Praktikos ataskaita
5 (100%) 1 vote

Praktikos ataskaita

Tai darbas,kuris buvo pristatytas Kauno Kolegijoje.Praktikos ataskaitos darbas.Ieina ir marketingas ir personalo vadyba,prekiu ir paslaugu analize,asmeninis indelis i darba,va- 2 –

Turinys

1. Titulinis………………………………………………………………………………….1

2. Turinys……………………………………………………………………………………2

3. Įvadas……………………………………………………………………………………..3

4. Ekonomika……………………………………………………………………………4,5

5. Vadyba…………………………………………………………………………….6,7,8,9

6. Marketingas…………………………………………………………………..10,11,12

7. Apskaita…………………………………………………………………………………13

8. Mano asmeninis indėlis………………………………………………………14,15

9. Apskaita įmonės sandėliuose…………………………………………………..16

10. Išvados ir pasiūlymai……………………………………………………………..17

11. Informacijos šaltiniai……………………………………………………………..18

12. Įmonės vadovo įvertinimas……………………………………………………..19

13. 1.priedas……………………………………………………………………………….20

– 3 –

Įvadas

Įmonė UAB „Kalnagūbris“ įsikūrus prieš dešimt metų, 1994m.09 mėm.15d. UAB“Kalnagūbris“ perparduoda alų, alkoholį, bei vaisvandenius. Prieš dešimt metų ši firma buvo vienintelė Kaune, kuri perpardavinėjo alų urmu. Lietuvoje alaus paklausa yra labai didelė, o pasiūla buvo maža. Todėl šios firmos direktorius ir pradėjo šį verslą, įkuradmas firmą UAB“Kalnagūbris“. Kaip ir kiekvienoje rinkoje, laikui einant atsiranda konkurentų. Pirmas ir iki šiol išlikęs vienu pagrindinių konkurentų, yra: UAB“Jargala“. Bet ji yra mums palankioje vietoje geografiniu požiūriu, Šilainiuose, Kaune, o UAB“Kalnagūbris“ įsikūręs – Panemunėje, Vaidoto 1. UAB“Kalnagūbryje“ yra didmeninė ir mažmeninė prekyba alumi. Ši firma perparduoda alų stikliniuose, plastmasiniuose buteliuose, bei statinėse.

Šioje firmoje yra parduotuvė kurioje klientas gali įsigyti ne tik alaus, bet ir stipriūjų gėrimų, taip pat ir tabako gaminių. Be gaiviųjų gėrimų šioje parduotuvėje taip pat yra ir namams būtinų prekių pavyzdžiui: tualetinio popieriaus, Lempučių, batareikių… Asortimentas tikrai labai platus. Vien tik alaus rūšis suskaičiavau, jų buvo net 83 rūšys, o ką jau kalbėt apie vynų ar degtinės rūšis. Kaip sakoma kiek klientų tiek ir nuomonių, bet man atliekant praktiką negirdėjau nei vieno nusiskundimo, kad nėra norimos rūšies alkoholio. Ši įmonė yra tokioje vietoje kad artimiausia parduotuvė yra už 2 kilometrų. Kuri gali konkuruotis su mūsų firmos gaminiais bei kažkiek prilygti mūsų asortimentui, bet alaus kainos pas mus yra mažesnės, nei parduotuvėje „Šilas“. Be to šioje firmoje yra labai geras aptarnavimas, ir klientai labai vertinami ir laukiami, nes mes dirbam net be pietų pertraukos, pakeisdami vienas kitą.

– 4 –

Ekonomika

Šios įmonės kaip ir visų įmonių yra bendras tikslas, kuo didesnis pelnas, ir noras užimti kuo didesnę rinkos dalį. Šioje firmoje pelnas priklauso nuo sezono, bei orų. Varsarą pelnas būna labai didelis, jei būna geri orai. Lietuviai jau nuo senovės mėgo alų, o vasarą tai geriausias būdas atsigaivinti. Ateinantiems metams, šios įmonės planuose yra: naujų filialų atidarymas Jonavoje ir Kėdainiuose, nes didžiuosiuose Lietuvos miestuose, alus gamyklos tokios kaip „Švyturys“, „Utena“, „Kalnapilis“, bei „Ragutis“ atsidarė savo parduotuves ir pradėjo prekiauti savo gamykliniu alumi., o tai yra labai stiprūs konkurentai, su kuriais konkuruotis neįmanoma, nes jie parduoda mums, o mes dar kitiems perparduodam. Mes esam jų klientai, didmenininkai. Mūsų tiekėjai gali didinti ir mažinti kainas ir jų kainos visąlaik išliks mažesnės negu mūsų parduotuvėse.

1.schema

– 5 –

UAB“Kalnagūbrio“ išlaidų schema, kurioje matome, kur įmonė paskirsto didžiąją dalį uždirbtų lėšų. Šių išlaidų dydis kaip ir pelno priklauso nuo sezono. Sumažėjus pirkimams sumažėja ir kai kurios išlaidos: kuras, bei remontas. Mažiau būna užsakymų kai ateina šalti orai tai mažiau ir kuro reikia. Ir sandėliuose mažiau produkcijos tai mažiau dėvisi. O vasarą viskas atvirkščiai, atšyla orai prasideda atostogos ir prekyba atsigauna alumi.

Ekonominiai rodikliai pagrinde priklauso nuo sezono. Vasarą pakyla, o žiemą sumažėja. Pelno nuostolio ataskaitoj matytume tas pačias išlaidas tik vasarą būtų didesnis pelnas ir mažas didesnės išlaidos, o žiemą atvirkščiai.

Šioje įmonėje yra toks paslaugų teikimo procesas: nuperki, sandėliuoji, išveži, ir gauni pinigus. Visą produkciją perkam iš alaus gamyklų: „Švyturys“, „Utena“, „Kalnapilis“, ir „Ragutis“. Išsikraunam savo sandėliuose, sandėliuojam, vairuotojai pakrautą produkciją
išveža mūsų nuolatiniams klientams, ir parveža pinigus. Arba vėliau pinigus paima vadybininkai. Vadybininkai yra atsakingi už savo surastus klientus ir jei klientas neatsiskaito laiku, tai jau būna vadybininko bėdos. Tada jis pats važiuoja į tą parduotuvę ir aiškinasi dėl kokių priežasčių įvyko tas nesusipratimas. Jei klientas neturi tuo metu pinigų, ta jam yra pratęsiamas atsiskaitymo terminas suderinus su vadybininku, o vadybininkas gavęs direktoriaus leidimą duoda atsakymą klientui. Dažniausiai jei senas geras klientas ir atsiskaito dažnai laiku, tai jam būna pratęsiamas atsiskaitymo terminas. Taip pat kaip ir mums pratęsia gamyklos iš kurių mes imame alų. Su tokiais pasitikėjimo veiksmais mes tik sustiprinam ryšį su savo nuolatiniais klientais, nes jie mato kad mums jie rūpi.

– 6 –

Vadyba

2. schema

Ši shema parodo kaip įmonėje UAB“Kalnagūbris“ pasiskirstę visi šios firmos darbuotojai nuo aukščiausių pareigų iki žemiausių.

UAB“Kalnagūbrio direktorius, V.Urbonas, kiekvieną darbo dieną, vyr.finansininkui duoda nurodymus, dienos darbus, o darbo dienai einant į pabaigą vyr.finansininkas pristato direktoriui visos darbo dienos ataskaitą. Vadybininkai yra tiesiogiai susiję su direktoriu kurie visą dieną važinėja po mūsų taškus, parduotuves ir renka užsakymus. Gryžę iš taškų jie užsakymus, bei surinktus pinigus iš mūsų klientų palieka buhalterijoje. Kitą dieną buhalterija išrašo važtaraščius ir klientų užsakymus. Vairuotojai pristato mūsų produkciją klientams. Vienas sandėlininkas atsakingas už mažmeninės prekybos sandėlį, o kitas už didmeninės prekybos sandėlį. Jie priima atvežtą produkciją, ją sandėliuoja, o paskui išveža. Krovėjai yra sandėlininkams pavaldūs, jie daro užvežimus į mažmenos sandėlį, prineša tuščių dėžių, bei iškrauna, bei pakrauna fūras. Pardavėjos yra tiesiogiai pavaldžios direktoriui, jos atsakingos už visos parduotuvės parduodamą produkciją, joms pavaldūs yra sargai, kurie saugo teritoriją. kai darbuotojai baigia darbą ir, kai pardavėja užrakina parduotuvę, bei mažmenos sandėlį, nes ji paskutinė palieka savo darbo vietą, ji atiduoda raktus sargui, kuris juos padeda į seifą, o pardavėja turi pasirašyti, į jo knygą kad pristatė raktus.. Jai palieka sandėlininkai nuo sandėlių raktus.

– 7 –

Paskutinis lygmuo yra valytoja. Ji taip pat tiesiogiai pavaldi direktoriui. Ji palaiko švarą sandėliuose, parduotuvėje, bei kabinetuose.

Nors pareigos nevienodos, bet tarp darbuotojų vyrauja teigiama atmosfera, be konkurencijos, išskyrus vadybininkų tarpe. Nes jiems yra skiriami priedai prie darbo užmokesčio nuo priimtų užsakymų kiekio, ir už naujų taškų suradimą..

Uždaroji akcinė bendrovė „Kalnagūris“ yra valdoma vieno žmogaus – direktoriaus. Dirbdamas, bei atliekdamas praktiką vienu metu pastebėjau direktoriaus valdymo strategiją, kurią jis dažnai keičia bei papildo naujovėmis. Nors visi darbuotojai dirbantys šioje firmoje yra savo srities specelistai, išskyrus mane, nes aš buvau tik praktikantas, ir krovėjus, bet direktorius savo ryžtu ir energingumu užveda kitus šios įmonės darbuotojus. Jis kartu su sandėlininku padaro užsakymus, peržiūri kartais vidinius sandėlių užvežimus, bei duoda patarimus iš daugiametės patirties, ką ir kaip reikėtų atlikti, kad viskas vyktų be nesklandumų. Man asmeniškai direktoriaus patarimai atrodė protingi ir realūs, nes daugeliu atvejų jie pasitvirtino. Darbuotojų skatinimas, nukreipimas reikiama linkme, atitinkama įtaka, siekiant, kad jie atliktų būtinas užduotis. Vadovavimui svarbiausia – žmonių santykiai ir laikas. Iš tikrųjų vadovavimas glaudžiai sieja vadovą su visais kitais jam dirbančiais žmonėmis. Vadovai mėgina įtikinti kitus telktis ir kartu siekti rezultatų, aiškėjančių iš planavimo bei organizavimo etapų. Sudarydami tinkamą aplinką vadovai padeda darbuotojams siekti geriausių rezultatų. Pavyzdžiui šios firmos direktorius vadybininkams yra pasiūlęs prie atlyginimo priedą. Vadybininkai atlikdami užsakymus nuo parduoto vieno butelio jie gauna po vieną centą. Tai yra labai geras priedas, nes jie yra suinteresuoti parduoti kuo daugiau produkcijos, nes kyla jų atlyginimo dydis. Mano akimis vsdybininkai labai gerai atlieka savo darbą, nes vairuotojai išvažiuoja pilnomis mašinomis į reisą. Šios įmonės vadovas ateityje planuoja plėstis kituose regionuose, pavyzdžiui: Kaišiadoryse, Jonavoje, nes ten yra smulkios firmos, kurios ima tiesiogiai iš mūsų alų ir perparduoda savo rajono klientams, tap firma sutaupytų bereikalingų išlaidų ant kuro. Ten atsidarius naują įmonės filialą, parduotuvę mano manymu būtų neblogas pasisekimas pardavimų srityje, nes pirkėjai iškarto pastebėtų plisus šios parduotuvės: teikiamas nuolaidas, mažesnes kainas, už konkurentus, bei gerą aptarnavimą. Šiuos planus sudaro pats direktorius, pasitardamas su savo vadybininkais, kurie dirba tame regione. Rinka ištirta ir jau pradėti statyti moderniški, atitinkantys Europos sąjungos reikalavimus sandėliai. Pagal direktoriaus apskaičiavimus, Jonavove naujas UAB“Kalnagūbrio filialas pradės veikti nuo 2005 metų gegužės mėnesio 15 dienos. Kaišiadoryse naujas filialas turėtų atsidaryti nuo 2006 metų gegužės mėnesio 15 dienos, nes
įsikūręs 1994 metais gegužės mėnesio 15 dieną. – 8 –

Tai būtų lyg ir sutapimas, kad tą patį mėnesį, tą pačią dieną tik skirtingais metais atsidarė visi įmonės filialai. Gimtadienio proga bus atidaryti vis nauji filialai. Manau jie tikrai turės pasisekimą.

Įmonėje, UAB“Kalnagūbris darbuotojų kaita nebuvo dažna. Kai atėjau dirbti į šią įmonę direktorius mane paskyrė mažmenos sandėlininku, ir mano mokytojas buvo senas šios įmonės darbuotojas, kuris šioje įmonėje dirba nuo pat jos įsikūrimo pradžios. Jį visi darbuotojai vadina „senu vilku“. Aš iškart jo ir paklausiau kodėl taip ilgai jis čia dirbąs, o jis man ir atsakė padirbsi ir tu sužinosi. Per tris paskutinius metus šioje įmonėje dažniausiai ketėsi krovėjai bei vairuotojai.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1595 žodžiai iš 5086 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.