Petro sabaliūno paveikslas jono biliūno pasakojime ubagas pavaizduotos labai svarbios ir šiuolaikiniam pasauliui būdingos problemos
5 (100%) 1 vote

Petro sabaliūno paveikslas jono biliūno pasakojime ubagas pavaizduotos labai svarbios ir šiuolaikiniam pasauliui būdingos problemos

Jonas Biliūnas „Ubagas“

REFERATAS

J.Bilūno Biografija

Jonas Biliūnas – lyrinės lietuvių prozos pradininkas. Jis gimė 1879 m. balandžio 11 d. Niūronių kaime Anykščių valsčiuje, pasiturinčių ūkininkų šeimoje.

Gimnazijai J. Biliūną paruošė kaimo daraktorius (mokytojas). 1891-1899 m. būsimasis rašytojas mokėsi Liepojos gimnazijoje. Čia įsitraukė į visuomeninę, politinę veiklą. 1893 m. mirė J.Biliūno tėvai. J.Biliūnas, atsisakęs stoti į kunigų seminariją, neteko giminių materialinės paramos. Vertėsi privačiomis pamokomis.

1900 m. J.Biliūnas įstojo į Tartu (Dorpato) universiteto medicinos fakultetą. Už dalyvavimą studentų demonstracijose 1901 m. iš universiteto buvo pašalintas.

1901-1902 m. gyveno Liepojoje, Šiauliuose ir Panevėžyje, vertėsi pamokomis, rašė į lietuviškus laikraščius. 1903 m. įstojo į Leipcigo Aukštąją prekybos mokyklą, kur greta studijų domėjosi literatūra. 1904 m. įstojo į Ciuricho universitetą studijuoti literatūros. Sveikatai pablogėjus, J.Biliūnas 1905 m. grįžo į Lietuvą. Tais pačiais metais išvyko gydytis į Zakopanę, vasaromis gyveno Lietuvoje (Niūronyse, Rozalime, Kačerginėje). Tuo metu daug rašė. Pirmoji grožinė knyga „Įvairūs apsakymėliai“ išėjo 1906 m. Rašė ir literatūros kritikos bei istorijos, publicistikos straipsnius, mokslo populiarinimo, politinio pobūdžio brošiūras.

Mirė 1907 m. gruodžio 8 d. Zakopanėje; 1953 m. palaikai perkelti į Lietuvą ir palaidoti Liūdiškių piliakalnyje netoli Anykščių.

J.Bilūnas

Jono Biliūno kūryba

Visas kūrybinis Jono Biliūno palikimas sudaro du jo “ Raštų “ tomus. Jis parašė daugiau kaip trisdešimt apsakymų , keliolika eilėraščių , straipsnių literatūros klausimais , politinių ar mokslo populiarizacijos brošiūrų , paliko plačią korespondenciją – laiškus draugams. Kiekviena J. Biliūno literatūrinio darbo sritis savotiškai įdomi, tačiau didžiausių laimėjimų jis pasiekė prozoje.

Eilėraščiai. Daugiausia eilėraščių J.Biliûnas parašė savo kūrybinio kelio pradžioje – 1900-1902 m. Juose iškyla darbo

žmonių kovos dėl laisvės vaizdai („O saule, saulute „, „Kalinys „), naujai sprendžiama meilės tema – meilė padeda kovotojui nugalėti ir su mylimąja jis eina “ pirmyn keliu atgaivintos žmonijos “(“Mano lelija “, “Esmu tau dėkingas “).

Iš ankstivųjų J. Biliūno eilėraščių reikšmingiausias – “Draugams“ . Čia autorius kreipiasi į draugus – kovotojus dėl socializmo, šaukia juos ginti vargdienių teises , visą jaunatvišką jėgą atiduoti gyvenimo kūrimui:Draugai ! Juk da jauni mes esam visi,

Da dega mūs širdys krūtinėj,

Da rankos mūsų tiprios, mintis da drąsi,

Da trokštam tarnaut mes žmonijai.

Tad ženkim iš vieno mes drąsiai pirmyn,

Raudoną vėlia iškelkim

Ir, panėius nelaisvės numetę tolyn,

Ant amžių vergiją prakeikim. Toks entuzijastingas, jaunatviųškai veržlus poeto kreipimasis į kovos draugus naujai nuskambėjo ano meto revoliucinėje Lietuvių poezijoje.

Prie poezijos J. Bilūnas dar kartą grįžo 1905 m. sukurdamas eilėraščius “Kalnuose“, “Kad numirsiu, man’ pakaskit“ ir keturis sonetus (“Kūdikystės aidas“,“Viltis“). Vieniems jiems būdingos antikarinės nuotaikos, kitiems – nuoširdūs kūdikystės prisiminimai, tretiems – šviesūs kalnų vaizdai.

Proletarinės tematikos apsakymai. Jau pirmiesiems J. Biliųno apsakymas (“Klebonas“,“Per sapną“) būdingos demokratinės antiklerikalinės idėjos. Juose rašytojas, nors ir naivokai, jau kėlė svarbius išsivadavimo iš socialinės ir dvasinės priespaudos klausimus.

Naujas žingsnis jo kūrybiniame kelyje buvo apsakymai “Pirmutinis streikas“, “Be darbo“. Tai kūriniai proletarijatogyvenimą ir kovą.

“Pirmutinis streikas“ prasideda šviesiu džiugiu akordu : žinia apie streiką maloniai sujaudina ir pavasariškai nuteikia pasakotoją ir Rokų – du jaunus moksleivius, kurie savo akimis pirmą kart pamato darbininkų klasės jėgą.Darbininkų demonstraciją rašytojas vaizduoja jaunuolio akimis, reikšdamas jo susižavėjimą ir nustebimą. J. Biliūno nupiešta darbininkų masė – tai jėga, prieš kurią dreba fabrikantai, pirkliai, visokie ponai, kuriai nieko negali padaryti nė policija.

“Pirmutinis streikas“ – labai šiltas, emocingas kūrinys. Nes čia į viską pažiūrime jautriomis pasakotojo akimis, visur jaučiame jo reagavimą, ir mus pagauna ta revoliucinė nuotaika, neapykanta smurtui ir išnaudojimui.

Alegorinį apsakymą “Laimës žiburys“ J. Biliūnas parašė, veikiamas 1905 – 1907 m. revoliucijos nuotaikų. Apsakyme ryškiai atsispindi rašytojo tikėjimas, kad tik revoliucinė kova atneš liaudžiai pergalę.

“Laimės žiburyje“ rašytojas pasakoja apie stebuklingą žiburį, pasirodžiusį ant aukšto, stataus kalno. Vienas senelis išaiškina susirinkusiai miniai, kad tas, kuris užkops ant kalno ir ranka palies žiburį,
padarys visus žmones laimingus. Tačiau pasiekti kalno viršūnę būsia ne taip jau lengva: baidysiančios šmėklos, o kas išsigąs ir pažiūrės atgal, pavirs akmeniu. Pagaliau tas, kuris pasieks žiburį ir jį palytės, taip pat pavirs akmeniu, savo mirtimi atnešdamas laimę kitiems.

Apsakyme rašytojas pabrėžia, kad kova reikalauja daugybės aukų, bet tos aukos prasmingos: žuvusiųjų draugų drąsa kitų kovotojų širdyse žadina stebuklingą galią, kuri jiems padeda lipti į kalną. Ir štai po daugelio metų, kritus gausybei aukų , drasuolių miniai šturmuojant kalno viršūnę , saujeliai drąsuolių pagaliau pavyksta ją pasiekti ir palytėti žiburį. Ir tada išsipildo senelio pranašystė – visi žmonės tampa laimingais.

Kituose apsakymuose, parašytuose 1905-1907 m. J. Biliūnas dažniausiai vaizdavo valstiečių gyvenimą. Jam mažiau negu Žemaitei, rūpėjo kaimo buities reiškiniai ir socialiniai konfliktai.

Šviesūs moraliniai liaudies žmogaus pradai iškyla apsakymuose „Žvaigždėje“ ir „Lazdoje“.

Socialinės skriaudos motyvai atsispindi apsakymuose „Ubagas“ ir „Brisiaus galas“.

„Liūdna pasaka“- paskutinis ir didžiausias J. Biliūno kūrinys. Kūrinio veiksmą rašytojas nukelia į 1863 m. sukilimo laikotarpį.

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 925 žodžiai iš 1845 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.