Prekiu klasifikavimas ir bruksninis prekiu kodavimas
5 (100%) 1 vote

Prekiu klasifikavimas ir bruksninis prekiu kodavimas

TURINYS

ĮVADAS 3

1. PREKIŲ KLASIFIKAVIMAS 4

1.1. Klasifikavimo reikšmė ir būdai 4

1.2. Klasifikavimo esmė ir sistemos 7

2. PREKIŲ KODAVIMAS 8

2.1. Brūkšninis prekių kodavimas 8

2.1.1. Brūkšninis kodas ir jo patikrinimas 9

2.2. Skaitmeninis prekių kodavimas 10

2.3. EAN kodo prasmė, struktūra 10

2.3.1 EAN kodo nauda 12

2.4. Brūkšninių kodų spausdinimas 12

2.5. Brūkšninių kodų nuskaitymas 13

LITERATŪRA 16

ĮVADAS

Verslo įmonės gamina tūkstančių pavadinimų produktus. Jeigu jie nebūtų kaip nors susisteminti ir sugrupuoti, juos būtų sunku atpažinti. Taip pat labai svarbu yra prekės brūkšninis kodas, nes jo buvimas ant prekės leidžia atskirti šalį, importuotoją, firmą – gamintoją, taip pat konkretų prekės numerį, kas sudaro galimybę pareikšti pretenzijas gamintojui.

TIKSLAS: Kuo daugiau sužinoti apie prekių klasifikavimą ir jo būdus bei apie prekių brūkšninį kodavimą.

UŽDAVINIAI:

 Išsiaiškinti prekių klasifikavimo reikšmę bei būdus.

 Sužinoti apie brūkšninį kodavimą, jo nuskaitymą ir spausdinimą.1. PREKIŲ KLASIFIKAVIMAS

1.1. Klasifikavimo reikšmė ir būdai

Klasifikavimas – tai daugybės objektų suskirstymas į atskiras klases, grupes ir kitus padalinius pagal tam tikrus bendrus kiekvienam lygiui požymius.

Prekių klasifikavimas būtinas informacijos apie produkciją įvairios veiklos srityse automatizavimui, prekių vartojamųjų savybių ir prekių kokybės analizavimui, prekių apyvartos gavimui, apskaitai ir planavimui, prekių kainynų ir katalogų sudarymui, prekių standartizavimo sistemos kūrimui. Prekės sandėliuose išdėstomos jas klasifikuojant. Klasifikacija reikalinga ir sertifikuojant produktą.

Klasifikavimas labai svarbus ir atliekant produkcijos gamybos, realizavimo ir panaudojimo statistinę analizę makroekonominiu, regioniniu ir šalies lygiais.

Prekės klasifikavimas dabartinėmis sąlygomis turi atitikti šiuos reikalavimus:

 Garantuoti visų gaminamos produkcijos pavidalų visišką apjungimą.

 Užtikrinti klasifikavimo lankstumą, kad esant būtinumui būtų galima produkcijos sąraše įjungti naujus pavadinimus, nesugriaunant visos klasifikavimo sistemos, įvertinant ateityje galimą prekių nomenklatūros ir asortimento pasikeitimą.

 Sudaryti sąlygas visapusiškam prekių savybių ištyrimui, įvertinant jos vartojamąją vertę.

 Padėti prekių kodavimo principams ir formuojant prekės kodą.

Prekių klasifikavimas remiasi hierarchine sistema: pradedant aukštesnėmis, stambesnėmis ir baigiant žemesnėmis – smulkesnėmis pakopomis. Kiekviena sekanti pakopa turi sukonkretinti aukščiau stovinčios pakopos požymius.

Prekių klasifikavimas remiasi hierarchine sistema: pradedant aukštesnėmis, stambesnėmis ir baigiant žemesnėmis – smulkesnėmis pakopomis. Kiekviena sekanti pakopa turi sukonkretinti aukščiau stovinčios pakopos požymius.

Moksliškai pagrįstas klasifikavimas reikalauja, kad kiekvienai klasifikavimo pakopai būtų naudojamas vienas klasifikavimo požymis.

Kiekviena maisto prekių grupė skirstoma į pogrupius, tipus, pavidalus, pavadinimus.

Klasifikuojant gaminius reikia laikytis pagrindinių taisyklių:

• Kiekvienoje klasifikavimo stadijoje panaudoti tik vieną požymį.

• Pasirinkti bendriausią požymį.

• Kiekvienoje tolimesnėje klasifikavimo stadijoje remtis kitais, iš esmės mažiau reikšmingais požymiais.

Svarbiausias klasifikavimo klausimas – teisingas požymio, pagal kurį prekė bus priskirta nustatytam grupavimui pasirinkimas.

Pagrindiniai produkcijos klasifikavimo požymiai yra:

 Gamybos technologinio proceso vieningumas. Pagal tai vienai klasifikavimo grupei galima priskirti skirtingas pagal išvaizdą ir paskirtį prekes.

 Prekės naudojimo kryptis arba tikslas. Pagal šį principą skirstoma į gamybines – techninės paskirties ir plataus vartojimo prekes. Gamybinės – techninės paskirties produkcija toliau klasifikuojama pagal jos panaudojimo gamybos procese ypatingumo požymį.

 Fizinės – cheminės savybės. Prekės gali būti klasifikuojamos pagal formą, išorinius matmenis. Daugeliu atvejų medžiagos skirstomos į kietas, skystas, birias ir dujines.

Pagrindinė prekių klasifikavimo grandis yra prekinė rūšis. Atsižvelgiant į prekines rūšis, naudojami prekių nomenklatūriniai sąrašai, formuojamas asortimentas. Kiekviena prekė turi savo pavadinimą.

Sistemingas prekių sąrašas sudaro prekių nomenklatūrą. Klasifikavimo sistemos paruošimas nomenklatūrinio numerio arba kodo suteikimu kiekvienos prekės pavadinimui. Kodo dydis priklauso nuo klasifikavimo sistemos ir nuo ženklų sistemos, kuriais pažymima kiekviena klasė. Prekių nomenklatūrinis numeris būtinai sudaromas taip, kad jį būtų galima lengvai suprasti, išsiaiškinti, iššifruoti ir nustatyti, kokiai klasei priklauso sistema ar kita prekė.

Prekių mokslui pirmaeilę reikšmę turi trejopas prekių klasifikavimas: bendravalstybinis, prekybinis ir mokomasis.

Bendravalstybinis prekių klasifikavimas – tai harmonizuota prekių aprašymo ir kodavimo sistema. Daugelyje pasaulio šalių vykdomos prekių eksporto ir importo operacijos, kaupiami statistiniai duomenys apie tai. Deklaruojant gabenamas prekes per sienas, operatyviai reguliuojant užsienio komercinius ryšius, taikoma harmonizuota prekių aprašymo ir kodavimo sistema (HS).

HS – tai
naujas daugiatikslis prekių, esančių tarptautinės prekybos apyvartoje, klasifikatorius ir taikoma praktiškai visoms prekėms, esančioms tarptautinės prekybos apyvartoje. Tai priedas prie konvencijos ir sudaro jos neatsiejamą dalį. Tai suprantama kaip harmonizuotos sistemos nomenklatūra – HSN (Nomenklature of the Harmonized Commodity Description and Coding System. Brussel, 1986) ir pagrindinės prekių klasifikavimo taisyklės.

HSN pagrindiniai elementai yra dvi sistemos: klasifikacijos ir kodavimo.

Klasifikavimo sistema turi šešias pakopas: skyrius (21), grupes (96), pogrupius (33), prekių pozicijas (1241), popozicijas (3553) ir subpozicijas (5019).

Remiantis klasifikavimo sistema, prekės grupuojamos pagal įvairius požymius: kilmę, paskirtį, apdorojimo laipsnį.

Prekės kilę apibūdina jos pagaminimo vieta (šalis). Grupę pagal paskirtį sudaro maisto prekės, gėrimai, pramoninės žaliavos, kuras, tepalai, mašinos ir įrengimai, įskaitant įrankius; transporto priemonės, pramoninės vartojamosios prekės.

Grupė pagal apdorojimo laipsnį: žaliavų prekės (žemės ir miško ūkio produkcija) pusfabrikačiai (neužbaigtos gamybos produkcija, kurią dar reikia apdoroti), gatavi gaminiai (visi pramoniniai gaminiai).

HSN griežtai laikomasi vienašališko prekių priskyrimo grupėms principo pagal „Pagrindines HS prekių klasifikavimo taisykles“, kuriose duodami tiklūs prekių priskyrimo tai ar kitai prekių pozicijai aprašymai.

Prekybinis klasifikavimas skirtas tik plataus vartojimo prekėms. Bendriausias požymis dažniausiai yra prekės paskirtis ir pirminė medžiaga, panaudojama jai pagaminti. Nuo prekės paskirties paprastai priklauso, iš kokių medžiagų ji gali būti pagaminta, kokios jos rūšys (pavadinimas), gaminių konstrukcija, jų matmenys, apdailos pobūdis ir t.t. medžiaga kaip ir paskirtis, taip pat sąlygoja daugelį grupavimo požymių: gamybos būdą, apdailos pobūdį ir t.t.

Prekybinėje praktikoje masinio vartojimo maisto prekės skirstomos į tokias grupes:

 Duonos ir pyrago gaminiai.

 Vaisiai ir daržovės.

 Žuvis.

 Kiaušiniai.

 Riebalai.

 Tabako gaminiai.

 Pieno produktai.

 Mėsa ir jos gaminiai.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 997 žodžiai iš 3322 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.