Prievarta prieš vaikus ir moteris
5 (100%) 1 vote

Prievarta prieš vaikus ir moteris

112131

Turinys

1. Įvadas 2

2. Prievartos supratimas 3

3. Dažniausiai moterų patiriamos prievartos formos šeimoje, darbe, visuomenėje 4

4. Lytinė prievarta 5

5. Prievartos problemos viešumas 6

6. Seksualinė prievarta prieš vaikus 7

7. Seksualinės prievartos požymiai 8-10

8. Seksualinės prievartos pasiekmės vaikui 11

9. Kaip vaikas pasisako apie prievartą 12-13

10. Literatūra 14

Įvadas

Spaudoje vis dažniau skaitome apie fizinį ir seksualinį smurtą. Šeimoje visiems aišku, kad patirtas smurtas palieka pėdsakus – fizines ir dar dažniau – psichologines žaizdas.

Seksualines prievartos šeimoje problema labai rimta. Ji skirstoma į prievartą prieš suaugusius jos narius, vaikus ir pagyvenusius asmenis. Problemai įtakos turi kultūriniai , psichiniai ir tarpasmeniniai faktoriai.

Kas yra prievarta? Augdami ir bręsdami dauguma vaikų ir jaunuolių sulaukia daug meiles ir rūpesčio, kurie jiems būtini tampant suaugusiu žmogumi. Deja, kai kurie vaikai yra mušami, apleisti ar išnaudojami suaugusiujų, ar kitų vaikų. Jaunesni vaikai gali net nesuprasti, jog tai, ką jiems daro yra prievarta. Jie būna išsigandę ir mano patys esą kalti dėl to, kas vyksta.

Prievarta skiriama į keturias žalojančio elgesio rūšys:

· Fizine prievarta

· Emocinė prievarta

· Seksualinė prievarta

· Nesirūpinimas

Dažniausiai seksualinę prievartą patiria moteris ir vaikai. Smurtaujantis vyrai dažnai kilę iš šeimų, kur jiems teko būti prievartos prieš moterį liūdininkais, arba būdami vaikais jie patys patyrę smurtą.

Prievartos supratimas

Prievarta – tai bet kokie veiksmai vykstantis prieš individo valią. Tai gali būti tiek emocinio, tiek fizinio, tiek seksualinio pobūdžio veiksmai. Taip pat tai veiksmai kylantis tiek iš išorinės aplinkos, tiek iš paties individo. Prievarta yra neišvengiama kasdieninio gyvenimo dalis. Šia tema reikia kalbėti, tačiau pilnai panaikinti jos neapavyks.

Prievarta yra įvairių rūšių. Psichologinę prievartą patiria tiek vyrai, tiek moterys. Tačiau didesne dalis tenka moterim. Gyvenant patriarchalinėje visuomenėje joms tenka didesnis spaudimas ir aukštesni reikalavimai, bandant ką nors pasiekti toje visuomenėje. Jos turi mažiau teisių ir yra mažiau vertinamos, nei vyrai.

Fizinę prievartą dažniau patiria moterys ir vaikai. Nes jie yra silpnesni ir negali apsiginti.

Seksualinę prievartą dažniausiai patiria moterys. Taip pat su seksualine prievarta susiduria vaikai ir paaugliai abiejų lyčių.

Prievartos prieš moteris supratimas

Moterų nuomone, prievarta galime laikyti ir netolygų pareigų pasidalinimą ar vyraujančius stereotipus, kad „moterys padarys kava“, „motreys suplaus indus“, „moterys sutvarkis“ ir pan. Jeigu tai reiškiasi šeimoje, kur tolygiai yra padalinti tiek vyriški, tiek moteriški vaidmenys, tai yra bendradarbiavimas, tačiau jei tai reiškiasi visuomenės ar darbo sferose tai gali būti suprantama, kaip žeminimas ar net prievarta.

Preivarta dažniau patiria tylesnės, ramesnės, uždaros, nuolankios moterys. Jos linkę prievartos neviešinti ir ją tyliai kęsti. Tačiau tai daugiau ankstesnių laikų moteris. Vyrų nuomone šiuolaikine moteris pasirengusi save apsiginti.

Mažiau prievartą patiria aktyvi, energinga, savimi pasitikinti moteris. Ji sukuria stiprios asmenybės įvaizdį, tuo sumažindama priespaudos galimybę. Iš kitos pusės ji lengviau ir dažniau atsikerta į prievartą.

Nuo seksualinės prievartos dažniau nukenčia aktyvesnės, drąsesnės moteris.

Prievartos prieš moteris problemos aktualumas Lietuvoje

Šiuo metu Lietuvoje aktuali apskritai prievartos prieš asmenį, asmenybę problema. Nesvarbu kas tai bebūtų – moteris, vaiakas ar vyras. Nereiktų išskirti ar akcentuoti vien prievartos prieš moteris.

Tačiau prievarta prieš moterį kol kas yra dažnai nutylima, ypač fizinę prievarta šeimoje, ir nagrinėjant atskiras prievartos sferas – fizinį, seksualinį smurtą, – reiktų labiau dėmesį atkreipti dėmesį į moterį.

Dažniausiai moterų patiriamos prievartos formos šeimoje, darbe, visuomenėje

Prievartos formos šeimoje priklauso nuo socialinio statuso. Aukščiausio socialinio statuso šeimose dažniausiai yra patiriama emocinė prievarta, vidutinio sluoksnio šeimose labiau paplitusi emocinė, fizinė ir kažkiek seksualinė, žemiausiose sluoksniuose dominuoja fizinė ir seksualinė. Psichologinė prievarta čia neišvengiama, tačiau ji net nesuvokiama kaip prievarta.

Prievartos prieš moteris priežastys

Analizuojant prievartos prieš moteris priežastis reiktų skirti dvi priežasčių grupes: pirmoji būtų susijusi su pačia moterimi, jos fiziniais ir psichiniais ypatumais; antroji – su visuomene, joje vyraujančiais steriotipais.

Detaliau pirmosios grupės priežastis būtų galima išdestyti taip:

· Moters emocinis silpnumas

· Moters fizinis silpnumas

· Silpnesnė moters ekonominė situacija

· Moters provokuojantis elgesys

· Moters pasiaukojimas dėl vaikų

· Išsilavinimo trūkumas

· Informacijos trukūmas

· Moters susitaikymas su visuomenėje egzistuojančiais steriotipais

Antrosios grupės priežastys:

· Vyraujantis steriotipai, kad moterys – silpnoji lytis

· Stereotipai, kad vyrai
užima aukštesnę padėtį visuomenėje

· Stereotipai, kad moteris atsakinga už vaikus

Nagrinėdami seksualinę prievartą galime išskirti trečiąją priežasčių grupę: tai neteisinga priešingos lyties elgesio interpretacija. Moters apranga, kūno kalba tarsi išprovokuoja prievartinį elgesį, tačiau tai yra neadekvatus moters veiksmų supretimo pasekmė.

Lytinė prievarta

Žvelgiant į nusikaltimų statistiką, atrodo, kad lytinių nusikaltimų Lietuvoje nėra daug, pastaraisiais metais išžaginimų ir pasikėsinimų išžaginti skaičius neviršydavo 200. Bet visų sociologinių tyrimų rezultatai rodo, kad Lietuvos moterys gana dažnai kenčia nuo lytinės prievartos. Tyrimo “Moteris Lietuvos visuomenėje” duomenimis (Purvaneckienė 1995), 20% suaugusių moterų ir 3,6% suaugusių vyrų bent kartą gyvenime buvo patyrę pasikėsinimą išprievartauti. Vilniaus universiteto Moterų studijų centro (1997) atlikto tyrimo “Smurtas prieš moteris ir vaikus Lietuvoje” duomenimis, 59% apklaustųjų suaugusių moterų buvo patyrusios lytinį smurtą. 15-25 m. jaunų moterų apklausoje buvo gauti panašūs rezultatai – 51% apklaustųjų buvo patyrusios lytinį smurtą. Pastaruosiuose tyrimuose buvo nagrinėjamas ir prievartos aukų ryšis su prievartautoju. Jaunų moterų apklausos duomenimis pusė lytinę prievartą patyrusių merginų nepažinojo savo skriaudėjo. Remdamasi pastarosios apklausos rezultatais R.Mikalajūnaitė (1999, P. 75) daro išvadą, kad “…15-25 metų merginos turi didesnę fizinės ir seksualinės prievartos patirtį nei vyresnio amžiaus moterys. Tai leidžia teigti, kad smurto prieš moterį (ypač fizinio ir seksualinio) lygis mūsų visuomenėje auga.”

Nacionalinio reprezentatyvaus viktimologinio tyrimo “Smurtas prieš moteris” tyrimo rezultatai taip pat patvirtina, kad lytinis smurtas yra žymiai labiau paplitęs, nei būtų galima spręsti iš statistikos duomenų. Šiame tyrime lytiniu smurtu mes vadinome prievartinius lytinius santykius (t.y. išžaginimą), o lytine prievarta – lietimą, grabaliojimą, bučiavimą ar glamonėjimą nepageidaujamu būdu prieš moters valią, o taip pat vertimą moters lytiškai santykiauti prieš jos valią.

Lytine prievarta paremti santykiai su tais vyrais, su kuriais moterys susitikinėja, taip pat gana dažnas reiškinys. 17% moterų pasisakė, kad jų susitikimų partneris kada nors yra bandęs priversti su juo lytiškai santykiauti, kai moteris to nenorėjo.

Žymiai mažiau moterų pasisako apie patirtą lytinį smurtą, ir reikia atkreipti dėmesį, kad tikimybė būti išprievartautai savo šeimoje yra didesnė negu už šeimos ribų.

Iš visų tyrimų išplaukia ta pati išvada: lytinis smurtas ir prievarta yra žymiai labiau paplitę mūsų visuomenėje, nei būtų galima spręsti iš oficialios statistikos. Taip yra todėl, kad lytinio smurto aukos retai pasiskundžia policijai. Jos taip elgiasi iš dalies dėl tų pačių priežasčių, kaip ir buitinio smurto atvejais – gėdos ir baimės dėl visuomenės pasmerkimo. Be to, baudžiamasis procesas paprastai būna ilgas ir žeminantis aukos orumą. O ir pasiskundusios jos dažnai atsiima ieškinius ar pakeičia parodymus, neišlaikiusios aplinkinių spaudimo ar grasinimų.

Prievartos problemos viešumas

Apie prievartą kalbėti viešai yra būtina. Kalbama tūrėtų būti ne tik policijos suvestinių lygmenyje, kur pateikiama faktinė medžiaga apie plėšimus, išprievartavimus, ir nužudymus, tačiau tai turėtų būti iškelta, kaip problema, ir informacija turėtų būti orentuota į švietimą – stereotipų laužymą, pasitikėjimo ugdymą, savigyną, ir pan. Informuojama apie pagalbos centrus, organizuojamos diskusijos, seminarai. Didelis dėmesys turėtų būti skiriamas vaiakms ir jaunimui. Mergaitė nuo mažens turėtų būti mokoma apginti save ir savo teises.

Praktiniai patarimai moterims, patyrusioms prievartą šeimoje

Prievarta šeimoje moters atžvilgiu egzistuoja kiekvienam visuomenės socialiniame ekonominiame lygmenyje, tačiau aplinkybės, susijusios su finansiniais stresais, nedarbu arba pareigų pažeminimu, lemia tai, kad stresas ir prievarta dažniau pasireiškia tam tikrose šeimose. Dar visai neseniai smurtas moters atžvilgiu buvo asmenine ir šeimos problema. Prievarta vieno asmens atžvilgiu šeimoje sukuria didelę kitų šeimos narių prievartos rizikos galimybę. Smurtinė situacija šeimose daugiausia nerimo kelia dėl to, kad žmonės, patyrę smurtą tėvų šeimose, linkę toleruoti smurtą ir sukūrę savo šeimas.

Yra tam tikri požymiai, kurie nurodo moters išgyvenamą smurtą. Tu patiri smurtą, jei:

· Partneris (sutuoktinis, draugas, su kuriuo susitikinėji) tave perdėtai kontroliuoja, pavyduliauja, prašo ataskaitos už kiekvieną valandą, kai nebuvai su juo.Tikrina, su kuo buvai susitikusi, pasižiūri ką turi rankinuke.

· Dažnai tave žemina, pravardžiuoja, kritikuoja dėl išvaizdos, aprangos, šeimininkavimo. Daro tai viešai arba kai esate vieni.

· Jo elgesys tave gąsdina, jo pyktis tave baugina.

· Jis menkina tavo baimę ir nerimą dėl esamų santykių:

· Grasina neduoti tau pinigų.

· Grasina nusižudyti tavo ir vaikų akivaizdoje, dėl to kaltindamas tave.

· Grasina sumušti tave, tavo artimuosius arba užmušti tavo mylimą naminį gyvūną.

· Tave muša, stumdo, spardo, mėto į tave daiktus, smaugia, grasina aštriais įrankiais,
lytiškai santykiauti tau nepriimtinu būdu arba tada, kai nenori.

Seksualinė prievarta prieš vaikus

Seksualinis vaikų išnaudojimas – tai vaikų ir pauglių įtraukimas seksualinę veiklą kai tvirkintojas suaugęs ar bendraamžis verčia vaiką tenkinti savo seksualinius poreikius pasinaudodamas jo meile, paasitikėjimu ir priklausomybe.

Seksualinė prievarta nėra tik lytinio akto atlikimas ar meginimas išprievartauti. Tai yra ir vaiko lytinių organų lietimas ar vaiko vertimas liesti suaugusiojo ar kito bendraamžio lytinius organus:lytinių oranų demonstavimas: atviras kalbėjimas apie seksą norint šokiruoti vaiką arba sukelti jo susidomėjimą: vaiko itraukimas į prostituciją ar išnaudojimas pornagrafiniais tikslais.

Kartais seksualinė prievarta būna paslėpta. Kai pvz. tęvas įeina į vonią kai tuo metu maudosi jo dukra. Kartais vienas iš tėvų skatina vaiką miegoti su juo vienoje lovoje. Pasitaiko motinų kurios žaismingai liečia sūnaus varpą ir tėvų kurie juokais perbraukia per augančios dukters krutinę, tačiau visa tai yra neleistina ir laikoma prievarta.

Dažniausiai seksualinės prievartos aukos yra mergaitės, tačiau ją patiria ir berniukai.

Vaikai seksualinę prievarta patiria ir ankstyvuojoje vaikystėje ar net kūdikystėje. Tačiau pagalbos dažniausiai prašo paauglystėje nes jie suvokia, kad daugiau prievartos pakesti negali. Paaugę jie įgauna daugiau galių ką nors padaryti ir pakeisti.

Daugumai seksualiai išnaudotų vaikų būdingas seksualizuotas elgesys. Seksualizuotas elgesys suprantamas kaip vaiko seksualinio elgesio formos, kurios labai išreikštos, dažnai ar nuolat pasikartoja. Dėl tokio elgesio mergaitė ar berniukas izoliuoja savę nuo kitų vaikų arba bando juos įtraukti į seksualinius veiksmus, toks vaiko elgesys kelia aplinkinių susirūpinimą. Pavyzdžiui nuolatinė dešimtmečio masturbacija, kuri trukdo susikaupti ir sukelia bendraamžių pašaipas.

Seksualinės prievartos požymiai

Pagrindiniai požymiai pagal kurios galima nustatyti ar vaikas patyrė seksualinę prievartą yra vaiko elgesio ir nuotaikų pokyčiai, pakytęs santykis su aplinka ir paties vaiko pasakojimas apie patirtą prievartą.

Išskiriami požymiai būdingi vaikams patyrusiems seksualinę prievartą:

Seksualiniai požymiai: (labai išreikšto seksualinio elgesio formas)

Pvz: lytinio akto atkartojimas su draugais ar žaislais, perdėtas masturbavimasis, neatitinkančios amžiaus seksualinio elgesio žinios ir tt. Paaugliams būdingas netvarkingas lytinis gyvenimas, labai dažnas seksualinių partnerių ar priešingos lyties draugų keitimas, prostitucija, seksualiai provokuojantis ar gundantis elgesys, nėstumas ir lllytiniu keliu plintančios ligos. Be to jiems ypač būdinga depresija, savęs žalojimas, bėgimas iš namų, piktanaudžiavimas alkoholiu ir narkotinėmis medžiagomis, grasinimai ar bandymai nusižudyti, nusižengimai teisėtvarkai.

Šiuo metu Jūs matote 52% šio straipsnio.
Matomi 1945 žodžiai iš 3731 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.