Priklausomybę sukeliančios medžiagos
5 (100%) 1 vote

Priklausomybę sukeliančios medžiagos

11213141

ĮVADAS

Mes einame į Europą. Tas ėjimas yra gana lėtas, tačiau ten vykstantys negatyvūs procesai mus pasiekia labai greitai. Dėl patogios geografinės padėties Lietuva tampa alkoholio ir kitų narkotikų tranzito šalimi. Auga narkotikų prieinamumas ir tiekimas, neteisėta jų pasiūla ir poreikis narkotikams. Labiausiai pažeidžiamas tampa jaunimas. Nesuprasdami pavojaus, paaugliai pradeda bandyti, o vėliau ir vartoti narkotikus ar net užsiimti su narkotikais susijusia rizikinga veikla.

Statistiniai duomenys liudija, kad per pastaruosius 5 metus narkomanų skaičius Lietuvoje išaugo beveik 10 kartų. Deja, panaši tendencija pastebima ir mokyklose. Pedagogikos instituto 1995m. tyrimų duomenimis, 2% 15-16 metų moksleivių šalyje jau bandė nelegalių narkotikų. 1999m. Šis skaičius išaugo iki 15,5% (21% berniukų ir 9,6% mergaičių). Dėl to kyla didelė grėsmė jaunimo sveikatai ir gyvybei. Narkotinės medžiagos įvairiai veikia žmogaus organizmą, sukeldamas įvairius organų pakitimus, ligas, o kartais netgi ir mirtį. Todėl Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo ministras 2000 metų liepos 5 d. išleido įsakymą, kuriame, atsižvelgdamas į plintantį narkotinių, psichotropinių bei kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimą ir platinimą švietimo įstaigose, įpareigojo mokymo įstaigų vadovus parengti iki rugsėjo 10 dienos tabako, alkoholio ir narkotikų prevencijos programas; darbo tvarkos taisyklėse nustatyti, kad įstaigos teritorijoje griežtai draudžiama vartoti psichoaktyvias medžiagas, prekiauti alkoholiu, tabaku; nustatyti svečių lankymosi švietimo įstaigose registravimotvarką ir griežtai riboti pašalinių asmenų patekimą į mokyklą ir jos teritoriją.

Pastaruoju metu kotikai tapo viena populiariausių moksleivių pokalbių ir diskusijų temų.Deja, jaunimui trūksta tikslios, tikros informacijos. Žinodami apie kai kurias žalingas narkotikų vartojimo pasekmes, jie nesupranta, kas yra fizinė ar psichologinė priklausomybė, abstinencija.

Todėl reikalingos skubios prevencijos priemonės, kurios suteiktų moksleiviams žinių ir sustiprintų jų sąmoningumą, išmokytų kritiškai vertinti šiuos negatyvius visuomenės gyvenimo reiškinius.

1. LITERATŪROS APŽVALGA

1.1.BENDROS ŽINIOS APIE PRIKLAUSOMYBĘ SUKELIANČIAS MEDŽIAGAS

Narkomanija – graikų kilmės žodis (‘‘narkė’’ – suakmenėjimas, ‘‘manija’’ – beprotybė, aistra, kai sutrinka žmogaus fizinė ir psichinė būklė. Tai liga, kuri reiškiasi įpročiu nuolat vartoti narkotikus, o narkomanas – žmogus, nuolat vartojantis narkotikus, priklausomas nuo jų, sergantis narkomanija.

Narkotikai (gr. Narkotikos – stingdantis, apsvaiginantis), narkotinės medžiagos, medžiagos, kurių dažnas vartojimas sukelia narkomaniją. Be kitų farmakologinių efektų, narkotikai sukelia ir euforiją – padidėjusio aktyvumo, nenatūraliai pakilios nuotaikos, sumažėjosio kritiškumo būseną.

Narkotikus galima apibūdinti trejopai:

1. Medicininiu požiūriu – tai medžiagos, sukeliančios euforiją, psichinę ir fizinę priklausomybę bei abstinencijos reiškinius.

2. Socialiniu požiūriu – narkotikai tai tokios medžiagos, kurios socialiai pavojingos. Žmogus, vartojantis narkotikus, gali būti pavojingas visuomenei, taip pat šeimai ir sau. Jis, norėdamas gauti narkotikų, gali padaryti bet kokį nusikaltimą.

3. Juridiniu požiūriu – narkotikai tai medžiagos, kontroliuojamos pagal Jungtinių Tautų konvencijos ir įrašytos į atitinkamus sąrašus, kurias įstatymai draudžia gaminti, platinti ir pervežti iš vienos šalies į kitą (3, p. 9).

Pasaulinė sveikatos organizacija pateikė tokį priklausomybių apibrėžimą: ‘’Periodiško ar chroniško apsinuodijimo centrinę nervų sistemą veikiančiomis medžiagomis būsena, kuri sukelia psichologinę ar psichologinę ir fizinę priklausomybę ir taip padaro žalą individui, o per jį ir visuomenei’’ (toliau PSO). Tai narkotinės, psichotropinės ir kitos psichiką veikiančios medžiagos.

1992 m. PSO priimta ir patvirtinta 10 – oji Tarptautinė ligų, taip pat ir narkomanijų klasifikacija, kuri Lietuvoje įdiegta 1997 metais. Pagal Tarptautinę klasifikaciją medžiagoms, kurios sukelia psichikos ir elgesio sutrikimus, priklauso:

1. Alkoholis.

2. Opioidai.

3. Kanabinoidai.

4. Raminančios ir migdančios medžiagos.

5. Kokainas ir preparatai iš kokos augalo.

6. Stimuliatoriai ir kofeinas.

7. Haliucinogenai.

8. Tabakas.

9. Lakios medžiagos.

10. Psichoaktyvios medžiagos ir keli narkotikai, sumaišyti vienu metu (3, p. 7).

Šių medžiagų poveikis organizmui yra labai įvairus. Vienos gali sukelti narkozę, žmogus nejaučia skausmo, kitos padeda atsipalaiduoti, dar kitos veikia jaudinančiai, stimuliuojančiai arba priešingai – slopinančiai. Tačiau visos šios medžiagos turi bendrų požymių: veikia žmogaus psichiką, sukelia euforinę būklę, prie jų greičiau ar lėčiau priprantama, atsiranda psichinė ir fizinė arba tik psichinė priklausomybė.

Euforija – tai subjektyviai maloni būklė – žmogus jaučia jaudulį, jėgų antplūdį, žvalumą, nuotaikos pagerėjimą. Tai žalinga būsena, kai žmogus praranda realybės pojūtį. Jis neišsprenžia iškilusios problemos, jos nepašalina, o jaučiasi laimingas. Tai cheminių medžiagų sukelta psichikos ‘’apgaulė’’, neteisėta pasitenkinimo būsena.

Psichinė
priklausomybė – liguistas noras sistemingai ar periodiškai vartoti narkotines medžiagas, norint patirti tam tikrą malonią būseną. Pasireiškia tuo, kad noras svaigintis užvaldo asmens mintis, jausmus, veiklą, jis negali nukreipti minčių darbui, kūrybai. Tarp paauglių stebimas grupinis psichinis potraukis. Jis susiformuoja bendraamžių grupėse, kur galioja savos normos ir vertybės, kur mėgdžiojamas grupės lyderio elgesys. Vėliau, kuomet sustiprėja psichinis potraukis, paaugliai ima svaigintis ir po vieną. Vartojant narkotinę medžiagą vystosi tolerancija.

Tolerancija – silpnėjanti organizmo reakcija į tą patį narkotinės medžiagos kiekį. Palaipsniui malonumas, kurį sukeldavo narkotikas, mažėja.Žmogus turi vartoti vis didesnę medžiagos dozę, kad pasiektų tokį patį efektą.

Fizinė priklausomybė – medžiaga (narkotikas) jau tampa būtina organizmo biologinei ir cheminei pusiausvyrai išlaikyti. Jei organizmas negauna narkotiko, atsiranda abstinencijos sindromas, vegetaciniai – somatiniai, neuropsichiniai sutrikimai: stiprūs galvos, rankų, kojų raumenų, sąnarių skausmai, viduriavimas, pykinimas, vėmimas, o kartais net netenkama sąmonės. Abstinencijos reiškiniai išnyksta, kai organizmas gauna naują narkotiko dozę.

Po pirmųjų narkotiko dozių, kurios gali būti net labai mažos, žmogus išgyvena euforiją, o abstinencijos požymių nepatiria. Vartojant toliau narkotinę medžiagą, tolerancija didėja, euforinė būsena silpnėja, atsiranda abstinencijos būklė. Taip palaipsniui vystosi psichinė priklausomybė, kuri perauga į fizinę priklausomybę, pasireiškiančią abstinencijos sindromu. Žmogus tampa narkomanu.

1.2. PRIKLAUSOMYBĖS NARKOTINĖMS MEDŽIAGOMS PRIEŽASTYS

Priklausomybę narkotinėms medžiagoms įtakoja daugybė įvairių tarpusavyje susijusių priežasčių – genetinės, fiziologinės, psichologinės, socialinės

Kai kurie mokslininkai priklausomybę narkotikams aiškina endokrininės sistemos disfunkcija, kiti nurodo ryšį su konstituciniu tipu. Dėl įgimtos nepilnavertės tiamino ir amino rūgščių apykaitos, o taip pat ir nepilnavertės neuromediatorių veiklos kai kurie žmonės yra jautresni ir pažeidžiamesni. Emocinę įtampą jiems padeda įveikti narkotikai.

Į narkomaniją linkę irzlūs, jautrūs, greitai prarandantys dvasinę pusiausvyrą, silpnavaliai, nepasitikintys savimi, greitai pasiduodantys kitų įtakai, ribotų interesų, turintys psichologinių problemų žmonės. Dažniausiai tai asmenys, neturintys gyvenimo tikslo, ieškantys netikrų malonumų, lepūnėliai, ‘’nesuprasti’’, mėgstantys be tikslo šlaistytis gatvėmis, linkę pervertinti savo galimybes arba nusivylę po nesėkmių. Tarp linkusių į narkomaniją dažnai pasitaiko tokių, kurie vaikystėje ilgai kramtė nagus, ilgai šlapinosi lovoje, patyrė galvos smegenų traumas, po kurių buvo netekę sąmonės, sirgę neuroinfekcija, neuropatai ar psichopatai.

Jaunuoliai narkotines medžiagas vartoja, norėdami:

1) patenkinti smalsumą, pajusti narkotiko poveikį;

2) patirti pakitusią sąmonės būseną, pajusti kažką ypatingai malonaus ir pavojingo;

3) sumažinti įtampą ar atsipalaiduoti;

4) pamiršti problemas, nemalonias emocijas;

5) neatsilikti nuo draugų, kartu praleisti laiką;

6) greičiau tapti suaugusiu, perimti suaugusiųjų elgesio normas;

7) būti nepriklausomu, pademonstruoti priešiškumą.

Socialiniai veiksniai, įtakojantys narkomanijos plitimą paauglių tarpe:

1) Netinkamas auklėjimas šeimoje.

2) Vaikas augo nepilnoje šeimoje.

3) Piktnaudžiavimas alkoholiu ir kitais narkotikais šeimoje, nekritiškas požiūris į juos.

4) Alkoholizmas šeimos istorijoje.

5) Asocialus vaiko elgesys ir padidėjęs aktyvumas.

6) Nenoras mokytis.

7) Draugystė su narkotikus vartojančiais bendraamžiais.

8) Ankstyvas alkoholio ir kitų narkotikų išmėginimas.

9) Nekritiškas požiūris į alkoholį ir kitus narkotikus.

10) Alkoholio ir kitų narkotikų prieinamumas.

11) Ekonominiai – socialiniai nepritekliai.

12) Bendruomenės ryšių sumažėjimas.

13) Nepakankamas mokykloje vykdomas narkomanijos prevencinis darbas.

14) Neigiamas mokytojų asmeninis pavyzdys (3, p. 13-14).

1.3. NARKOTIKŲ VARTOJIMO PAVOJAI

Nelaimingi atsitikimai

Pavartojus narkotikų dažniau įvyksta nelaimingi atsitikimai, traumos, uždusimas. Nuo kai kurių medžiagų kvėpavimas silpsta ar visiškai sustoja. Suvartojus per didelę dozę, galima prarasti sąmonę, numirti. Apsvaigimas sutrikdo orientaciją, supratimą, kontrolę, savisaugą.

Poveikis smegenims

Net mažas narkotikų kiekis gali sukelti psichikos ir emocijų sutrikimus. Vartojant reguliariai, nyksta intelektualiniai sugebėjimai, atsiranda abejingumas mokyklai, kitai veiklai.

Tarpusavio santykiai

Vartojantis narkotikus jaunuolis patenka šešėlinės grupės įtakon, tampa neprieinamas šeimai ir artimiesiems.

Priklausomybė

Narkotikų noras nejučia tampa liguistu poreikiu, žmogus nebegali be jų apsieiti, reikia vis didesnių dozių. Psichologinė priklausomybė pereina į fizinę, kai pasibaigus narkotiko veikimui prasideda abstinencinė krizė. Narkomanas neturi jėgų įveikti ją kitaip, kaip tik su nauja doze. Nutraukimas neįmanomas be izoliacijos ir detoksikacijos.

Apsinuodijimas

Dėl kontrolės praradimo perdozuojama. Sumaišius įvairius narkotikus ir kitas medžiagas,
reakcija gali būti baisi ir nenuspėjama.

Infekcijos

Nesterilios, o ypač bendrai naudojamos adatos gali sukelti pūlinius, kraujo užkrėtimą, B hepatitą ir įnešti ŽIV, kuris sukelia AIDS.

Finansinės problemos

Narkotikų vartojimas reikalauja didelių išlaidų, kas sukelia finansines problemas, veda į skolas ir nusikaltimus.

Nusikalstamumas

Narkotikų alkis verčia griebtis vagysčių, sukčiavimo, tarpininkavimo platinant narkotikus, net prostitucijos. Narkotikai užtraukia administracinę, o jų gaminimas, laikymas ir platinimas – baudžiamąją atsakomybę.

1.4. DAŽNIAUSIAI PASITAIKANTYS NARKOTIKAI

Kanapių preparatai – hašišas ir marihuana

Hašišas ir marihuana yra gaminami iš augalo – kanapių. Kanapėse yra cheminių medžiagų – kanabinoidų, kurios sukelia apsvaigimą. Pagrindinis kanabinoidas yra tetrahidrokanabinolis (THC).

Hašišas – tai sakai, kuriuos išskiria augalo žiedas. Jame yra 5-12% THC. Hašišas parduodamas mažais gabaliukais, kurie gali būti nuo rudos iki beveik juodos spalvos.

Marihuana – sudžiovinti augalo žiedynai ir viršūnės, kartais ir lapai bei kamieno dalys. THC yra 1-6%. Poveikis pasireiškia greitai ir tęsiasi 2-6 val.

Apsvaigus nuo hašišo, nuotaika pasidaro pakili. Ji pasireiškia atsipalaidavimu ir linksmumu. Žmogus nori daug kalbėti, bet sutrikusi minčių eiga, miglotas mąstymas, nesugebama susikaupti. Pakinta laiko suvokimas, klausa, rega, uoslė ir jutimas, garsai ir spalvos tampa ryškesni. Vėlesnėje stadijoje žmogus dažnai tyli, būna susimąstęs ir apsnūdęs, apatiškas, praranda darbingumą, ištvermę. Rūkantys hašišą jaučia smarkų troškulį, nes gleivinė išdžiūsta ir susierzina. Apsvaigimas paprastai praeina po 2-3 valandų, po to dažnai yra jaučiama ilgalaikės pagirios ir nuovargis. Keletą dienų gali būti susilpnėjusi atmintis ir sugebėjimas įsisavinti.

Hašišo rūkymas apsunkina psichinę jaunų žmonių raidą. Jausminiai pergyvenimai pakerta išsilavinimo poreikį, todėl paauglys negali normaliai bręsti. Kartais net ir viena surūkyta cigaretė gali būti lemtinga: sukelti psichozę, patologinę asmenybės raidą, intoksikaciją, sąmonės pritemimą, regos haliucinacijas.

Vartojant kanapes ir vyrams, ir moterims sutrinka hormonų balansas. Gali sutrikti jaunų žmonių lytinis brendimas. Vartojant kanapes susilpnėja imunitetas.

Jei kanapės yra vartojamos reguliariai, išsivysto tolerancija. Kanapių vartojimas sukelia fizinę ir psichinę priklausomybę. Fizinė priklausomybė nėra ypatingai ryški, ir kūno abstinencijos požymiai yra neryškūs. Stipriai pasireiškia psichinė priklausomybė. Pablogėja atmintis, sugebėjimas logiškai mąstyti, negali susikaupti, sunkiai įsisavina naujus dalykus.

Kokainas

Kokainas yra augalinės kilmės narkotikas, gaminamas iš kokos krūmo lapų. Tai stimuliuojanti medžiaga, kuri veikia centrinę nervų sistemą beveik žaibiškai.

Nelegaliai parduodamas kokainas yra baltos pudros milteliai. Jo grynumas kartais siekia tik 5-35%. Dažniausiai kokainas vartojamas įkvepiant arba uostant. Šį narkotiką taip pat galima suleisti po oda ar į veną, lipdyti ant gleivinės burnoje, tiesiojoje žarnoje ir makštyje.

Mažais kiekiais vartojamas kokainas sukelia trumpą apsvaigimą, kurio metu jaučiamas padidėjęs energingumas ir budrumas, suaktyvėjusi sąmonės veikla. Apsvaigimas gali sukelti ir neigiamus pojūčius bei stiprią baimę. Kokainas sumažina maitinimosi ir miego poreikį bei leidžia nejausti nuovargio.

Didesni kokaino kiekiai gali sąlygoti keistą, iššaukiantį ir agresyvų elgesį. Būdingi fiziniai požymiai: suaktyvėjusi širdies veikla, pagreitėjęs kvėpavimas, pakilusi kūno temperatūra, pagausėjęs prakaitavimas, išblyškusi oda, išsiplėtę akių vyzdžiai. Gali sutrikti kvėpavimas, išsivystyti širdies nepakankamumas.

Fizinė priklausomybė kokainui dažniausiai nėra ryški, tačiau pasireiškia stipri psichinė priklausomybė.

Ilgai vartojant kokainą išsenka organizmas, prarandamas apetitas, sumažėja svoris, užkietėja viduriai, vyrams vystosi impotencija.

Ekstazi

Ekstazi pagal cheminę sudėtį yra užrašoma kaip 3,4 – metilendioximetamfetaminas (MDMA). Jis turi stimuliuojančių ir haliucinacijas sukeliančių savybių.

Ekstazi – baltos, rudos, rožinės, geltonos tabletės bei įvairių spalvų kapsulės.

Vartojant įprastas ekstazi dozes apsvaigimas pasireiškia jausmų ir nuotaikų kaita, padidėjusiu komunikabilumu, supratimu ir įsijautimu, išaugusiu pasitikėjimu savimi, padidėjusia energija ir jėgomis.

Ekstazi paveikia ne tik nervų sisemą ,bet irširdį bei kitus organus. Trumpalaikių požymių pavyzdys yra padidinta stimuliacija, kurią lydi nuovargis, nemiga, depresija, baimė ir psichozės. Tarp atskirų požymių galima paminėti akių vyzdžių išsiplėtimą, išdžiuvusią burną, drebulį, prakaitavimą ir traukulius.

Vartojant didesnes dozes gali sutankėti širdies plakimas ir pakilti kraujo spaudimas.

Šokių metu ar prieš juos pavartojus ekstazi, suaktyvėja širies plakimas, prakaitavimas, organizmas netenka daug skysčių, troškina. Nekreipiant į tai dėmesio gali ištikti šiluminis smūgis.

Vartojant ilgesnį laiką atsiranda miego problemų, asmenys būna neramūs, išsiblaškę. Kamuoja troškulys, drebulys, haliucinacijos, širdies ritmo sutrikimai, depresija, įvairios
“fobijos”. Sutrinka koordinacija, negalima vairuoti automobilio, dirbti kruopštaus darbo.

Priklausomybė atsiranda net ir vartojant tik retkarčiais.

Amfetaminai

Amfetaminai dažniausiai yra gelsvi kristalai, kapsulės, milteliai, kurie gali būti įrašyti į nenarkotines medžiagas. Jie gali būti vartojami įleidžiant į veną, uostant. Poveikis tęsiasi 3-4 valandas.

Vartojant nedideles amfetaminų dozes pablogėja apetitas, padažnėja kvėpavimas ir širdies susitraukimai, pakyla arterinis kraujo spaudimas ir išsiplečia vyzdžiai, pranyksta nuovargio pojūtis, jaučiamas pasitenkinimas.

Didesni kiekiai sąlygoja plepumą, įkarštį bei keistą elgesį. Dauguma narkomanų tampa agresyvūs ir priešiškai nusiteikę. Džiūsta burna, pakyla karštis, pagausėja prakaitavimas, atsiranda galvos skausmas ir svaigulys, pablogėja regėjimas. Labai dideli kiekiai sąlygoja paraudimą arba išbalimą, greitą arba nereguliarų širdies plakimą, drebulį, sutrikusią koordinaciją ir nualpimą. Amfetaminai pirmiausiai veikia smegenis. Dingsta nuovargis, nebenorima miego. Jie veikia širdį, plaučius ir kitus organus. Ilgiau piktnaudžiaujant atsiranda klausos haliucinacijos ir nepagrįstas nerimas.

Amfetaminus vartojančios moterys dažniausiai pagimdo neišnešiotus arba negyvus vaikus.

Jeigu amfetaminai vartojami reguliariai, vystosi priklausomybė, susiformuoja tolerancija. Negavus šios medžiagos, pasireiškia abstinencijos požymiai: nuovargis, ilgas, bet sutrikęs miegas, irzlumas, didelis alkis ir neilga, bet gili depresija, kuri gali tapti net savižudybės priežastimi. Šie sutrikimai išnyksta, vėl pavartojus amfetaminus.

Heroinas

Heroinas – tai balti arba rudi milteliai, kurie yra rūkomi, uostomi ar, ištirpinti vandenyje, suleidžiami į veną. Jis gali būti sumaišytas su cukrumi, chininu arba kitomis medžiagomis.Heroinas priklauso opiatų, slopinančiai veikiančių centrinę nervų sistemą, grupei.

Pavartojus heroiną, po 20-40 sekundžių užplūsta šiluma, snaudulys ir laimės banga. Žmogus jaučiasi atsipalaidavęs, ramus. Poveikis trunka 4-6 valandas. Priklausomybė išsivysto labai greitai.

Ilgalaikio piktnaudžiavimo heroinu pasekmė yra daugelis įsisenėjusių ligų, pvz., dantų skausmas, uždegimai ir infekcijos, išsekimas, išnyksta pareigos jausmas, išryškėja egocentrizmas, grubumas, melagiškumas, depresija. Dėl ilgalaikio piktnaudžiavimo heroinu apima depresija, kuri dažnai veda prie savižudybės.

Dalis heroiną vartojančių narkomanų užsikrečia hepatitu C (gelta) ir ŽIV dėl dažnų injekcijų nešvariais švirkštais.

LSD

LSD priskiriamas haliucinogenų grupei. LSD yra parduodamas mažomis tabletėmis arba mažais sugeriamojo popieriaus gabaliukais su ryškiomis spalvomis išspausdintais piešinukais. LSD paprastai yra vartojamas dedant ant liežuvio. Dozė – 2 mikrogramai. Šis narkotikas taip pat parduodamas miltelių, skysčių pavidalu ir tik nelegalioje rinkoje.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 2612 žodžiai iš 5162 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.