Priešgaisrinė ir civilinė sauga gelbėjimo sistema Lietuvoje
5 (100%) 1 vote

Priešgaisrinė ir civilinė sauga gelbėjimo sistema Lietuvoje

Valstybinė Priešgaisrinė ir civilinė sauga, gelbėjimo sistema Lietuvoje

priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba

Šalies valstybinę priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą (toliau – VPGT) sudaro Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) bei 57 jam pavaldžios įstaigos: 51 miestų ir rajonų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, 3 priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos svarbių objektų apsaugai, 1 Specialioji priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Ugniagesių gelbėtojų mokykla ir Gaisrinių tyrimų centras.

Visoje VPGT dirba beveik 5000 žmonių, iš jų – 3739 vidaus tarnybos pareigūnai bei 1221 valstybės tarnautojas ir darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Aukštąjį išsilavinimą turi daugiau kaip 18 proc., o aukštesnįjį – per 26 proc. visų pareigūnų ir darbuotojų.

Šiuo metu VPGT turi 785 transporto priemones. Iš jų – 310 pagrindinės gaisrinės automobilinės cisternos, 158 specialieji, 202 lengvieji operatyviniai, 115 kitos paskirties automobilių. Vidutinis gaisrinių ir gelbėjimo automobilių tarnavimo laikas apie 18 metų, daugiau kaip 15 metų eksploatuojama beveik 57,4% autocisternų, 96% autokopėčių, 67% specialiųjų automobilių.

Valstybinei priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai priklauso 123 pastatų kompleksai. Bendrasis pastatų plotas sudaro per 110 tūkst. kv. m, iš jų – garažų plotas per 40 tūkst. kv. m, kabinetų – 20 tūkst. kv. m. Per nepriklausomybės laikotarpį buvo rekonstruotos ar naujai pastatytos 25 gaisrinės.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) atsakingas už visuomenės, materialaus turto ir aplinkos apsaugą ekstremalių situacijų atvejais. Departamentas organizuoja ir vykdo gaisrų ir kitų ekstremalių situacijų prevenciją. Tai savarankiškas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos padalinys.

Departamentas formuoja priešgaisrinės ir civilinės saugos politiką Lietuvoje, numato priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų veiklos kryptis, rengia teisės aktus, reglamentuojančius priešgaisrinę ir civilinę saugą ir kontroliuoja, kaip laikomasi jų reikalavimų, vykdo valstybinę priešgaisrinę priežiūrą, organizuoja ekstremalių situacijų prevenciją ir valdymą, teikia rekomendacijas valstybės institucijoms bei ūkio subjektams ir koordinuoja jų veiklą civilinės saugos srityje, organizuoja priešgaisrinės ir civilinės saugos mokymą, informuoja visuomenę priešgaisrinės ir civilinės saugos klausimais, atlieka gaisrų ir gelbėjimo darbų apskaitą, propaguoja priešgaisrinės ir civilinės saugos žinias, skatina visuomeninių organizacijų, savanorių ugniagesių veiklą gaisrų prevencijos srityje.

Departamentas vadovauja didelio masto ekstremalių situacijų likvidavimui, organizuoja žmonių ir turto gelbėjimą bei padarinių šalinimą. Departamentas valdo gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą P – 160, kuria visoje šalyje arba atskiruose rajonuose galima įjungti centralizuoto valdymo elektros sirenas, perspėti ir informuoti visuomenę apie gresiantį pavojų ekstremalių situacijų atvejais.

Departamentas organizuoja valstybinio lygio civilinės saugos pratybas ir joms vadovauja, organizuoja valstybės institucijų ir visuomenės pasirengimą atlikti praktinius veiksmus ekstremalių situacijų atvejais, nustato įvairių lygių ekstremalių situacijų valdymo centrų darbo tvarką.

Departamentas tvarko civilinės saugos priemonių valstybės rezervą, sudaro sąlygas valstybės ir savivaldybių institucijoms, ūkio subjektams bei gyventojams pasirengti ekstremaliai situacijai, palaikyti šalies ūkio gyvybingumą, apsaugoti turtą ir aplinką nuo susidariusios ekstremalios situacijos.

Departamentas kuria Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro centrinę duomenų bazę, kuria siekiama kaupti informaciją apie šalyje esančius pavojingus bei valstybinės reikšmės objektus.

Departamentas koordinuoja priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų ryšius su kitomis specialiosiomis tarnybomis bei valdžios struktūromis.

Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos

Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – PGT) įsteigtos rajonuose, miestuose bei apskričių centruose, atsižvelgiant į šalies administracinį paskirstymą.

Rajonuose, miestuose esančios PGT atlieka įvairius gelbėjimo darbus: gesina gaisrus ir gelbsti žmones, išlaisvina iš sudaužytų automobilių autoavarijų metu nukentėjusius asmenis ir ištraukia žuvusiuosius, padeda gyventojams nelaimėse buityje, atlieka gelbėjimo darbus pramoninių avarijų vietose, likviduoja chemines ir radiacines avarijas, talkina kitoms specialiosioms tarnyboms. Ugniagesiai gelbėtojai teikia pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiesiems, vyksta ieškoti nuskendusių žmonių, gelbėja skęstančiuosius, teikia įvairią pagalbą gyventojams stichinių bei pramoninių nelaimių metu, atlieka evakuacijos iš ekstremalių situacijų vietų ir įvykių židinių darbus.

Be šių funkcijų rajonų ir miestų PGT vykdo valstybinę priešgaisrinę priežiūrą ir ikiteisminį gaisrų tyrimą, konsultuoja priešgaisrinės saugos klausimais. Jos atsakingos už savivaldybių ekstremalių situacijų likvidavimo planų, kuriuose numatoma kiek bus sutelkta priešgaisrinių gelbėjimo
pajėgų savivaldybėse bei atskiruose objektuose, kai bus prašoma pagalbos, sudarymą, PGT organizuoja ir vykdo profesinius mokymus, priešgaisrines taktines pratybas, rengia pavojingų objektų incidentų likvidavimo planus, teikia metodinę pagalbą savivaldybių ugniagesių komandoms, kurios įsteigtos kaimo vietovėse.

Jeigu rajonuose ir miestuose esančioms PGT neužtenka priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų gaisrams likviduoti ar atlikti kitus gelbėjimo darbus, pajėgų ir priemonių sutelkimą bei jų valdymą organizuoja apskrities centre esanti PGT. Šios tarnybos geriau aprūpintos gaisrine gelbėjimo technika ir įranga, jos gali gesinti didelius gaisrus ir atlikti sudėtingus gelbėjimo darbus. Apskričių centruose esančios PGT atsakingos už visos apskrities VPGT funkcijų vykdymą. Jos rengia apskrities ekstremalių situacijų likvidavimo planus, kuriuose nustatoma priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų bei kitų specialiųjų tarnybų pasitelkimo tvarka. Taip pat apskričių centruose esančios PGT atsakingos už valstybinės reikšmės objektų likvidavimo planų rengimą. Be to, jos vykdo visas minėtas rajonuose ir miestuose esančių PGT funkcijas.

Lietuvos Respublikoje yra 3 didesnės rizikos objektai (AB ,,Mažeikų nafta”, Lietuvos elektrinė ir VĮ Ignalinos atominė elektrinė), kuriuose gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbus bei valstybinę priešgaisrinę priežiūrą atlieka Departamentui pavaldžios priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, tiesiogiai sudariusios sutartis dėl objektų apsaugos. Šie padaliniai, būdami šalia pavojingų objektų, užtikrina nenutrūkstamą priešgaisrinę priežiūrą ir atlieka gelbėjimo darbus, neleisdami išplisti avarijai. Todėl išvengiama pavojaus aplinkiniams gyventojams ir sumažinami galimi objekto nuostoliai. Šios tarnybos yra visiškai arba iš dalies išlaikomos saugomų objektų lėšomis.

Kasmet Lietuvos ugniagesiai gelbėtojai užgesina nuo 15 iki 22 tūkst. įvairių gaisrų ir atlieka apie 5–6 tūkst. gelbėjimo darbų. 10 tūkstančių Lietuvos gyventojų vidutiniškai tenka 44 gaisrai. Gaisrai sudaro 71 proc., o gelbėjimo darbai – 29 proc. išvykimų pagal aliarmo signalą. Miestuose ir miesteliuose vidutiniškai į incidentą atvykstama per 6–10 min., o kaimo vietovėse – per 14–20 min.

Pagrindinės gaisrų priežastys: neatsargus gyventojų elgesys su ugnimi (apie 50 proc.), elektros įrenginių eksploatacijos taisyklių pažeidimai (apie 9 proc.), krosnių naudojimo priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimai (apie 7 proc.), vaikų išdykavimas su ugnimi (apie 3 proc.), padegimai (apie 3 proc.) bei kitos priežastys.

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1056 žodžiai iš 2118 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.