Pavaros paskirtis naudingumo sritis veikimo principo aprašymas
5 (100%) 1 vote

Pavaros paskirtis naudingumo sritis veikimo principo aprašymas

TURINYS

1.1.Įvadas.

1.2.Kinematiai skaičiavimai ir variklio parinkimas:

1.2.1.Naudingumo koeficiento nustatymas;

1.2.2.Orientacinio bendrojo pavaros skaičiaus nustatymas;

1.2.3.Orientacinių variklio sūkių apskaičiavimas;

1.2.4.Variklio parinkimas pagal galią ir sūkius;

1.2.5.Kieikvienos pavaros pakopų perdavimų skaičiaus apskaičiavimas;

1.2.6.Kieikvieno veleno sukimo momentų T , sūkių n , kampinių greičių ir galių P apskaičiavimas.

1.3.Uždaros pavaros reduktoriaus krumpliaračių stipruminiaia skaičiavimai:

1.3.1.Projektinis skaičiavimas;

1.3.2.Patikrinamasis skaičiavimas;

1.3.3.Pagrindinių geometrinių parametrų skaičiavimas.

1.4.Atviros pavaros stipruminis skaičiavimas ir guolių parinkimas.

1.5.Projektinis reduktoriaus velenų skaičiavimas ir guolių parinkimas.

1.6.Reduktoriaus eskizo sudarymas.

1.7.Atraminių reakcijų nustatymas, įvertinant jėgos reduktoriaus krumpliaračių krumplių susikabinime ir išorinėje pavaroje.

1.8.Riedėjimo guolių darbingumo patikrinimas,skaičiuojant dinaminę apkrovą C ir ilgaamžiškumą L .

1.9.Pleištų arba kaiščių parinkimas, jų atsparumo kirpimui ir glemžimui patikrinimas.

1.10.Patikslintas velenų skaičiavimas:

1.10.1.Velenų sukimo ir lenkimo momentų diagramų sudarymas;

1.10.2.Velenų pavojingų pjūvių nustatymas;

1.10.3.Velenų stiprumo atsargos koeficientų nustatymas ir jų palyginimas su leistinais stiprumo atsargos koeficientais.

1.11.Detalių suleidimų, tolerancijų ir paviršių šiurkštumų parinkimas.

1.12.Tepimo sistemos ir tepalų parinkimas.

1.13.Antikorozinių priemonių parinkimas.

Literatūra.

1.1.Įvadas: pavaros paskirtis, naudingumo sritis,veikimo principo aprašymas.

Mano suprojektuota mechaninė pavara – tai tarpinis mechanizmas, perduodantis energiją nuo elektros variklio juostiniam transporteriui. Perdavimo metu keičiamas sukimo momentas, kampinis greitis arba jūdesio pobūdis.

Pavaros reikalingos dėl šių priežaščių:

1) pavaromis patogu keisti mašinos mechanizmų darbo velenų kampinius greičius, nekeičiant elektros variklio veleno kampinio greičio;

2) kartais nuo veleno energijos šaltinio veleno judesys perduodamas keliems mašinos darbo velenams, besisukantiems skirtingais kampiniais greičiais. Naudojant pavaras, gaunami skirtingi besisukančių velenų kampiniai greičiai.

Ši pavara prijungta prie juostinio konvejerio žymiai paspartina, pvz. pakrovimo darbus, kai reikia nenutrūkstamai tiekti daiktus(pvz. stiklio tarą). Diržinės pavaros naudojamos mašinuose kur reikia didelio tarpašinio atstumo; didelio naudingumo koeficiento. Pavaros didelis perduodamas galios diapazonas – iki 50 kW; paprasta ir pigi konstrukcija, patogu ją eksploatuoti, tyliai ir saugiai dirba.Naudojama: chemijos, žemės ūkio, naftos ir kt.mašinuose.

1.2 Kinematiniai skaičiavimai ir variklio parinkimas.

1.2.1. Naudingumo koeficientų nustatymas.

(1.1.)

čia: – bendras pavaros naudingumo koeficientas,

0,97 – krumpliaračių poros naudingumo koeficientas,

0,96 – atviros cilindrinės pavaros naudingumo koeficientas,

0,99 – vienos poros riedejimo guolių naudingumo koeficientas1.2.2. Orientacinio bendrojo pavaros skaičiaus apskaičiavimas.

Diržinės pavaros perdavimų skaičių pasirenku:

Reduktoriaus perdavimų skaičių pasirenku:

Bendras pavaros perdavimo skaičius:

(1.2.)

1.2.3. Orientacinių variklio sūkių skaičiavimas.

Orientaciniai sūkiai paskaičiuojami pagal formulę:

(1.3.)

čia: U – orientacinis bendras pavaros skaičius,

– būgno sukimosi greitis.

(1.4.)

čia: v – juostos greitis,

– būgno skersmuo

,1.2.4. Variklio parinkimas pagal galią ir sūkius.

Reikalingas variklio galingumas N:

(1.5.)

čia: N – variklio galingumas,

F – juostos traukos jėga,

v – juostos greitis,

– variklio naudingumo koeficientasPasirenku asinchroninį elektros variklį – 4A71B8 (GOST 19523 – 81) [2]

Variklio galia N=0,25 kW;

Sukimosi dažnumas ,

Įvertinant slydimą .

1.2.5. Kiekvienos pavaros pakopos perdavimų skaičiaus apskaičiavimas.

Visos pavaros reikalingas perdavimų skaičius U:

(1.6.)

čia: – variklio sūkiai,

– būgno sūkiaiParenku diržo pavaros perdavimų skaičių , tai reduktoriaus perdavimų skaičius apskaičiuojamas pagal formulę:

(1.7)

1.2.6. Kiekvieno veleno sukimo momentų , sūkių , kampinių greičių ir galių apskaičiavimas.

(1.8.)

čia: kampinis greitis,

– sūkiai

(1.9.)

čia: : kampinis greitis,

– variklio naudingumo koeficientas,

– galia.

(1.10.)

Pagal 1.8 formulę:

,

,

.

Pagal 1.9 formulę:

,

,

.

Pagal 1.10 formulę:1.Lentelę.Kinematinių skaičiavimų suvestinė.

Parametras Variklis Varantysis velenas Varomasis velenas

Sūkiai n, aps/min 654,76 109,13 8,96

Kampinis greitis ,

68,53 11,42 0,938

Momentas M, Nm 3,54 20,38 241

Galia N, W 250 233 226

1.3. Uždaros pavaros reduktoriaus krimpliaračių stipruminiai skaičiavimai.

1.3.1. Medžiagps parinkimas.

Mažajam krupliaračiui imame plieną 40X, apdirbimas – terminis pagerintas, HB 285.

Didžiajam krumpliaračiui parenkame plieną 40XH, apdirbimas – terminis normalizuotas, HB 250.

1.3.2.Projektinis
2.1. Leistini kontaktiniai įtempimai.

(2.1.)

čia: – leistini kontaktiniai įtempimai,

– leistini kontaktiniai įtempimai, esant baziniam ciklų skaičiui.Plienams, kurių HB<350 su terminiu apdirbimu:

(2.2.)

1 – ilgaamžiškumo koeficientas, esant apkrovimo ciklų skaičiui didesniam už bazinį ( kaip ir yra eksploatuojant reduktorių),

1 – krumplių paviršių šiurkštumo koeficientas,

1,1 – normalizuotų ir pagerintų plienų, kurių HB<350, apsaugos koeficientas.

Pagal (2.2.) formulę:

Mažajam krumpliaračiui ,

Didžiajam krumpliaračiui .

Tai pagal (2.1.) formulę:

1.3.2.2. Įtempimai lenkiant:

čia: – bazinė atsparumo lenkimo riba,

– reversavimo koeficientas,

– patvarumo koeficientas,

– paviršiaus šiurkštumo koeficientas,

– leistinasis stiprumo atsargos koeficientas.1.3.2.3. Tarpašinis atstumas.

Preliminariai parenkame apkrovos koeficientą ir vainiko pločio koeficientą ( abiejų krumplių kietumas HB<350 ir padėtis vienas kito atžvilgiu simetrinė).

(2.3)

čia: – reduktoriaus perdavimų skaičius,

– varomojo veleno sukimosi momentas,

– apkrovos netolygumo koeficientas,

– pagalbinis koeficientas tiesiems plieniniams krumpliams.

Iš ankstesnių skaičiavimų: Nm, =12,18; .

Tada ,

Imu standartinį

1.3.2.4. Normalusis sukabinimo modulis.

,

,

Imu standartinį

1.3.2.5.Mažojo ir didžiojo krumpliaračių dantų skaičius:

Mažojo (2.5)

Didžiojo (2.6)

Tikrinu tarpašinį atstumą pagal didžiojo ir mažojo krumpliaračio dantų skaičių: (2.7)Apskaičiuotas atstumas yra artimas patikslintam.

1.3.3. Pagrindinių geometrinių parametrų skaičiavimas

1.3.3.1. Dalijamųjų apskritimų skersmenys:

Mažojo krumpliaračio (2.8)

Didžiojo (2.9)

1.3.3.2. Pradinių apskritimų skersmenys:

Mažojo (2.10)

Didžiojo (2.11)

1.3.3.3. Krumplių galvučių aukštis:

(2.12)

1.3.3.4. Krumplių aukštis:

(2.13)

1.3.3.5 Krumplių pašaknų aukštis:

(2.14)

1.3.3.6 Krumplių viršūnių apskritimų skersmenys:

Mažojo krumpliaračio (2.15)

Didžiojo (2.16)

1.3.3.7 Krumplių pašaknų apskritimų skersmenys:

Mažojo krumplaračio (2.17)

čia: c – radialinis tarpelis,

(2.18)

Didžiojo krumpliaračio (2.19)

1.3.3.8. Krumpliaračių pločiai:

Didžiojo (2.20)Mažojo (2.21)

1.3.4. Patikrinamasis skaičiavimas.

1.3.4.1.Tikslumo laipsnis: (2.22)

čia: – vainiko pločio koeficientas

Apskritiminis ratų greitis: m/s (2.23)

Esant tokiems rezultams imu 9 tikslumo laipsnį.

1.3.4.2. Apkrovos koeficientas: (2.24)

čia: – atramų išsidėstymo koeficientas,

– greičio apkrovos koeficientas,

Iš lentelės imu

(2.25)1.3.4.4 kontaktinių įtempimų tikrinimas:

(2.26)

Iš ankstesnių skaičiavimų:

1.3.4.4.Lenkimo įtempimų tikrinimas:

(2.27)

čia: – apskritiminė jėga,

ž krumplių formos koeficientas,

,

Jėgos, veikiančios susikabinime:

Tangentinė

čia kalinimo laipsnis,

Radialinė ,

Ašinė jęga neatsiranda

1.4 Atviros pavaros stipruminis skaičiavimas ir pagrindinių geometriniių parametrų nustatymas.

1.4.1 Varančiojo veleno skriemulio skersmuo:

(3.1)

čia: pirmo veleno perduodama galia,

variklio sūkiai per minutę.Imu standartinį 80mm.

1.4.2.Varomojo veleno skriemulio skersmuo:1.4.3 Apskritiminis greitis:

m/s (3.3)

1.4.4. Tarpašinis atstumas:

(3.4.) 1.4.5 Diržo parametrai.

Diržo ilgis: (3.5)Patikrinu diržo prabėgų per sekundę:

(3.6)Varančiojo skriemulio diržo gaubimo kampas:

(3.7)1.4.6. Apskritiminė jėga.

(3.8)

čia: – dinaminės apkrovos koeficientas (apkrova nekintanti),

N=250W – variklio galia,

v=2,74m/s – apskritiminis greitis1.4.7.Leistinieji redukuoti naudingi įtempimai:

(3.9)

čia: – gumuoto diržo medžiagos įtempimai,

– pradiniai įtempimai,

– kuo šissantykis didesnis, tuo ilgiau dirba diržas,1.4.8.Leistinasis naudingas diržo įtempimas:

(3.9)

čia: koeficientai įvertinantys gaubiamojo
kampo , greičio v, darbo režimo r ir diržinės pavaros posvyrio kampą horizonto atžvilgiu:

(kai režimas pastovus),

(kai kampas ),

, (3.10)

, (3.11)

1.4.9 Diržo parinkimas.

Juostos skerspjūvio plotas (3.12)Diržo juostos plotis (3.13)

čia: z =2 – intarpų skaičius,

– intarpo storisImu standartinį

Tirasis plotas

1.4.10 Diržo šakų įtempimai ir spaudimas ų velenus.

Pradinis kiekvieno diržo šakos įtempimas (3.14)

čia: – pradiniai diržo įtempimo įtempimai

Varančiosios šakos įtempimai (3.15)

Varamosios šakos įtempimai (3.16)Velenų apkrovimas (3.17)

1.5 Projektinis reduktoriaus velenų skaičiavimas ir guolių parinkimas.

Varantysis velenas.

Veleno išeinančio galo skersmenį nustatome, skaičiuodami atsparumą sukimui, paėmę leistiną įtempimą

.Tuomet:

(4.1)

mm

Pagal GOST 6636-69mu 18 mm.

Guolių kakliukų skersmuo 25mm. Pleminariai parenkame vidutinės serijos radialinius guolius 305 (GOST 8228-75 ). Guolių kakliukų ilgis B=17mm. Krumpliaratį gaminame kartu su velenu.

Varomasis velenas:

Veleno išejimo galo skersmuo esant leistinesiems sukimo įtempimams .

(4.2)Imu pagal GOST 6639-69 40mm. Guolių kakliukų skersmuo 40mm. . Pleminariai parenkame vidutinės serijos radialinius guolius 309(GOST 8228-75 ). Guolių kakliukų ilgis B=25. Lkę velenų skersmenys nustatomi pagal konstrukcinius sampratavimus.

1.6. Reduktoriaus eskizo sudarymas masteliu A2 formato lape.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1196 žodžiai iš 3984 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.