Paslaugų marketingas
5 (100%) 1 vote

Paslaugų marketingas

Paslaugų sektoriaus įnašas į ekonomikos svarbus šiais aspektais:1) teikiamas pasl-as žmonės vertina lygiai t.p. kaip ir pagamintas prekes; 2) sukurta pasl-gų pridėtinė vertė aukštesnė už prekių prid.vertę:3) pasl-gų sektorius savo intensyvumu = prekių gamybos sektoriui, pasl-gų ind-ja daro didelę tech-nę įtaką ne tik naujoms pasl-oms atsirasti, bet ir naujoms prekėms;4) pasl-gų industrija siekia būti tokia pati koncentruota kaip ir gamybos ind-ja, įmonės linkusios plėsti teikiamų pasl-gų skalę;5) didėja žmonių išlaidos pasl-oms.

Pasl-gos kaip ir prekė turi nuolatinį ryšį su vartotojais, todėl tampa vertybe ir pelno šaltiniu, kurių dėka pasl-gų įm.konkuruoja tarpusavyje.Pasl-ga tai veiksmų seka, kai vienu metu pasl-ga teikiama ir vartojama. Tai nuolatinis šių kintančių reiškinių tyrimas, vertinimas,analizavimas ir valdymas.

Pas-gų marketingas (PM) atlieka vadybines orientavimo funkcijas; 1)PM apibūdinamas kaip pas-gų įmonės ir vartotojo sąveikos vadybinė orientacija;2) PM suvokiamas kaip instrumentarijus- pas-gų teikėjo veiklos metodų ir priemonių visuma, įgalinti tenkinti vartotojų poreikius ir užtikrinti efektyvią pasžgų įm.veiklą.

MARKETINGO TIPAI

Mark-gas, atsižvelgiant į rinkos pobūdį, jų teikimo sistemos sudėtingumą, pas-gų mark-go ypatumus, atsiranda netradicinio mark-go būtinybė, t.y. 1)vidinis 2) ryšio mark-gas. Vidinis mark.- tai pa-gų įm.gebėjimas telkti, ugdyti ir išlaikyti gerus darbuotojus, siekiant patenkinti indiv-lius pas-gų vartotojų poreikius.Ryšio mark.- pas-gos vartotojo ir tiekėjo sąveika, kurios metu užtikrinama/sukuriama pas-gos techninė ir funkcinė kokybė.

Mark-go kompleksas paslaugų industrijoje : 1) prekių; 2) paslaugų; 3)organizacijų; 4)asmenybių; 5)vietų; 6)idėjų; 7)kt.

Prekių mark.- tai pas-gų mark-go komplekso sudėtingumas,teikiamų pas-gų įvairiapusiškumas į galutinį pas-gos, kaip prekės,rezultatą įtraukia prekes,būtinas pas-gų teikimo procese. Paslaugų mark.- sudaro įmonių teikiamos pasl-gos sujungtos į pas-gų paketą. Organizacijų mark sudaroagentūros, org-jos, centrai, užsiimantys vienų ar kt.pas-gų teikimu,propagavimu. Asmenybių mark.esmė- kurios nors veiklos sferos (meno, politikos)“žvaigždės“, kaip prekės,sukūrimas. Idėjų mark.- dažniausiai visuomeninių, ne valstybinių org-jų veiklos mark-gas, kai siekiama parengti konkrečias programas ir jas įgyvendinti. Vietos mark.- susijęs su įv.renginių aplinkos kūrimu, šio proceso organizavimu.

Mark-gas atsižvelgiant į rinkos pobūdį; 1)vidinis/nacion-nis;2) tarptautinis.

Mark-gas atsižvelgiant į įm.tikslus: 1) pelno siekiantis/komerciniai/nekomerciniai; 2) pelno nesiekiantis.

Mark-gas atsižvelgiant į rinkos situaciją: 1) konversinė2) skatinanti 3) palaikanti 4) plėtojanti 5)sinchroninė 6)tobulinanti 7) iš dalies stabdanti 8) stabdanti

Mark-gas atsižvelgiant į mark-go funkcijas; 1) išorinės 2) vidinės 3)ryšio

Paslaugų mark-go kompleksas: 1P – Prekė (kokybė,lygis,prekinis ženklas)- pas-ga nėra materiali prekė, o pas-gas teikiančios įmonės personalo ir pas-gosvartotojo sąveikos dėka pasiektas rezultatas. 2P- Kaina (lygis, nuolaidos, mok termonai)- pas-gos kokybę, jos vertingumą kuria tiek pas-gos vartotojas, tiek ir tiekėjas. 3P- Paskirstymas( prieinamumas, paskirstymo kanalai, zona)- pas-gos vartotojas tiesiogiai susijęs su pas-gos teikimo šaltiniu. 4P- Rėmimas (reklama, asmeninis pardavimas, pardavimo skatinimas)- tai į vartotoją orientuota inf-nė mark-go ryšių sistema, į kurią pas-gos teikėjas ir vartotojas įtraukti nepaisant jų valios. 5P- Žmonės (personalas,vartotojai)- pas-gų įmonės personalo ir vartotojų elgsena bei tarpusavio ryšiai formuoja pas-gos techninę ir funkcinę kokybę.6P-Politika- surasti, išlaikyti ir stiprinti ryšius su pas-gų vartotojais bei partneriais. 7P- Filosofija- pasl-gų įm.,jos partnerių bei vartotojų norų tenkinimo priemonių visuma.

Įvaizdis- aplinka, lengvinamosios paslaugos, Procesas- politika, techn.lygis, darbuotojų diskretiškumas, paslaugos teikimo eiga.

Tradicinio mark-go kompleksas pagal Kotlerį: 1P, 2P,3P,4P.

Mark-go kompleksas pgl Juddą: 1P, 2P,3P,4P,5P.

Mark-go kompleksas pgl Dową:5P prekė, 5Pkaina,5Ppaskirstymas,5Prėmimas, 5P šeima, 5P politika.

Mark-go kompleksas pgl Bitnerį: 1P, 2P, 3P,4P, 5P, Įvaizdis, Procesas.

Pasl-gų mark-go koncepcija formuojama, remiantis pas-gų įm aplinkos analize, kuri būtina siekiant nusistatyti veiklos kryptį, ka galima būtų sėkmingai funkcionuoti. Pas-gų mark-go komleksą t.tikroje aplinkoje veikia vidaus ir išorės jėgos. Tradicionio pas-gų mark-go aplinka –tai visuma jėgų, veikiančių už pas-gų įmonės teikimo sistemos ribų, kurios turi įtakos pas-gų mar-go galimybėms. Du mark-go aplinkos tipai;mikro- ir makroaplinkos.

Mikroaplinką sudaro pas-gų įm padėtį apibūdinantys veiksniai, turintys įtakos rengiant mark-go planus.Tai pas-gų įm galimybės, kurios savo ruožtu tiesiogiai priklauso nuo įmonės funkcionavimo mikroaplinkos veiksnių, t.p. pas-gų vartotojai, tarpininkai, konkurentai, kontaktinės auditorijos.Tiekėjai – tai įv.įmonės,aprūpinantys pas-gų teikimo įmones reikaimais materialiais ir nematerl. ištekliais. Konkurentai-apie juos sužinome iš inf-jos skirtos išoriniam vartotojui. Kontaktinės auditorijos- grupės rodančios susidomėjimą ir
darančios poveikį siekiant užtikrinti įmonės užsibrėžtų tikslų (finansiniai sluoksniai- bankai,akcininkai; žiniasklaida; valstyb.institucijos; visuomenės veiksmai; vidinės kontaktinės auditorijos)

Makroaplinka.Tiesioginę įtaką darantys makroaplinkos veiksniai:

1)politiniai ir teisiniai (juridiniai aktai ir jų interpretavimas) 2) social.ir kultūriniai (visuomenę apibūdina demografiniai rodikliai, jų dėka nustatomi pas-gų vartotojų skaičius, elgsena, gyvenimo būdo pokyčiai. Kultūrinė apl.- kultūros vertybių,tradicijų išsaugojimo tendencijos, nac-nio charakterio bruožai. 3) ekonominiai . Ekon.aplinka- marketingo komplekso aplinkos komponentas, apimantis visuomenės struktūrų ekonominę veiklą ir kintantis pagal tam tikrus dėsnius.

Naudojimasis pas-gomis priklauso nuo šių veiksnių: a)pajamų lygio b) kainų lygio c)kaupimo lygio d) kredito gavimo galimybių .

Naudojimąsi pas-gomis veikia grėsmingai ekonomikos reiškiniai: a) vystymosi cikliškumas (križės, depresija, pagyvėjimas, pakilimas) b)infliacija(kainų lygio kilimas) c) nedarbas(laikinas nedarbas, strukrūrinis nedarbas, ciklinis nedarbas) 4) konkurenciniai. Konkur.apl.- mark-go komplekso aplinkos komponentas, apimantis visų galimų konkurencijos tipų poveikį mark-gui. 5) technologiniai . Techn.apl- mark-go komplekso aplinkos komponentas,apimantis mokslo žinių ir jų praktinio taikymo poveikį mark-gui.6) gamtiniai 7) ekologiniai .

ASLAUGOS SAMPRATA. Pas-ga – grupė veiksmų, kur teikimas (gamyba) ir vartojimas negali vykti atsiję vienas nuo kito. Tuo pačiu metu ji yra ir veikla ir rezultatas.Svarbiausiai pas-gos bruožas- ją galima parduoti nors ji neapčiuopiama.

Pas-ga apibrėžiama kaip: •veikla, nauda, pasitenkinimas, kuris teikiamas parduoti kartu su prekėmis •parduoti siūloma veikla, kai perkama nauda ir pasitenkinimas, o ne konkretus daiktas •veika, nauda, kada viena pusė kitai pusei gali pasiūlyti tai, kas yra neapčiuopiama ir nėra nuosavybės pardavimo rezultatas.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1018 žodžiai iš 3270 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.