Planavimas
5 (100%) 1 vote

Planavimas

Planavimas

Teminė sritis – vaiko asmenybės vystymosi trukdžiai išsiskyrusioje šeimoje ir socialinio darbo metodai su tokiais vaikais. Ši teminė sritis yra tapdiscipliniame kontekste: psichologiniame ir socialinio darbo, apima interpersonalinį lygmenį ir socialinės veiklos metodus.

Problemos apibrėžimai:

· Vaikų, augančių išsiskyrusiose šeimose, adaptacijos sunkumai mokykloje;

· Tėvų skyrybų neigiamas poveikis vaiko savivertei;

· Išsiskyrusiose šeimose augančių vaikų atskirtis bendraamžių tarpe;

· Bendraamžių požiūris į vaikus, augančius išsiskyrusiose šeimose;

· Mokytojų požiūris į išsiskyrusiose šeimose augančius vaikus.

Problemos pagrindimas.

Galutinė problema – tėvų skyrybų neigiamas poveikis vaiko savivertei.

Skyrybos yra toks procesas, kuris skaudžiai paliečia ne tik sutuoktinius, bet ir vaikus. Vaikas išgyvendamas tėvų skyrybas dažnai linkęs kaltinti save, kad jis padarė ne viską, jog šeima neiširtų. Vaikų jaučiama kaltė gali būti išorinė ir vidinė. Išorinė – su jų auklėjimu susiję tėvų tarpusavio nesutarimai. Vidinė – susijusi su vaiko įsitikinimu, kad tėvai išsiskyrė todėl, kad jis buvo blogas. Savęs kaltinimas ir laikymas save blogesniu už tuos, kurie turi šeimas ugdo vaiko menkavertiškumo jausmą. Po skyrybų kyla materialinių sunkumų, keičiasi bendravimas su tėvais bei aplinkiniais, vaiką ima veikti daugybė įvairių stresorių, kurie didina jo nepasitikėjimą savimi. Tai gali sąlygoti elgesio, bendravimo, mokymosi problemas. Nauja padėtis po skyrybų trukdo vaikui jaustis lygiaverčiu partneriu su bendraamžiais, o tai skatina žemą savivertę, izoliaciją. Tėvų skyrybos pažeidžia vieną svarbiausių bręstančios vaiko asmenybės poreikių – saugumą, dėl to vaikas gali tapti gynybiškas, nepasitikėti žmonėmis, jaustis vienišas ir nereikalingas. Žema savivertė neigiamai veikia ne tik individo veiklą, bet ir asmenybės vystymosi efektyvumą.

Objektas – tėvų skyrybų poveikis vaiko savivertei. Objekto tipas – ryšys (priežastinis).

Tyrimo klausimas: ar tėvų skyrybos daro poveikį vaiko savivertei? Tai yra uždaras klausimas.

Hipotezė – tėvų skyrybos daro poveikį vaiko savivertei.

Kintamieji: nepriklausomas kintamasis – tėvų skyrybos, priklausomas kintamasis – vaiko savivertė.

Tikslas – įvertinti tėvų skyrybų poveikį vaiko savivertei ir išsiaiškinti vaikų savivertės stiprinimo galimybes socialiniame darbe.

Uždaviniai:

1. Teoriškai apibrėžti tėvų skyrybas;

2. Teoriškai paaiškinti vaiko savivertės formavimosi ypatumus;

3. Remiantis literatūros šaltiniais, parengti vaiko savivertės stiprinimo teorinį modelį;

4. Teoriškai pagrįsti tėvų skyrybų poveikį vaiko savivertei;

5. Empiriškai įvertinti tėvų skyrybų poveikį vaiko savivertei;

6. Apibendrinus tyrimo duomenis, parengti rekomendacijas socialiniams darbuotojams, dirbantiems su vaiku ir šeima, apie skyrybų poveikį vaiko savivertei.

Tyrimui atlikti pasirinktas kiekybinis tyrimo metodas. Tyrimo strategija: kiekybinis, atrankinis, diagnostinis, individualus. Tyrimo tipas – priežastinis lyginamasis, nes tyrimo objektas yra poveikis ir tyrimo paskirtis jį nustatyti. Tyrimas turi populiaciją, iš kurios formuojama imtis.

Skyrybos yra šeimos krizė, paliečianti kiekvieną jos narį. Krizė yra neigiamas pokytis ir nuo to, kaip ji sprendžiama ir išgyvenama, priklauso tolesnis asmens funkcionavimas. Tyrime skyrybos grindžiamos Linderman ir Caplan krizių teorija. Savivertė – tai savęs, savo sugebėjimų ir poelgių vertinimas; svarbus elgesio reguliuotojas. Tai glaudžiai susiję su mąstymu, kuris veikia žmogaus elgesį. Remiantis savęs suvokimu ir vertinimu, savivertė tyrime grindžiama J. Piaget kognityvine teorija.

Nepriklausomas kintamasis – tėvų skyrybos, todėl populiacijai ir imčiai sudaryti pasirenkami vaikai, kurių tėvai išsiskyrę ir tie, kurių tėvai neišsiskyrę, nes tyrimui reikalingos dvi grupės. Tyrimo populiacija – visi Kauno miesto vaikų dienos centrų vaikai. Tyrimo imtis – penkių Kauno miesto vaikų dienos centrų vaikai. Imtis atrenkama blokinės atsitiktinės atrankos būdu. Iš Kauno mieste esančių aštuonių vaikų dienos centrų atsitiktinai atrenkami penki ir juose pateikiami savivertės matavimo testai (žiūrėti priede nr. 1) visiems vaikams. Po testavimo tyrimui atrenkamos dvi respondentų grupės: vaikai, kurių tėvai yra išsiskyrę ir vaikai, kurių tėvai neišsiskyrę. Tai išsiaiškinama teste respondentams pateikus klausimą – ar jų tėvai išsiskyrę.

Duomenų rinkimo metodas – testavimas. Duomenų rinkimo priemonė – savivertės testas . Savivertės skalė sudaryta Bruce R. Hare (1985), paimta iš Fischer, J., Corcoran, K. (1994). Measures for clinical parctice. Second edition. New York: A division of Macmillan. Ši skalė sudaryta iš 30 teiginių ir skirta mokyklinio amžiaus, 10 metų ir vyresnių, vaikų savivertės įvertinimui. Skalė susideda iš trijų mažesnių skalių (po 10 teiginių), kurios apima skirtingas sritis: bendraamžius, mokyklą ir namus. Visų 30 teiginių suma yra suvokiama kaip bendros savivertės įvertinimas. Respondentams pateikiamas testas sudarytas iš savivertės skalės ir trijų klausimų, kurie skirti nustatyti ar respondentų tėvai išsiskyrę ir respondentų amžių bei lytį.

Kintamųjų reikšmių kodavimas
(žiūrėti priede nr. 2).

Nuo 1 iki 30 imtinai yra ranginiai kintamieji. Savivertės skalės teiginių (kintamųjų), turinčių teigiamą prasmę, kurių eilės numeriai teste: 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 24, 26, 28, 30, reikšmės yra koduojamos taip:

Visiškai nesutinku – 1;

Nesutinku – 2;

Sutinku – 3;

Visiškai sutinku – 4.

Savivertės skalės teiginių (kintamųjų), turinčių neigiamą prasmę, kurių eilės numeris teste: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, reikšmės koduojamos atvirkščiai:

Visiškai nesutinku – 4;

Nesutinku – 3;

Sutinku – 2;

Visiškai sutinku – 1.

Visų 30 skalės teiginių suma įvertina bendrą savivertę. Didesnė suma rodo aukštesnę savivertę.

31 kintamasis – dichotominė skalė. 32 kintamasis – vardų skalė. 33 kintamasis santykinis.

Duomenų apdorojimas.

Pirminiai duomenys – testai. Duomenys koduojami ir suvedami į matricą (žiūrėti priede nr. 3) SPSS programoje. Bus apskaičiuojami dviejų grupių vidurkiai ir atliekamas statistinų skirstinių palyginimas. Bus nustatomas vidurkių skirtumas ir jo reikšmingumo lygmuo. Kadangi gretinami skirtingų grupių duomenys, tai tyrimo statistinė procedūra – nepriklausomi T – testai.

Priedai

Priedas nr. 1

Aš esu Kristina Girtaitė, Vytauto Didžiojo Universiteto I kurso socialinio darbo magistrantė. Šiuo metu atlieku tyrimą, kurio tikslui reikalinga įvertinti vaikų savivertę. Tavo dalyvavimas šiame tyrime yra labai svarbus. Garantuojamas Tavo atsakymų anonimiškumas. Prašau, atsakinėjant į klausimus, pasirinkti vieną, Tau labiausiai tinkantį atsakymą.

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 952 žodžiai iš 1902 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.