Pedagoginė tolerancija
5 (100%) 1 vote

Pedagoginė tolerancija

Vienas pačių gražiausių

žmogiškumo reiškinių, būtinas supratimui ir taikai

tarp žmonių užtikrinti, yra tolerancija.

(Prof. Juozas Blažys)

Gyvename laikmetyje, kai egzistuoja daugybė skirtingai atrodančių, skirtingai besielgiančių, kitoniškai mąstančių individų, gyvename visuomenėje, kurioje gausu skirtybių. Ir tai tampa viena didžiausių nūdienos problemų. Pasaulyje, kuriame skirtingų pažiūrų, kultūrų žmonės vis labiau suartėja ir sąveikauja, ypač svarbiu pedagogo uždaviniu tampa puoselėjimas vertybių, padedančių „gyventi kartu“ skirtingų tautybių, pažiūrų, nuomonių žmonėms. Tolerancija – tai priemonė siekti tiesos ir gėrio visuomenėje, pilnoje prieštaravimų.

„Tolerancijos sąvoka į lietuvių kalbą yra atkeliavusi kaip ir daugelis kitų tarptautinių žodžių iš sen. lotynų kalbos (lot. tolerantia ir reiškia ne ką kitą, kaip pakantą, kantrybę, atlaidumą, nuolaidumą, sugebėjimą, mokėjimą pakęsti, neprieštarauti, nesiginčyti, nešokti priešais su savo nuomone kaip vienintele teisinga)“ (1, p. 3). Tačiau sukonkretinti tolerancijos apibrėžimą nėra lengva, galbūt todėl, kad kiekvienoje kalboje jis šiek tiek skiriasi:

1. Ispaniškai: gebėjimas priimti svetimas idėjas ir nuomones, skirtingas nei tavoji.

2. Rusiškai: gebėjimas toleruoti, pakęsti tai, kas priešinga savoms nuostatoms, t.y. priimti kitų buvimą, egzistavimą, su tuo susitaikyti, būti atlaidžiam.

3. Angliškai: pasirengimas toleruoti, pakanta.

4. Arabiškai: atlaidumas, švelnumas, mielaširdingumas, gailestingumas, pakantumas, susivaldymas priimant tai, kas svetima.

5. Kinietiškai: pakantumas, kilnus elgesys kitų atžvilgiu.

Darome išvadą, kad apibrėžimuose yra nedidelių skirtumų, bet juose yra ir pakankamai daug bendra. Taigi tolerancijos branduolį sudaro šis teiginys: „Būtinybė gerbti kitų – „skirtingų žmonių“- teisė būti tuo, kuo jie yra, nekenkti jiems“.

Tolerancija padeda pasiekti supratimą, įveikti įtarumą bei baimę, atrasti bendrus interesus tuo pat metu gerbiant skirtybes. Todėl vienas svarbiausių pedagoginių tikslų – tolerancijos ugdymas.

„Pedagoginė tolerancija skleidžiasi visose mokytojo santykių srityse: santykiuose su mokiniais, su savo kolegomis bei mokinių tėvais. <…>

Jeigu kartu su J.A. Komenskiu manome, kad žmones išmintingus padaryti gali tik išmintingasis, iškalbingus – iškalbingasis, dorus – dorasis“, tai analogiškai galime teigti, kad tolerantiškus gali išugdyti tik tolerantiška mokytojo asmenybė. <…>

Tolerancija neatskiriama nuo mokyklos demokratinių pagrindų, nuo humanistinio ugdymo idėjos, nuo žmoniškų santykių sukūrimo mokykloje. Netenka abejoti, kad viena humanistinės mokyklos pedagogo asmenybės charakteristikų ir yra didelė tolerancija, liudijanti apie aukštą vidinę kultūrą, pedagoginės veiklos subtilumą. Pedagogo tolerantiškumas, kaip charakterio bruožas, dar skyla į daugelį kitų asmenybės savybių“ (2, p. 4-5).

V. Žemaičio nuomone, pedagogo tolerantiškumas remiasi šiomis pagrindinėmis jo asmenybės savybėmis:

• Dideliu intelektualiniu išprusimu ir plačiu akiračiu;

• Proto lankstumu ir dvasinio pasaulio turtingumu;

• Aukštu etinio mąstymo bei pažinimo lygiu;

• Giliu žmoniškumu ir emociniu jautrumu kitam asmeniui;

• Būdo švelnumu ir taikingumu, savikritiškumu ir kuklumu;

• Aukšta elgesio kultūra, taktiškumu.

„Pedagoginės tolerancijos antipodai yra mokytojo asmenybės intelektualinis ribotumas, proto nelankstumas, dvasinis atsilikimas bei vienpusiškumas, nekritiškumas, šiurkšumas, bukumas, tamsumas. <…> Tolerancija suteikia teisę ne tik turėti savas pažiūras, bet ir kritiškai vertinti kitų ar ginti savas. Žinoma, kritiškumas negali būti atskirtas nuo savikritškumo. Polemizuodamas su kitų pažiūromis ir įsitikinimais, kiekvienas pasitikrina savąsias. Žmogus, būdamas savikritiškas, visuomet yra abejojantis, tiriantis, ieškantis tiesos ir teisingumo. Mokydamasis iš savo ir kitų klaidų, jis tobulėja. Nesavikritiškas, savo tiesomis aklai tikintis asmuo, visuomet labiau linkęs ne į toleranciją, o į fanatizmą.

Svarbios pedagogo savybės, suponuojančios toleranciją, yra kantrybė ir pakanta. Apskritai kantrybė viena iš būtiniausių pedagogo asmenybės charakteristikų. Ji ypač reikalinga pedagogui bendraujant su mokiniais. <…> Pedagoginė tolerancija vaikams reikalauja didesnės kantrybės ir pakantos nei suaugusiems. Mokytojui tenka atsižvelgti į mokinių amžiaus savybes, <…> nedera pamiršti, kad mokinių vaikiškumo negalima uždrausti ir, kad su tuo reikia kiek įmanoma taikstytis. Dažnai tenka kantriai kęsti mokinių triukšmą ir šėlsmą. Tolerantiškas pedagogas nėra abejingas mokinių nedrausmingumui. Tik jis nesistengia jų „sutramdyti“, o ieško kitokių būdų, kaip mokinius nuraminti ir nuteikti darbui, sudominti dėstomąja medžiaga. <…>

Pedagoginė tolerancija suponuoja aukštą pedagogo kultūrą, išmintį, kilnumą. Kilnumas – vienas svarbiausių tolerantiškumo šaltinių. Kilnus pedagogas yra orus, susivaldantis, ramus. <…> Tolereantiškas pedagogas nuosekliai siekia tokios dvasinės darnos ir ramybės ne tik savyje, bet ir savo aplinkoje. Jis priešinasi viskam, kas sukelia mokykloje nedarną, priešiškumą ir konfliktus.

Tarpusavio mokytojų nepasitikėjimą bei priešiškumą
dažnai lemia netolerancija kitokių įsitikinimų ir pažiūrų bendradarbiams. <…> Ką duoda mokytojų tarpusavio antagonizmas? Tai didelė nelaimė mokykloje. Vieni mokytojai ieško argumentų prieš kitus, vieni kitus žemina ir menkina. Visi pikti, suirzę – nėra mokykloje nei darnos, nei ramybės. Todėl labai svarbu, kad mokykloje vyrautų tolerancija, kad įsitvirtintų darni kūrybiška atmosfera, kad visi pedagogai būtų susitelkę bendriems uždaviniams vykdyti, o mokykloje vyrautų palanki ir rami darbo atmosfera“ (2, p. 5-7).

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 854 žodžiai iš 2730 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.