Pasaulio bankas
5 (100%) 1 vote

Pasaulio bankas

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

Tarptautinės ekonomikos ir prekybos katedra

Pasaulio bankas: galimybės verslui ir informacijos šaltiniai

Kursinis darbas

Kaunas, 2003

TURINYS

Įvadas 3

1. Pasaulio bankas, kaip tarptautinė organizacija 4

1.1. Tarptautinių organizacijų esmė 4

1.2. Pasaulio banko įkūrimas 4

1.3. Pasaulio banko veikla 5

2. Pasaulio banko struktūra 7

3. Pasaulio banko misija ir tikslai 9

4. Tarptautinė plėtros asociacija 11

5. Tarptautinė finansų korporacija 13

6. Daugiašalė investicijų garantijų agentūra 14

7. Tarptautinis sutarimo dėl investavimo centras 16

8. Narystė Pasaulio banko organizacijoje 17

9. Pasaulio banko parama Lietuvai 19

Išvados 23

Literatūra 25

ĮVADAS

Dvidešimtojo amžiaus pabaigoje pastebima tendencija kurtis įvairias tarptautines sąjungas, organizacijas. Tai gali būti sąlygojama to, kad stiprėja ryšiai tarp valstybių, didėja globalizacija. Valstybės nori jaustis saugios pasaulinėje arenoje ir ieško būdų, kaip tą saugumą būtų galima užtikrinti. Vienas iš priimtiniausių būdų – valstybių kooperavimasis, jungimasis į bendrų interesų turinčias grupes. Dėl šių priežasčių atsirado tokios visame pasaulyje žinomos ir palaikomos organizacijos, kaip Tarptautinis valiutos fondas, Pasaulio bankas, Europos Sąjunga, NATO.

Dalis šių organizacijų yra politinės, kitos – ekonominės, tačiau esant sudėtingiems ryšiams tarp valstybių, sunku išlaikyti vien tik politinę ar ekonominę organizacijos kryptį.

Šiame darbe analizuojama Pasaulio banko, kaip vienos iš tarptautinių organizacijų, siekiančių sumažinti skurdą pasaulyje, veikla.

1. PASAULIO BANKAS, KAIP TARPTAUTINĖ ORGANIZACIJA

1.1. Tarptautinių organizacijų esmė

Tiek įvairios politinės organizacijos valstybių viduje, tiek ir pačios suverenios valstybės yra kuriamos tam, kad jos tarnautų attinkamiems žmonių bendro gyvenimo reikalams tvarkyti ir poreikiams tenkinti.ne išimtis yra ir įvairių tarptautinių,tarpvalstybinių organizacijų, kūrimas. Valstybių tarpusavio sutartys, sąjungos ar organizacijos sudaromos ir kuriamos tam, kad šiame suverenių valstybių pasaulyje bendromis jėgomis būtų tvarkomi kelių, keliolikos ar net daugumos pagrindinių tarptautinių santykių dalyvių reikalai, vienodai rūpintys tų valstybių piliečiams ir vyriausybėms .

Dauguma šiuolaikinių valstybių nėra linkusios apsiriboti tik vienašaliais veiksmais ir pastangomis. Todėl, be tradicinio pasikliovimo diplomatija ir karinėmis pajėgomis, valstybės siekia užsitikrinti saugumą vienydamos savo pastangas, kurdamos įvairias regionines kolektyvinio saugumo sistemas. Taip pat šiuo pagrindu susikūrė ir funkcionuoja didelės ir galingos tarpvalstybinės organizacijos, kaip NATO, Europos Sąjunga.

Tarptautines organizacijas galima suklasifikuoti pagal įvairius kriterijus, iš kurių svarbiausieji yra šie:

 Tarptautinės organizacijos tikslai ir įgaliojimai;

 Valstybių, dalyvaujančių tarptautinėje organizacijoje, skaičius.

Kai kurių tarptautinių organizacijų įgaliojimų apimtis yra labai didelė ir net gali būti sulyginama su bet kurios suverenios valstybės vyriausybės įgaliojimais. Pavyzdžiui, tokiais plačiai įgaliojimais naudojais Jungtinių tautų organizacija. Kitos organizacijos paprastai turi siauresnius įgaliojimus: jų statutuose arba steigiamosiose sutartyse nurodomi jų veiklos tikslai ir naudotinos priemonės.

Pagal savo narių skaičių tarpvalstybinės organizacijos gali būti tiek dvišalės, tiek regioninės, tiek pasaulinės.

1.2. Pasaulio banko įkūrimas

Pasaulio bankas buvo įkurtas 1944 metų liepos 1 d. Bretton Woods vietovėje, Didžiojoje Britanijoje, kur susitiko antrojo pasaulinio karo laimėtojai, tikslu numatyti priemones, kurios padėtų atstatyti sugriautą daugelio šalių ekonomiką, keltų bendrą pasaulio ekonominį lygį, mažintų silpnai išsivysčiusių šalių atsilikimą. Pasaulio bankas ryšius palaiko tik su valstybių vyriausybėmis, arba per jų įsteigtas vystymo agentūras, tačiau tiesiogiai su komercinėmis organizacijomis nebendradarbiauja.

Pasaulio banko, kaip ir kitų tarptautinių organizacijų (pavyzdžiui, Tarptautinio valiutos fondo, Pasaulio prekybos organizacijos ir kitų) įkūrimo tikslas – efektyviau paskirstyti visuomenės generuojamus išteklius visame pasaulyje, kadangi nesat mechanizmo, kuris būtų pajėgus kontroliuoti viso pasaulio išteklius, šis perskirstymas būtų neįmanomas. Pasaulio bankas, žinoma, negali kontroliuoti visų išteklių, tačiau, turėdamas didelę politinę ir ekonominę galią, gali daryti įtaką nemažai daliai sprendimų, kurie susiję su tarptautine ekonomika.

1.3. Pasaulio banko veikla

Pasaulio bankas, skirtingai nei atskiros valstybės, yra suinteresuotas suvienodinti atskirų pasaulio regionų ekonomikos lygį, todėl nuolat siekia, jog ir atskirų šalių vyriausybių suinteresuotumas bendra pasaulio ekonomika taip pat didėtų.

Pirmasis įkurto Pasaulio banko veiksmas buvo 250 milijonų dolerių paskola karo sugriautai Prancūzijai 1947 metais .

Savo veikla Pasaulio bankas orientuojasi į neturto mažinimą. Savo veiklos pradžioje, būdama nedidelė organizacija, įsikūrusi Vašingtone, dabar ši ji yra viena didžiausių tarptautinių
organizacijų, turinčių savo padalinius daugelyje pasaulio šalių, joje dirba keli tūkstančiai žmonių, iš kurių apie 40 % dirba regioniniuose skyriuose.

Reikia paminėti, jog Pasaulio bankas – tai nėra vien tik finansinė institucija, užsiimanti indėlių rinkimu ir paskolų teikimu, kaip įprastiniai bankai. Tai yra vienas iš Jungtinių Tautų organų, kurį sudaro 184 valstybės – narės.

Šios narės, stodamos į šią organizaciją, privalo užtikrinti, jog vykdys atitinkamus įsipareigojimus, kurie susiję tiek su organizacijos finansavimu, tiek ir su neturto mažinimo, sergamumo mažinimo ir panašiomis, Pasaulio banko finansuojamomis ir vykdomomis, programomis.

Silpnos ekonomikos šalys paprastai neturi galimybių skolintis tarptautinėse rinkose arba gali tai daryti tik su labai didelėmis palūkanomis. Pasaulio banko pagalba tokiu atveju pasireiškia paskolų garantavimu, beprocenčių paskolų teikimu, technine pagalba vykdant įprastinius veiksmus.

Pasaulio bankas 2003 metais suteikė 18,5 milijardo dolerių paskolų. Dalis šių paskolų yra beprocentės, kai kurias paskolas organizacija netgi nurašo, jei mato, jog paskolos grąžinimas šaliai yra per didelė našta, gresianti jos ekonomikos augimui .

Taigi, Pasaulio bankas – tai ne vien finansinė institucija, perskirstanti resursus tarp pasaulio regionų, bet ir tam tikras socialines funkcijas atliekanti organizacija, siekianti kiek galima sumažinti trečiųjų pasaulio šalių atsilikimą.

2. PASAULIO BANKO STRUKTŪRA

Pasaulio banką sudaro 5 atskiros organizacijos, kurios veikia praktiškai savarankiškai. Šios organizacijos :

 Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas (International Bank for Reconstruction and Development – IBRD);

 Tarptautinė plėtros asociacija (International Development Association – IDA). Ši asociacija užsiima ilgalaikėm paskolom nekonvertuojama valiuta. Teikiamos paskolos dažai būna beprocentinės. Asociacija dažniausiai dirba su labai neturtingomis šalimis ir kartais kreditus net nurašo;

 Tarptautinė finansų korporacija (International Finance Corporations – IFC) – tai investicijų bankininkas. Ši korporacija skatina privačias investicijas į mažiau išvystytas šalis ;

 Daugiašalė investicijų garantijų agentūra (Multilateral Investment Guarantee Agency – MIGA);

 Tarptautinis sutarimo dėl investavimo centras (International Centre for the Settlement of Investment Disputes – ICSID).

1 pav. Pasaulio banko struktūra

Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas – tai pagrindinė Pasaulio banko struktūra. Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas yra esminis organizacijos organas, todėl paprastai teigiama, jog pilnas Pasaulio banko pavadinimas yra Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas.

Dažniausiai minimos organizacijos – tai Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas ir Tarptautinė plėtros asociacija. Šios organizacijos iš esmės ir sudaro Pasaulio banką. Pavadinimas Pasaulio bankas yra dažnai laikomas šių dviejų organizacijų sutrumpintu pavadinimu. Šios dvi organizacijos kartu teikia žemų palūkanų ar beprocenčius kreditus, garantijas besivystančioms šalims.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1106 žodžiai iš 3520 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.