Paukščiai
5 (100%) 1 vote

Paukščiai

1121

Ant grindų laikomų paukščių higiena

Vištų laikymas

Vištas reiktų laikyti atskiroje patalpoje. Jos gali būti laikomos ant gilaus kraiko, ant lystelių, ant vielos tinklo grindų ar narveliuose. 10 – 30 cm kraiko sluoksnis supilamas iš karto, o vėliau kreikiama papildomai. Tam tinka durpės, pjuvenos bei susmulkinti šiaudai. Kraikas turi būti nuolat permaišomas, kad nesusidarytų pluta.

Paukštidės turi būti gerai pašildomos ir pakankamai vėdinamos, kad kraikas visuomet būtų sausas. Paukštidėje žiemos metu turėtų būti 5 – 8˚C, dar geriau – 12 – 16˚C ir 60 – 75% drėgmės. Esant žemesnei arba aukštesnei kaip 23˚C temperatūrai, mažėja paukščių dėslumas. Didelę įtaką vištų auginimui turi jų tankis 1m². 1m² laikomos 3,5 – 4 reprodukcijai skirtos vištos, 5 – 6 prekinio pulko vištos. Vienoje sekcijoje turėtų būti laikoma nedaugiau 500 reprodukcijai auginamų vištų ir ne daugiau 2000 prekinių vištų. Patalpos temperatūra turi būti 12 – 18˚C, santykinė oro drėgmė 70 – 80 %. Gryno oro šiltu metų laiku reikia 5, 8 – 5m³/h, šaltu metų laiku – 1,7 – 2m³/h, vienam kilogramui gyvo svorio.

Paukštidės ore sieros vandenilio dujų neturėtų būti daugiau kaip 0, 005, amoniako – 0,01mg/l, o anglies dioksido – 0,18 – 0,20%. Nukrypimai nuo normos mažina paukščių produktyvumą.

Kenksmingas medžiagas išskiria ne tik paukščiai, bet ir mėšlas. Laikant ant gilaus kraiko, kenksmingų medžiagų koncentracija ore yra 2 – 3 kartus didesnė, todėl turi būti labai gera paukštidžių ventiliacija. Turi būti padarytas landos išėjimai į lauke aptvertus gardus: 30 x 40 cm vištoms. Tūkstančiui vištų skiriamas vienas hektaras ploto.

Grindys paukštidėje turėtų būti su nuolydžiu, tuomet paukštidėje bus mažiau drėgmės.

Lizdas turi būti įrengiamas iš pigių, lengvai valomų medžiagų. Jis visuomet turi būti švarus – tuomet ir kiaušiniai bus švarūs. Gūžtos vištoms yra įrengiamos virš grindų. Dėsliųjų vištų lizdas turi būti 20 cm pločio, 30 cm gylio ir 30 cm aukščio.

Loveliai vištoms lesinti daromi 110 cm ilgio, 24 cm pločio ir 13 cm aukščio. Juos galima lengvai pernešti į kitą vietą. Virš lovelių prikalama medinė juosta, kad paukščiai mažiau išbarstytų lesalo. Lesalinės ilgis vienai vištai – 4cm, lesinant sausais pašarais ir 10 cm, lesinant drėkintais pašarais. Suaugusioms vištoms girdyti geriausiai tinka gėralinės su pratekančiu vandeniu. Jos gali būti medinės arba skardinės. Trūkstant vandens, negrįžtamai sumažėja produktyvumas. Vienam paukščiui skiriama dviejų centimetrų gėralinės krašto. Lesalinės ir gėralinės turi būti išdėstytos 3 – 5m atstumu, kad paukščiai lengvai rastų lesalus ir vandenį.

Paukščiai turi patirti kuo mažiau streso. Staiga kilus triukšmui ar neatsargiai gaudant, kyla panika. Daug paukščių gali uždusti, būti užspausti, todėl po vištidę pašaliniai neturėtų vaikščioti.

Vištų produktyvumas labai priklauso nuo apšvietimo trukmės. Labai intensyvus apšvietimas vištoms nėra reikalingas, tačiau dienos šviesa tinka. Kai vištos pradeda dėti kiaušinius, apšvietimo trukmė ilginama palaipsniui iki 17 valandų per parą. Šviesos stiprumas yra 20 liuksų, arba 3,5 – 4 W/1m². Jei šviesa paukštidėje stipresnė, paukščiai gali pradėti kapotis.

Vištos labai mėgsta tupėti ant laktų, kurios išdėstomos taip, kad paukščiai neterštų vieni kitų. Laikant vištas ant medžių lysčių grindų laktų nereikia. Tarpai tarp laktų dėsliosioms vištoms turi būti nuo 25 iki 30 cm, mišrios produkcijos paukščiam 30 – 35cm.

Mėsinių paukščių laikymo technologija

Mėsiniams paukščiams sudaromos tokios sąlygos, kad iš kiekvienos dedeklės būtų galima gauti kuo daugiau kiaušinių.

Tokie paukščiai yra laikomi ant gilaus kraiko. 1m² laikoma iki 4,5 – 5 paukščių. Vianam paukščiui tenka 15cm pailgų lesalinių krašto ilgio, 10cm – apvalių, o gėralinių – atitinkamai 3- 2cm. Kadangi mėsinėms vištoms yra taikomas ribotas lesinimas, prie lesalinių turi iš karto prieiti visi paukščiai. Viršutinės lesalinės kraštas turi būti vištos nugaros aukštyje, o gėralinės truputį aukščiau. Tokiu atveju paukščiai mažiau išbarsto lesalų. Jei vištos laikomos kartu su gaidžiais, jų santykis turi būti 10:1. lizdas mėsinėms vištoms turi būti 30cm pločio, 35cm gylio ir tiek pat aukščio.

Apšvietimo laikas per parą pradedamas ilginti nuo 23 savaičių amžiaus. 23 – 24 amžiaus savaitę apšvietimo trukmė per parą 10 valandų. 24 – 25 savaitę 12 valandų. 25 – 26 savaitę – 14 valandų. Vėliau kiekvieną savaitę apšvietimo trukmė per parą ilginama po 30 min. iki 17 valandų per parą. Vištidės ilgiau apšviečiamos rytinėmis valandomis, nes tuo metu vištos daugiau deda. Lempos kabinamos 2m.aukštyje nuo grindų, skiriant 60 vatų 15 m² grindų ploto. Šviesos intensyvumas turi būti 20 – 30 liuksų. Paukščių skaičius sekcijoj neturėtų viršyti 400 – 600 vnt. Temperatūra patalpoje turėtų būti 13 – 18 ˚C, santykinis oro drėgnumas – 65 – 70%.

Viščiukų auginimas

Iki atvežant viščiukus paukštidė turi būti paruošta iš anksto: išvalyta, išdezinfekuota, pakreikta, joje turėtų būti augintuvės, išdėstytos lesalinės – padėklėliai, kurie pridengti tinklelių
(mažiau barstytų lesalo), ir gėralinės. Po augintuve galima talpinti iki 500 viščiukų. Atskirai pagal lytį viščiukai auginami iki 140 dienų amžiaus. Paukštidėje 1m² laikomi 8 – 9 viščiukai. 63 dienų amžiaus jie brokuojami, ir 1m² paliekami 5 viščiukai.

Viščiukai girdomi iš vakuuminių gėralinių. Gėralinės pripildomos vandens 1 val. Prieš atgabenant viščiukus – tuomet vanduo sušyla. Valyti gėralines reikia 4 kartus per parą.

Po 4 – 7 auginimo dienų padėklėliai pakeičiami lesalinėmis ir naudojamos gėralinės su pratekančiu vandeniu, o viščiukai paleidžiami iš aptvarėlių. Lesalinių aukštis yra reguliuojamas pagal viščiukų amžių. Iki dviejų savaičių amžiaus viščiukams skiriama 2,5 cm lesalinės ir 1 cm girdyklos krašto ilgio, 15 – 18 dienų atatinkamai 5 ir 1,5cm, 29 – 63 dienų – 8 ir 2 cm, 64 – 140 dienų – 10-2,5cm, o vėliau 12 – 15 ir 5cm.

Apsiplunksnavusiems 10 savaičių amžiaus viščiukams užtenka 18 – 16˚C. Kai viščiukams pakanka šilumos, jie yra judrūs, gerai auga pūkai, o plunksnelės blizga.

Per pirmąsias dvi amžiaus savaites patalpa apšviečiama 23 – 24 val.per parą. Vėliau šis laikas palaipsniui trumpinamas ir 4 – 5 savaičių viščiukams užtenka apšviesti 8 valandas per parą. Esant tokiam šviežiam režimui, vištaitės lėčiau bręsta ir nenutunka.

Temperatūros ir santykinės oro drėgmės reikalavimai viščiukidėje

Viščiukų amžius savaitėmis Oro temperatūra Santykinis oro

drėgnumas %

Po augintuve patalpoje

0-1 35-30 30-28 65-70

1-2 30-29 28-26 65-70

2-3 29-26 26-24 65-70

3-4 26-24 24-22 60-65

4-6 – 22-20 55-60

6 ir daugiau – 20-16 55-60Broilerių auginimas

Individualioje sodyboje nėra sudėtinga auginti mėsai skirtus paukščius broilerius. Pirmosiomis dienomis jų augimas mažai kuo skiriasi nuo kitų viščiukų. Čia taip pat reikalingos augintuvės. Broileriai dažniausiai auginami ant kraiko. 1m² laikoma 12 – 18 vienadienių viščiukų. Jei viščiukų daugiau, viščiukidė turi būti gerai vėdinama. 1 kg gyvo paukščių svorio reikia 5,5 m³ oro per valandą. Pirmąsias dvi savaites broilerių augimo patalpa intensyviai apšviečiama, vėliau apšvietimas gali būti ne toks intensyvus, bet jo trukmė turi būti ne mažesnė kaip 14 val/parą. Jei broileriai leidžiami į lauką, jie gauna daugiau žolės, bet priauga mažiau, todėl, norint greičiau užaugint broilerius, reikėtų apriboti jų judėjimą.

Kraikui naudojamos pjuvenos, drožlės, šiaudai, durpės ir kt. Kraiko drėgnumas neturėtų būti didesnis kaip 25%. Pirminis pakreikimas 5-6 cm kraiko. Vienam viščiukui skiriami 2,5 cm lesinimo ir 1 cm girdymo lovelių krašto. Pirmą savaitę viščiukai lesinami iš padėklų ir lovelių, girdomi iš vakuuminių girdyklų, kurios turi būti kiekvieną dieną plaunamos.

Broileridėje patalpos temperatūra turi būti 28-26C. Vėliau ji palaipsniui mažinama iki 17C. Santykinis oro drėgnumas 65-70%. Vasarą broileridėje turėtų būti ne daugiau kaip +33C, o vyresnio amžiaus broileriams +26C. Oro judėjimo greitis patalpoje neturėtų būti didesnis kaip 0,5 m/s žiemą ir 0,6 m/s vasarą. Kai patalpoje oro temperatūra 28-30C, o broileriai vyresni kaip 9 savaičių, patalpoje oro judėjimas gali būti ir 1,5/s.

Kenksmingų dujų koncentracija leidžiama tokia: anglies dioksido – 0,25% tūrio, amoniako – 15 mg/m³, sieros vandenilio – 5 mg/m³.

Vištaites ir gaidžiukus galima auginti atskirai. 8 savaičių amžiaus gaidžiukų masė būna 20% didesnė negu vištaičių. Jie greičiau užauga ir juos galima anksčiau realizuot.

Kalakutų auginimas

Kalakutus auginti sudėtingiau negu kitų paukščių jauniklius. Jie pirmomis dienomis jautrūs drėgmei, skersvėjams, temperatūros pakitimams. Tačiau pradėjus formuotis koralams, 30 – 40 dienų amžiaus, kalakučiukai jau tampa atsparesni aplinkos poveikiui.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 1499 žodžiai iš 2924 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.