Pramogų ir laisvalaikio centras
5 (100%) 1 vote

Pramogų ir laisvalaikio centras

Kauno technologijos universitetas

Ekonomikos ir vadybos katedra

PRAMOGŲ IR LAISVALAIKIO CENTRAS

Parengė :stud. gr.

Vertino dėst.: V. Šilingienė

Kaunas, 2005

Turinys

Įvadas…………………………………………………………………………………………………1

1. Įmonės veikla…………………………………………………………………………………..2

1.1. Trumpaįmonės veiklos charakteristika……………………………………………..2

1.2. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos……………………………………………….3

2. Įmonės organizacinė valdymo struktūra………………………………………………4

3. Darbo analizė ir reikalavimo profiliai………………………………………………….5

3.1. Pareigybių / darbo vietų analizė……………………………………………………….5

4. Darbo užmokesčio sistema……………………………………………………………….26

4.1. Darbo užmokesčio struktūra…………………………………………………………..26

4.2. Bazinio darbo užmokesčio nustatymas…………………………………………….26

4.2.1.Konkrečių vertinimo kriterijų nustatymas………………………………………26

4.2.2. Vertinimo kriterijų reikšmingumo nustaymas………………………………..27

4.2.3. Kriterijų pakopų sudarymas…………………………………………………………27

4.2.4. Vertinimo kriterijų pakopos vertės (balo) nustatymas……………………..28

4.2.5. Darbo vietų vertinimas ir darbo užmokesčio apskaičiavimas……………29

4.3. Kintamo darbo užmokesčio kriterijų parinkimas ir aprašymas…………….30

4.4. Premijavimo rodiklių parinkimas…………………………………………………….31

5. Personalo parinkimas……………………………………………………………………….31

5.1. Pareigybės / darbo vietos reklama……………………………………………………31

5.2. Paieškos šaltiniai……………………………………………………………………………37

5.3. Reikalaujamų dokumentų sąrašas…………………………………………………….38

5.4. Kandidatų atrankos vykdymas…………………………………………………………38

Išvados…………………………………………………………………………………………40

Literatūra………………………………………………………………………………………41

1. Įvadas

Šiuo metu Lietuvoje vis didesnę pasiūlą ir paklausą įgauna laisvalaikio ir pramogų centrai. Šio centro įkūrimą paskatino nemaksimalus kliento norų tenkinimas. Nors šio pobūdžio paslaugų pasiūla yra nemaža, tačiau daugelio laisvalaikio ir pramogų centrų lankytojai nėra patenkinti. Todėl mes siekėme įkurti kuo tobulesnį laisvalaikio ir pramogų centrą. Įvertinę situaciją, remdamiesi panašių laisvalaikio ir pramogų centrų patirtimi ir klaidomis stengiamės optimaliai patenkinti kliento norus. Tai įvykdyti yra svarbu ir nesunku, tereikia geranoriškų darbuotojų, bei jaukios aplinkos. Dabartinė šios šakos analizė vertinama realiai, nes yra daug pasiūlymų jai pagerinti.

Pramogų ir laisvalaikio centro pagrindinis objektas – klientas, jo norų tenkinimas. Aukšto lygio aptarnavimas, sąžiningumas – šios įmonės pagrindinė veikla užsibrėžtam tikslui pasiekti, ko būtent dabar trūksta dabartiniams konkurentams ir klientams. Svarbiausias iššūkis šiai įmonei yra kliento poilsis ir gerai praleistas laikas.

Žiūrint ekonominiu aspektu tokio pobūdžio paslaugos yra komforto dalis. Todėl bendru atveju šių paslaugų paklausa priklauso nuo Lietuvos bendro nacionalinio produkto ir nacionalinių pajamų. Svarbu žinoti, kiek savo pajamų gyventojai skiria paslaugoms. Gyventojų išlaidos paslaugoms didėja, o ir pačios paslaugos sudaro vis didesnę BVP (bendro vidinio produkto) dalį. Šie duomenys rodo, kad susidariusi ekonominė aplinka yra gana palanki laisvalaikio ir pramogų centro veiklai.

Laisvalaikio ir pramogų cento gyvavimo sėkmei įtakos turi ir demografiniai veiksniai. Viena iš demografinių charakteristikų – gyventojų skaičius. Daugiausia gyventojų yra Kaune ir Vilniuje. Kaunas antras pagal dydį ir tankumą Lietuvos miestas. O tai yra labai svarbus faktas, kad šis centras sėkmingai gyvuotų, kuris beje yra įkurtas Kaune.

1.Įmonės veikla

1.1. Trumpa įmonės veiklos charakteristika

Įmonės tikslai:

– parodyti tokio pobūdžio pramogų ir laisvalaikio centro steigimo ir plėtros galimybes;

– stengtis patenkinti visus vartotojų poreikius;

– dirbti geriau ir našiau negu konkurentai;

– neprarasti vartotojų;

– įsitvirtinti rinkoje;

– panašia veikla užsiimančių verslo partnerių paieška;

– ekonominės naudos siekimas bei atsipirkimas lėšų, kurios buvo skirtos, kai buvo kuriamas verslas;

– siekimas sukurti kuo daugiau ir kuo geresnių darbo vietų.

– stengtis įdiegti sistemą, užtikrinančią nuolatinį organizacijos veiklos rezultatyvumo didinimą, tinkamai panaudojant vieną iš svarbiausių jos išteklių – žmones.
– sudaryti organizacijoje sąlygas, kad, siekiant organizacijos užsibrėžtų tikslų, kiekvienas darbuotojas ir atskiros jų grupės norėtų ir galėtų atskleisti ir bei visškai panaudotų savo potencialą, ugdytų ir plėtotų jį.

Pramogų ir laisvalaikio centro pagrindinis objektas – klientas, jo norų tenkinimas. Aukšto lygio aptarnavimas, pramogos, galinčios patenkinti net išrankiausią klientą, sąžiningumas – šio centro pagrindinė veikla tam tikslui pasiekti, ko būtent dabar trūksta dabartiniams konkurentams ir būsimiems klientams. Svarbiausias tikslas šiam centrui yra kliento poilsis ir gerai praleistas laikas. Tiek mažųjų, tiek vyresnių lankytojų laukia aukščiausios kokybės paslaugos bei pramogos. Laisvalaikio ir pramogų centro lankytojai čia gali pailsėti, pagerinti savijautą, dvasinę ir fizinę sveikatą, pasirinkti tinkamą pramogą malonioje aplinkoje, puoselėti gerus tarpusavio santykius, užmegzti naujų pažinčių, susirasti draugų ar tiesiog gerai praleisti laiką. Aptarnaujantis personalas bus dalelė mūsų stiliaus, papildanti visumą. Todėl sukuriama speciali apranga padavėjams bei barmenams. Orientuodamiesi į tai, jog visada yra švenčių, kurias dauguma žmonių norėtų atšvęsti kavinėse, yra įkurta specialią salę, tokiems renginiams. Ši patalpa bus su išskirtiniu interjeru ir aptarnavimu.

• 10 takelių modernaus stiliaus boulingas, iš jų 4 takeliai skirti vaikams;

• Modernus naktinis klubas;

• Baras;

• Moderni fitneso ir treniruoklių salė;

• Aerobikos salė;

• Baseinas su kaskadinėmis ir masažinėmis srovėmis;

• Sukūrinė vonia vandens baseine;

• Turkiška, suomiška bei aromatinė pirtys, ledo kabina, sukūrinė vonia;

• Vaikų žaidimų kambarys;

• Moderni konferencijų salė. Virš 150 vietų automobilių stovėjimo aikštelė.

1.2. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos.

1 lentelė.

Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos

Valdymo sritis Detalizuoti darbai ir funkcijos

1. Bendrasis įmonės valdymas 1. Įmonės strategijos numatymas;

2. Administracijos padalinio darbo reglamentų formavimas;

3. Struktūrinių padalinių nuostatų formavimas;

4. Pareigybinių instrukcijų parengimas ir tvirtinimas;

5. Darbo apmokėjimo ir materealinio skatinimo nuostatų organizavimas;

6. Kolektyvinių ir individualių darbo užduočių nustatymas;

7. Darbuotojų motyvavimo priemonių įgyvendinimas;

8. Darbuotojų bendradarbiavimo skatinimas;

9. Užduočių vykdymo apskaitos organizavimas bei atliekamas jų įvertinimas;

10. Drausminių priemonių įgyvendinimas.

2. Inovacijos 1. Naujų technologijų diegimas;

2. Naujų paslaugų diegimas;

3. Plėtra;

4. Naujų verslo partnerių paieška;

5. Naujų darbuotojų paieška.

3. Aprūpinimas 1. Tiekėjų paieška;

2. Verslo partnerių paieška;

3. Bendradarbiavimas su įdarbinimo agentūromis.

4. Gamyba, paslaugos 1. Aptarnavimas.

2. Apsauga

3. Tvarkos priežiūra

5.Realizavimas,

rinkodara 1. Naujų rinkų paieška;

2. Reklama;

3. Paslaugų asortimento planavimas;

4. Naujų paslaugų kūrimas;

5. Naujų paslaugų rinkoje įgyvendinimas.

6. Personalas 1. Kvalifikuotų darbuotojų paieška;

2. Personalo poreikio planavimas;

3. Personalo pasirinkimas;

4. Profesinės veiklos įvertinimas;

5. Karjeros organizavimas;

6. Kvalifikacijos kėlimo organizavimas.

7. Finansai 1. Metinio balanso sudarymas;

2. Pelno (nuostolio) ataskaita;

3. Finansiniai rezultatai;

4. Paaiškinamasis raštas;

5. Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita.

2. Įmonės organizacinė valdymo struktūra.

2 lentelė.

Padalini pavadinimas Pareigybės/darbo vietos pavadinimas Darbuotojų skaičius (pagal pareigybes/darbo vietas ir bendras)

1. Personalo padalinys. 1. Personalo vadybininkas; 1

2. Valdymo padalinys. 1. Direktorius. 1

3. Finansų padalinys. 1. Buhalterė 1

4. Tiekimo, realizavimo ir rinkodaros padalinys. 1. Vadybininkas; 4

5. Aptarnaujančio personalo padalinys. 1. Barmenas; 3

2. Padavėjas; 8

3. Valytoja; 1

4. Apsaugos darbuotojas; 4

5. Sporto instruktorius. 6

3. DARBO ANALIZĖ IR REIKALAVIO PROFILIAI.

3.1. Pareigybių / dabo vietų darbo analizėDarbo analizė atliekama šioms pareigybėms: direktoriaus, personalo vadybininko, vadybininko, buhalterės, barmeno, padavėjų, valytojos, apsaugos darbuotojų, sporto instruktorių.

3 lentelė.

1. Darbo identifikavimas. Direktorius; valdymo padalinys.

2. Darbo reziume. Įmonės veiklos koordinavimas. Vadovauja darbams, juos organizuoja ir planuoja, užtikrina, kad darbams atlikti būtų skirti tinkami personalo, finansiniai ir medžiagų ištekliai.

3. Darbo pobūdis. Vadovaujama firmos „viduje“darbai susiję su tam tikrų organizacinių firmos sričių ar visos firmos valdymu. Vadovavimo darbą sudaro atskirų užduočių, jų laiko, reikalingo personalo, medžiagų ir techninės ir finansinės paramos planavimas ir bendrosios pavaldžių padalinių strategijos planavimas – skiriama 20% laiko; užduočių skyrimas pavaldžiam personalui – 35%; užduočių vykdymo stebėjimas – 7%; lankstus sprendimų dėl tolimesnių žingsnių priėmimas – 13%; sprendimų dėl dažnai kylančių problemų, susijusių su tomis užduotimis ir su viso pavaldaus skyriaus veikla, priėmimas, įskaitant ir darbo problemas, tikrinimas, ar užduotys įvykdytos – 8%; skatinamoji politika ir atlyginimas darbuotojams
darbą -15%; pirmininkavimas pavaldaus padalinio susirinkimams ir dalyvavimas susirinkimuose – 2%.

Išsilavinimas – aukštasis būtinas, universitetinis – pageidautinas. Gero atlikimo kriterijai: operatyviai, tiksliai, organizuotai.

4. Atsakomybės pobūdis. Atsakingas už save ir už kitų darbą materealiai.

5. Darbo turinys. 1. Užduočių skyrimas pavaldžiam personalui – vykdoma nuolat.

2. Atskirų užduočių, jų laiko, reikalingo personalo, medžiagų ir techninės ir finansinės paramos planavimas ir bendrosios pavaldžių padalinių strategijos planavimas – reikalui esant.

3. Skatinamoji politika ir atlyginimas darbuotojams už darbą – kartą per mėnesį.

4. Sprendimų dėl tolimesnių žingsnių priėmimas – kartą per savaitę.

5. Sprendimų dėl dažnai kylančių problemų, susijusių su tomis užduotimis ir su viso pavaldaus skyriaus veikla, priėmimas, įskaitant ir darbo problemas, tikrinimas, ar užduotys įvykdytos – kasdien.

6. Užduočių vykdymo stebėjimas – kas dvi savaitės.

7. Pirmininkavimas pavaldaus padalinio susirinkimams ir dalyvavimas susirinkimuose – kartą per mėnesį.

6. Teisių pobūdis ir laipsnis. Parašo teisė dokumentuose reglamentuojančiuose įmonės veiklą. Pirmojo parašo teisė banko sąskaitose. Turi teisę kontroliuoti visus darbuotojus, taip pat riboti kitų darbuotojų pareigas. Informaciją gali skelbti tiek kiek jam atrodo reikalinga.

7. Ryšiai. 1. Vidiniai ryšiai:

Palaikyti ryšius su kitais įmonės darbuotojais; Organizuoti darbus (perduoti ir priimti informaciją);Kontroliuoti darbo eigą ir rezultatus;

2. Išoriniai ryšiai:

Įvairios organizacijos (verslo įmonės, mokesčių inspekcija, savivaldybė, ir t. t.); Pavieniai asmenys ir jų grupės.

8. Darbo sąlygų aprašymas. Darbas patalpose, kur darbinė aplinka neturėtų kelti ypatingų problemų.

9. Rizikų aprašymas. Darbe neturėtų pasitaikyti jokių pavojų, todėl ir saugaus darbo apmokyti nereikia.

4 lentelė.

1. Darbo identifikavimas; Buhalterė;finansų padalinys; tiesioginis pavaldumas direktoriui.

2. Darbo reziume. Buhalterinės apskaitos tvarkymas; Pajamų ir išlaidų bei mokėtinų pajamų mokesčių skaičiavimas.

3. Darbo pobūdis. Apskaitos dokumentų ir apskaitos sąskaitų knygų pildymas – skiriama 50% laiko; apskaitos įrašų apskaitos knygose darymas, turto įrašų darymas – 15%; apskaitos dokumentų rengimas – 5%; galutinių ataskaitų sudarymas – 5%; duomenų apie organizacijos turtą ir finansinę būklę stebėjimas – 2%; pajamų mokesčių ataskaitų pildymas – 8%; grynojo pelno skaičiavimas ir jo pervedimas į sąskaitą, iš kurios būtų galima jį toliau paskirstyti – 10%; mokesčių dokumentų, skirtų pridėtinės vertės mokesčiui ar kitiems mokesčiams, rinkliavoms, pašalpoms, administruoti, tvarkymas – 5%. Reikalingas baigtas aukštasis išsilavinimas, pageidautina ekonomikos ar verslo srityje, taip pat, kaip ir baigti mokymo kursai vienetinių dvejybinių buhalterinių apskaičiavimų tema (tai reikia nuolat atnaujinti, ir dirbti pagal naujausias taisykles ir galiojančius įstatymus).

Gero atlikimo kriterijai: operatyviai, tiksliai, organizuotai, reikalingas tikslumas, sugebėjimas mokytis, susikaupimas ir kantrybė, patikimumas.

4. Atsakomybės pobūdis. Materealiai atsakingas už teisingą buhalterinės apskaitos vedimą.

5. Darbo turinys. 1. Apskaitos dokumentų ir apskaitos sąskaitų knygų pildymas – vykdoma nuolat.

2. Apskaitos įrašų apskaitos knygose darymas, turto įrašų darymas – vykdoma nuolat.

3. Grynojo pelno skaičiavimas ir jo pervedimas į sąskaitą, iš kurios būtų galima jį toliau paskirstyti – 2 kartus per mėnesį.

4. Mokesčių ataskaitų pildymas – kiekvieną mėnesį.

5. Apskaitos dokumentų rengimas – kiekvieną savaitę.

6. Galutinių ataskaitų sudarymas – kartą per mėnesį.

7. Mokesčių dokumentų, skirtų pridėtinės vertės mokesčiui ar kitiems mokesčiams, rinkliavoms, pašalpoms, administruoti, tvarkymas – kiekvieną mėnesį.

8. Duomenų apie organizacijos turtą ir finansinę būklę stebėjimas – kartą per mėnesį.

6. Teisių pobūdis ir laipsnis. Antrojo parašo teisė banko sąskaitose. Parašo teisė apskaitos dokumentuose. Turi teisę skelbti informaciją direktoriui apie įmonės finansinę būklę.

7. Ryšiai. 1. Vidiniai ryšiai:

Vykdyti vadovo nurodymus.

2. Išoriniai ryšiai:

Įvairios organizacijos mokesčių inspekcija, savivaldybė, darbo inspekcija, SoDra, verslo įmonės.

8. Darbo sąlygų aprašymas. Dirbama kabinetuose ar panašioje erdvėje, kur darbinė aplinka neturėtų kelti ypatingų problemų. Naudojamos šios priemonės ir įranga: kompiuterinės technologijos, naudoja baigtines specializuotas programas apskaičiavimams, įprastą kabinetuose naudojamą įrangą, rašymo priemones.

9. Rizikų aprašymas. Darbe neturėtų pasitaikyti jokių pavojų.

5 lentelė.

1. Darbo identifikavimas; Personalo vadybininkas; personalo padalinys; tiesioginis pavaldumas direktoriui.

2. Darbo reziume. Personalo paieška, atranka ir valdymas; Užtikrinti patį veiksmingiausią ir efektyviausią organizacijos darbo jėgos panaudojimą ir atlikti administracinį darbą.

3. Darbo pobūdis. Planuoja kiek ir kokio išsilavinimo darbuotojų reikia siekiant užtikrinti sklandų organizacijos darbą, analizuoja pareigybes organizacijoje ir kuria profesijų
aprašymus – skiriama 50%laiko; nustato kvalifikacinius reikalavimus įvairioms pareigybėms – 10%; organizuoja personalo atranką (rengia darbo skelbimus, pasirenka įdarbinimo ar darbuotojų atrankos agentūras) ir prižiūri atrankos bei įdarbinimo procedūras –15%; tikrina ir vertina darbuotojų kompetencijas įdarbinimo metu ir jiema dirbant, rūpinasi teisiniais klausimais susijusiais su personalo įdarbinimu ir darbo sutartimis, registruoja reikiamus personalo duomenis – 10%; tvarko darbuotojų karjeros planus, koordinuoja darbuotojų mokymą ar perkvalifikavimą, bendradarbiauja rengiant kolektyvines sutartis su darbuotojais ir profesinėmis sąjungomis – 5%; bendradarbiauja su organizacijos skyrių vadovais, socialiniais ir pensijų pareigūnais, negalės draudimo pareigūnais, darbo tarnybomis, su psichologais, sociologais ir ergonomais – 5%; pamainų grafiko sudarymas – 5%.

Gero atlikimo kriterijai: organizuotumas, tikslumas, susikaupimas, kantrybė, patikimumas, komunikabilumas.

Išsilavinimas: Universiteto ar ekvivalentiškas standartinis išsilavinimas yra reikalaujamas. Labai svarbi yra įgyta patirtis ir mokymasis šiame darbe.

4. Atsakomybės pobūdis. Moraliai bei materealiai atsakingas už gerą, laiku atliktą personalo darbą; tiesiogiai atsakingas direktoriui.

5. Darbo turinys. 1. Planuoja kiek ir kokio išsilavinimo darbuotojų reikia siekiant užtikrinti sklandų organizacijos darbą, analizuoja pareigybes organizacijoje ir kuria profesijų aprašymus – reikalui esant.

2. Organizuoja personalo atranką (rengia darbo skelbimus, pasirenka įdarbinimo ar darbuotojų atrankos agentūras) ir prižiūri atrankos bei įdarbinimo procedūras – kai reikia darbuotojų.

3. Nustato kvalifikacinius reikalavimus įvairioms pareigybėms – vieną kartą per metus.

4. Tikrina ir vertina darbuotojų kompetencijas įdarbinimo metu ir jiems dirbant, rūpinasi teisiniais klausimais susijusiais su personalo įdarbinimu ir darbo sutartimis, registruoja reikiamus personalo duomenis – įdarbinant naują darbuotoją.

5. Bendradarbiauja su organizacijos skyrių vadovais, socialiniais ir pensijų pareigūnais, negalės draudimo pareigūnais, darbo tarnybomis, su psichologais, sociologais ir ergonomais – kartą per mėnesį.

6. Tvarko darbuotojų karjeros planus, koordinuoja darbuotojų mokymą ar perkvalifikavimą, bendradarbiauja rengiant kolektyvines sutartis su darbuotojais ir profesinėmis sąjungomis – reikalui esant.

7. Pamainų grafiko sudarymas – karta per metus.

6. Teisių pobūdis ir laipsnis. Parašo teisė visuose dokumentuose, susijusiuose su personalu. Teisė skelbti informaciją apie personalo poreikį ir laisvas darbo vietas. Teisė kontroliuoti viso personalo darbą.

7. Ryšiai. 1. Vidiniai ryšiai:

Vykdyti vadovo nurodymus.

Kontroliuoti personalo darbą.

2. Išoriniai ryšiai:

Bendradarbiavimas su įdarbinimo agntūromis.

8. Darbo sąlygų aprašymas. Dirbama patalpoje – kabinetuose ir panašiose erdvėse. Darbo aplinka neturėtų maišyti susikaupimo darbui.

Darbe naudojama įprasta biuro įranga.

9. Rizikų aprašymas. Darbe neturėtų pasitaikyti jokių pavojų, todėl ir saugaus darbo apmokyti nereikia.

6 lentelė.

1. Darbo identifikavimas; Vadybininkas; tiekimo, realizavimo ir rinkodaros padalinys; tiesioginis pavaldumas direktoriui.

2. Darbo reziume. Reklamos, rinkodaros, tiekimo, realizavimo organizavimas; Padeda įmonėms vykdyti administracinius ir kitus pokyčius, susijusius su personalu ar įmonės verslo ir plėtros aspektais, užtikrinti nenutrūkstamą įmonės veiklą.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2260 žodžiai iš 7461 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.