Pjovimo rezimu itakos pjovimo temperaturai tyrimas laborator labaratorinis
5 (100%) 1 vote

Pjovimo rezimu itakos pjovimo temperaturai tyrimas laborator labaratorinis

PJOVIMO REŽIMŲ ĮTAKOS PJOVIMO TEMPERATŪRAI TYRIMAS

Labaratorinis darbas Nr.4

Darbo tikslas:susipažinti su šiluminiais reiškiniais pjovimo procese, eksperimentiškai ištirti pjovimo greičio v, pastūmos s ir pjovimo gylio t įtaką pjovimo temperatūrai, sudaryti empyrinę formulę pjovimo temperatūros radimui.

1.Detalė;

2.Tekinimo peilis;

3.Varinis peilis;

4,7,11.Izoliaciniai tarpikliai;

5.Arkliuko iltis;

6.Gyvsidabrinis EVJ nuėmiklis;

8.Laidai;

9.Milivoltmetras;

10.Jungiklis;

Bandymų serija Bandymo Nr. Bandinio skersmuo D,mm Pjovimo režimo elementai Milivolt

metro parodymai Pjovimo temperatūra θ oC

n

aps/min v

m/min t

mm s

mm/aps

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. 1 40 370 46,5 0,5 0,1 4 200

2 1,0 5 325

3 1,5 6 350

4 2,0 7 500

5 2,5 8 525

II. 1 40 370 46,5 1,0 0,1 4 200

2 0,21 5,5 375

3 0,3 7 500

4 0,42 8,5 625

5 0,6 9,5 700

III. 1 40 280 35,17 1,0 4 200

2 370 46,47 6 350

3 510 64,06 7,5 525

4 750 94,20 9,5 700

5 900 113,04 11,5 875

PJOVIMO RĖŽIMŲ ĮTAKA APDIRBTO PAVIRŠIAUS ŠIURKŠTUMO TYRIMAS NAUDOJANT MATEMATINĮ EKSPERIMENTINĮ PLANAVIMĄ

Laboratorinis darbas Nr.5

Darbo tikslas:susipažinti su eksperimentų planavimo metodika tirent metalo pjovimo procesus, sudaryti analitinę išraišką (polinomą),nusakančią paviršiaus šiurkštumo priklausomybę nuo pjovimo greičio, pastūmos ir pjovimo gylio.

Faktorių kodavimas ir jų kitimo lygiai:

Faktoriai Kodiniai pažymėjimai Natūriniai faktorių lygiai

+1 0 -1

Pjovimo greitis

v,m/min. x1 max.

240 vid.

160 min.

80

Pastūma s

mm/aps. x2 max.

0,8 vid.

0,5 min.

0,2

Planavimo matrica ir bandymų rezultati:

Bandymo Nr. xo x1 x2 x1x2 Ra matavimo rezultatai yv ŷv

y1(Ra1) y2(Ra2) y3(Ra3)

1 + + + + 3,7 4,1 3,6 3,8 3,8

2 + – + – 9,5 8,8 9,1 9,133 9,13

3 + + – – 3,4 3,0 3,6 3,333 3,33

4 + – – + 4,8 4,2 4,5 4,5 4,5

čia n – bandymų skaičius (n = 4);

Lygties dispersijų skaičiavimo lentelė:

Bandymų Nr. (y1 – yv)2 (y2 – yv)2 (y3 – yv)2

1 0,01 0,09 0,04 0,14

2 0,1369 0,1089 0,0009 0,2467

3 0,0049 0,1089 0,27 0,4279

4 0,09 0,09 0 0,18

Kadangi G