Poetinio teksto interpretacijos teorija ir praktika j degutytės eilėraštis antigonė
5 (100%) 1 vote

Poetinio teksto interpretacijos teorija ir praktika j degutytės eilėraštis antigonė

VILNIAUS BALTUPIŲ VIDURINĖ MOKYKLA

Lietuvių k. ir literatūros mokytoja metodininkė N.Žiobienė

PAMOKOS TEMA: ,,Poetinio teksto interpretacijos teorija ir praktika. J.Degutytės eilėraštis ,,Antigonė”( 11 kl. 2 pam.).

Integracija su kitais dalykais: su kultūros istorija, filosofija, informacinėmis technologijomis.

Tikslai ir uždaviniai :

1.Ugdyti gebėjimus analizuoti ir interpretuoti poezijos kūrinius, pasitelkiant įvairias mokymosi, įgūdžių formavimo ir gilinimo strategijas.

2.Mokytis analizuoti lyrikos kūrinį, integruojant literatūrologiją, interpretacijos teoriją ir praktiką.

3.Panaudoti informacines technologijas, suteikti pamokai vaizdumo, efektyvinti mokymąsi.

4.Ugdyti moksleivių gebėjimą argumentuotai reikšti savo nuomonę, polemizuoti, kritiškai mąstyti ir vertinti.

Metodai:

1.Euristinis pokalbis.

2.Probleminiai klausimai.

3.Raiškus kūrinio ištraukos deklamavimas.

4.Analizė ir interpretacija.

5.Vaizdinės medžiagos ( skaidrių, schemų) demonstravimas, komentavimas.

6.Įsivertinimo užduotys.

7.Mokytojos aiškinimas.

Priemonės :

Moksleivių ( mokytojai konsultuojant) parengta kompaktinė plokštelė, kurioje sukaupta teorinė medžiaga apie poetinio teksto analizę ir interpretaciją; skaidrės emociniam moksleivių nuteikimui ( J.Degutytės portretai, spektaklių ,,Antigonė“ pastatymai); kūrinio tekstas, užduotys savarankiškam darbui.

Svarbiausi darbo etapai:

1. Emocinis nuteikimas: teatrinis dramos likimas; Antika, atgijusi XX a. rašytojų kūryboje.

2. Pamokos temos, tikslų skelbimas.

3. Raiškus kūrinio skaitymas.

4. Integruota veikla: lyrikos kūrinių specifika, struktūros elementai ir J.Degutytės eilėraščio ,,Antigonė“ analizė ir interpretacija.

5. Įsivertinimo užduotis.

6. Teksto interpretacijos surašymas (darbas grupėje).

7. Apibendrinimas.Moksleivių darbo įvertinimas.

Įvadinė pamokos dalis

Pastaba.Tai, kas pabraukta, demonstruojama ekrane.

1. ,,Kas tu esi, eilėrašti?“-tai ir V.Daujotytės knygos ( 1980 m.) pavadinimas.

2.Pamokos tikslų skelbimas. Šios pamokos tikslai- susipažinti su lyrika, pajusti šios literatūros rūšies specifiką, ypatingumą, pasimokyti analizuoti, interpretuoti poezijos kūrinius. Sužinosite ir svarbiausias sąvokas, vartojamas kalbant apie poeziją. Tai bus pirmoji artimesnė pažintis su poezija 11 klasėje.

Šių tikslų sieksime integruotai- derindami interpretacijos teoriją su praktine veikla- J.Degutytės eilėraščio ,,Antigonė“ nagrinėjimu.

4.Demonstruojamas J.Degutytės (1928 – 1990) portretas.

Eilėraščio pristatymas.

J.Degutytė laikoma neoromantike – Salomėjos Nėries kūrybos tradicijų tęsėja. 1967m. išleistame J.Degutytės rinkinyje ,,Pilnatis“ yra eilėraščių ciklas ,,Rolės“. Ciklą sudaro 7 eilėraščiai: I- asis- ,,Antigonė“ (1966) , ,,Judas“, ,,Don Kichotai“, „Šecherezada“, ,,Odisėjas“, ,,Tilis Ulenšpigelis“ (vok. ? rašytojo kūrinio personažas?- kūrinyje reiškiama mintis, kad niekas niekada negali būti užmiršta, nes ,,beldžiasi į širdį pelenai“) , ,,Hamletas“- šie vardai, be abejonės, yra girdėti. Kiekviename ciklo eilėraštyje poetė persikūnija į literatūrinių ar mitinių personažų rolę (vaidmenį,) kuria poetinę situaciją ir išreiškia idėją, kylančią iš literatūrinių personažų likimo ar jų siekių. Taigi į minėtų literatūrinių personažų likimą J.Degutytė pažvelgė XXa. žmogaus- moters žvilgsniu.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Integruotas kūrinio nagrinėjimas.

Temos ir užduoties skelbimas: Lyrikos kūrinio komponentai.

J.Degutytės eilėraštis.,,Antigonė.“

Lyrikos kūrinys – prasmių sankaupa, kylanti iš daugelio kūrinio komponentų. Juos nagrinėjant ryškėja gilioji kūrinio prasmė. Sužinosite, kokie yra lyrikos kūrinio komponentai, jų paieškosime J.Degutytės ,,Antigonėje“.

Užduotis. Išsirašyti svarbiausius eilėraščio komponentus.Visa pamokos medžiaga jums bus prieinama (CD). Galutinis darbo rezultatas – J.Degutytės eilėr. ,,Antigonė“ interpretacija, jos surašymas ( darbas poroje).

Eilėraščio deklamavimas ( iš anksto pasirengęs mokinys).

Kas tapo kūrinio impulsu?

( Sofoklio ,,Antigonė“, o pirminis šaltinis- graikų Tėbų ciklo mitai).

Kokios eilėraščio siužetinės linijos ar motyvai atėję iš Sofoklio ,,Antigonės“ ar Tėbų ciklo mitų?

( 1.Meilės siužetinė linija ( atsisveikina su sužadėtiniu).

2.Tironija, vergystė.

3. Sesuo nepaklūsta tironui ir pasiryžta palaidoti brolį.)

Šie kūriniai ir Antikos kultūra – J.Degutytės eilėraščio kontekstas. Kontekstas – lot. susietas. Jis paaiškina, papildo kūrinio prasmę, už teksto esantys dalykai priartina prie teksto gelmės.

KONTEKSTAS – TEKSTO APLINKA, IŠ KURIOS TEKSTAS IŠAUGA IR KURIOS PĖDSAKŲ LIEKA TEKSTE.

Kas apskritai tampa literatūros kūrinio kontekstu?

1. Rašytojo biografija, asmenybės raiška.

2. Visa rašytojo kūryba, jos bendrieji
bruožai.

3. Kūrinio vieta rinkinyje, kūryboje.

4. Literatūros srovė.

5. Kitų menininkų kūriniai.

6. Gyvenamoji epocha, jos realijos, papročiai, kūrinio parašymo laikas.

7. Tradicijos ir kultūra ( realybė, pasaka, Biblija, mitologija, istorija,…).

8. Jei nagrinėjama ištrauka, – visas kūrinys.

Užduotis. Kas tapo, galėjo tapti ,,Antigonės“ kontekstu? Padarykite prielaidas. Remdamiesi tekstu sukonkretinkite, išsakyti asociacijas.

(1. Rašytojos ( moters ) domėjimasis dramatiškais moterų likimais – darė įspūdį stiprios asmenybės- realios ( Putinas, Čiurlionis, Nėris) ar literatūrinės. Rašyt. domisi literatūros, meno, kultūros istorija. Įkvėpimo ieškoma kitų menininkų kūryboje.

2. Apmąstyti literatūrinę patirtį – modernios literatūros ženklas.//Tai pirmas ciklo eilėraštis – įvadinis, programinis, labai svarbus.

3. Neoromantikų ( ir romantikų) domėjimasis praeitimi, jos poetizavimas.

4. Visas ciklas ir šis eilėraštis parašytas tarybiniais metais. Daug ko negalima buvo pasakyti atvirai. Į dramatišką tautos dabartį poetė pažvelgia per senuosius mitus (tironas, žmonės vergai, situacija pokaryje ,, brolis prieš brolį“ ) , pasaulio klasikos kūrinius.)

Išvada. J.D. kūrinyje neminimi vardai, Antigonės-tik pavadinime. Tai orientuoja į platesnę, visuotinesnę prasmę- vadinasi, apmąstomos universalesnės tautos, žmonijos būties situacijos. Pati J.D.yra pasakiusi, kad literatūroje yra vaizduojama tai, kas plaka tūkstančiuose širdžių.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 897 žodžiai iš 2775 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.