Personalo vadyba
5 (100%) 1 vote

Personalo vadyba

TURINYS

ĮVADAS…………………………………………………………………………………………………………………………..3

1. PERSONALO ORGANIZAVIMAS ERDVĖS IR LAIKO POŽIŪRIU……………………………….4

1.1. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai………………………………………………………………….4

1.2. Vadovas ir jo pareigos……………………………………………………………………………………..6

1.3. Organizavimas laiko požiūriu…………………………………………………………………………..7

2. DARBO SU PERSONALU ORGANIZAVIMO FORMOS……………………………………………….8

2.1. Personalo tarnybos organizavimo tvarka…………………………………………………………….8

2.2. Personalo tarnybos organizavimas mažoje įmonėje……………………………………………..9

2.3. Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje………………………….9

3. PERSONALO DOKUMENTAVIMAS…………………………………………………………………………11

3.1. Personalo dokumentų bankas …………………………………………………………………………11

3.2. Atskaitomybė personalo srityje……………………………………………………………………….12

IŠVADOS……………………………………………………………………………………………………………………..13

LITERATŪRA………………………………………………………………………………………………………………14

ĮVADAS

Personalo organizavimas traktuojamas labai įvairiai. Vieni autoriai įtraukia tik įmonėje atliekamus, kiti – ir kitų organizacijų atliekamus darbus, vieni nagrinėja statistiškai, kiti dinamišką sistemą.

Siekiant kryptingai organizuoti darbą su personalu, reikia:

1. Išskirti pagrindines darbo kryptis:

2. Nustatyti kiekvienos krypties darbo turinį.

Personalo organizavimas apima labai daug uždavinių, jie, atsižvelgiant į jų sprendimo vietą, gali būti:

1. Metodiniai;

2. Organizaciniai

3. Vygdytojiški.

Įmonė tiesiogiai gali įvertinti ir išanalizuoti visus personalo naudojimo ypatumus, įgyvendinanti valdymo racionalizavimo priemones, tinkamiau naudoti jų darbą, tiksliai įvertinti visus kadrų skaičiui ir struktūrai įtakos turinčius veiksnius.

Personalo vadovui didesnėse įmonėse suteikiamas personalo direktoriaus statusas. Lietuvoje įmonėse tai daroma ne visada, dažniausiai dėl žemos personalo vadovų kvalifikacijos. Dera pagalvoti ir apie specialius statuso suteikimo procedūras.

Įmonės mąstymas gana siauras, savi interesai jai svarbiau nei visuomeniniai. Tai labai aktualu dabartinėmis Lietuvos sąlygomis, kai trūksta lėšų, deficitas dažnai mažinamas, mažinant išlaidas personalui ugdyti. Suprantama, Vyriausybė turi padėti įmonėms, kitaip pasekmės ateityje gali būti labai skaudžios.

1. PERSONALO ORGANIZAVIMAS ERDVĖS IR LAIKO POŽIŪRIU

Personalo organizavimo sistema – sudėtinga sistema, jai būdingi visi sudėtingų sistemų bruožai.

1. Sudėtinga organizacinė struktūra. Galima išskirti posisteminius pagal objektus (valdymo personalo, darbininkai), lygius (visas ūkis, šaka, įmonė), planavimo terminus (ilgalaikis – strateginis, vidutinių terminų ir trumpalaikis – operatyvusis planavimas), posisteminių funkcionavimo turinį (personalo parinkimas, paskirstymas, kvalifikacijos kėlimo organizavimas ir pan.).

2. Sistemos tikslai yra bendri, nustatyti remiantis bendrais įmonės, personalo politikos tikslais.

3. Personalo organizavimo sistema turi daug lygių, derinamas centralizuotas valdymas su atskirų posistemių autonomiškumu; joje, be vertikalių ryšių, jungiančių skirtingų lygių posistemius, yra ir horizontalų ryšių tarp vieno lygio posistemių.

4. Būdingas kryptingumas ir sudėtingi ryšiai tarp atskirų posistemių ir su aplinka. Vieno posistemio parametrų pasikeitimas būtinai sukelia kitų posistemių ir visos sistemos keitimąsi.

1.1. Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai

Personalo vadybos subjektai gali būti skirstomi į: vidiniu ir išorinius. Personalo vadybos subjektai priskiriami vidiniams ar išoriniams, priklauso nuo nagrinėjamos sistemos. Jei nagrinėjama sistema yra įmonė, tai vidiniai veiklos subjektai yra gamyboje ar kitoje įmonės veikloje ir valdyme dalyvaujantys

asmenysd irjų grupės.

Galima skirti dvi veiklos subjektų klasifikavimo nuostatas.

Personalo klasifikavimas pagal profesinę specializaciją yra įteisintas oficialiojoje statistinėje atskaitomybėje, skiriami darbininkai, tarp jų pagrindiniai ir pagalbiniai, vadovai, specialistai ir kiti tarnautojai.

Pagrindiniai darbininkai tiesiogiai gamina pagrindinę įmonės produkciją ar aptarnauja klientus. Pagrindiniai darbininkai aptarnauja pagrindinius darbininkus (sandėlinikai, transporto darbininkai, remontininkai ir pan.). Vadovai valdomąjį procesą veikia ne tiesiogiai, bet per jam pavaldų kolektyvą; jie nustato ir suderina santykius tarp atskiras valdymo funkcijasd atliekančių tarnybų, parenka darbuotojus, organizuoja bendrą valdomosios sistemos darbą. Dirbant su žmonėmis, be tam
tikrų asmeninių savybių, vadovams reikia psichologijos, etikos ir panašių sričių žinių.

Vadovas – tai žmogus, galintis priimti sprendimus pagal savo kompetenciją įvairiuose jam patikėto kolektyvo veiklos srityse, atsakingas už valdomo padalinio veiklos rezultatus, veikiantis jam patikėtą kolektyvą specifinėmis vadovavimo priemonėmis. Vadovas spęsdamas gamybinius ekonominius ir organizacinius valdymo uždavinius veikia kaip valdomosios ir valdančiosios sistemos organizatorius. Dirbti kiekviena minėta kryptimi reikia atitinkamos vadovo kvalifikacijos: šiuolaikinėmis sąlygomis vadovas ne tik pareigybė – tai ypatinga profesija. Dėl informacijos gausos, daugybės sp[rendimų variantų reikia perprasti šioulaikinę skaičiavimo techniką, išmanyti matematinius metodus, valdymo sprendimų priėmimo procedūras.Ūkiniai vadovai skiriasi ir pagal darbų sudėtį. Jie skistomi į:

1. Linijinius;

2. Funkcinius.

Linijiniai vadovai atsakingi už gamybinių padalinių veiklą. Iš šių vadovų paprastai nereikalaujama smulkiai žinoti, kaip vygdyti kiekvieną konkrečią funkciją. Sprendiant dalinius klausimus, jiems medžiagą paruošia funkciniai skyriai ar specialistai. Funciniai – tik už tam tikros valdymo funkcijos vygdymą. Funkcinis vadovas veikia ir kaip vadovas, t.y. koordinuoja jam patikėto kolektyvo darbą, ir kaip specialistas – kompetingas duoti atsakymą į klausimus, susijusius su jo kuruojamos funkcijos vygdymu. Vadovai yra skirstomi pagal valdymo lygį – rangą. Vadovai skirstomi pagal: žemutinio valdymo lygio – pirminio kolektyvo vadovus, vidutinio ir aukščiausiojo lygio vadovus.

Specialistai yra profesionaliai parengti dirbti kitose (ne vadovavimo) srityse. Tai ekonomistai,vadybinikai, teisinikai, inžinieriai, kurių uždavinys parengti konkrečių sričių sprendimus. Galutinai sprendimus patvirtina vadovai, nors konkrečioje srityje specialistams gali būti suteikta sprendimo priėmimo teisė.

Kiti tarnautojai (technikai, operatoriai, mašininkės, sekretorės) techniškai aptarnauja vadovus ir specialistus.

Klasifikuojant personalą pagal santikį su kapitalu (kapitalo savininkas), skiriamos dvi grupės: dabdaviai bei jų įgalioti asmenys ir darbuotojai. Dardavys pats gali nedirbti įmonėje, o valdyti ją per patikėtuosius asmenis (administracija, valdymo personalas). Darbuotojų atžvilgiu jie atlieka organizavimo, efektyvumo didinimo ir kontroles funkcijas, jose be bendradarbiavimo esama ir prievartos elementų. Adminisracija ir darbuotojai, sprendžia daugelį problemų, yra konkuruojančios šalys.Orgavizaciniu požiūriu darbo su personalu organizavime galima išskirti:

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 874 žodžiai iš 2807 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.