Pranciškus skorina ir knygų leidybos pradžia ldk
5 (100%) 1 vote

Pranciškus skorina ir knygų leidybos pradžia ldk

ĮVADAS

Spaudos išradimas yra vienas reikšmingiausių žmonijos kultūros laimėjimų.Pirmiausia knygų,šiek tiek vėliau žurnalų,bei kitokios poligrafijos produkcijos spausdinimas užėmė prideramą vietą ir tapo neatskiriama žmonijos buities dalimi.Net radijo,televizijos ir moderniosios kompiuterijos amžiuje knyga neprarado reikšmės,ji išliko pakankamai svarbi žmogaus palydovė.Apskritai,spaudos padedami mes galime susipažinti su senove,taip pat galime sekti mūsų dienų aktualijas.

Organizuotas knygų leidybos ištakų reikėtų ieškoti šumerų,egiptiečių,kinų bei indų valdovų rūmuose.Šiose šalyse dar gerokai prieš mūsų erą imta steigti knygų perrašinėjimo dirbtuves.Ypač plačiai organizuotas knygų perrašinėjimas,pasiskirsčius atskirais darbais(vienas diktuoja tekstą,kitas rašo,dar kiti-rubrikatoriai-piešia inicialines raides,iliustracijas).VII-IX amžiuje knygų perrašinėjimu garsėjo Airijos vienuolynai,o nuoXII amžiaus Vakarų Europos universitetai.

Nauja pakopa,kuri įtakoja ir Lietuvos knygų leidimo pradžią,prasideda nuo Johano Gutenbergo spaudos išradimo.Tai įvyko apie 1448 m.kuomet jis ėmė kurti tuo laiku naują spausdinimo būdą ir išspausdino pirmąsias knygas.Tas išradimas atvėrė kelią knygai,mokslui švietimui ir sparčiai paplito į Europą1.

Spaudos išradimas Lietuvą pasiekia XVI amžiuje.Tuo metu Lietuvos feodalinė ekonomika pasiekė aukštą lygį.Plito renesanso ir humanizmo idėjos.XVI amžiuje jau veikia spaustuvės,pasirodo pirmosios knygos.Spaudos išradimas,yra dėsninga pasekmė renesanso epochos,ne veltui,F.Engelsas rašė,kad tai didžiausias progresyvus perversmas,kurį ligi šiol buvo išgyvenusi žmonija.

Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje surado savo antrąją tėvynę Vilniaus,ir apskritai visos LDK spaudos pradininkas,įžymus humanistas,“septynių mokslų daktaras“ Pranciškus Skorina.Pranciškaus Skorinos pastangomis įkuriama pirmoji mums žinoma tokio pobūdžio spaustuvė Rytų Europoje.

Savarankiško darbo rašymui rėmiausi pakankamai vertingomis knygomis.Emilijos Liegutės knyga „Pranciškus Skorina:palikti šlovę ir atminimą savo2“ .Knyga parašyta su didele pagarba šiam europinio masto vyrui.Iki šiol apie šio vyro nuveiktus darbus galėjome pasiskaityti kultūros istoriko,bibliotekininko Levo Vladimirovo mokslinėje studijoje“Pranciškus Skorina-Vilniaus spaudos pradininkas3“.Rašytojos Emilijos Liegutės knyga kitokio pobūdžio:jos rašymas nėra nei mokslinis,nei publicistinis.Nebent šiek tiek“sausesnė“yra pirmoji knygos dalis-glausta dokumentuota P.Skorinos biografija.Glaustai apie šį spaustuvininką,jo gyvenimą,darbus galime atrasti „Vilniaus miesto istorijos skaitiniuose“,Augustino Ickevičiaus straipsnyje „Pranciškus Skorina ir jo epocha4“.Straipsnis yra vertingas tuo,jog čia paliečiama,dviejų P.Skorinos knygelių išleidimo problema,analizuojama,kuri iš jų ar „Apaštalas“,ar „Mažoji kelionių knygutė“,galėtų būti laikoma spaudos pirmagimiu.

Nagrinėjant XVI amžiaus knygų leidybos pradžią pravertė „Lietuvos didžiosios kunigaikštijos kultūra5“.Joje tyrinėjama,knygos istorija užsienyje,Lietuvoje,išsamiai išanalizuojama kiekvienos epochos knygų bruožai.Panašios informacijos apie knygų leidybos,spausdinimo pradžią galime atrasti,jau spėjusioje pagarsėti naujoje A.Bumblausko knygoje „Senosios Lietuvos istorija 1009-17956“.Viliaus Užtupo straipsnyje „Knygų leidybos apžvalga“,išspausdintą knygoje „Žurnalisto žinynas7“,išsamiai ištyrinėjama knygų leidyba nuo XVI amžiaus iki XVIII amžiaus.

Lietuvos tūkstantmečio programos leidinyje – Antano Buračo ir Viliaus Užtupo sudarytoje knygoje “Senieji Lietuvos spaudmenys: XVI–XVIII a. faksimilės8“ pateikiama Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės spaustuvių šriftų ir keleto pirmųjų spausdintų lietuviškų raštų (Mažojoje Lietuvoje) šriftų pavyzdžių faksimilės bei jų lyginamoji lentelė.Konkrečiai,mano savarankiško darbo temai,ši knyga naudinga,tuo,jo, čia yra pateikiama Pranciškaus Skorinos dviejų knygų iliustracijos.

Taigi šiame darbe bus aptariama Pranciškus Skorina,kaip asmenybė,kaip spaudos pradininkas,jo nuopelnai,įtaka tolimesniai spaudos raidai,bei iššanalizuoti knygų leidybos pradžią Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje.……………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Hart M.100 įtakingiausių asmenybių pasaulio istorijoje.1998

2. Liegutė E.Pranciškus Skorina.palikti šlovę ir atminimą savo.-V., 2001

3. Vladimirovas L.Pranciškus Skorina.Vilniaus spaudos pradininkas.V, 1956

4. Ickevičius A.Pranciškus Skorina ir jo epocha.//Vilniaus miesto istorija.-V., 2001

5. Narbutas S.Knygų leidyba.//Lietuvos didžiosios kunigaikštijos kultūra.-V., 2001

6. Bumblauskas A.Senoji Lietuvos istorija 1009-1795.-V.,2005

7. Užtupas V.Knygų leidybos apžvalga.//Žurnalisto žinynas.-V., 1992

8. Buračas A.,Užtupas V.Senieji Lietuvos spaudmenys:XVI-XVIII faksimilės.-V.,2004

I.Pranciškus Skorina-LDK spaudos pradininkas

XVI amžius-svarbus etapas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūros istorijoje.Jos feodalinė ekonomika pasiekė aukštą lygį.Plito
renesanso ir humanizmo idėjos,to pasėkoje ir spaudos atsiradimas.

Į Lietuvą spauda atėjo kartu su Pranciškum Skorina,spaudos pradininku,įžymiu humanistu,“septynių mokslų daktaru“.Prieš atvykdamas į LDK jis buvo apsistojęs Prahoje,kur 1517m.rugpjūtį išleidžia pirmąją baltarusišką knygą- “Psalmyną“.Dar per dvejis metus-iki 1519m pabaigos-jis išleidžia 22 likusias Biblijos knygas.Apie tai Emilija Liegutė savo knygoje sako:“tai titaniškas darbas!žygdarbis,kurį gali atlikti tik toksai darbštuolis,proto mokslo ir valios didžiavyris,koks buvo Pranciškus Skorina.Kaip pavyzdį prisiminkim Martyną Liuterį:Biblijos vertimui ir leidybai jis sugaišo trylika metų (1522-1532)“.Tiksli jo atvykimo data nėra žinoma,bet Emilija Liegutė daro hipotezę,jog P.Skorina atvyko į LDK,apie 1520 metus.Ji teigia,jog:“matyt Pranciškus Skorina išvyko iš Prahos1520 metais,dėl Prahoje kilusio maro,o galbūt dėl pasikeitusių politinių aplinkybių,galbūt dėl lėšų stygiaus,o galbūt ir dėl noro būti arčiau savo gimtinės1“.

Šiuo metu Jūs matote 33% šio straipsnio.
Matomi 917 žodžiai iš 2800 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.