optimalus pardavimų vietos parinkimas bei jos organizavimas, paslaugų kokybė, kainų ir reklamos įtaka.

1.A.Pajuodis.Mažmeninės prekybos marketingas.V.1995,P.4.

STEIGIAMOS PREKYBOS ĮMONĖS VIETOS PARINKIMAS

Vienas is atsakingiausių ir kartu sudetingiausių prekybos įmonės pradinių sprendimų – pasirinkti pačią optimaliausią vietą prekybai. Ji daugiau ar mažiau įtakoja kitus veiksnius.

Mažmeninės prekybos įmonės vieta – tai geografinė vieta, kur ji, jungdama veiklos (gamybos) veiksnius (darbą, prekes, daiktines gamybos priemones ir kapitalą), vykdo ūkinę veiklą ir siekia savo tikslų.

Vietos pasirinkimas mažmeninėje rinkoje ypač svarbią reikšmę turintis ilgalaikis pasirinkimas, kuris turi lemiamą reikšmę konkurencinėje rinkoje. Patogesnė vieta duoda įmonei geresnių ekonominių rezultatų.

Svarbiausias įmonės tikslas rinkoje – ilgalaikis pelno didinimas.Tai ir lemia pardavimų vietos parinkimą. Ekonomiskai stabiliose valstybėse įmonės atsisako greito pelno, įvertindamos, kad tas pelnas užtikrintų išlykimą toje rinkoje ateityje bei garantuotų ilgalaikį pelną perspektyvoje, nes be stabilios padėties ilgalaikė efektyvi veikla yra neįmanoma.

Visos įmonės siekia sumažinti kažtus ir padidinti pajamas, tai irgi apsprendžia pasirinkimo vietą. Mažmeninės prekybos įmonės sąlygas formuojančius veiksnius galima jungti į penkias grupes:

1. Paklausa;

2. Konkurencija;

3. Pasiekiamumas;

4. Patalpa (pastatas, žemės sklypas);

5. Kiti.

Paklausa.Paklausa – tai prekių kiekio, kurį nori ir gali įsigyti pirkejai priklausomybė nuo kainos. Prekių paklausos dydis kinta kainų kitimui priešinga linkme, tai yra, kuo mažesnės kainos, tuo vartotojai perka daugiau prekių ar paslaugų.

Prekės paklausa priklauso nuo eilės veiksnių, išskyrus kainą:

1. Pajamos ir jų paskirstymas;

2. Kitų prekių kainos:

a) prekių substitutė (pakaitalų) kainos,

b) prekes yra komplementarios (vartojamos drauge).

3. Vartotoju skonis ir mados (ypač veikia reklama);

4. Gyventojų skačius;

5. Vartotojų optimizmas ar pesimizmas.

Didejant pajamoms vartotojai daugiau vartoja kokybiškų prekių ir mažiau naudoja mažiau kokybiškas prekes.

Gyventojų skaičius ir jų perkamoji galia geriausiai apsprendžia rinkos talpumą. Perkamoji galia – tai pinigų suma, kurią gali išleisti aptarnaujamos teritorijos vartotojas, įsigydamas prekes ar paslaugas per tam tikrą laiką. Ją galima paskaičiuoti tik netiesiogiai. Kuo daugiau potencialių asmenų (pirkejų) gyvena toje vietoje, kur bus įrengiama pardavimų vieta, tuo tikėtina didesnė dalis rinkoje įmonei.

Konkurencija. Įmonės veiklos rezultatas labai priklauso ir nuo konkurencijos toje rinkoje. Jei paklausa numatomoje prekybos vietoje turi didelį potencialą, tai toje vietoje atsiranda kelios tarpusavyje konkuruojancios įmonės. Paklausa visoms toje vietoje veikiančioms įmonėms sukuria grupinį apyvartos potencialą. Jį skatina individualių įmonių apyvartos mažėjimą.Tai blogas reiškinys.

Konkurencija gali pasireikšti ir kaip teigiamas veksnys. Žiūrint iš vartotojo pusės – tai kainų mažėjimas, asortimento didesnis pasirinkimas ir
pan.

Pasiekiamumas. Pirkėjas, norėdamas įsigyti prekę ar paslaugą, nenorės eiti labai toli, todel įmonės suinteriasuotos buti arčiau savo klientų. Pirkejus galima skirstyti į:Pėsčiomis atvykstančius pirkėjus;

Viešuoju transportu atvykstančius pirkėjus;

Savo transportu atvykstančius pirkėjus.

Daugelyje parduotuvių, kurios prekiauja kasdieninės paklausos prekėmis, daugiausia pirkėjų yra pestieji. Todėl tokių parduotuvių aptarnavimo teritorija turi būti palyginti nedidelė. Jei pirkėjams patogu ją pasiekti pėstiems, tai įmonei individualus apyvartos potencialas iš esmės yra garantuotas. Tačiau, padaugėjus individualių transporto priemonių ir dėl to padidėjus pirkėjų mobilumui, pėsčiųjų pirkėjų dalis mažėja.Viešuoju transportu ar savu transportu atvykstantiems pirkėjams nuotolis ne toks svarbus, todėl galima steigti dideles įmones, taip pat prekiaujančias kasdieninės paklausos prekėmis, kurios turėtų didelį aptarnavimo spindulį.

Motorizuoti pirkėjai itin svarbūs prekybos centrams ir kitiems dideliems prekybos objektams, ypač kai jie įsikūrę miestų pakraščiuose ar užmiestyje. Tokioms įmonėms svarbu, kad jos įsikurtų lengvai ir greitai pasiekiamoje vietoje, kad atvykę pirkėjai galėtų netoliese pasistatyti automobilį. Pastebėta, kad prekybos įmonės lankomumas mažėja, kai važiuoti reikia ilgiau kaip 30 minučių. Patirtis taip pat rodo, kad automobilių stovėjimo aikštelė neturi būti toliau kaip 300 -400 m iki parduotuvės.

Patalpa (pastatas, žemės sklypas). Prekybos įmonės vietos pasirinkimas susijęs su tam tikrų patalpų, pastato ar žemės sklypo pasirinkimu. Todėl, apibūdinant įmonės vietos savybes, jos kokybę, negalima neįvertinti toje vietoje esančių patalpų. Pastato (patalpos) daiktiniam vertinimui gali būti panaudota daugybė įvairių rodiklių (prekybos salės, sandėlių ir kitų patalpų plotas, jų statybinė būklė, galimybės išplėsti patalpas ir pan.). Patalpų vertę apibūdina prekybos įmonės vietos įsigijimo ir sutvarkymo kaštai (sklypo ar pastato pirkimo, statybos ir remonto darbų, nuomos išlaidos, aplinkos sutvarkymas ir pan.).

Vietos įsigijimo ir sutvarkymo išlaidos labai svarbios ir jas apskaičiuoti palyginti nesudėtinga, tuo tarpu pajamas (pelną), kurias lemia vietos specifinės sąlygos nustatyti praktiškai neįmanoma. Įmonės sėkmingas būvimas rinkoje daugiausia priklauso nuo kitų jos patrauklumo veiksnių (asortimento, kainų, reklamos ir kt.). Todėl, pasirenkant vietą, svarbiausia, kokios prekių apyvartos ir kokiomis realizavimo politikos priemonėmis toje vietoje, joje esančiuose prekybos plotuose bus galima pasiekti.

Kiti veiksniai. Paminėti veiksniai dar neapima visų veiksnių, apibūdinančių įmonės vietos savybes. Be jų, dar yra įvairių veiksnių, priskirtinų kitų veiksnių grupei. Šie veiksniai, atsižvelgiant į konkrečią situaciją, gali būti labai svarbūs ir net nulemti sprendimą dėl įmonės vietos parinkimo, tačiau jie yra ne bendri, visuotiniai, kaip aptartieji, o iš esmės situacinio pobūdžio. Iš jų galima paminėti apsirūpinimą prekėmis, darbuotojų parinkimą, regioninius ir vietinius miestų bei gyvenviečių statybos projektus, įvairius statybos priežiūros įstaigų nurodymus bei apribojimus, gamtines ir geografines sąlygas, gretimų objektų neigiamą poveikį (triukšmo, dūmų, dulkių, kvapų ir pan.) ir t.t.1

Mažmeninės prekybos įmonės vietos parinkimas

Naujų prekybos įmonių išdėstymo planavimą galima skirstyti į 4 etapus:

paieška,

vertinimas,

parinkimas,

atidavimas naudoti.

Pačioje pradžioje ieškoma regiono, vėliau miesto (gyvenvietės), jos rajono ir galiausiai sprendžiama apie konkrečią vietą (sklypą, pastatą, patalpas). Taigi paieškos, vertinimo, parinkimo etapai turi skirtingą konkretumo lygį. Tuo rementis galima skirti prekybos objekto išdėstymo vietos makro- ir mikroanalizę.

Makroanalizės tikslas – nustatyti, kurios teritorijos, t.y. kurie rajonai, miestai, tinkamos naujoms

1Pajuodis A. Mažmeninės prekybos marketingas. V.1995, p. 17-21.

įmonėms steigti. Apie tai galima spręsti pagal prekybos tinklo išsivystymą juose, palyginti su šalies vidurkiu. Svarbiausia šiai analizei – surinkti reikiamą informaciją. Kai informacija surinkta, analizė aiški ir nesudėtinga.

Vietos pasirinkimo problema atsiranda tada, kai yra kelios prekybai tinkamos vietos ir iš jų reikia pasirinkti geriausią. Problemos sprendimas apima tokius etapus:

1. Planuojamojo prekybos objekto (įmonės) įtakos zonos nustatymas.

2. Planuojamojo objekto įtakos zonos tyrimas ir jos apyvartos potencialo apskaičiavimas.

3. Planuojamojo objekto individualaus apyvartos potencialo prognozė.

4. Planuojamojo objekto veiklos finansinių rezultatų prognozė.

Parenkant vietą, svarbiausia ir pirmiausia reikia nustatyti prekybos įmonės įtakos zoną.

Prekybos įmonės (objekto) įtakos (aptarnavimo) zona – tai teritorija, kurioje yra jos potencialūs pirkėjai, arba teritorija, kurioje veikia šios imonės įtaka (trauka).

Atlikus daugybę tyrimų, nustatyti tam tikri dėsningumai, nuo kurių priklauso įmonių aptarnavimo zonų formavimasis:

Kiekvienai prekei būdingas tam tikras laiko tarpas (nuotolis), kurį pirkėjas pasirengęs

sugaišti (įveikti), kad ją įsigytų;

Pirkėjas linkęs prekes įsigyti kuo arčiau ir
tam sugaišti kiek galima mažiau laiko. Pirkėjo požiūris priklauso nuo įsigyjamų prekių pobūdžio ( kasdieninės, periodinės ar epizodinės paklausos prekės);

Vartotojai dažnai linkę įsigyti iš karto įvairių prekių, po vienu stogu, nuėję vieną kartą į

parduotuvę. Jie gali pravažiuoti pro kurią nors parduotuvę, kur gaus tik vieną jam

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1465 žodžiai iš 4875 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.