Prievolių įvykdymo užtikrinimo sąvoka ir rūšys
5 (100%) 1 vote

Prievolių įvykdymo užtikrinimo sąvoka ir rūšys

VILNIAUS UNIVERSITETAS

TEISĖS FAKULTETAS

CIVILINĖS TEISĖS IR PROCESO KATEDRA

(Neakivaizdinis skyrius, 2 kursas, 4 metų studijų grupė)

Prievolių įvykdymo užtikrinimo sąvoka ir rūšys.

Rankpinigiai, samprata ir susitarimo dėl rankpinigių forma

VILNIUS, 2002

Turinys

1. Prievolės sąvoka ir dalykas 3

2. Prievolių įvykdymo užtikrinimas 3

3. Prievolių įvykdymo užtikrinimo rūšys 6

4. Rankpinigiai 8

5. Literatūra 11

6. Praktinė užduotis 12

Prievolės sąvoka ir dalykas

Prievolės sąvoka buvo žinoma jau senovės romėnų teisės doktrinoje ir teisėje. Joje buvo skiriama daiktinė teisė – teisė daiktui, asmens asmeninė teisė – teisė asmeniui.

Prievolė – tai teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veikimo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą. Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius. Prievolių dalyku gali būti bet kokie veiksmai (veikimas, neveikimas), kurių nedraudžia įstatymai ir kurie neprieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei. Prievolės dalyku taip pat gali būti bet koks turtas, taip pat ir tas, kuris bus sukurtas ateityje, apibūdintas pagal rūšį ar kiekį arba kurį galima apibūdinti pagal kitus kriterijus. Prievolės dalykas gali turėti piniginę arba nepiniginę išraišką, tačiau jis turi atitikti prievolės dalykui keliamus reikalavimus. Prievolės dalyku negali būti tai, kas neįvykdoma.

Prievolių įvykdymo užtikrinimas

Visuomet yra galimybė, kad skolininkas gali neįvykdyti subjektinės pareigos prievolėje dėl nesąžiningo požiūrio į savo pareigą, dėl jo nemokumo ir dėl kitokių objektyvių arba subjektyvių priežasčių.

Prievolių įvykdymo užtikrinimo būtinybė atsirado iš siekio apsaugoti kreditoriaus interesus. “Vakaruose jau seniai egzistuoja įstatymai, reguliuojantys šios srities santykius”. Tiek kontinentinės, tiek anglų, tiek amerikiečių teisės sistemos numato įvairius būdus, kurie užtikrintu, kad skolininkas įvykdys savo subjektinę pareigą prievolėje. Logika paprasta: kreditorius suteiks kreditą, tik tuomet, jei jo reikalavimai bus patikimai apsaugoti, esant preliminariai galimybei – sutarties partneriui nevykdant savo prievolių. Apie patikimumą sprendžia kiekvienu konkrečiu atveju pats kreditorius, tačiau keliami reikalavimai yra vienodi: kreditorius turi būti tikras, kad jo reikalavimas tinkamai įvertintas, ir padengtas, tarkim, skolininko turtu, jog prireikus be didelio vargo ir papildomų išlaidų jo reikalavimas bus patenkintas ir jis patirs minimalių nuostolių.

Daugelis civilinės teisės teoretikų skiria du prievolių įvykdymo užtikrinimo pobūdžius :

1) skatinamojo pobūdžio skolininko atžvilgiu, nes kitaip jo laukia netesybos ( bauda, delspinigiai ) ;

2) garantinio pobūdžio – skolininko nemokumo atveju už jį prievolę įvykdys laiduotojas, įkaito davėjas.

Abi šio pobūdžio rūšys neatsiejamai susijusios viena su kita, t.y., kiekvienas iš prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų turi jų atspalvį.

Tai, kad sudarant civilinę sutartį, aptariamos šalių teisės ir pareigos, dar nereiškia, kad jos bus įvykdytos. Aptariami prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai turi specifinį pobūdį – jie neturi bendro pobūdžio. Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai turi daiktinės teisės pobūdį.

Tačiau taip kategoriškai teigti negalima, nes jeigu įkeitimas – tikrai turi daiktinės teisės pobūdį, tai laidavimas, garantija, rankpinigiai turi prievolinės teisės pobūdį.

Prievolių įvykdymo užtikrinimas – įstatymu ar sutartimi nustatyta papildoma prievolė prie pagrindinės prievolės, kaip skolininko civilinė – turtinė atsakomybė už pagrindinės prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

Šis pateikiamas universalus prievolių įvykdymo apibrėžimas yra informatyvus tuo, kad pateikia esminius suvokimo, kas traktuotina kaip prievolių įvykdymo užtikrinimas, momentus, būtent:

1) bet kuriuo atveju tai -papildoma prievolė – tai išplaukia iš prievolių įvykdymo užtikrinimo instituto tikslinės paskirties;

2) ši prievolė traktuotina kaip civilinė turtinė atsakomybė, kuri savo ruožtu taip pat įvardijama kaip prievolė ( išvada darytina analizuojant civilinės atsakomybės apibrėžimą, kuriuo teigiama, kad civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius

ir sumokėti netesybas, o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius ar sumokėti netesybas);

3) ši papildoma prievolė gali būti numatyta sutarties ar įstatymu – tai – jos atsiradimo pagrindas.

Iš šios prievolių įvykdymo užtikrinimo sąvokos taip pat darytina išvada, kad šalys turi pareigą ne tiktai įvykdyti prievolę, bet įvykdyti prievolę tinkamai, pagal civiliniuose įstatymuose, poįstatyminiuose norminiuose aktuose bei sutartyse nustatytus reikalavimus. Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir nustatytu terminu pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o jei nurodymų nėra, – pagal paprastai
reiškiamus reikalavimus.

Jau buvo minėta, kad skiriami du pagrindiniai prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų tikslai, t. y.:

1) jais sumažinamas negatyvių pasekmių mastas;

2) apsaugomi kreditoriaus interesai;

Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais siekiama stimuliuoti skolininko veiksmus, kad jis tinkamai elgtųsi, tuo pačiu suteikia kreditoriui daugiau ar mažiau patikimą garantiją, kad jo teisės bus įgyvendintos. Skolininko atitinkamo elgesio stimuliavimas pasireiškia tuo, kad kreditoriui suteikiamos papildomos teisės tam, kad būtų išvengta neigiamų pasekmių arba, kad jos būtų pašalintos.

Prievolių įvykdymo principuose įtvirtinti reikalavimai prievolių kokybei, kiekiui, prievolės atlikimo terminams, vietai ir pan. Prievolių įvykdymo principai yra privalomi prievolės šalims, ir šalys savo subjektines teises ir pareigas privalo įgyvendinti vadovaujantis šiais principais.

Taip pat pažymėtina ir tai, kad prievolių įvykdymo principai padeda realizuoti ne tik kreditoriaus, bet taip pat ir skolininko teisių apsaugos mechanizmą. Kadangi kreditorius prievolėje turi ne tik subjektines teises, bet ir pareigas. LR Civiliniame kodekse įtvirtinti šalių bendradarbiavimo bei ekonomiškumo principai, nustatyta, kad kiekviena iš šalių turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir visokeriopai padėti antrajai šaliai atlikti savo pareigas.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 935 žodžiai iš 2938 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.