Paslaptingas pasaulis
5 (100%) 1 vote

Paslaptingas pasaulis

1938 m. Himalajuose urvuose rasti tvarkingai palaidoti žmogiškosios rasės palaikai – smulkaus kūno ir didelių galvų. Vėliau vienas ekspedicijos narys suklupo ant nemažo apvalaus 0,8 colio (2 cm) skersmens disko iki pusės įsmegusio į urvo dulkes. Jo centre buvo 3,75 colio skersmens apvali skylė ir iš centro spirale link krašto ėjo griovelis – tarsi tai būtų akmens amžiaus patefono plokštelė. Vėliau buvo nustatyta, kad tai nėra paprastas griovelis, o yra labai smulkių tankiai surašytų rašmenų dviguba seka.

Žvaigždžių vartai: valdomas nuotolinis matymas

„Realybė tėra vien tik iliuzija, nors ir nuolatinė“, vėlyvasis Albertas Einšteinas.

„Jei visa tėra iliuzija ir niekas neegzistuoja, neabejotinai permokėjau už kilimą“, Woody Allen.

„Niekas negali būti tuo, kuo yra, nes visa gali būti tuo, kuo nėra“, Alisa Stebuklų šalyje.

Yra du fizikos lygiai: akademinis ir „Juodųjų aplankų“ (X-failų) projektų. Pirmieji viešumai, antrieji slapti. Tačiau kartais slapti projektai pamato viešumą.

Nick Balaskas Ottawa universitete atrado 1952 m. „Magnet“ projekto pranešimo juodraštį. Jį parašė Wilbert Smith, Kanados transporto departamento vyr. radijo inžinierius, kuris vadovavo Kanados skraidančių lėkščių programai nuo 1950 m. gruodžio iki 1954 m. rugpjūčio.

Jame W.Smith nusakė 5 pagrindinius skraidančių lėkščių aspektus, kurie išaiškėjo aptariant klausimus su JAV pareigūnais. Tai:

1) Tema yra slapčiausia JAV vyriausybėje, slaptesnė nei vandenilinė bomba;

2) Skraidančios lėkštės egzistuoja;

3) Jų veikimo principas nežinomas, tačiau ta kryptimi įtemptai dirba nedidelė grupelė, vadovaujama Vannevar Bush;

4) JAV tema laikoma labai svarbia;

5) JAV tiria keliomis kryptimis, tarp kurių gali būti ir skraidančios lėkštės kaip psichikos reiškinys.

Du puslapiai nusako, kad

Projekto tikslas yra ištirti magnetinius reiškinius kylančius iš ribinių elektromagnetinio lauko sričių ir tai būtų pagrindas naujai technologijai. Pirminė komanda turi būti maža. Programa apima:

1) Elektromagnetinio spinduliavimo ribinėmis sąlygomis teorinius tyrinėjimus;

2) Laboratorinius yrimus apie mechanines jėgas susijusias su elektronų judėjimu r elektros srove magnetinėse medžiagose.

3) Teorinius ir laboratorinius magnetinių domenų rezonanso sąlygų tyrinėjimus;

4) Magnetinių bangų sklidimo magnetinėse terpėse tyrimą;

5) Tirti galimybę sukelti reiškinį – „panirti“ magnetiniame lauke.

6) Ištirti galimybę sukurti izoliuotus magnetinius polius;

7) Ištirti magnetinio lauko poveikį besisukančiam išlinkusiam metaliniam objektui.

Dokumentas: www.presidentialufo/top_secret_draft.htm

„StarGate“ buvo viena nuotolinio matymo programų, turėjusių skirtingus pavadinimus: „Saulės dryželis“ (kaip charakterio savybė, Sun Streak), „Kepimo liepsna“ (Grill Flame), „Centrinė juosta“ (Center Lane), kai priklausė DIA ir INSCOM, bei „Scanate“ (CŽV). Jos turėjo tirti reiškinį ir įvertinti panaudojimą žvalgyboje.

Programa buvo skirstoma į atskiras tyrimų ir vykdomąją veiklas. Antroji įdarbindavo „regėtojus“ mokymui bei žvalgybos informacijai gauti.

Programa buvo atsakas į CŽV būkštavimus dėl sovietų psichikos tyrimų remiantis CŽV 1969-71 m. žvalgybos šaltiniais. 1970 m. buvo manoma, kad sovietai psichotronikos tyrimams skyrė 60 mln. rublių per metus, o 1975 m. jau 300 mln. Tad buvo daroma prielaida, kad sovietai kažką pasiekė.

Pradinę „Scanate“ [skenuoti pagal nurodytas koordinates] programą 1970 m. finansavo CŽV. Nuotolinio matymo programa pradėta 1972 m. Stanfordo tyrimo institute (SRI), Kalifornijos valstijos Menlo parke. Jai vadovavo Russell Targ ir Harold Pathoff (priklausęs scientologams). Pastangos koncentruotos ties keliais „apdovanotais“ asmenimis, tarp jų ir Niujorko menininku Ingo Swann, OT 7 lygio scientologu. Daugelis SRI „išskirtųjų“ PRIKLAUSĖ Scientologijos bažnyčiai ie buvo apmokomi ir tikėtasi jų sugebėjimus panaudoti „psichotroniniame kare“.

„Gondola Wish“ buvo 1977 m. ACSI SED padalinio pastanga įvertinti nuotolinio matymo galimybes. Jo pagrindu 1978 m. viduryje Žvalgyba įsteigė „Grill Flame“, įsikūrusį Meade forto 2560 ir 2561 pastatuose (priklausant INSCOM „G skyriui“). Jį sudarė kareiviai ir keli civiliai, tikint juos turint kai kurių psichinių sugebėjimų SRI tyrimo programa įtraukta į „Grill Flame“ 1979 m. pradžioje ir 1986 m. buvo atliekama jau šimtai bandymų.

1983 m. programa pertvarkyta į „Center Lane“ (ICLP) projektą. I.Swann ir H.Pathoff sukūrė instrukciją, kuri, atseit, teoriškai kiekvienam leido gauti tikslius nuotolinius duomenis. Apie šią slaptą programą 1984 m. parašė Jack Anderson.

1984 m. Mokslo akademijos Nacionalinis tyrimų konsiliumas įvertino Nuotolinio regėjimo programą pagal Armijos tyrimo instituto užsakymą. Rezultatai buvo nedžiuginantys. Pasibaigus Armijos skirtiems fondams 1985 m. pabaigoje, padalinys pertvarkytas į „Sun steak“ ir perduotas DIA Mokslo ir technikos žvalgybos direktoratui su kodu DT-S.

Prorama perėjo SAIC (Mokslo taikymų tarptautinei korporacijai) ir 1991 m. buvo pervadinta „Star Gate“. Projekto statusas iš SAP (Ypatingos prieigos programos) pasikeitė į LIMDIS (riboto pateikimo) ir jame tebedalyvavo Edwin May, naudojęs apie 70% projekto biudžeto ir 85% duomenų.

Per kokius 20 m. „Star Gate“ ir susijusioms veikloms
išleista apie 20 mln. dolerių, iš jų 1985-1992 apie 11 mln. Per visą laiką programoje dirbo tik apie 40 asmenų, įskaitant 23 „regėtojus“.

Dalyviai, aiškiai turėję psichinių galimybių, skirtingu metu taikė bent tris technikas:

CRV (koordinuotas nuotolinis matymas) – SRI sukurta technika, kai „regėtojų“ prašoma pasakyti, ką mato vietovėje nurodytomis koordinatėmis;

ERV (Išplėstas nuotolinis matymas) – mišrus relaksacinis-meditacinis metodas;

WRV (Rašomasis nuotolinis matymas) mišrus čanelingo ir automatinio užrašymo metodas pradėtas 1988 m. kai kurių laikytas mažiau patikimu.

1995-ais programa vykdė kelis šimtus žvalgybos projektų ir atliko tūkstančius nuotolinio matymo sesijų. Rezultatai vadinti „8 martini“, nes nuotolinis matymas taip išsekindavo, kad „regėtojas“ turėjo išeiti ir išgerti 8 stiklus martinio atsistatymui. Pranešta apie bandymus:

a. Joe McMoneagle, SSPD, SD ir 902d MI grupės specialių žvalgybos projektų karininkas, sakosi 1984 m. palikęs „Star Gate“ turėdamas „Merit“ apdovanojimą už informaciją apie 150 objektų, kuri kitais būdais nebuvo pasiekiama. b. 1974 m. regėtojas tiksliai apibūdino aerodromą su dideliu kranu gale. Nurodytomis koordinatėmis buvo sovietų aerodromas Semipalatinsko atominių sprogdinimų rajone. c. „Regėtojas“ sovietų TU-95 bombonešio sudužimo vietą nustatė kelių mylių tikslum. d. 1979 m. Nacionalinio saugumo paprašytas „regėtojas“ „matė“ didelį naujai statomą rusų povandeninį laivą su 18-20 paleidimo angų. e. 1981 m. italų „Raudonosios brigados“ pagrobė James L.Dozier. Jis išlaisvintas po 42 dienų padedant JAV „valstybės ir saugumo departamento specialistams“. f. Prieš bombardavimą 1986 m. bandyta nustatyti Kadafi buvimo vietą, bet jis nenukentėjo. g. 1988 m. bandyta nustatyti, kur Libane laikomas pulkininkas William Higgins. Vėliau sakyta, kad tikėtina į buvus nurodytoje vietoje. h. 1989 m. aiškintasi apie Libano cheminį ginklą. „Regėtojas“ sakė, kad chemikalus iš Tripoli į pietų Libano uostą turi gabenti laivas, kurio pavadinimas „Patua“ ar „Potua“. Nustatyta, kad „Batato“ paėmė neapibūdintą krovinį iš Tripoli ir nugabeno į pietų Libaną. i. „Regėtojas“ nustatė, kad KGB pulkininkas šnipinėdamas Pietų Afrikoje informaciją perduoda siųstuvu įtaisytu kalkuliatoriuje. j. „Persų įlankos“ karo metu bandyta nustatyti Sadamo Huseino buvimo vietą. k. 1994 m. bandyta surasti plutonį Šiaurės Korėjoje – be ypatingų pasiekimų.

Tačiau paskutiniojo amžiaus dešimtmečio pradžioje padalinyje 11 kartų keitėsi vadovybė, šlubavo moralė, pasiekiami nekokie rezultatai. 1995 m. padalinys perduodamas CŽV kuriai pavedama peržiūrėti programą. CŽV pasamdo Amerikos tyrimų institutus (AIR) programos įvertinimui. 1995 m. lapkričio 28 d. paskelbiama rugsėjo 29 d. ataskaita. Teigiamą statistikos specialistės Jessica Utts laboratorinių tyrimų vertinimą [15%] atsvėrė neigiamas psichologo Ray Hyman įvertinimas. Galutinė AIR išvada – „Star Gate“ programą reikia nutraukti.

Nutikimą 1947 m. liepos mėn. Niu Meksikos valstijos Roswelle dažnai siejamas su galima ateivių erdvėlaivio avarija. Tas įvykis vis dar tebėra paslaptis.

1947 m. liepos mėn. prie pat Roswell po smarkios audros naktį fermeris William W. „Mack“ Brazel dykumoje rado sudužusį orlaivį, kurio neatpažino nė vienas vietinis gyventojas – ir net netoliese esančios karinės oro pajėgų bazės karininkai. Kareiviai surinko nuolaužas ir nuvežė į Wright Field, Daytone, Ohajo valstijoje, kur buvo keletas vyriausybinių laboratorijų.

1947 m. liepos 8 d. New Mexico pietryčiuose įsikūrusi Roswell Oro pajėgų bazę išleido leitenanto Walter G.Haut rengtą pranešimą spaudai, kuri akimirksniu sukrėtė pasaulį. Jame buvo rašoma:

„Daugelis gandų apie skraidantį diską vakar pasitvirtino, kai Roswell bazės 8-ųjų Oro pajėgų 509 bombonešių grupės žvalgybos skyriui pasisekė gauti diską. Tai padaryta bendradarbiaujant su vienu vietinės rančos savininku ir Chaves valsčiaus šerifu.“

„Praeitą savaitę skraidantis objektas nusileido prie rančos netoli Roswell. Neturėdamas telefono [ Mac Brazel ] saugojo diską tol, kol susisiekė su šerifo skyriumi, kuris pranešė majorui Jesse A.Marcel iš 509 bombonešių grupės žvalgybos skyriaus. Iškart imtasi veiksmų ir iš rančos diskas paimtas. Jis čia [ oro bazėje ] buvo ištirtas ir vėliau [ Marcel ] perduotas aukštesnei institucijai“.

Bet po 3 valandų jis buvo pakeistas pasakojimu, kad tai yra oro baliono liekanos, kurį metalo detektorius klaidingai identifikavo kaip skraidančią lėkštę.

8-e dešimtmetyje branduolinės fizikos mokslininkas Stanton T.Friedman atgaivino susidomėjimą. Marcel, gyvenęs Houma, sakė, kad buvo susipažinęs su oro balionais ir jo nagrinėtas daiktas buvo kažkas iki tol neregėta. Bet aukštesniosios vadovybės jam buvo liepta niekam nepasakoti. Kaip pasekmė, 9-me dešimtmetyje pasipylė „liudijimai“, kurių daugelyje minimi 4-i ateivių kūnai, rasti kitoje vietoje toliau nuo Bazel rančos. Ir vienas jų tebebuvo gyvas. Jie apibūdinti kaip žemos, pilkos odos būtybės su didelėmis galvomis ir plačiomis įkypomis akimis. Ant keisto metalo matyti keisti hieroglifai.

Gandai buvo toks populiarūs, kad JAV Oro pajėgos padarė du pranešimus. Pirmąjame „Faktai prieš išmonę New Mexico dykumoje“ 1994 m. aiškinama, kad nuolaužos
Oro pajėgų baliono iš ypač slapto „Mogul“ projektas. Aukštuminiai „Mogul“ balionai buvo skirti Sovietų Sąjungos atominių bandymų šnipinėjimui.

1997 m. pranešimas „Byla baigta“ bandė paneigti gandus apie ateivių kūnus aiškindami apie žmogaus formos muliažus, kurie tyrimams buvo mėtomi iš didelio aukščio: „Jų tikslas buvo surasti būdą kaip lakūnui ar astronautui iš didelio aukščio nusileisti parašiutu“

Taip pat pabrėžta, kad visi liudijimai apie ateivius yra netiesa, nes muliažai pradėti naudoti tik 1953-1959 m.

Ar tikrai ten buvo diskas? Pasvarstykime…

Antrasis pasaulinis karas pasibaigė, o Amerikai teko slėpti savo didžiąją paslaptį. Ir nors vyriausybė sakė kariniame arsenale esant 500 atominių bombų, tai buvo grynas melas. Iš tikro nebuvo nė vienos tinkamos! Taip nutiko dėl daugelio poveikių – korozijos, baterijų išsikrovimo, sugedusių sprogdiklių ir t.t. Branduolinės ginkluotės sritį paliko ir didelė personalo dalis – vieni perėjo į kitus darbus, kiti visai paliko karinę tarnybą. Tad Amerika baiminosi, kad sovietai gal tai sužinoti.

Todėl branduolinių raketų bandymai 1945-46 m. iš Wendover, Jutos valstija, buvo perkelti į 509-ą oro pajėgų bazę Roswelle. Tuo metu Roswellas buvo slapčiausių programų vieta – tame tarpe balionų „Mogul“ ir „nekritinių“ bandybų Trejybės poligone. Viena veiklos sričių buvo atominių bombų patikrinimas ir jų taiklumo padidinimas.

Kita Amerikos paslaptis: bombonešiai buvo labai nepatikimi – taikydami į taikinius prašaudavo kartais iki pusės mylios. 509-oji turėjo padidinti taiklumą. „Gyvos’ bei muliažinės bombos iš Sandia perkeltos į Roswellą, kur buvo išbandomos.

Tokia buvo aplinka tomis dienomis. Tikrasis nutikimas, iš tikrųjų, buvo B-29, skridusio iš Sandia (Albuquerque) bazės į Roswellą, avarija. Jame buvo atominė bomba arba „bombos kevalas“ (bomba be sprogmenų užpildyta, kad būtų išlaikytas svoris). Jis atsitiktinai arba specialiai buvo išmesta virš Corona (Niu Meksiko valstija). Kartu su bomba išmesta ir metalo folija, čafas, radarų sutrikdymui.

Atominės bombos išmetimas galėjo sukelti paniką. Taipogi bomba arba jos „kevalas“ susiplojęs nuo smūgio į žemę galėjo atrodyti kaip metalinis diskas.Area 51 srities istorija

Oficialiai neegzistuojanti Area 51 sritis vadinta daugeliu pavadinimų: Groom ežeru, Dreamland (Svajonių kraštu), Paradise Ranch (Rojaus ranča), Watertown Strip (Vandenvietės juostele), Box (Dėže), Pig Farm (Kiaulide) ir pan. 1995 m. Vidaus reikalų departamentas išėmė dar apie 4000 akrų BLM žemių ir taip sumažino galimybę visuomenei stebėti ten vykstančią veiklą. Tad Area 51 sritis dabar yra beveik kaip Konektikuto valstija ir neskraidymo zoną sudaro apie 1000 kv.mylių. Saugumo reikalavimai griežčiausi ir už saugumą atsako ASI (ne Wackenhut)

1947 m. prezidentas Trumanas įsteigė NSC (Nacionalinio saugumo konsiliumą) ir CIA (Centrinę žvalgybos agentūrą). Nuo tų laikų CŽV direktorius atsakingas tiesiogiai prezidentui. 1949 m. CŽV aktas nurodė, kad ne tik CŽV veikla, bet ir valdybos biudžetas yra įslaptinti. JAV vyriausybė taip pat neigia bet kokią atsakomybę dėl CŽV veiklos.

JAV, norėdama žvalgyti TSRS atominių bandymų rajonus, privalėjo turėti aukštuminį lėktuvą. Tokį sukūrė ir CŽV pasiūlė Kelly Johnson iš „Lockheed“. Šiaip tokie lėktuvai buvo išbandomi Edwards oro pajėgų bazėje, tačiau šio projekto slaptumas reikalavo surasti naują vietą bandymams. Po paieškų apsistota ties Groom ežeru. Ta vietovė anksčiau priklausė AEC (Atominės energijos komisijai). Nuo 1955 m. CŽV čia įkūrė slaptą bazę, kurios statybai įsteigta netikra CLJ statybos firma.

Kelly sukurtą lėktuvą CŽV vadino „Aquatone“, o „Lockhead“ – „Angel“. Pirmasis prototipas pavadintas „Article 341“ ir nuskraidintas transporto lėktuvu prie Groom ežero 1955 m. liepos 24 d. Vėliau jis tapo žinomas kaip U-2. U-2 pilotai palikdavo Oro pajėgas ir įsidarbindavo CŽV. Pirmoji misija virš TSRS teritorijos įvykdyta 1956 m. liepos 4 d. Visos misijos pavykdavo iki pat 1960 m. gegužės 1 d., kai Francis Gary Powers buvo pašautas ir paimtas į nelaisvę. Tą pačią dieną iš JAV šnipinėjimo palydovo išimta fotojuostelė davė daugiau informacijos nei visi U-2 skraidymai.

Pradėjus projektą Oxcart, vėliau tapusį SR-71, prireikė ilgesnio pakilimo tako ir, iš esmės, buvo pastatytas mažas miestelis personalo palaikymui. 1973 m. prad4tas „Stealth“ projektas vadintas „Harvey projektu“, o vėliau „Lockhead“ jį vadino „Beviltišku deimantu“, Kai prototipai 1977 m. pradėti gabenti į „Area 51“, projektas pervardintas į „Būk žydras“. Kiti čia testuoti lėktuvai buvo A-10, A-12, B-1 ir B-2. Pagrobti rusų lėktuvai, pvz., MIG-21, irgi gabenti į čia. Sakyta, kad čia buvo suvežamos ir sudužusios „skraidančios lėkštės“. Šiuo metu testuojami orlaiviai tokiais pavadinimais „TR-3A Black Manta“, „Pumpkin Seed“ ir „Aurora“ (kuri, spėjama, turi pulsuojančią varomąją jėgą ir palieka pėdsakus vadinamus „spurgos ant virvutės“). Visai neseniai čia pastatytas naujas labai didelis vandens rezervuaras.

Ir vis tik, kas nutiko Roswell’e 1947-ais?

Gal radioaktyvios dalelės privertusios švytėti debesį? Tais laikais nebuvo leidžiama perspėti, kad mirtinai radioaktyvus debesys skrenda per kraštą. Taipogi žinoma, kad radiacijos poveikis gali
sukelti protinius sutrikimus. Pvz., spindulinės ligos požymiai yra būdingi daugeliui NSO liudininkų.

Roswell tebuvo tik 100 mylių „Trejybės“ branduolinių bandymų poligono ir sprogdinimo dieną radioaktyvaus „liežuvio“ galas beveik siekė Roswell, kurio apylinkėse dirvožemyje, augaluose ir raguočių išmatose rasta plutonio.

Ir tas lemtingas liepos rytas. Ryškus švytintis objektas buvo pastebėtas danguje apie 9:50. Mac Brazel girdėjo drebinantį sprogimą ore. Vėliau savo rančoje rado keistas nuolaužas, kurias parodė vietos šerifui, kuris susisiekė su CIC majoru Jesse A.Mercel (dabar jau miręs nuo vėžio). CIC buvo sukurta Manheteno srities projekto, kad ruoštų „pagrindimus“ slepiant nesklandumus. 1947 m. sausio mėn. CIC buvo perduotas nekarinei AEC (Atominės energijos komisijai), tačiau visi kariniai statutai ir saugumo reikalavimai jai tebegaliojo.

Kai rančoje buvo rasta keistų vielų ir neaiškių užrašų ant medžiagos panašios į popierių ir daugybė plonų tarsi folija skiaučių, kariškiai kelias dienas tai rinko ir vežė į bazę.

Galima spėti, kad AEC vykdė aukštuminį branduolinį sprogdinimą, kuris sprogo nepasiekęs reikiamo aukščio ir pasėjo radioaktyvias nuolaužas. Prezideno laiškas Kongresui.

2002 m. sausio 30 d.

Gerbiamasis p.Spykeri,

Atitinkamai su Resursų išsaugojimo ir atstatymo akto (RCRA) („Aktu“) skyriumi 6001 (a), pataisa 42 U.S.C. 6961(a), kaip padaryta pranešime 2001 m. rugsėjo 18 d., išleidau Prezidento įsaką 2001-27 (kopija pridedama) ir tokiu būdu nurodė valdžios institucijoms tam tikrus išbraukimus Akto 6001(a) skyriuje.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2631 žodžiai iš 8710 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.