Politinio proceso raida ir satadijos
5 (100%) 1 vote

Politinio proceso raida ir satadijos

Politika yra visuomenę organizuojanti, reguliuojanti ir kontroliuojanti sritis, todėl ji yra santykinai savarankiška ir nepriklausanti nuo ekonomikos, ideologijos, kultūros, teisės ir kitų sričių, šia prasme politika yra viršesnė už jas. Kartu politika nėra atskirta nuo kitų visuomenės gyvenimo sričių, o prasiskverbia į jas ir lemia visus visuomenės gyvenimo elementus.

Įdomu pamąstyti, kaip formuojama politika, kaip ji įgyvendinama, kokias stadijas praeina.

Prezidentai ir ministrai pirmininkai, kabinetų sekretoriai ir ministrai, merai ir gubernatoriai, įstatymų leidėjai ir biurokratai yra labiausiai matomi viešosios politikos formavimo dalyviai, jiems pernelyg daug dėmesio skiriama spaudoje, politikos kursuose ir visuomenės sąmonėje. Tačiau, kadangi daugybė žmonių ir socialinių jėgų veikia viešosios politikos rezultatus, klaidinga yra valdžios postus užimančius laikyti „pagrindiniais politikos formuotojais“, „lyderiais“ arba „sprendimų priėmėjais“.

Šiame darbe aš pamėginsiu atskleisti politikos sampratą, taipogi apibrėžti politinį procesą bei remiantis literatūra, teorinėmis ir praktinėmis žiniomis paanalizuoti kokios gi yra politinio proceso stadijos Lietuvoje.

Rašydamas šį darbą pagrinde remsiuosi Charles E. Lindblom, Edward J. Woodhouse knyga “Politikos formavimo procesas”, Wojnich Lamentowicz knyga “Šių laikų valstybė”, “Valstybės pagrindų “II dalimi bei Wayne Parson-o knyga “Viešoji politika” ir kt.

1. POLITIKOS SAMPRATA

Politika labai talpus, sudėtingas, įvairus, sunkiai api-brėžiamas reiškinys, dažnai įvardijamas kaip pati sudė-tingiausia politologijos kategorija. Politiką suvokti nėra lengva dėl jos įvairiapusiškumo, o tai akivaizdu vien pri-siminus tokias plačiai vartojamas sąvokas: vidaus ir tarp-tautinė politika, ekonominė, agrarinė, socialinė politika, socialdemokratų politika, liberalų politika, Izraelio politika, Reigano politika ir t.t

1. Senovės graikų kalba politike – tai valstybės valdymo menas, t.y. bendro žmonių gyvenimo visuomenėje or- ganizavimo ir nuolatinio reguliavimo veikla. Savo turiniu būdama viešųjų reikalų tvarkymo procesas, mūsų kasdienybėje ji reiškiasi valdymo, valdžios santykių pavidalu.

2. Politikos terminas kilo iš graikų kalbos žodžio politea – visuomeninė organizacija, susijusi su miesto-valstybės (polio) valdymu. Terminas politika paplito po graikų filosofo Aristotelio (384-322 m. pr.Kr.) traktato „Politika“, kuris buvo skirtas valstybei, valstybės valdymui, skir-tingoms to valdymo formoms tirti.

3. Politikos ištakos susijusios su valstybių formavimusi, t.y. civilizuotos žmonijos egzistencija. Politika tapo galima, kai viešoji valdžia- atsiskyrė nuo privačios valdžios – nuosavybės. Bendruomeninė savivalda išsivystė į res-publikos tipo politinę organizaciją. Dalyvavimas valdyme tapo kiekvieno graiko teise ir pareiga. Todėl antikinėje Graikijoje ieškome ir politinės visuomenės organizacijos užuomazgų.

Iki XIX a. pabaigos politika tradiciškai buvo aiškinama:

 Kaip mokslas apie valstybę.

 Kaip jos valdovų ir vyriausybės veikla tvarkant valstybe ir visa tai, kas su tuo susiję, nes nuo seniausių laikų valstybė buvo civilizuoto gyvenimo pradžia ir pabaiga.

 Valstybėje galiojo visiems privalomi įstatymai, valstybinė organizacija sudarė sąlygas sėkmingai gintis nuo išorės priešų. Atitinkamai ir politikos mokslas (tada toks terminas nebuvo vartojamas) buvo mokslas apie valstybe, jos institucijas, jos valdymo formas.

Permainos, įvykusios nuo seniausių laikų iki naujausių laikų, praplėtė ir pačią politikos sampratą. Remiantis įvairiais požiūriais į politiką, galima pamėginti jos esmę aptarti bendresniu aspektu:

 Politika – tai valstybės reikalų tvarkymo teorija ir praktika.

 Visuomenės socialinių grupių ir atskirų žmonių veikla siekiant išsaugoti ir panaudoti valstybinę valdžią savo interesams.

 Visuomeninė veikla, apibrėžianti valstybės uždavinius ir organizuojanti jų realizavimą.

 Politika – veikla, kurią vykdo formalios socialinės grupės (organizacijos) sprendimų centras, siekiantis įgyvendinti apibrėžtus tikslus tam tikromis priemonėmis. Veiklos tikslas – didelių socialinių grupių poreikių ir interesų tenkini-mas.

 Plačiąja prasme politika – tai socialinių grupių (klasių, sluoksnių, nacijų ir kt.) savitarpio santykių forma, kuri daugiau ar mažiau susijusi su valstybinės veiklos turiniu.

 Šioje politinėje veikloje dalyvauja oficialioji valdžia, valdančiosios ir opozicinės partijos, visuomeninės or-ganizacijos, sąjungos, draugijos.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 638 žodžiai iš 2116 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.