Paskalio dievo ir žmogaus situacija
5 (100%) 1 vote

Paskalio dievo ir žmogaus situacija

Dvasinė žmogaus prigimtis, moralinė sąmonė ir amžinybės ilgesys yra tie pagrindiniai žmogiškosios egzistencijos faktai, kurie žmogaus klausimą paverčia drauge ir Dievo klausimu J.Girnius

Įvadas

Blaise‘as Paskalis (Blaise Pascal (1623 – 1662)) laikomas genialiu mokslininku, krikščionybės apologetu, išradėju, filosofu ir vienu didžiųjų religinių mąstytojų moderniaisiais laikais (A. Tamošaitis 1997 : 321psl). „Paskalis pralenkia tris šimtmečius į priekį savo amžių. Savo apologetiką jis adresuoja moderniesiems pagonims, rafinuotiems skeptikams, patenkintiems pasaulietinės inteligencijos nariams. Jis pirmasis suvokė naują nukrikščionintą ir šventumą praradusį pasaulį ir kreipiasi į jį. Jis priklauso mums <…> Paskalis yra mūsų pranašas. Niekas po jo septynioliktame amžiuje neapibūdino taip tiksliai mūsų dvidešimtojo amžiaus minties.“ (R.Wade : 1998). Racionalusis, mokslinis Paskalio gyvenimo tarpsnis netrukus vieną naktį (1654m lapkričio 23d ) smarkiai sukrečiamas tikėjimo ekstazės, kas vėliau įtakojo jo gyvenimą atitinkama kryptimi. Jis įsitraukė į tuo metu aktyviai veikusį Port –Royalio sąjūdį , kuris buvo žinomas kaip jansenistai * tačiau nors Paskalis ir dalyvavo jų veikloje, jis netapo pilnaverčiu jų veiklos nariu. Liga, nulėmusi ankstyvą Paskalio mirtį neleido jam pabaigti pradėto didžiulio veikalo, kurį buvo užsimojęs parašyti – Krikščionybės apologijos. Vietoje jos likę šūsnys įvairių popieriaus skiaučių su Paskalio mintimis buvo išleistos po jo mirties pavadinimu Pensées, lietuviškai Mintys.

Septy¬nioliktasis amžius yra kaip tik tas šimtmetis, kuriame pozityviai išryškėjo naujųjų amžių linkmė. Anksčiau re¬nesansas kreipėsi tik į praeitį, o Paskalio amžius žvelgė į ateitį, galutinai suformuodamas savarankiškus mokslus, pradėjusius patirtinės tikrovės tyrimą eksperi¬mentinės ir matematinės analizės metodais. Šiame am¬žiuje užsimezgė ta drama, kuri neatšaukiamai lemia atei¬tį. Šalia krikščioniškojo tikėjimo savarankišku veiksniu išaugo mokslinis žinojimas. Nors konfliktai tarp krikščionybės ir mokslų nėra būtinybė, tačiau, tai reiškė didelę revoliuciją dėl to, kad tikėjimo ir žinojimo įtampa žmogaus sieloje radikaliai pagilėjo. Šiame darbe pasistengsime apžvelgti kaip Paskalis mato tą įtampa žmoguje, kokius sprendimo būdus siūlo, ir kaip siūlo ieškoti Dievo.

Žmogiškosios būties paradoksas

Paskalis gyveno kai racionalizmo varpai pradėjo gausti vakarų padangėse. Žmogaus protas tapo pagrindiniu tiesos šaltiniu. Daugelis tikėjimo srityje aukštino protą, neigė apreiškimą, ir pritaikė deistinį požiūrį į Dievą. Buvo ir skeptikų, kurie abejojo tiek proto tiek apreiškimo autoritetais. Paskalis nebuvo skeptikas, tačiau racionalistų keliu jis taip pat nenuėjo. Jau vien Paskalio biografijos faktai parodo, kad jis negalėjo atsisakyti proto (buvo mokslininkas, išradėjas), kaip tiesos šaltinio, tačiau vietoj tvirtinimų, jog apreiškimas yra pirmesnis už protą, jis ėmėsi įrodinėti pastarojo ribotumą. Paskalis visu krikščionišku nuolankumu nusilenkia bažnyčios autoritetui, drauge nuoširdžiai gindamas kritinę mąstymo laisvę.

Paskalio žmogus apribotas proto, bet vedamas širdies, norintis pažinti, bet galintis tik suvokti save tarp dviejų kraštutinumų: be galo didelio ir be galo mažo. Tačiau protas gali aprėpti tik baigtinius dalykus, todėl širdis yra tikroji pažinimo instancija.

Žmogus Paskaliui yra vidurys tarp būties ir nebūties. Jis yra niekas begalybės akivaizdoje, lyg viena akimirka – lyg taškas begaliniuose pasauliuose kurie nepažįsta mūsų ir kurių mes nepažįstame: „man kelia išgąsti amžina šių erdvių tyla“(B.Paskalis 1997 : 206). Tačiau visoje šioje begalinėje erdvėje tik žmogus apdovanotas mąstymu, kuris suteikia galią, nes bet kas gali tapti jo mąstymo dalyku: „ne erdvėje turiu ieškoti mąstymo didybės, bet savo mąstymo plotmėje. Neturėsiu daugiau valdydamas žemes: visa mane aprėpia erdve ir praryja kaip tašką; aš ją aprėpiu mąstymu“ (B.Paskalis 1997 : 110). Garsusis Paskalio pasakymas, kad žmogus yra „mąstanti nendrė“ (un roseau persant) dar kartą išreiškia, kad žmogus yra viduryje tarp visko ir nieko, nes tokį silpną augalą kaip nendrę taip nesunku sutriuškinti, bet pabrėžią mąstantįjį aspektą: “bet jei visata jį sutriuškintų, žmogus vis tiek būtų pranašesnis už ją, nes žino, kad miršta ir, kad visatos persvara, o visata nieko apie tai nežino“( B.Paskalis 1997 : 110)

Taip Paskalis išreiškia, kad mąstyme slypi žmogaus didybė, tačiau ši didybė yra santykinė. Žmogaus situacija yra vidurys- nes jis vis tiek, net mąstydamas nepajėgia perregėti tos nebūties paslapčių, kurios pats sunaikinamas ar tos begalybės kurioje esti. Tokioj situacijoje žmogus negali nei tikrai žinoti, nei absoliučiai nežinoti. Tokia Paskalio minčių rekonstrukcija teigia, kad žmogus kabo tarsi ore, neturi jokio tvirto pagrindo į ką atsispirti, kad įveiktų netikrybę „mes plūduriuojame vidurio platumose , visada netikri“ (B.Paskalis 1997 : 30).

Mąstymas suteikia žmogui didybę, bet žmogus yra linkęs šią savo didybę niekingai išduoti. Apdovanotas mąs¬tymu, žmogus turi siekti tiesos. Deja, žmogus linkęs pasiduoti pramogoms,
puikybei, o ne tiesos ieškojimui. Jis suvokia savo menkumą ir bėga nuo Dievo į išsiblaškymą „vienintelis dalykas kuris mus paguodžia skurde, yra pramoga. Ir vis dėlto ji – tai didžiausias mūsų skurdas. Juk būtent ji neleidžia mums mąstyti apie save ir nejučiom neleidžia mums save prarasti. Be jos jaustume nuobodulį ir tas nuobodulys verstų mus ieškoti patikimesnio būdo iš jo ištrūkti. Bet pramoga mus linksmina ir nejučia veda į mirtį.“ (B.Paskalis 1997 : 61) Bėgdamas nuo tiesos, žmogus bėga nuo savęs paties, bai¬mindamasis atvirai praregėti savyje tuštumą. Norėdamas už¬simiršti, trokšta išsiblaškyti. Ieško išsiblaškymo, kad pabėgtų nuo nuobodulio, atskleidžiančio žmogaus niekybę.

Šiuo metu Jūs matote 36% šio straipsnio.
Matomi 970 žodžiai iš 2704 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.